Viitteet 1-15 / 2965

  • PSALMIHARMONIOITA : Musiikkianalyysia moodien pohjalta 

   Viherjuuri, Tuomo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on modernin vanhahtava, harmoninen psalmimusiikki. Opinnäytetyössä selvitettiin syitä tietynlaisten musiikillisten ilmaisujen käyttämiseen, kun pohjana ovat tietynlaiset psalmitekstit. Erityisenä ...
  • Tuotantoprosessin tarkastelu VSM-arvovirtakuvauksella 

   Mattila, Taneli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tuotantoa arvovirtakuvauksen avulla. Opinnäytetyön toimeksianto tuli AP-Tela Oy:ltä Kokkolasta. Tavoitteena oli kuvata koko arvovirta yhden tuotteen valmistuksesta. Koska ...
  • Laulunopiskelijoiden kokemukset ohjatuissa produktioissa : Centria–Novia ooppera ensemble (2014–2016) 

   Kantola, Katri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee laulunopiskelijoiden kokemuksia lavatyöskentelystä ohjatuissa produktioissa. Työn tavoitteena oli selvittää, millä lavatyöskentelyn osa-alueilla laulunopiskelijat kaipaavat ohjausta, sekä miten ...
  • IMPACT OF INSUFFICIENT PERSONNEL ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 

   Engetou, Marok (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The research which was carried out at the Regional Treasury of Cameroon analyses the impact of insufficient personnel on an organization’s performance. The study acknowledges other writers, thinkers, scholars and authors ...
  • Työkaluja perehdyttämiseen : Lukuvuosikello koulusihteereille 

   Koskinen, Sari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe oli työhön perehdyttäminen. Teoriaosuudessa käsiteltiin perehdyttämisen suunnittelua, toteuttamista ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä sekä lopuksi henkilöstön osaamisen kehittämistä. ...
  • Plate Heat Exchanger Design Methodology 

   Uwe, Eguenu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2011)
   This research gives an overview of the types of plate heat exchangers used in the manufacturing and process industry. The main purpose of this study was to achieve an efficient method used in the construction and design ...
  • PINTAKÄSITTELYLINJAN PROSESSIMUUTTUJAT 

   Salmikangas, Matias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tilaajana oli Centrian tutkimus ja kehitys osana Tehokas Puuteollisuus -hanketta. Hankkeen tavoitteena on alueen puualan yritysten pintakäsittelyprosessien innovaatioiden ja investointien nopeuttaminen, puun ...
  • ME OLLAAN TIIMI : Tiimityön toimivuus Haapajärven, Kalajoen, Kaustisen, Nivalan ja Oulaisten S-marketeissa 

   Korpela, Anu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Osuuskauppa KPO. Päätutkimusongelmana oli selvittää, millaisia käsityksiä Haapajärven, Kalajoen, Kaustisen, Nivalan ja Oulaisten S-marketien marketpäälliköillä ja työntekijöillä oli ...
  • YRITYKSEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN : Cafe Hilppa 

   Koski, Tiina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sari Lind Tmi. Lindin yritys on Oulaisissa toimiva kahvila Cafe Hilppa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten nuoret ja nuoret aikuiset kiinnostuisivat Cafe Hilpan ...
  • Karkeasuunnittelun merkitys tuotannonsuunnittelussa 

   Mattila, Paulaliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on teoriapohjainen selvitystyö karkeasuunnittelusta ja sen merkityksestä tuotannonsuunnittelulle. Tavoitteena oli selvittää, mitä tuotannon karkeasuunnittelu on käytännössä ja mitä vaikutuksia sillä on ...
  • PERUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTIEN TUNNISTAMINEN : Käsikirja ammattiopisto-opintoihin 

   Ahola, Kai (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn aiheena on elektroniikan peruskomponenttien tunnistaminen. Työssä käsiteltiin elektroniikan peruskomponenttien toimintaa ja niiden tunnistamista. Työssä komponenttien tunnistamisen helpottamiseksi käytettiin paljon ...
  • MANAGING INTERNATIONAL TEAMS FROM BUSINESS COMMUNICATION PERSPECTIVES 

   Hoang, Hong (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis was to analyze a suggestion for an efficient way of managing an international team through communication methods. This concept usually applied to multi-national companies and intercontinental corporations. ...
  • Tuotannon häiriöiden analysointi 

   Aitto-oja, Inka; Sinervä, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tuotannon häiriöiden analysointi eräällä sahalaitoksella. Työ pohjautui yrityksen häiriöjärjestelmästä saatuun dataan, jota käsittelimme Lean Six Sigman DMAIC-ongelmaratkaisumenetelmän mukaisesti. ...
  • VAKANSSI- JA TYÖNIMIKEKOHTAISTEN KVALIFIKAATIOIDEN MÄÄRITTÄMINEN : FREEPORT COBALT OY 

   Rekilä, Katriina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on Freeport Cobalt oy:n Pulverituotannon työntekijöiden vakanssi- ja työnimikekohtaisten kvalifikaatioiden ja tukiprosessien edellyttämien kvalifikaatioiden määrittäminen sekä parhaan käytännön ...
  • Ajatuksesta onnistuneeksi oopperarooliksi : Kuvauksia oopperaroolin rakentamisen prosesseista 

   Suvanto , Jenna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön keskeisin tarkastelu kohdistuu oopperaroolin rakentamisen prosessiin, ja laadullisen- ja fenomenologisen tutkimuksen kohteena toimii tässä yhteydessä Yön kuningattaren rooli Taikahuilu-oopperassa. Opinnäytetyö ...