Viimeksi lisätyt Centria-ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 4697

  • The impact of plastic pollution on soil 

   Wang, Haoyu (2022)
   As a new form of environmental pollution, microplastics pose a serious threat to soil ecosystem. At present, research on microplastics mainly focus on aquatic ecosystems, but there is few research on the effects of soil ...
  • Full-stack sosiaalinen media sovelluksen kehittäminen 

   Sipola, Antti-Pekka (2022)
   Tämän työn aiheena oli kehittää full-stack sosiaalinen media -sovellus. Työssä hyödynnettiin teknologioita, kuten React.js, Redux, Node.js, Express.js ja relaatiotietokannat. Näiden teknologioiden lisäksi sovelluksessa ...
  • Palvelinsovelluksen kehittäminen myyntiprosessin automatisointiin 

   Tihinen, Samu (2022)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on palvelinsovelluksen luominen kuvitteellisen valokuvaamon myynnin automatisointiin. Ohjelmointikielenä käytettiin JavaScriptiä ja koodin muokkaamiseen Visual Studio Code -sovellusta. JavaScriptiä ...
  • Työmotivaation vaikutus työhön 

   Alopaeus, Liisa (2022)
   Työmotivaatio on tärkeä osa työssäkäyvien ihmisten jaksamisessa. Opinnäytetyön aiheena on työmo tivaation vaikutus työhön. Tavoitteena oli selvittää, miten työmotivaatio vaikuttaa työhön Kansanelä kelaitoksella. Opinnäytetyön ...
  • Digital marketing in Bangladesh : A comprehensive analysis of challenge and prospects 

   Shalauddin, Md (2022)
   Digital marketing is a modern concept. Digital marketing is an alternate name for business or Trade. Traditionally we know business means seller and buyer will meet face to face at a place and buyer will buy some things ...
  • Kokkolan Energia -yhtiöiden laadunhallintajärjestelmä : ISO 9001:2015 

   Keto-Tokoi, Heidi (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Kokkolan Energia -yhtiöille mukaillen ISO 9001-standardia oma käytännönläheinen laadunhallintajärjestelmä. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Kokkolan Energia -yhtiöiden johtoryhmän ...
  • Kunnossapidon kehittäminen : Pölkky oy Taivalkoski 

   Pitkänen, Jarno (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Pölkky Oy yritykselle, Taivalkosken yksikölle. Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Koko tuotantoketju puunhankinnasta sahaukseen ja jatkojalostukseen tehdään saman yrityksen ...
  • Developing a bookstore coffee 

   Truong, Long Jr (2022)
   The development of the bookstore-coffee service in recent years has met an ideal space for book lovers, and at the same time opened a new and unique trend, contributing to the building of a new culture, reading by young ...
  • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma : Case – S-kiekko 

   Potila, Marko (2022)
   Tarkoitus tässä opinnäytetyössä oli suunnitella sosiaalisen median markkinointisuunnitelma jääkiekkoseura S-kiekolle. S-kiekko pelaa suomen kolmanneksi korkeinta sarjaa, Suomi-sarjaa. Joukkue on jäänyt hieman muiden Seinäjoen ...
  • Impacts Of COVID-19 On Sustainable Business Performance : A Case of Zara in Saudi Arabia 

   Akhtar, Musharaf (2022)
   The recent pandemic of the Covid-19 has impacted the performance of businesses and corporations badly. Companies had to undergo a devastating situation that they did never experience before the pandemic. Restricted ...
  • Virtuaalivaluuttojen verotus yksityishenkilöille 

   Huusko, Viivi (2022)
   Virtuaalivaluutat ovat yleistyneet nopeasti ja iso osa ihmisistä on vähintäänkin kuullut niistä. Tunnetuin virtuaalivaluutta on Bitcoin. Virtuaalivaluutoilla ansaitut voitot ovat Suomessa verotettavaa tuloa ja tässä ...
  • Haittoja vähentävä päihdetyön asumisyksikkö : Kokemuksia yksikön merkityksestä päihderiippuvaisten kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun ja elämänhallintaan 

   Salo, Janina; Savela, Rosa (2022)
   Opinnäytetyömme on Pohjanmaalla Pietarsaaressa sijaitsevaan Attendon asumisyksikkö Jakobintupaan tehty laadullista tutkimusperinnettä noudattava opinnäytetyö. Työssä kartoitimme asumisyksikön merkitystä aktiivisesti päihteitä ...
  • OEE-järjestelmä osana älykästä valmistusta 

   Halonen, Vesa (2022)
   Opinnäytetyön tilaajana oli suomalainen leipomoalan yritys. Tarkoituksena oli selvittää OEE-järjestelmän soveltuvuutta leipomoteollisuuteen ja erityisesti teollisen leivonnan tuotantolinjoille. Tilaajan tuotantolinjoilla ...
  • Analysis of the challenges and prospect of the fashion industry in Finland 

   Hasan, MD. Jamil (2022)
   Fashion design has been a growing industry in Finland. Over the last few years, progress has been made but there are prospects in economic gains in fashion design amidst the challenges; this is what inspired the current ...
  • The development and application of 3D printing technology 

   Qin, Yuanyuan (2022)
   3D printing technology is known as the pioneer of the new rapid prototyping technology in the 21st century, and extensive attention has been received from all over the world. In just 30 years or so, 3D printing companies ...