- Selaus nimekkeen mukaan Centria-ammattikorkeakoulu

  • 0 - 6 vuotiaan lapsen seksuaalinen kehitys 

   Linna, Johanna; Virsiheimo, Sarianna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä ajankohtaista tietoa 0–6-vuotiaan lapsen seksuaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta. Tavoitteena oli selvittää, millainen käyttäytyminen kuuluu normaaliin 0–6-vuotiaan lapsen ...
  • 100 askelta luontoon- ideakansio päiväkoti Onnimannin lähiluonnon hyödyntämiseen 

   Vuorenmaa, Satu; Korhonen, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Toiminnallisen ja työelämälähtöisen opinnäytetyön tavoitteena oli koota ideakansio päiväkoti Onnimannin lähiluonnon hyödyntämiseen. Aiheen saimme päiväkodin johtajalta, joka toivoi päiväkodin lähiluonnon tulevan ahkerampaan ...
  • 110/20 kV Sähköasemien laskennan kehittäminen 

   Kaikkonen, Pauli (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä pyrittiin kuvaamaan, miten puutteellinen tarjouslaskentakyselyaineisto vai-kuttaa projektin totutukseen. Opinnäytetyössä myös tarkasteltiin erilaisia laskentatapoja urakkahin-nan määrittämiseksi. O ...
  • 18-30-vuotiaiden asiakkaiden käsityksiä Reisjärven Osuuspankin pankkipalveluista 

   Hosio, Sani (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee Reisjärven Osuuspankin markkinointia. Työssä tehtiin pankille mielipidekysely palveluista ja sen tuloksista tehtiin yhteenveto pankin oman markkinoinnin suuntaamiseen. Mielipidekysely keskittyy ...
  • 2D PLATFORM GAME : Developed using Unity game engine 

   Basu, Sourav (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aims of this thesis were to create a game in 2D using the Unity game engine and to learn about the new development tools introduced throughout each update and Unity versions. Unity is a cross-platform game engine, ...
  • 2D-demopelin rakentaminen Unityn aloittelijoille suunnattuja 2D-tutoriaaleja käyttäen 

   Pesonen, Laura (2024)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutustua siihen, kuinka laajasti Unityn tarjoamat aloittelijoille suunnatut 2D-pelien rakentamiseen tarkoitetut tutoriaalit ja projektit, joita löytyy Unity Learn-sivustolta auttavat ...
  • 3-lehtisen nosto-oven sähkösuunnittelu ja logiikkaohjelmointi 

   Korkiakoski, Riki (2020)
   Työn tavoite oli tehdä Champion Door Oy:lle sähkösuunnittelu ja logiikkaohjelmointi 3-lehtiselle nosto-ovelle. Samalla yritettiin löytää kehitettäviä asioita tuotteeseen. Itse oven sähköihin ei löydet-ty kehityskohteita, ...
  • 300 kilometriä musiikkiopistoon : Miten harvaan asutulla alueella kasvaminen vaikuttaa musiikkipedagogiopiskelijan identiteettiin? 

   Sinikumpu, Jonna (2022)
   Opinnäytetyössäni tutkin harvaan asutulla alueella kasvaneiden musiikkipedagogiopiskelijoiden kokemuksia heidän lapsuudenaikaisista musiikkiopinnoistaan, ja miten harvaan asutulla alueella kasvaminen vaikutti heidän ...
  • 3D Web-sovelluksissa 

   Pesola, Tuomas (2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Javascript:n 3D-tekniikoita selainkäytössä. Tarkempana tavoitteena on kartoittaa WebGL:n mahdollisuuksia ja mahdollisia ongelmia sen nykyisessä tilassa. Tarkoitus oli myös luoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D-animaation käyttö CHP-voimalan visualisoinnissa : esimerkkinä GASEK CHP 

   Muilu, Jaakko (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa GASEK Oy:lle animaatio kolmiulotteisella grafiikalla. Animaation tarkoitus oli esitellä GASEK Oy:n CHP-voimalaitosta, jossa sekapuuhakkeesta tuotetaan lämpöä ja sähköä. ...
  • 3D-bodyskannerin hyödyntäminen kylmältä suojaavan vaatetuksen koon optimoinnissa 

   Kekäläinen, Marjukka (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Työterveyslaitoksen MatkaSuTu-hankkeelle (Matkailijan ja matkai-lualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus). Opinnäytetyön tarkoituksena oli hyödyn-tää 3D-bodyskanneria kylmältä suojaavaan ...
  • 3D-keittiösuunnitteluohjelman käyttöönotto 

   Kleimola, Jussi (2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelmalle. Työ on tehty Penttilän Puusepäntehdas Oy:n toimeksiannosta. Penttilän Puusepäntehdas valmistaa keittiökalusteita toimitiloissaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D-laserin hyödyntäminen kuparin leikkauksessa 

   Eskola, Jukka (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheen sain Ojala-Yhtymä Oy:n Sievin mekaniikkatehtaalta, jonka toiminta perustuu ohutlevymekaniikan sopimusvalmistukseen. Opinnäytetyön aiheena oli 3D-laserin hyödyntäminen kuparin leikkauksessa uutena ...
  • 3D-mallinnuksen tekeminen Blender-ohjelmalla : XBOX-peliohjaimen mallinnus 

   Karjalainen, Ali-Pekka (2021)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutustua Blender-ohjelmaan ja tehdä mallinnus XBOX-peliohjaimesta sen avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Blenderin toimintaan mallinnusohjelmana, sekä sen muihin käyttötarkoituksiin ...
  • 3D-NÄKYMÄN OHJELMOINTI OPENGL 4.5 -OHJELMOINTIRAJAPINNALLA 

   Hevosmaa, Tuukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tutki OpenGL 4.5 -ohjelmointirajapinnan toimintoja, joiden perusteella tuotettiin ja esiteltiin niitä havainnollistava tietokonesovellus. Työ oli omavalintainen ja sen tavoitteena oli kasvattaa kirjoittajan ...
  • 3D-PANORAAMAKUVIEN HYÖDYNTÄMINEN SLM-SOVELLUKSESSA 

   Syri, Harri (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-panoraamakuvien hyödyntämistä laivan elinkaaren hallinta sovelluksessa. Opinnäytetyöni aiheen sain turkulaiselta teknisen suunnittelun konsulttitoimisto ja ohjelmistotalo Elomatic Oy:ltä. ...
  • 3D-SISUSTUSSUUNNITTELUOHJELMISTON KÄYTTÖASTE SUOMESSA 

   Poukkula, Jarmo; Timonen, Jaana (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille uutta tietoa sisustussuunnittelijoiden tämän hetkisistä työskentelymenetelmistä sekä heidän mielipiteitään ohjelmistojen käytöstä. Kohderyhmään kuuluivat sisustussuunnittelijat, ...
  • 3D-tulostimen käyttöönotto ja optimointi 

   Korkiakoski, Mika (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Centria-ammattikorkeakoululle. Työn toteuttamisessa hyödynnettiin Centrian Robo3D Lab:n laitteita. Työn aiheena oli 3D-tulostus; sen kehittyminen, käyttökohteet sekä sen edut ja haasteet ...
  • 3D-tulostus ja 3D-tulostimen käyttöohjeet 

   Koutonen, Markus (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin eri materiaalia lisääviin valmistusmenetelmiin sekä yksikössä yleisimmin käytettäviin eri tulostusmateriaaleihin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kirjoittaa Centrian Ylivieskan yksikön ...
  • 3D-tulostusmahdollisuuksien kartoittaminen ja kehittäminen suunnittelussa PKC Electronics Oy:llä osaamisen johtamisen näkökulmasta 

   Huovinen, Helena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
   3D-tulostuksen kartoittaminen lähti liikkeelle PKC Electronics Oy:llä syksyllä 2013. Aihe tuli työnantajalta. Tutkimus tehtiin tuotekehityksessä. Työssä selvitettiin, miksi yrityksen 3D-tulostimen käyttöaste on pieni. ...