- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Kuvanlähetyssovellus Symbian-käyttöjärjestelmälle 

   Tillikainen, Mikko (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2005)
   Työn tarkoituksena on perehtyä Symbian-ohjelmistokehitykseen yleisellä tasolla ja rakentaa alustalle matkapuhelimen kameraa ja yhteysmahdollisuuksia hyödyntävä kuvanlähetyssovellus. Sovelluksella käyttäjä voi ottaa kuvia ...
  • Sammutuslaitteiston huolto-oppaan laatiminen 

   Pelttari, Teijo (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2006)
   Opinnäytetyö on tehty Boliden Kokkola Oy:n pasutto-osaston rikasteenkuljetintunneleiden sammutusjärjestelmään liittyen.Työn tarkoituksen oli tehdä sammutusjärjestelmää varten huolto-opas, jota laitteiston hoitaja voi käyttää ...
  • EVALUATING CUSTOMER SATISFACTION IN SERVICE QUALITY : Kuehne + Nagel Forwarding Company, Vietnam 

   Tu Thanh Thuy (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Quality of services so far is always the issues that all the marketers as well as any businesses care about because of its intangible, complicated and unmeasured nature. Acquiring the satisfaction from customers by the ...
  • "CUTE" CLIENT FOR HESSIAN 

   Tran, Gia; Vu, Tuan (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   The purpose of this thesis is to present the design and implementation of Hessian binary web service protocol in Qt - a cross platform application and framework. The implementation of Hessian protocol, which can be found ...
  • Att genomföra en exportring inom båtbranschen med Skandinavien som målmarknad 

   Ainonen, Ida-Maria (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Målet med examensarbetet var att så noggrant som möjligt beskriva hur en exportring genomförs och förslag till förbättring av ett genomförande av en exportring. En centralroll i arbetet har de olika stegen som jag delat ...
  • ROMANINAISEN PUKEUTUMINEN 

   Laatikainen, Arja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia romaninaisen puku on kokenut 1960-luvulta lähtien. Pukeutuminen korostaa kaikissa kulttuureissa erilaisia asioita. Vaikka romanipuku ei yksistään tee ihmisestä ...
  • KUNDERNA I FOKUS - kulturens inverkan på kundnärhet, kundtillfredsställelse och företagets representanter : OY KWH Plast AB 

   Melin, Malin; Grankulla, Madeleine (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Oy KWH Plast Ab, affärsenheten PAC i Jakobstad fungerade som uppdragsgivare för vårt arbete och vår undersökning. Oy KWH Plast Ab består av tre affärsenheter: Stationery, PAC och Label. Affärsenheten PAC tillverkar ...
  • Aluesuunnistus (RNAV) 

   Syri, Jan-Erik (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kuva siitä mitä tarkoitetaan aluesuunnistamisella lentokoneen suunnistuksen ja sijaintitiedon määrittämisen yhteydessä. Aluesuunnistus koostuu monesta eri laitteesta ja ...
  • Uhka- ja väkivaltatilanteet hotellin vastaanottovirkailijan työssä 

   Malinen, Kristiina (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoitus on auttaa parantamaan hotellin vastaanotossa työskentelevän henkilöstön turvallisuutta ehkäisemällä ja hallitsemalla uhka- ja väkivaltatilanteita. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat uhka- ja ...
  • Miten mielikuvani ja tulkintani Bartokin Romanialaisista tansseista syntyivät? 

   Knuuttila, Johanna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkin raportissani miten musiikki ilmentää tunteita ja luo mielikuvia. Tavoitteenani oli syventää omaa musiikillista ilmaisukykyäni sekä tiedostaa tulkinnan toteuttamiseen tarvittavia soittotekniikoita. Pohdin omia ...
  • Tuotteen hinnoittelu- ja kannattavuuslaskenta sekä projektikohtaisen jälkilaskennan kehittäminen : Case Koralli-tuote Oy 

   Jokinen, Sari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmat Koralli-Tuote Oy:n uudelle tuotteelle sekä kehittää yrityksen projektikohtaista jälkilaskentaa. Koralli-Tuote Oy on Kokkolassa toimiva erikoiskalustealan ...
  • Seurantajärjestelmän kehittäminen : Case Fluid-Bag Ltd 

   Lindroos, Mika (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Fluid-Bag Ltd:lle, joka on nesteille tarkoitettujen kuljetussäiliöiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen toimialan vuoksi tuotetiedoilta vaaditaan pitkälle menevää jäljitettävyyttä. ...
  • Raskaana olevien äitien elintapojen kartoitus ja neuvolan tuki äitien kokemana 

   Tyynelä, Satu; Peltokorpi, Toini (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yleensä raskausaikana äiti kiinnittää normaalia enemmän huomiota omaa terveyttä kohtaan ja hän pyrkii huolehtimaan omasta sekä sikiön terveydestä. Myös fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi moni äiti pyrkii muuttamaan ...
  • ”YKSIN EN KUITENKAAN OLISI JAKSANUT ENÄÄ PÄIVÄÄKÄÄN” : Perhetyön merkitys asiakkaiden kokemana Keski- Pohjanmaan perhetyön kehittämishankkeessa "Verkkoa kutoen, osaamista kehittäen." 

   Jaakkola, Tarja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Keski- Pohjanmaan perhetyön kehittämishanke "Verkkoa kutoen, osaamista kehittäen" toteutui vuosina 2006- 2008. Sain hankkeen vetäjältä Marja-Liisa Kelalta ehdotuksen tutkia perhetyön merkitystä asiakkaiden elämässä ja miten ...
  • Alle 10- vuotiaiden atoopikkolasten vanhempien kokemuksia hoidonohjauksesta 

   Nauha, Elina; Matintupa, Tiina (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alle 10-vuotiaiden atoopikkolasten vanhempien kokemuksia saamastaan hoidonohjauksesta Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Ihotautien poliklinikalla. Tavoitteena oli, että hoitohenkilökunta ...
  • Digestion of corn and ammonia removal in a lab scale digester 

   Bello, Ismoil (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This research was done as an internal project for developing in-house knowledge for PROCES-Groningen B.V. The project is related to bio-digestion and factors affecting the process. The bio-digestion process is taken into ...
  • Kokkolalaisten seitsemäsluokkalaisten tyttöjen käsityksiä hyväksyttävästä alkoholin käytöstä 

   Indola, Jessica (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kokkolalaisten suomenkielisten seitsemäsluokkalaisten tyttöjen käsityksiä hyväksyttävästä alkoholin käytöstä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä seitsemäsluokkalaiset ...
  • TPM strategisen kehittämisen välineenä ABB Oy Motorsissa 

   Pulkkinen, Markus (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehittämistehtävässä tutkittiin TPM-kehittämismallin (Total Productive Management) soveltamista ABB Oy, Motorsissa. Tutkimuksessa ei keskitytty niinkään itse TPM-malliin menetelmänä, vaan sen yhteen olennaiseen osa-alueeseen: ...
  • PRINT ON GRADIENT JA MUITA ERIKOISVÄRJÄYSMENETELMIÄ SINIKETUNNAHOILLE : Case Panfur 2000 Oy 

   Lahti, Anni (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Erikoisvärjäysmenetelmien kehittämisen toimeksiantaja oli muokkaamoyritys Panfur 2000 Oy. Yritys tarjoaa muokkaus-, värjäys-, erikoisvärjäys- ja erikoiskäsittelypalveluita turkisnahoille. Panfur 2000 Oy:ssä käsitellään ...
  • Maahanmuuttajan henkisen sopeutumisen opas 

   Nikula, Anna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyönä on toteutettu maahanmuuttajan henkisen sopeutumisen oppaan tekeminen. Oppaan tarkoitus on tukea maahanmuuttajien henkistä sopeutumista uuteen ympäristöön maahanmuuton yhteydessä. Työn tavoitteena oli luoda ...