- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kuvanlähetyssovellus Symbian-käyttöjärjestelmälle 

   Tillikainen, Mikko (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2005)
   Työn tarkoituksena on perehtyä Symbian-ohjelmistokehitykseen yleisellä tasolla ja rakentaa alustalle matkapuhelimen kameraa ja yhteysmahdollisuuksia hyödyntävä kuvanlähetyssovellus. Sovelluksella käyttäjä voi ottaa kuvia ...
  • Sammutuslaitteiston huolto-oppaan laatiminen 

   Pelttari, Teijo (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2006)
   Opinnäytetyö on tehty Boliden Kokkola Oy:n pasutto-osaston rikasteenkuljetintunneleiden sammutusjärjestelmään liittyen.Työn tarkoituksen oli tehdä sammutusjärjestelmää varten huolto-opas, jota laitteiston hoitaja voi käyttää ...
  • "CUTE" CLIENT FOR HESSIAN 

   Tran, Gia; Vu, Tuan (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   The purpose of this thesis is to present the design and implementation of Hessian binary web service protocol in Qt - a cross platform application and framework. The implementation of Hessian protocol, which can be found ...
  • EVALUATING CUSTOMER SATISFACTION IN SERVICE QUALITY : Kuehne + Nagel Forwarding Company, Vietnam 

   Tu Thanh Thuy (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Quality of services so far is always the issues that all the marketers as well as any businesses care about because of its intangible, complicated and unmeasured nature. Acquiring the satisfaction from customers by the ...
  • Att genomföra en exportring inom båtbranschen med Skandinavien som målmarknad 

   Ainonen, Ida-Maria (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Målet med examensarbetet var att så noggrant som möjligt beskriva hur en exportring genomförs och förslag till förbättring av ett genomförande av en exportring. En centralroll i arbetet har de olika stegen som jag delat ...
  • Nivalan Järvikylän Osuuspankin pankissa asioivien asiakkaiden asiakastyytyväisyys 

   Kumpumäki, Teija (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyyden tutkiminen Nivalan Järvikylän Osuuspankissa. Työn tavoitteena oli perehtyä pankin palveluihin ja asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää asiakkaiden ...
  • Reilu kauppa 

   Meriluoto, Minna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on teoreettinen tutkimus, joka käsitteli Reilua kauppaa ja sen taustoja. Työn tavoitteena oli kertoa mahdollisimman kattavasti Reilusta kaupasta, sen eri järjestöistä sekä kysynnästä maailmalla. Työssä ...
  • SUOMEN SUURIMPIEN KIELIVÄHEMMISTÖJEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN & ASIAKASTYYTYVÄISYYS : Esimerkkinä Clas Ohlson Oy 

   Sallila, Henri (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä kerrottiin Suomen suurimpien kielivähemmistöjen (ruotsin kieli ja venäjän kieli) ostokäyttäytymisestä ja näiden asiakasryhmien tyytyväisyydestä saamaansa palveluun. Esimerkkinä opinnäytetyössä oli ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Hoitola Aromian asiakkaille 

   Bäckman, Tiia (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hoitola Aromia, joka sijaitsee Himangalla, Keski-Pohjanmaalla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli asiakastyytyväisyyskyselyn avulla selvittää, ovatko asiakkaat tyytyväisiä Hoitola Aromian ...
  • Removal of micro-pollutants from drinking water with advanced oxidation processes 

   Sander, Fabian (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis determines the feasibility of ozone gas and ultraviolet (UV)technologies to reduce pollutants from drinking water. The merging of both techniques, ozone and UV, is known as a so called advanced oxidation process ...
  • Raskaana olevien äitien elintapojen kartoitus ja neuvolan tuki äitien kokemana 

   Tyynelä, Satu; Peltokorpi, Toini (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yleensä raskausaikana äiti kiinnittää normaalia enemmän huomiota omaa terveyttä kohtaan ja hän pyrkii huolehtimaan omasta sekä sikiön terveydestä. Myös fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi moni äiti pyrkii muuttamaan ...
  • ”YKSIN EN KUITENKAAN OLISI JAKSANUT ENÄÄ PÄIVÄÄKÄÄN” : Perhetyön merkitys asiakkaiden kokemana Keski- Pohjanmaan perhetyön kehittämishankkeessa "Verkkoa kutoen, osaamista kehittäen." 

   Jaakkola, Tarja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Keski- Pohjanmaan perhetyön kehittämishanke "Verkkoa kutoen, osaamista kehittäen" toteutui vuosina 2006- 2008. Sain hankkeen vetäjältä Marja-Liisa Kelalta ehdotuksen tutkia perhetyön merkitystä asiakkaiden elämässä ja miten ...
  • ROMANINAISEN PUKEUTUMINEN 

   Laatikainen, Arja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia romaninaisen puku on kokenut 1960-luvulta lähtien. Pukeutuminen korostaa kaikissa kulttuureissa erilaisia asioita. Vaikka romanipuku ei yksistään tee ihmisestä ...
  • Seurantajärjestelmän kehittäminen : Case Fluid-Bag Ltd 

   Lindroos, Mika (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Fluid-Bag Ltd:lle, joka on nesteille tarkoitettujen kuljetussäiliöiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen toimialan vuoksi tuotetiedoilta vaaditaan pitkälle menevää jäljitettävyyttä. ...
  • Aamiaismajoitusyrityksen perustaminen Kalajoelle 

   Ylimäki Njai, Merja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni oli oma taustatutkimukseni yritystoiminnan perustamista varten. Liikeidea on kaikista tärkein ja koko yritystoiminnan ydin. Laajennettuja palveluita matkailuyritykselle kehitetään trendien ja asiakkaiden ...
  • Perhetyötä peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 

   Ikkala, Maiju; Pöyhönen, Hannele (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää asiakasperheiden ja perhetyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia perhetyöstä, perhetyön tekemisen tapoja, sekä työn vaikuttavuutta perheiden näkökulmasta peruspalvelukuntayhtymä ...
  • Uhka- ja väkivaltatilanteet hotellin vastaanottovirkailijan työssä 

   Malinen, Kristiina (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoitus on auttaa parantamaan hotellin vastaanotossa työskentelevän henkilöstön turvallisuutta ehkäisemällä ja hallitsemalla uhka- ja väkivaltatilanteita. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat uhka- ja ...
  • Miten mielikuvani ja tulkintani Bartokin Romanialaisista tansseista syntyivät? 

   Knuuttila, Johanna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkin raportissani miten musiikki ilmentää tunteita ja luo mielikuvia. Tavoitteenani oli syventää omaa musiikillista ilmaisukykyäni sekä tiedostaa tulkinnan toteuttamiseen tarvittavia soittotekniikoita. Pohdin omia ...
  • Tuotteen hinnoittelu- ja kannattavuuslaskenta sekä projektikohtaisen jälkilaskennan kehittäminen : Case Koralli-tuote Oy 

   Jokinen, Sari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmat Koralli-Tuote Oy:n uudelle tuotteelle sekä kehittää yrityksen projektikohtaista jälkilaskentaa. Koralli-Tuote Oy on Kokkolassa toimiva erikoiskalustealan ...
  • Aluesuunnistus (RNAV) 

   Syri, Jan-Erik (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kuva siitä mitä tarkoitetaan aluesuunnistamisella lentokoneen suunnistuksen ja sijaintitiedon määrittämisen yhteydessä. Aluesuunnistus koostuu monesta eri laitteesta ja ...