Viimeksi lisätyt Centria-ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 6237

  • Öljytuoteterminaalin työturvallisuuden kehityssuunnitelma 

   Tyni, Vuokko (2024)
   Työturvallisuuden ja -terveyden kehittäminen on työyhteisössä tapahtuvaa toimintaa, jolla parannetaan työympäristöä, toimintatapoja ja työolosuhteita. Työturvallisuudella on myös merkittävä vaikutus yrityksen tulokseen ja ...
  • Palkitsemisen merkitys henkilöstön motivaatiossa ja sitoutumisessa 

   Laakso, Annina (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation henkilöstöä motivoivia ja sitouttavia tekijöitä, olemassa olevien palkitsemiskeinojen tunnettuutta henkilöstön keskuudessa ja niiden tarkoituksenmukaisuutta, sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuorten liikuntatavat : mikä motivoisi liikkumaan? 

   Varila, Tiina (2024)
   Opinnäytetyössä käsitellään nuorten liikuntasuosituksia ja sitä, mitä ne pitävät sisällään. Teoriaosassa esitellään koululiikuntaa ja koulujen opetussuunnitelmia liikunnan osalta. Lisäksi esitellään alueen liikuntamahdollisuuksia. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Impacts of leadership on employee performance : a case study on SSL Wireless, Bangladesh 

   Toma, Mousumi (2024)
   Leaders are the pioneers of followers who influence and motivate them to act according to achieve a common goal. This research aimed to understand the impacts of leadership on the performance of employees/subordinates ...
  • Kotisivujen luominen yritykselle : case Videlio-HMS Oy 

   Salonen, Jussi (2024)
   Nykypäivänä jokaisella yrityksellä, joka haluaa menestyä liiketoiminnassa, tulisi olla omat kotisivut. Ihmiset etsivät tietoa haluamistaan palveluista internetistä, ja mikäli yritys ei sieltä löydy, voidaan jopa sen ...
  • Osallistava kirjaaminen vaativan tason lastensuojelulaitoksessa 

   Nivala, Juhani (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Suomen Kuntoloiden vaativan tason lastensuojelulaitoksiin yhteneväinen ohjeistus osallistavan kirjauksen käyttöönottoon sekä sen ylläpitämiseen.
  • Osallistava nuorisotyön verkosto Keski-Pohjanmaalla : nuorilähtöisen tapahtuman toteuttaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen 

   Puronlahti, Theo; Roinesalo, Sina (2023)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia nuorten osallisuutta ja edistää Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n verkostoja sekä yhteistyömahdollisuuksia. Samalla pyrimme kartoittamaan muita alueella toimivia organisaatioita, ...
  • Vesihuoltojärjestelmän kybertuvallisuus 

   Hoot, Tero (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tieto- sekä kyberturvallisuutta vesilaitoksen näkökulmasta ja haetaan tehostuskeinoja turvallisuuskäytäntöihin. Vesilaitoskohtaiset osuudet opinnäytetyöstä on määritelty salassa pidettäviksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Varastonhallinnan suunnittelu ja implementointi 

   Ahonen, Salla (2024)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin varastonhallintaa ja sen implementointia. Aihetta käsiteltiin aluksi yleisellä tasolla, jonka jälkeen keskityttiin kohdeyrityksen varastonhallintaan. Opinnäytetyön tilaajana toimi vuonna ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tapahtumien markkinoinnin tavoitettavuus : case Ylivieskan Akustiikka 

   Lyttinen, Outi (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kulttuurikeskus Akustiikan markkinoinnin saatavuutta, ja miten riittävää se on ylivieskalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten mielestä. Empiirinen tutkimus toteutettiin käytännössä ...
  • Chemical recycling of carbon fibre-reinforced epoxy composites 

   Salmela, Taneli (2024)
   In this literature review the recent studies conducted on chemical recycling using higher and mild reaction conditions are covered. The goal of this thesis was to conduct a review, collect data and compare different chemical ...
  • Rahapeliriippuvuus : miksi rahapeliriippuvuus syntyy? 

   Pieniniemi, Roosa (2024)
   Tässä opinnäytetyössä aiheena on rahapeliriippuvuus. Opinnäytetyön tarkoitus oli rahapeliriippuvuuden synnyn ymmärtäminen, niin työntekijän, sairastuneen kuin omaisten näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Mistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ART IN BUSINESS -HANKE 2022-2023 Luovuus- ja tulevaisuusajattelu elinkeinoelämän tukena 

   Karvonen, Sanna-Kaisa; Koivula, Minna; Kämäräinen, Petra
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 72 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tässä julkaisussa kiteytyy vuosina 2022–2023 Kokkolassa pilotoitu ESR-hanke, jossa pääosaa näytteli taide- ja kehittämisympäristöinä toimineet erilaiset yritykset. Art in Business -hanke on meidän yksi ammatillinen haaveemme ...
  • ALUEELLISTA IT-YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAN TOIMINNAN KÄSIKIRJA 

   Marjakangas, Kyösti
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 69 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Käsikirjan taustalla on Polku IT-yrittäjyyteen -hanke, josta saatuja kokemuksia hyödynnettiin käsikirjan teossa. Hankkeen tavoitteena oli luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä ja oppimista tukevia toimintamalleja sekä ...
  • Voimalaitoksen kunnossapidon laiterekisterin luonti projektissa : case: Kokkolan Voiman projekti 

   Kurvinen, Annika (2009)
   Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Kokkolassa sijaitseva ohjelmistoalan yritys ALMA Marketing Oy. Opinnäytteeni on tehty Kokkolan Voiman voimalaitokselle, jossa on käytössä ALMA Marketing Oy:n kunnossapidon hoitoon tarkoitettu ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad