- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kuvanlähetyssovellus Symbian-käyttöjärjestelmälle 

   Tillikainen, Mikko (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2005)
   Työn tarkoituksena on perehtyä Symbian-ohjelmistokehitykseen yleisellä tasolla ja rakentaa alustalle matkapuhelimen kameraa ja yhteysmahdollisuuksia hyödyntävä kuvanlähetyssovellus. Sovelluksella käyttäjä voi ottaa kuvia ...
  • Sammutuslaitteiston huolto-oppaan laatiminen 

   Pelttari, Teijo (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2006)
   Opinnäytetyö on tehty Boliden Kokkola Oy:n pasutto-osaston rikasteenkuljetintunneleiden sammutusjärjestelmään liittyen.Työn tarkoituksen oli tehdä sammutusjärjestelmää varten huolto-opas, jota laitteiston hoitaja voi käyttää ...
  • EVALUATING CUSTOMER SATISFACTION IN SERVICE QUALITY : Kuehne + Nagel Forwarding Company, Vietnam 

   Tu Thanh Thuy (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Quality of services so far is always the issues that all the marketers as well as any businesses care about because of its intangible, complicated and unmeasured nature. Acquiring the satisfaction from customers by the ...
  • "CUTE" CLIENT FOR HESSIAN 

   Tran, Gia; Vu, Tuan (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   The purpose of this thesis is to present the design and implementation of Hessian binary web service protocol in Qt - a cross platform application and framework. The implementation of Hessian protocol, which can be found ...
  • Att genomföra en exportring inom båtbranschen med Skandinavien som målmarknad 

   Ainonen, Ida-Maria (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Målet med examensarbetet var att så noggrant som möjligt beskriva hur en exportring genomförs och förslag till förbättring av ett genomförande av en exportring. En centralroll i arbetet har de olika stegen som jag delat ...
  • AC- JA DC-KÄYTTÖJEN OHJELMIEN JA VARAOSIEN HALLINNAN PARANTAMINEN RAUTARUUKILLA 

   Hurnasti, Harri (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Sähkökorjaamo Raahen Rautaruukilla. Sähkökorjaamo korjaa ja huoltaa Rautaruukilla olevia sähkölaitteita. Opinnäytetyön aiheena oli AC- ja DC-käyttöjen ohjelmien ja varaosien hallinnan ...
  • Lucia-neidon turkin suunnittelu ja kaavoitus 

   Lemmer, Elena (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua ja perehtyä syvällisemmin lammasturkin suunnitteluprosessiin ja kaavoitukseen. Opinnäytetyön käytännön osuudessa yhteistyökumppaneita oli kaksi: Folkhälsan ja Friitala Fashion Oy. ...
  • Terveydenhuollon palveluiden kustannuslaskenta ja tuotteistaminen : Case Toholammin vuodeosasto 

   Pulkkinen, Sirpa (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lain mukaan kunnilla on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Eduskunta hyväksyi tammikuussa 2007 hallituksen esityksen laiksi kunta- ja palvelurakenneuudis-tuksesta, koska väestön ikääntymisen pelätään johtavan ...
  • Mini-interventio -koulutusten vaikuttavuus 

   Hietasaari, Sari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyötyön tilaajana oli Raija Fors, joka toimi Ehkäisevän päihdetyön kehittämishankkeen projektipäällikkönä. Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke alkoi 14.5.2007 ja kesti 31.5.2009 asti. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • The design of sensor location and information visualisation for idustrial environments 

   Laitinen, Mika (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis is about visualizing sensory data in 3D. Different sensors provide status and location information of items they monitor within predefined areas. The IBM Location Awareness service for WebSphere Sensor Events ...
  • Alle 10- vuotiaiden atoopikkolasten vanhempien kokemuksia hoidonohjauksesta 

   Nauha, Elina; Matintupa, Tiina (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alle 10-vuotiaiden atoopikkolasten vanhempien kokemuksia saamastaan hoidonohjauksesta Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Ihotautien poliklinikalla. Tavoitteena oli, että hoitohenkilökunta ...
  • Hankintatoimen kehittäminen - Case Scanfil EMS Oy 

   Jakola, Nina (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää eri vaihtoehtoja hankintatoimen logistiikan kehittämiseen ja varastojen parempaan hallintaan. Opinnäytetyössä keskityttiin keinoihin millä varastonkiertoa voidaan parantaa ABCD ...
  • Isostoiminnan kehittäminen Suomen merimieskirkon työhön Benelux-maissa 

   Mykkänen, Tiina; Jokitalo, Marjo (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suoritimme ulkomaanharjoittelun Suomen Merimieskirkolla Brysselissä syksyllä 2008. Isoskoulutus on toiminut Brysselissä ja Luxemburgissa merimieskirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten ohjaamina, mutta siihen ei ole ...
  • Tuotteen hinnoittelu- ja kannattavuuslaskenta sekä projektikohtaisen jälkilaskennan kehittäminen : Case Koralli-tuote Oy 

   Jokinen, Sari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmat Koralli-Tuote Oy:n uudelle tuotteelle sekä kehittää yrityksen projektikohtaista jälkilaskentaa. Koralli-Tuote Oy on Kokkolassa toimiva erikoiskalustealan ...
  • Teollisuuden lämpökuvausmenetelmien kehittäminen 

   Hietapakka, Pasi (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lämpökameraa käytetään nykyään monissa eri sovelluksissa. Näistä yleisimmät ovat kiinteistöt, lämpöverkostot, sähköverkot, elektroniikka ja teollisuuden kunnossapito. Lämpökameralla voi kuvata kohdetta rikkomatta tai ...
  • Hyvä hankehallinnointi : Case Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 

   Lindell, Piia (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle hanketoiminnan ohjeistus. Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnot toteutetaan CENTRIA tutkimus ja kehitys –aputoiminimellä. ...
  • Säiliön ulkonäön parantaminen 

   Luomala, Toni (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Akvaterm Oy:lle Kokkolaan. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa Akvaterm Oy:n lämminvesivaraajiin yhdesuojia 3D-mallinnusohjelmaa apuna käyttäen. Työhön sisältyy myös yhden valusuojan ...
  • Tuttu tuntematon : Odotushorisontti tekstilähtöisen teatteriesityksen valmistamisessa 

   Kallio-Mannila, Teemu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö tutki keinoja käyttää kirjallisuudentutkimuksessa käytettyä käsitettä odotushorisontti yhtenä työkaluna harrastajaohjaajalle siinä, miten näytelmään voidaan saada uusia ulottuvuuksia. Tavoitteena oli löytää ...
  • Yrityksen perustamisen viitekehys 

   Manninen, Kari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia perustaa yritys joka tuottaa hitsaukseen liittyvää konsultaatiota Keskipohjanmaan alueen pienille konepajoille. Kiristyvät vaatimukset teräsrakentamisessa ...
  • TÄYDENTÄVISTÄ HOITOMUODOISTA APUA REUMAA SAIRASTAVIEN ELÄMÄNLAATUUN 

   Liias, Kati; Yli-Parkas, Joni (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää reuman hoidossa käytettäviä erilaisia täydentäviä hoitomuotoja, sekä niiden toimivuutta ja vaikutuksia erilaisissa reumasairauksissa. Lisäksi selvitimme miten reumaa sairastavia ...