Centria-ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Syrjäkylien nuorisotyö : Tavoittavuus ja merkityksellisyys Iitin syrjäkylissä 

  Ojala, Antti (2023)
  Tutkimukseni tarkoitus oli kartoittaa Iitin kunnan syrjäisempien kylien nuorisotyön tilannetta, saavutettavuutta ja merkittävyyttä. Iitin kunnan 12–18-vuotiaille, koulupalveluiden piirissä oleville lähetettiin Wilma – ...
 • Aurinkopaneelijärjestelmän kannattavuuden arviointi maatilalle 

  Hanhela, Kimmo (2023)
  Johtuen vuonna 2022 Venäjän aloittamasta sodasta Ukrainaa vastaan sähkön hinta alkoi nousemaan roimasti ja pysyy korkealla ennusteiden mukaan ainakin ajoittain myös vuonna 2024. Pakotteiden vuoksi Venäjältä tuodun sähkön ...
 • Luovasti aikuisuuteen : Yhdessä tekemisen voima 

  Lempiälä, Pia (2023)
  Taiteellinen tutkimus mahdollistaa minkä tahansa ongelman tai ilmiön tutkimisen ja antaa keinot löytää uudenlaisia näkökulmia tietoon, sen tiedon tuottamiseen ja jäsentelyyn. Tässä taiteellis-pedagogisessa opinnäytetyössä ...
 • Kokkolan Energian voimalaitos Powerin polttoainekattilaan syötettävän rikkimäärän laskenta 

  Jokelainen, Niko (2023)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kokkolan Energia Oy:n omistamalle voimalaitos Powerille. Turpeen käyttö energiantuotannon polttoaineena on tullut tiensä päähän turpeen poltosta aiheutuvien suurien hiilidioksidipäästöjen vuoksi. ...
 • Moodle verkko-oppimisympäristön kehittäminen hevosalan aikuisopiskelijoille 

  Koivukoski, Eliisa (2015)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten Moodle verkko-oppimisympäristöä tulisi kehittää hevosalan aikuisopiskelijoille. Tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia käyttökokemuksia aikuisopiskelijat olivat saaneet Moodlen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • pH-mittauksien ennakkohuolto Memobase-ohjelmiston avulla Boliden Kokkolassa 

  Huhtala, Jussi (2023)
  Ennakoiva kunnossapito on tärkeää toimivan prosessin kannalta. Opinnäytetyön aiheena oli parantaa pH-mittauksien ennakkohuoltoa Boliden Kokkolassa. Käyttöön otettiin Memobase-ohjelma, jolla pystytään suorittamaan pH-anturien ...
 • Logistiset toiminnot - vihreä näkökulma 

  Ansio, Sarri; Järvilä, Saara (2015)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, miten vihreä/ekologinen näkökulma otetaan huomioon erikokoisten logistiikkapalveluiden tarjoajien toiminnassa. Lisäksi työssä käytiin läpi se, mitä etuja yrityksen on mahdollista ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Liiketoiminnan laajentaminen Isoon-Britanniaan : Case: Picophotonics Oy 

  Viherkoski, Ville (2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä osa-alueita. Työn tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajayritykselle infopaketti ja asiakirjamallit Euroopan unionin sisämarkkinakauppaa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Käyttäjäkeskeinen tietojärjestelmien organisointi 

  Leskinen, Marja (2015)
  Käyttäjäkeskeinen tietojärjestelmien organisointi toteutettiin Kokkolan kaupungin tekniselle palvelukeskukselle. Toimialalla on käytössä lukuisia erilaisiin tarkoituksiin hankittuja sovelluksia ja tietojärjestelmiä. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kalibrointipalveluien kehitttiminen kansainviilisillti markkinoilla : Beamex Oy Ab 

  Mäkisalo, Piia (2015)
  Tämän opinndytetyön aiheena oli kalibrointipalveluiden kehittäminen. Tavoitteena oli löytää kehitysideoita Beamex Oy Ab:n kalibrointipalveluihin. Tarkoituksena oli tarkastella asiantuntijapalvelualan ominaisuuksia ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Innovatiivinen liiketoiminta sosiaalisessa yrityksessä : Case: KOKOON-community 

  Särkijärvi, Mervi (2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on pohtia innovatiivisen liiketoiminnan mahdollisuuksia sosiaalisessa yrityksessä. Työ koostuu teoriaosuudesta sekä case tutkimuksesta. Teoriaosuudessa keskitytään Kokkotyö-säätiön toiminnan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Googlemarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus : Case Kokko-Tuonti Oy 

  Aho, Matti (2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Googlemarkkinointi kampanja toimeksiantaja Kokko-Tuonti Oy:lle. Kokko-Tuonti Oy:n on Kokkolassa toimiva maahantuoja, joka on erikoistunut mm. autohifituotteiden ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Frivilligt arbete inom församlingar : Jakobstads svenska församling 

  Ahonen, Ylva (2015)
  Detta examensarbete handlar om frivilligt arbete inom Jakobstads svenska församling. Jakobstads svenska församling har också fungerat som uppdragsgivare för examensarbetet. Syftet med examensarbetet var att undersöka ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ratkaisuja sote-alan työvoimapulaan : Lääkärien rekrytoinnin ulkoistamisen hyödyt hyvinvointialueilla 

  Poth, Heini (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia lääkärien rekrytoinnin ulkoistamisen tuomia hyötyjä hyvinvointialueelle. Opinnäytetyön avulla haluttiin saada vastaus kysymykseen, tuoko rekrytoinnin ulkoistaminen hyötyjä hyvinvointialue ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kädet ristiin : Toiminnallinen ja osallistava esirukous kirkon kasvatustyössä 

  Rekilä, Minnamaria (2023)
  Opinnäytetyöni käsitteli toiminnallista ja osallistavaa esirukousta kirkon kasvatustyössä ja jumalanpalveluselämässä. Toiminnallisen opinnäytetyön päämääränä oli luoda toiminnallisia ja osallistavia esirukouksia käytettäväksi ...

Näytä lisää