- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kuvanlähetyssovellus Symbian-käyttöjärjestelmälle 

   Tillikainen, Mikko (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2005)
   Työn tarkoituksena on perehtyä Symbian-ohjelmistokehitykseen yleisellä tasolla ja rakentaa alustalle matkapuhelimen kameraa ja yhteysmahdollisuuksia hyödyntävä kuvanlähetyssovellus. Sovelluksella käyttäjä voi ottaa kuvia ...
  • Sammutuslaitteiston huolto-oppaan laatiminen 

   Pelttari, Teijo (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2006)
   Opinnäytetyö on tehty Boliden Kokkola Oy:n pasutto-osaston rikasteenkuljetintunneleiden sammutusjärjestelmään liittyen.Työn tarkoituksen oli tehdä sammutusjärjestelmää varten huolto-opas, jota laitteiston hoitaja voi käyttää ...
  • EVALUATING CUSTOMER SATISFACTION IN SERVICE QUALITY : Kuehne + Nagel Forwarding Company, Vietnam 

   Tu Thanh Thuy (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Quality of services so far is always the issues that all the marketers as well as any businesses care about because of its intangible, complicated and unmeasured nature. Acquiring the satisfaction from customers by the ...
  • "CUTE" CLIENT FOR HESSIAN 

   Tran, Gia; Vu, Tuan (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   The purpose of this thesis is to present the design and implementation of Hessian binary web service protocol in Qt - a cross platform application and framework. The implementation of Hessian protocol, which can be found ...
  • Att genomföra en exportring inom båtbranschen med Skandinavien som målmarknad 

   Ainonen, Ida-Maria (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Målet med examensarbetet var att så noggrant som möjligt beskriva hur en exportring genomförs och förslag till förbättring av ett genomförande av en exportring. En centralroll i arbetet har de olika stegen som jag delat ...
  • Toimintolaskenta kunnissa Case Kokkolan kaupungin liikenneväylät 

   Kanniala, Katri (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Viime vuosina kunnat ovat ottaneet käyttöönsä toimintolaskennan perinteisen kustannuslaskennan sijaan. Kuntien toimintolaskennassa on keskitytty sosiaali– ja terveystoimeen, mutta pikkuhiljaa ollaan siirtämässä huomiota ...
  • Aikuiskoulutustuntemus ja aikuiskoulutuksen ohjekirjat : Case Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 

   Konttila, Anne (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, jolla on viisi ammattiopistoa Oulun eteläisellä alueella. Koulutustoimintaa on myös laajemmin ammattiopistojen sijaintipaikkakuntien ulkopuolella. Työn ...
  • TUNNEPROSESSI : - tunteet ja niiden merkitys 4.48 Psykoosi -näytelmän harjoituskauden aikana 

   Lahti, Suvi-Heini (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tutkii tekijän kokemaa tunneprosessia näyttelijän ominaisuudessa näytelmän harjoituskauden aikana. Suvi-Heini Lahti näytteli taiteelliseksi opinnäytetyökseen Sarah Kanen kirjoittamassa näytelmässä 4.48 ...
  • Linux-pohjaisen mediatyöaseman suunnittelu ja toteutus 

   Untinen, Jani (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa mediatyöasematietokone oheislaitteineen. Käytetyt ohjelmistot valittiin avoimia standardeja ja avointa lähdekoodia mahdollisimman paljon hyödyntävistä vaihtoehdoista. Työaseman ...
  • TÄYDENTÄVISTÄ HOITOMUODOISTA APUA REUMAA SAIRASTAVIEN ELÄMÄNLAATUUN 

   Liias, Kati; Yli-Parkas, Joni (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää reuman hoidossa käytettäviä erilaisia täydentäviä hoitomuotoja, sekä niiden toimivuutta ja vaikutuksia erilaisissa reumasairauksissa. Lisäksi selvitimme miten reumaa sairastavia ...
  • Sääasema 

   Hietala, Timo (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssä tehtiin LabVIEW-ohjelmointiympäristön avulla ohjelmisto, joka mittaa jännitettä antureilta sekä tallentaa suureet määrätyin väliajoin tietokantaan. Mitattuja sääsuureita pystytään katsomaan myös selaimen avulla. Sääasema ...
  • TAA TAA JA TI-TI TAA, EI VOI OLLA HAUSKEMPAA! : Ti-Ti Nalle ja perhematkailu 

   Ahlvik, Eva-Marie (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin selvittämään kohderyhmän tarpeiden tiedostamisen tärkeys sekä hyvän asiakaspalvelun vaikutuksia. Työssä pohdittiin myös sitä kuinka tärkeää on saada tuote asiakkaiden tietoisuuteen, jolloin ...
  • KUSTANNUS JA KANNATTAVUUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN CASE KOTEK FACTORY SERVICE OY 

   Ilmonen, Hanna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kotek Factory Service Oy ja kohteena oli Kotek Factory Service Oy:n maalaamo. Kotek Factory Service on Chesterton ARC- pinnoitteiden maahantuoja ja myyjä, joka vastaa tuotteidensa erilaisista ...
  • Säiliön valmistusajan laskentajärjestelmä 

   Keto, Jussi (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kokkolassa toimivalle Akvaterm Oy:lle. Yrityksen päätuotteet ovat lämminvesivaraajat ja lvi-alan säiliöt. Yritys ei ole keskittynyt pelkkään massatuotantoon, vaan yritys on myös kehittänyt ...
  • Polyoli ja ponneaineen vaikutus kovan polyuretaanin ominaisuuksiin 

   Laulumaa, Jonna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Polyuretaani on yleisesti käytetty materiaali kaukolämpöputkien eristyksissä. Polyuretaani muodostuu isosyanaatin ja polyolin reagoidessa. Polyolin sekaan lisättävä ponneaine lisää vaahtoutumista ja parantaa polyuretaanin ...
  • NORDIC ALUMINIUM OYJ:N KOKOONPANON LAYOUT-SUUNNITELMA 

   Autio, Jani (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Nordic aluminium oyj:n kokoonpanolle uusi layout. Tavoitteena oli saada yhdistettyä kaksi eri kokoonpanoa yhteen paikkaan ja saada aikaa toimiva layout. Työn toteutus aloitettiin ...
  • ”Että isä tai äiti humalapäissään hakkaa lasta” - PERHEVÄKIVALTA 4.-5. LUOKKALAISTEN KOKEMANA 

   Penttilä, Siina; Pihlajamaa, Mari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aihe on lähtöisin Pohjanmaa-hankkeelta. Tutkimuksessa kartoitettiin Kokkolan seudun 4. -5. luokkalaisten lasten perheväkivaltakokemusten määrää ja luonnetta. Työssä selvitettiin myös, ketkä toimivat väkivallan ...
  • ISYYDEN TUKEMINEN OSANA ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAA : Isien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia äitiysneuvolatyöstä Kokkolassa 

   Ruuhinen, Salla; Tähtelä, Henna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata isien kokemuksia Kokkolanseudun terveyskeskus kuntayhtymän äitiysneuvoloiden toiminnasta. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten äitiysneuvolatyötä voitaisiin kehittää paremmin isien ...
  • ISLANNIN TALOUDEN TAANTUMINEN JA ISLANTILAISTEN SIJOITTAJIEN KANSAINVÄLISTYMISET SUOMESSA 2006–2008 : Muutokset esimerkkiyrityksissä suomalaisen median silmin 

   Karhia, Maikki (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö toteutettiin ilman toimeksiantajaa, aiheenaan Islannin talouskriisi sekä islantilaiset sijoittajat suomalaisyrityksissä vuosina 2006–2008. Opinnäytetyössä tutkittiin islantilaisten sijoittajien vaiheita ...
  • Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan kehittäminen Konesilta Oy:ssä 

   Manninen, Riikka (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykyään on tärkeää, että kaikissa yrityksissä asiakkuuteen ja markkinointiin liittyviä toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana olikin kehittää kärsämäkisen Konesilta Oy:n asiakkuudenhallintaa ja ...