- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kuvanlähetyssovellus Symbian-käyttöjärjestelmälle 

   Tillikainen, Mikko (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2005)
   Työn tarkoituksena on perehtyä Symbian-ohjelmistokehitykseen yleisellä tasolla ja rakentaa alustalle matkapuhelimen kameraa ja yhteysmahdollisuuksia hyödyntävä kuvanlähetyssovellus. Sovelluksella käyttäjä voi ottaa kuvia ...
  • Sammutuslaitteiston huolto-oppaan laatiminen 

   Pelttari, Teijo (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2006)
   Opinnäytetyö on tehty Boliden Kokkola Oy:n pasutto-osaston rikasteenkuljetintunneleiden sammutusjärjestelmään liittyen.Työn tarkoituksen oli tehdä sammutusjärjestelmää varten huolto-opas, jota laitteiston hoitaja voi käyttää ...
  • EVALUATING CUSTOMER SATISFACTION IN SERVICE QUALITY : Kuehne + Nagel Forwarding Company, Vietnam 

   Tu Thanh Thuy (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Quality of services so far is always the issues that all the marketers as well as any businesses care about because of its intangible, complicated and unmeasured nature. Acquiring the satisfaction from customers by the ...
  • "CUTE" CLIENT FOR HESSIAN 

   Tran, Gia; Vu, Tuan (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2007)
   The purpose of this thesis is to present the design and implementation of Hessian binary web service protocol in Qt - a cross platform application and framework. The implementation of Hessian protocol, which can be found ...
  • Att genomföra en exportring inom båtbranschen med Skandinavien som målmarknad 

   Ainonen, Ida-Maria (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Målet med examensarbetet var att så noggrant som möjligt beskriva hur en exportring genomförs och förslag till förbättring av ett genomförande av en exportring. En centralroll i arbetet har de olika stegen som jag delat ...
  • ISLANNIN TALOUDEN TAANTUMINEN JA ISLANTILAISTEN SIJOITTAJIEN KANSAINVÄLISTYMISET SUOMESSA 2006–2008 : Muutokset esimerkkiyrityksissä suomalaisen median silmin 

   Karhia, Maikki (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö toteutettiin ilman toimeksiantajaa, aiheenaan Islannin talouskriisi sekä islantilaiset sijoittajat suomalaisyrityksissä vuosina 2006–2008. Opinnäytetyössä tutkittiin islantilaisten sijoittajien vaiheita ...
  • Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan kehittäminen Konesilta Oy:ssä 

   Manninen, Riikka (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykyään on tärkeää, että kaikissa yrityksissä asiakkuuteen ja markkinointiin liittyviä toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana olikin kehittää kärsämäkisen Konesilta Oy:n asiakkuudenhallintaa ja ...
  • Online Business Strategy: Mazda Motor Europe GmbH 

   Peltokangas, Merja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Mazda Motors is a japanese car manufacturer, founded in 1920. The headquarter is located in Hiroshima, Japan and the European headquarter is located in Leverkusen, Germany. The aim of this thesis is to investigate how ...
  • Rantasipi Pohjanhovin hotellikansio 

   Vetoniemi, Jenni (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tein opinnäytetyönä hotellikansion työharjoittelupaikkaani Rantasipi Pohjanhoviin. Opinnäytetyöhöni kuuluu hotellikansio, jossa on sekä suomeksi että englanniksi Rovaniemen viikoittaiset tapahtumat, kiinnostavat kohteet, ...
  • TAA TAA JA TI-TI TAA, EI VOI OLLA HAUSKEMPAA! : Ti-Ti Nalle ja perhematkailu 

   Ahlvik, Eva-Marie (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin selvittämään kohderyhmän tarpeiden tiedostamisen tärkeys sekä hyvän asiakaspalvelun vaikutuksia. Työssä pohdittiin myös sitä kuinka tärkeää on saada tuote asiakkaiden tietoisuuteen, jolloin ...
  • Polyoli ja ponneaineen vaikutus kovan polyuretaanin ominaisuuksiin 

   Laulumaa, Jonna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Polyuretaani on yleisesti käytetty materiaali kaukolämpöputkien eristyksissä. Polyuretaani muodostuu isosyanaatin ja polyolin reagoidessa. Polyolin sekaan lisättävä ponneaine lisää vaahtoutumista ja parantaa polyuretaanin ...
  • ”Että isä tai äiti humalapäissään hakkaa lasta” - PERHEVÄKIVALTA 4.-5. LUOKKALAISTEN KOKEMANA 

   Penttilä, Siina; Pihlajamaa, Mari (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aihe on lähtöisin Pohjanmaa-hankkeelta. Tutkimuksessa kartoitettiin Kokkolan seudun 4. -5. luokkalaisten lasten perheväkivaltakokemusten määrää ja luonnetta. Työssä selvitettiin myös, ketkä toimivat väkivallan ...
  • VASTADIAGNOSTISOIDUN PARKINSONPOTILAAN OPAS : Projektin loppuraportti 

   Kangasvieri, Erja; Sandvik, Lisbeth (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen pitkäaikaissairaus, joka alkaa keskimäärin 50–70 –vuotiaana. Keskeisimpinä oireina ovat toispuoleinen lepovapina (tremor), liikkeiden hidastuminen (hypokinesia) tai jopa niiden ...
  • Isostoiminnan kehittäminen Suomen merimieskirkon työhön Benelux-maissa 

   Mykkänen, Tiina; Jokitalo, Marjo (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suoritimme ulkomaanharjoittelun Suomen Merimieskirkolla Brysselissä syksyllä 2008. Isoskoulutus on toiminut Brysselissä ja Luxemburgissa merimieskirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten ohjaamina, mutta siihen ei ole ...
  • Jokilaakson Kiinteistömesta Oy:n asiakastyytyväisyyden kehittäminen 

   Turpeinen, Piia (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekijä/tekijät Ylivieska Syyskuu 2009 Piia Turpeinen Koulutusohjelma Liiketalous Työn nimi Jokilaakson Kiinteistömesta Oy:n ...
  • ISYYDEN TUKEMINEN OSANA ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAA : Isien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia äitiysneuvolatyöstä Kokkolassa 

   Ruuhinen, Salla; Tähtelä, Henna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata isien kokemuksia Kokkolanseudun terveyskeskus kuntayhtymän äitiysneuvoloiden toiminnasta. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten äitiysneuvolatyötä voitaisiin kehittää paremmin isien ...
  • NORDIC ALUMINIUM OYJ:N KOKOONPANON LAYOUT-SUUNNITELMA 

   Autio, Jani (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Nordic aluminium oyj:n kokoonpanolle uusi layout. Tavoitteena oli saada yhdistettyä kaksi eri kokoonpanoa yhteen paikkaan ja saada aikaa toimiva layout. Työn toteutus aloitettiin ...
  • Disintegration of microorganisms 

   Lindgren, Annika; Oikarinen, Jonna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The effects of ionized air in this study were determined for protein content and disintegration of microorganisms in a Baker’s yeast-sodium chloride-solution. The Bradford method was used for determining the protein content ...
  • Säiliön valmistusajan laskentajärjestelmä 

   Keto, Jussi (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kokkolassa toimivalle Akvaterm Oy:lle. Yrityksen päätuotteet ovat lämminvesivaraajat ja lvi-alan säiliöt. Yritys ei ole keskittynyt pelkkään massatuotantoon, vaan yritys on myös kehittänyt ...
  • Nivelreumapotilaiden kokemuksia hoidon laadusta ja hoitoon pääsystä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan reumapoliklinikalla 

   Lehtinen, Anniina; Cederberg, Anja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa nivelreumapotilaiden kokemuksia hoitoon pääsystä ja hoidon laadusta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Tavoitteena oli tuottaa tutkimuksellamme Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ...