- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Ohjeistus testattujen kierrätysravinteiden käsittelylle ja käytölle 

   Huttunen, Markku; Kokkonen, Anssi; Kilpeläinen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Karelia-ammattikorkeakoulu oli osatoteuttajana Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimassa hankkeessa Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE) 2017–2020. BioRaEE -hanke selvitti ...
  • Jukajoen vesistöalueen (Joensuu, Kontiolahti) nykytila ja eräiden siellä sijaitsevien vesiensuojeluteknisten rakenteiden toimivuus vuonna 2019 : Tutkimusraportti 

   Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Jukajoen vesistöalueen (noin 89 km2, järvisyys noin 5 %) keskeiset vesiekosysteemit, Jukajärvi (noin 2,2 km2) ja siitä alkunsa saava Jukajoki, ovat ajoittain olleet vakavasti happamoituneita (pH 3…4) ja niiden vesien ...
  • Kohti ikäystävällistä Pohjois-Karjalaa 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula (2020)
   Sanomalehti Karjalaisessa julkaistiin vuosina 2019–2020 Ikäystävällisyys-kolumnisarjaa, jonka kirjoitukset on koottu tähän julkaisuun. Kolumnisarjan lähtökohtana on väestön ikääntyminen, joka vaikuttaa monella tavalla koko ...
  • SMErec – new generation recruiting skills for SMEs and workforce : Loppuraportti 

   Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 67 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Karelia-amk:n, Turku AMK:n ja Business Joensuu Oy:n (aiemmin JOSEK Oy) yhteistä kehittämistyötä rekrytointien onnistumiseksi tehtiin vuosien 2017–2019 aikana SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce ...
  • Age-Friendly Society Supports Active Ageing 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collections: 63 (Karelia University of Applied Sciences, 2020)
   This review looks into the prerequisites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked ...
  • Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 60 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä julkaisussa pohditaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä sekä sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen voi tukea aktiivista ikääntymistä. Yhtenä näkökulmana ikäystävälliseen yhteiskuntaan tarkastellaan ...
  • Puruveden Sorvaslahden kalastorakenne loppukesällä 2019 ja alustavat kalastonhoidon suositukset : Tutkimusraportti 

   Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Puruveden Sorvaslahti sijaitsee Punkaharjun taajaman välittömässä läheisyydessä. Sen vesiala on noin 450 hehtaaria. Sorvaslahden veden vaihtuvuus muun Puruveden kanssa on ilmeisen heikkoa. Sorvaslahtea ei ole syvyyskartoitettu. ...
  • Tullidata – Excel-työkalu ja suoritettava asiakirja (Colab) 

   Koponen, Mikko; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Yrityksille on hyödyksi, jos ne pystyvät ennakoimaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista yrityksen toiminta alueella. Tässä julkaisussa on kuvattu KoDa – Kokonaisvaltainen datan hallinnointi ja hyödyntäminen (ESR 2017-2020) ...
  • Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen : Loppuraportti 

   Saarinen, Satu; Vartiainen, Heidi
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 66 (2019)
   Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen -hankkeen tavoitteena oli kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sujuvampaa etenemistä opinnäytetyöprosessissa ja saada opiskelijat valmistumaan. ...
  • Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa 

   Järvipetäjä, Milla; Kukkasniemi, Sanna; Ranta, Joni
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 65 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digiohjauksen sovelluskokeilu toteutettiin osana eAMK-hankkeen "AMK-pedagogiikan digitalisaatio" -teeman toimintaa. Tässä rapostissa kuvataan ammattikorkeakoulujen opettajille sekä opiskelijoille suunnattujen sovelluskokeiluun ...
  • ECMT+ Literature Review – some case reflections 

   Gustafsson, Veronika; Foliard, Stéphane; Le Pontois, Sandrine; Tixier, Joseph; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
   ECMT+ Entrepreneurship and Communication in Multicultural Team project aims at developing European entrepreneurial mind-set and practices that foster the highly-important transversal skills and employability of HEI graduates. ...
  • Explorative Case Study on the Utilization of ERP Systems by SME Manufacturing Industry and Educational Sector in North Karelia 

   Nevalainen, Seppo
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C: Reports, 64 (2019)
   This study focused in finding existing practices related to ERP and production simulations both in small to medium-sized companies and in education. In this way it could be better understood what kind of pedagogical solutions ...
  • ECMT+: Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams : Learning Pathways for Students and Staff 

   Bond, Greg; Le Pontois, Sandrine; Timonen, Liisa
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C: Reports, 63 (2019)
   Erasmus+ Strategic Partnership project Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+) worked to find some concrete and learner-centred ways to create and develop entrepreneurial pathways for the benefit ...
  • SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce - Rekrytoisitko kunnolla? 

   Ruotsalainen, Marja-Liisa; Tiainen, Arja-Irene
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 59 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän julkaisun tarkoituksena on tarjota tietoa rekrytoinnin eri vaiheista ja näkökulmista. Julkaisua voidaan käyttää oppimateriaalina niin ammattikorkeakoulun perustutkinnoissa kuin myös ammattikorkeakoulun ylemmissä ...
  • Esitys Valtimon kohtaamispaikan toimintamalliksi 

   Lappalainen, Tuomas; Juvonen, Kaisa
   C: Raportteja, 62 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä julkaisu on case-esimerkki Karelia-ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävästä ja työelämäyhteistyöstä, jota on toteutettu palveluliiketoiminnan keinoin. Julkaisussa kuvataan Valtimon kunalle laadittu kohtaamispaikan ...
  • Promoting Cross-Border Wood Construction Business : Final Report 

   Matveinen, Mikko; Pakarinen, Timo, (Eds.)
   C, Reports: 61 (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
   The objective for the Promoting Cross-Border Wood Construction Business (PROWO) project was to strengthen the business opportunities, markets and expertise in wood construction businesses across the Finnish-Russian border. ...
  • Wearable Technology Supported Home Rehabilitation Services in Rural Areas - Emphasis on Monitoring Structures and Activities of Functional Capacity : Handbook 

   Alamäki, Antti; Nevala, Elina; Barton, John; Condell, Joan; Muñoz Esquivel, Karla; Nordström, Anna; Tedesco, Salvatore; Kelly, Daniel; Heaney, David (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
   This handbook summarizes key findings from clinical and laboratory-controlled demonstrator trials regarding wearables to assist rehabilitation professionals, who are planning the use of wearable sensors in rehabilitation ...
  • Datafikaatio - Esimerkkinä Jukolan viestiin ja Ilosaarirockiin osallistuneiden psykografiset tiedot sekä keskiarvoistettujen sanavektorien klusterointi 

   Koponen, Mikko; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä selvityksessä on kuvattu, miten ihmisten kulutusmieltymyksistä saadaan tietoa heidän sosiaaliseen mediaan kirjoittamansa sisällön perusteella. Datasetit haettiin Futusomen tutkijapalvelusta ja data analysoitiin ...
  • Evaluation and Quality Assurance NordERP - Northern Embrace for Enterprise Resource Planning System 

   Booc, Vanessa Grace; Timonen, Liisa
   C, Reports (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
   NordERP project is designed under Nordplus Horizontal programme to foster graduate employability, industry involvement and regional development and to create more innovative and international multi-disciplinary education. ...
  • RoboBisnes – havaintoja, kokemuksia ja näkymiä 

   Tarkiainen, Ari; Lamminen, Sami; Lind, Säde; Pappinen, Timo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 56 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   RoboBisnes – Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta on Riverian ja Karelian yhteinen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Tämä julkaisu on työstetty syksyllä 2018 ja keväällä 2019 ja se on ...