Uusimmat viitteet

 • Customer relationship management and strategic management as tools for organisational performance 

  Ekama, Efemena (2019)
  Around the world, business owners are doing whatever they can to remain relevant and serve the customers better and efficiently. Customers are the main priority in any business. Business owners are paying attention to ...
 • Sähkölaitteiston hoito- ja kunnossapito-ohjelma 

  Nevanperä, Pekka (2019)
  Tässä työssä laadittiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalalle sähkölaitteiston hoito- ja kunnossapito-ohjelma. Sähköturvallisuuslaki edellyttää luokan 2 ja 3 laitteistojen haltijaa laatimaan laitteistolle sähköturvallisuuden ...
 • Verkkolaskujen aktivointi : Case Osuuskauppa KPO 

  Karjalainen, Jarkko (2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Osuuskauppa KPO:lle, joka on ottanut verkkolaskut käyttöön jo vuonna 2004. Tavaran- ja palveluntoimittajia aktivoidaan parin vuoden välein verkkolaskuihin, jotta verkkolaskujen määrä saataisiin ...
 • Höyryturbiinin revision dokumentointi : Case Vieskan Voima 

  Herranen, Jari (2019)
  Opinnäytetyö tehtiin Oy Herrfors Ab:n toimeksiannosta Ylivieskan voimalaitokselle. Ylivieskassa sijaitsevan Vieskan Voiman voimalaitoksen omistaa kokonaan Oy Perhonjoki Ab, joka on Herrforsin tuotantoyhtiö. Voimalaitos on ...
 • Veetolaitteen suunnittelu ja rakentaminen 

  Ohvo, Matti (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman yksinkertainen ja luotettava vetolaite, joka kykenee liikkumaan vedessä, maalla, lumessa ja suolla. Vetolaite helpottaa raskaiden taakkojen liikuttamista vaikeissa ...
 • Leipäosaston tuottorakenneselvitys ja valikoima-analyysi 

  Tuura, Matti (2019)
  Opinnäytetyö tehtiin case-tutkimuksena salassa pidetystä K-marketista Keski-Suomessa. Työssä on käytetty verkkolähteiden lisäksi kyselylomaketta yrityksen esittelyssä ja empiirisessä osuudessa Keskon raportteja. Opinnäytetyön ...
 • Sisäinen valvonta hankintaprosessissa : Case Boliden Kokkola Oy 

  Karhulahti, Josefiina (2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kokkolan suurteollisuusalueella toimiva Boliden Kokkola Oy. Boliden Kokkola Oy on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. Boliden Kokkola Oy työllistää tällä hetkellä yli 500 henkilöä ja ...
 • Vientiprosessi Kiinaan : Opas vientiä suunnitteleville pk-yrityksille 

  Kukkonen, Jaana (2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli Kiinan vientiprosessi. Työn tavoitteena oli luoda opas vientiä suunnitteleville pk-yrityksille. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tuotoksena syntyi PowerPoint-esityksen muotoon ...
 • Kilpailijakartoitus : Case Teatteriyhdistys RUSKAensemble ry 

  Rajaniemi, Olivia (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa toimivia luontopalveluita ja taidetta yhdistäviä tuotteita tarjoavia yrityksiä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Teatteriyhdistys RUSKAensemble ry. Ruska Ensemble ...
 • Personal branding in global business 

  Nguyen, Thao (2019)
  The research topic was personal branding, how to create one and manage it on social networks. The aim of this thesis was to bring out the real meaning of brand and especially personal brand. Extraordinary individuals such ...
 • Silmukoilla symboliikkaan : Virkkausmalleja kristillisestä symboliikasta seurakunta-työhön 

  Nietola, Tapio (2019)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli suunnitella ja valmistaa virkkausmallipaketti. Jaoin mallipakettia sosiaalisessa mediassa nuorisotyön ja kasvatusalan ammattilaisille seurakunnissa. Lisäksi jaoin sen sähköpostin välityksellä ...
 • Varhaiskasvatuksen syventävät ammattiopinnot suorittaneiden sosionomien (AMK) urapolku 

  Saukko, Katri (2019)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan sosiaalialan koulutus. Työn aiheena oli varhaiskasvatuksen syventävät ammattiopinnot suorittaneiden sosionomien (AMK) urapolku. Opinnäytetyöni ...
 • Ett skapande jag : En dramainstruktörs syn på kreativitet 

  Viiand, Viktoria (2019)
  Detta examensarbete är en studie om kreativitet. Den fokuserar på olika teorier om ämnet, samt författarens egna erfarenheter och tankar kring ämnet. Examensarbetets mål har varit att ta reda på vad kreativitet innebär. ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Oy M-Filter Ab:lle 

  Säynäjäkangas, Emma (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Haapavedellä sijaitsevalle suomalaiselle yritykselle Oy M-Filter Ab. Oy M-Filter Ab valmistaa teollisuuden suodattimia jälleenmyyjille ja ensiasennusasiakkaille. Tutkimuksen tarkoituksena ...
 • Nimikkeiden suojausvaatimusten huomioinnin kehittäminen Ponsse Oyj:llä 

  Hänninen, Vihtori (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli visualisoida Ponsse Oyj:n sisälogistiikan prosessia, tutkia mahdollisia nimikkeiden vaurioitumispaikkoja ja etsiä keskeisiä ongelmanaiheuttajia kokoonpanolinjalla kerätyn datan avulla. ...

Näytä lisää