- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi kuntakumppanuuden avulla 

   Raekorpi, Antti; Airaksinen, Anne
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 90 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Julkaisu kuvaa Karelia-ammattikorkeakoulussa toteutetun Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi kuntakumppanuuden avulla -hankkeen (2021-2023) tavoitteita, toteutusta sekä tuloksia. Pääpaino on hankkeessa pilotoidun ...
  • Automaatiotason nostaminen rakennusten LCA-laskennassa 

   Kinnunen, Elli; Lindqvist, Elisa; Laasonen, Sonja; Karjalainen, Petteri; Matveinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 127 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tämän selvityksen tarkoituksena oli tutkia tietomallintamisen hyödyntämisen nykytilaa LCA-laskennassa sekä esittää tulevaisuuden skenaarioita LCA-laskennan automaatiotason nostamiseksi. Nykytila-analyysi muodostettiin ...
  • Talotekniikan tietomallipohjainen määrälaskenta 

   Polojärvi, Joel; Kuusisto, Jari
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 126 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Talotekniikan tietomallipohjaisella määrälaskennalla tarkoitetaan menetelmää, jossa rakennusprojektin taloteknisten järjestelmien määrät ja tarvikkeet lasketaan ja arvioidaan hyödyntämällä digitaalista tietomallia. Tämän ...
  • Pohjois-Karjalan ikäihmisillä on asiaa terveyspalvelujen digitalisaatiosta 

   Kerätär, Elina; Tivonen, Kaisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 89 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun EAFS (RDI Excellence in creating Age Friendly Society in Remote Areas) -hankkeessa 2020-2023 tutkittiin mm. ikäihmisten kokemuksia terveyspalvelujen digitalisaatiosta sekä uudenlaisen teknologian ...
  • Incentives for the promotion of timber construction: Study in three European countries 

   Bregen, Janina
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Reprts, 125 (Karelia University of Applied Sciences, 2023)
   This publication presents the results of thesis work conducted by Janina Bregen from Jade UAS, Oldenburg, Germany. The work includes research findings from her internship at Karelia UAS for the "Sustainable Building ...
  • Toimintamalleja digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arviointiin - Tutkimusyhteisöjen näkemyksiä ja Kommunikoiva energia -hankkeen tapaustutkimuksia 

   Pohjonen, Alma; Asikainen, Simo; Piironen, Tiina; Miettinen, Joni; Okkonen, Lasse
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 121 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeessa on tehty monipuolista kehittämistyötä digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden ...
  • Digitaalisten palvelujen elinkaariarviointi: Kansainvälinen benchmarking-selvitys 

   Pohjonen, Alma; Asikainen, Simo; Okkonen, Lasse
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 123 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Julkaisu sisältää vertailuanalyysin eli benchmarking-selvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää digitaalisten palvelujen elinkaarianalyysien nykytilannetta eurooppalaisten asiantuntijoiden, konferenssien sekä aihealueeseen ...
  • Comparison of Fasteners and Joining Techniques in Modular Timber Construction 

   Auclair, Dominik (Karelia University of Applied Sciences, 2023)
   This paper presents the thesis work conducted by Dominik Auclair from Jade UAS, Oldenburg, Germany. The work includes research findings from his internship work at Karelia UAS for the ''Sustainable Building Technologies- ...
  • Uutta yrittäjyyttä ja yrittäjyysosaamista Draft-ohjelman avulla : Hankkeen loppuraportti 

   Immonen, Heikki
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 122 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Uutta yrittäjyyttä ja yrittäjyysosaamista Draft-ohjelman avulla -hankkeen (1.1.2022 – 30.6.2023) tavoitteena oli tukea uutta yrittäjyyttä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Riveriassa, kehittää oppilaitosten henkilökunnan ...
  • Parkanossa sijaitsevan Iso Somerojärven vedenlaatu ja kuormitus keväällä 2023 

   Tossavainen, Tarmo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 120 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kevätylivirtaamajakson aikana Isoon Somerojärveen (88 ha, keskisyvyys noin 1,4 m) tuleva keskeisten rehevöittävien ravinteiden (kokonaisfosfori ja –typpi) sekä kiintoaineen kuormitus, ...
  • Opas pientalorakentamisen rakenneratkaisujen ympäristövaikutuksista 

   Kokkonen, Juuso
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 119 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Oppaan tarkoituksena on auttaa kaikkia aiheesta kiinnostuneita vertailemaan yleisimpien pientalorakentamisen ratkaisuja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Jokaiselle mukana olevalle rakenteelle on laskettu hiilijalanjälki ...
  • Betonirunkoisten asuinkerrostalojen toteutustapojen vertailu: Elinkaaren ympäristövaikutusten (LCA) arviointiraportti 

   Kokkonen, Juuso
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 118 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti vuonna 2021 Rakentamisen vihreä siirtymä -projektina, jonka keskeisenä toimenpiteenä toteutetaan elinkaariarviointeja erityyppisille rakennuskohteille. Näiden case-kohteiden avulla ...
  • Lisäarvoa tuottavien kvanttilaskentapalveluiden kartoitus ja esimerkkejä eri toimialueilla 

   Talvivaara, Jarmo; Hatakka, Olli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 112 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa KvanttiKarelia-hankkeessa on perehdytty erityisesti pilvipalveluina tarjottaviin kvanttilaskentapalveluihin ja niiden mahdollistamiin sovelluksiin. Hanke on myös pyrkinyt lisäämään ...
  • Kvanttilaskentapalvelun mahdollisia sovelluksia Pohjois-Karjalassa 

   Hatakka, Olli; Talvivaara, Jarmo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 113 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa KvanttiKarelia-hankkeessa on perehdytty erityisesti pilvipalveluina tarjottaviin kvanttilaskentapalveluihin ja niiden mahdollistamiin sovelluksiin. Hanke on myös pyrkinyt lisäämään ...
  • Kvanttilaskentapalveluiden nykytila, mahdollisuudet ja kehitysennusteet 

   Hatakka, Olli; Talvivaara, Jarmo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 110 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa KvanttiKarelia-hankkeessa on perehdytty erityisesti pilvipalveluina tarjottaviin kvanttilaskentapalveluihin ja niiden mahdollistamiin sovelluksiin. Hanke on myös pyrkinyt lisäämään ...
  • Iso-Ruuhijärven (Kajaani) nykytilan selvitys kunnostus- ja hoitotoimia varten 

   Tossavainen, Tarmo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 117 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tämä Kajaanin kaupungin alueella sijaitsevan Iso-Ruuhijärven nykytilan selvitys ja kunnostus- sekä hoitotoimien pohdinta on tehty Kajaanin Ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Järvi on mesotrofinen ja polyhumoosinen sekä ...
  • Sustainable Modular Timber Construction - A Holistic Perspective Towards Enhancing the Competitiveness of Timber Construction 

   Auclair, Dominik; Keya, Shammi; Hollermann, Sebastian; Pakarinen, Timo (Karelia University of Applied Sciences, 2023)
   The ''Sustainable Building Technologies- Community of Practice'' (SBTCP) project by Karelia UAS in collaboration with Salzburg UAS and Jade UAS aims to enhance the sustainable development of timber construction through ...
  • Älykäs ohjaus ja oppimisanalytiikka opiskelijan opintojen edistymisen tukena - Otsakorpi-hankkeen loppuraportti 

   Gröhn, Anssi; Talvivaara, Jarmo; Väätäinen, Janne; Nevalainen, Seppo; Kukkasniemi, Sanna
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 115 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun Älykäs ohjaus ja oppimisanalytiikka opiskelijan opintojen edistymisen tukena -hankkeen tavoitteena oli ennustaa oppimisanalytiikan avulla erilaisia oppimiseen liittyviä ilmiöitä (esim. opiskelijan ...
  • Sosiaali- ja terveysalan työelämäopettajuusmalli - Otsakorpi-hankkeen loppuraportti 

   Mustonen, Hilppa; Nisula, Mirka; Pantsari, Jaana
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 114 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan työelämäopettajuusmalli -hankkeen tavoitteena oli selvittää moniammatillisten harjoittelujen toteutumismahdollisuuksia ja pilotoida työelämäopettajuusmallia. Tässä ...
  • Lämmitysjärjestelmien elinkaaren päästöarviointi (LCA) ja vertailu case-kohteessa 

   Polojärvi, Joel (2023)
   Karelia-ammattikorkeakoulun Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen EAKR-projektin yhtenä toimenpiteenä toteutettiin pilottitoteutus, jonka tavoitteena oli arvioida eri lämmitysjärjestelmien elinkaaren ...