Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Veneiden lopputarkistuksen parantaminen 

  Hyyppä, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Grandezza-venetehtaalle. Grandezza- venetehdas sijaitsee Kalajoella ja Grandezza valmistaa laadukkaita veneitä vapaa-ajan käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli vähentää vikojen ja virheiden ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Kesport Kurikka 

  Pakka, Iiro; Pohjonen, Kalle (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työn toimeksiantajayrityksen Kesport Kurikan asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella Kesport Kurikan myymälässä marraskuussa 2017. Tutkimuksen avulla Kesport ...
 • Perehdytysoppaan Laatiminen Blomberg Stevedoring Ab:lle Kalajoen Satamaan 

  Toikkanen, Tytti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Blomberg Stevedoring Ab, joka harjoittaa satamaoperointia Kalajoen, Vaasan ja Kristiinankaupungin satamissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tiivis ja helposti omaksuttava ...
 • HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 

  Tölli, Anne (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön kohdeyritys on Champion Door Oy. Champion Door Oy on erikoistunut isojen teollisuusovien valmistamiseen. Päätuotteita ovat kangasnosto-ovet varastoihin, satamiin, telakoille ja teollisuus- ja ...
 • THE IMPACT OF STRATEGIC MANAGEMENT ON THE GROWTH OF SMEs 

  Bonekeh, Belidus (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of the study was to determine the impact of strategic management on the growth of SMEs. This study was conducted by reviewing some theories and statistical data of company X and some companies passively. This thesis ...
 • LEADERSHIP IN BUSINESS : Organizing a local oenological event 

  Arevalo, Alexis (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The analysis about the behavior of a leader was made to carry out a project in the city of Kokkola in Finland. This event was an oenological event. Proposed by 4 students from the Centria school, this event aimed to make ...
 • Metalli-ilmapäästömittaukset prosessiteollisuudessa 

  Karhukorpi, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Freeport Cobalt Oy. Työn tavoitteena oli perehtyä ilmapäästömittausten suorittamiseen sekä niihin liittyviin standardeihin, lainsäädäntöön ja lupa-asioihin. Työn avulla saatiin ...
 • LUULIIMASYÖTTÖPISTEEN UUDISTAMINEN 

  Rasinmäki, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Boliden Kokkolalle uudelle luuliiman syöttöpisteelle vaihtoehtoja, miten se voitaisiin uudistaa, jolloin se olisi vanhaa mallia käyttäjäystävällisempi. Vanhan mallin ongelmina oli ...
 • Programmering samt ibruktagning av Helvar Digidim Router System 

  Byggmästar, David (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dagens fastigheter vill man bygga så energisnålt som det bara är möjligt, inte bara byggnadstekniskt sett utan också all teknik bör vara planerad så att energikostnaderna hålls på en låg nivå. Belysningssystemen i en ...
 • Musiikki hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä 

  Hatva, Timo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia musiikin vaikutusmahdollisuutta hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä. Työ jakautui kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa perehdyttiin musiikkiterapian historiaan, musiikin vaikutuksiin ...
 • ’’LAPSEN PARHAAKSIHAN TÄTÄ TYÖTÄ TEHHÄÄN’’ : Osallisuuden kokemuksia varhaiskasvatuksen arjessa lasten ja kasvattajien nä-kökulmasta 

  Tolonen, Riikka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Keskeisiksi varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi on noussut viime vuosina lapsen äänen kuuluvuus, lapsen aktiivisen toimijan rooli sekä lasten osallisuuden ilmiö. Perustarpeet ja -oikeudet, kuulluksi ...
 • OSASTOTUNTI TUNKKARIN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON HENKILÖKUNNALLE ASEPTIIKASTA JA KÄSIHYGIENIAN TOTEUTUMISESTA YKSIKÖSSÄ 

  Halonen, Jenna; Ahola, Roosa-Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata käsihygienian toteutumista Tunkkarin terveyskeskuksen vuodeosastolla ja järjestää tulosten pohjalta osastotunti. Osastotunnilla käsiteltiin aseptiikkaa tietoperustan pohjalta johdantona ...
 • KUKA mxAutomation-rajapinta : Robotin ohjaus Siemensin S7-1500 -sarjan logiikalla 

  Kämäräinen, Iiro (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua KUKA.PLC mxAutomation -rajapintaan ja toteuttaa sitä hyödyntävä sovellusesimerkki Siemensin S7-1500 -sarjan logiikalla. Rajapinta mahdollistaa KUKA:n robotin ohjauksen ulkoisen ...
 • ABB:N PROSESSINOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO BOLIDEN KOKKOLAN ELEKTROLYYSIOSASTOLLA 

  Wikström, Frej (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia oppaana ja kuvailla sitä, millaisia eri työvaiheita sisältyy uuden prosessinohjausjärjestelmän käyttöönottoon Boliden Kokkolan elektrolyysiosastolla. Tarkoituksena oli, että opinnäytetyössä ...
 • DIGITAL MARKETING DEVELOPMENT PLAN : Analysis of current marketing of Kokkotyö Foundation and suggested improvements 

  Laakso, Jaana (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This analysis and digital marketing development plan was made for a local organization in Kokkola called Kokkotyö Foundation. Kokkotyö Foundation is an expert and service organization that activates people in difficult job ...

Näytä lisää