• The role of micro finance institutions in the development of small and medium size enterprises (SMEs) IN Cameroon : Agyati Cooperative Credit Union Limited (AgyaCCUL) 

   Ngwa, Glen (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   This study explains the role of microfinance institutions in the growth and development of small and medium size enterprises in Cameroon, it examines the profiles of small and medium size enterprises in Cameroon. The role ...
  • Paikkatiedon hallinta ArcGIS-ympäristössä 

   Sikkilä, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Päiväkirjamerkintöjä on kirjoitettu kymmenen viikon ajan arkipäivisin ja viikoittain on kirjoitettu analyysi viikontyöstä. Päiväkirjamerkinnöillä kuvataan osaamisen kasvua. ...
  • Uuuden työntekijän perehdyttämisopas : Case Tuontitukku Fi Oy 

   Saari, Emilia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tuontitukku Fi Oy. Työn tavoitteena oli laatia käytännöllinen ja tiivis perehdyttämisopas Tuontitukku Fi Oy:n uusia työntekijöitä varten. Perehdyttämismateriaali luotiin helpottamaan ...
  • Budjetointiprosessin suunnittelu : Seinäjoen Jalkapallokerho Oy - SJK 

   Torppa, Timo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä budjetointiin ja budjetointiprosessiin, sekä laatia Seinäjoen Jalkapallokerho Oy – SJK:lle budjetointiohje. SJK on suomalainen jalkapalloseura, joka pelaa Veikkausliigassa. ...
  • Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely : Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluihin Haapajärvellä 

   Jaakonaho, Mirva (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Huoltajilta tuleva palaute on erittäin tärkeää, jotta varhaiskasvatuspalveluiden toteutumista ja toimivuutta voidaan tarkastella. Palautteen myötä voidaan tarkastella omia toimintatapoja, kehittää niitä tai jopa luoda uusia ...
  • Ilmanlaadun mittaus Raspberry Pi:llä 

   Kantola, Pasi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli ilmanlaadun mittaus Raspberry Pi:n ja siihen liitettävän sensorin avulla. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisuus tehdä edullisempi kokoonpano verrattuna jo olemassa oleviin kaupallisiin ...
  • Merikelpoinen kuljetuspakkaus : Case: Varova Oy 

   Turunen, Enni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön aihe on merikelpoinen kuljetuspakkaus ja pakkausoptimointi kuljetuksissa. Tarkoituksena on selvittää merikelpoisen kuljetuspakkauksen määritelmät ja kertoa pakkausoptimoinnin vaikutuksista liiketoimintaan ...
  • Tekoäly : Hyödyntäminen TKI-toiminnassa 

   Sipilä, Minna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tekoäly toimeksiantajaorganisaation liiketoiminnassa. Työn tavoitteena oli löytää tekoälyn mahdollisia sovelluskohteita Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneille sekä miettiä käytänteitä, ...
  • Nuorten aikuisten vaatimukset tulevaisuuden pankkipalveluille : Markkinointitutkimus Avain Säästöpankille 

   Hautamäki, Pasi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nykypäivän pankkimaailma muuttuu todella nopealla tahdilla. Muutosta onkin ajan myötä alettu finans-sialalla kutsumaan uudistumiseksi. Kenelläkään rahalaitoksella ei ole varaa jäädä tämän muutoksen ulkopuolelle. Digitaalisuus ...
  • Moniammatillisen yhteistyön merkitys koulukiusaamisen ennaltaehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa : Kokemuksia KiVa Koulu -toimenpideohjelmasta 

   Tor, Garang (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata koulun KiVa-tiimiin kuuluvien asiantuntijoiden näkemyksiä KiVa Koulu -toimenpideohjelman toteutumisesta ja sen vaikuttavuudesta kiusaamisen ennaltaehkäisytyössä. Lisäksi opinnäytetyössä ...
  • WLAN-verkon suunnittelu ja asennus 

   Mäkinen, Minna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata langattomien internet-verkkojen toteutusta ja tekniikkaa. Lähtökohta työssä oli Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Talonpojankadun kampus Kokkolassa. Käytännön osuudessa käydään läpi verkon ...
  • Mikroyrittäjän Facebook-markkinoinnin kehittäminen : Case Hierontapalvelu Elviira Samsonov 

   Samsonov, Maarit (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hierontapalvelu Elviira Samsonov. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistehtävänä ja tavoitteena oli kehittää ja tehostaa jo olemassa olevaa yrityksen Facebook-markki-nointia. Opinnäytetyön ...
  • Business Development Plan of Barpaki's Nettle Powder Industry 

   Subedi, Gyanendra (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The study analyses the overall situation of nettle powder production and the future of Barpaki’s nettle powder after a devastating earthquake in Nepal. The main objective of this research was to develop the business plan ...
  • Feasibility of a bubble tea shop in Jakobstad : Market acceptance of bubble tea 

   Fröjdö, Hsiu-Mei (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The proposed thesis topic concentrated on setting up a business in Finland. As the Finnish economic policy has encouraged entrepreneurship possibilities, the prospects of entrepre-neurship are observed to be high and the ...
  • Future nature - and ecotourism 

   Keto, Yonna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The aim of this thesis was to discuss the need of an eco-certificate and what ecotourism is about. This task was suggested to the writer by the tutor teacher and the topic for the thesis was future nature- and ecotourism. ...
  • Reponointi ensihoidossa : Hoito-ohje Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 

   Penttilä, Jenni; Lappi, Katja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö oli projekti, jonka tarkoitus oli kehittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselle kirjallinen hoito-ohje vamman reponoimisesta. Reponoinnilla tarkoitetaan murtuman tai sijoiltaan menneen ...
  • Romanikulttuurin tukeminen varhaiskasvatuksessa 

   Lohilahti, Heidi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Kokkolan kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuspalvelut. Romanikulttuuriin kuuluvien lasten osuus varhaiskasvatuksessa on kasvanut ja tämä on luonut tarpeen heidän kulttuurinsa tuntemukseen ...
  • Analyzing Data with SAP BW/4HANA : Bike Sharing Application Project in SAP Next-Gen Lab 

   Nieminen, Eveliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   SAP Next-Gen Lab (NGL) in Centria started its activity on 8th of January, 2018. NGL is student-lead environment where students are able to do projects with SAP technologies. In January, the NGL activity started with overall ...
  • Tulorekisterin käyttöönotto 

   Ojala, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa tulorekisterin käytöstä ja sen vaatimista muutoksista. Vuonna 2019 otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri, jonka tarkoituksena on saada kerättyä kaikki tulotiedot ...
  • Fiseability study of nepalese fast food and restaurants in Tampere region 

   Gurung, Suraj Kumar (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The main purpose of this academic thesis writing was to create a feasibility research for a Nepalese fast food and restaurant. These days, Finland is becoming more and more diverse in field of varieties of fast food and ...