Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Nesteytetyn biokaasun tuotanto maatalouden syötteistä: Vertailu hajautetun ja keskitetyn nesteytyksen välillä 

  Mäenpää, Simo
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 73 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Tämä raportti on laadittu osana Biokaasua ja biometaania maatiloilta eli BioKaMa-hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Toteuttajina hankkeessa ...
 • Toteutettavuusselvitys biokaasun jalostamisesta nestemäisellä typellä 

  Ojala, Matti
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 77 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Selvitys on tehty Euroopan aluekehitysrahaston Keski-Pohjanmaanliiton rahoittaman HABITUS-hankkeen (Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa, kehitys ja investointihanke 1.1.2020–31.6.2023) puitteissa osana ...
 • Virtuaaliosuuskunta: liiketoimintasuunnitelma 

  Mäenpää, Simo
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 71 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2024)
  Tämän raportin tarkoitus on kuvata osuuskunnan liikeideaa, organisaation rakennetta ja rahoitusta, jalostuslaitteiston valmistusta, myyntiä, jakelua, huoltoa ja hinnoittelua sekä tarkastella strategiaa SWOT -menetelmän ...
 • Virtuaaliosuuskunta: liiketoimintasuunnitelma 

  Mäenpää, Simo
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 71 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Tämän raportin tarkoitus on kuvata osuuskunnan liikeideaa, organisaation rakennetta ja rahoitusta, jalostuslaitteiston valmistusta, myyntiä, jakelua, huoltoa ja hinnoittelua sekä tarkastella strategiaa SWOT -menetelmän ...
 • Luonnosta hyvinvointia työpäivään: Luontolähtöisen työhyvinvointi -hankkeen loppuraportti 

  Enlund, Lena; Hiironen, Marja-Liisa; Peltola, Ville; Pesonen, Hanna-Mari
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 74 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2024)
  Nyt käsillä olevan julkaisun on tarkoitus toimia eri kokoisten ja muutoinkin erilaisten työyhteisöjen apuna luontolähtöisyyden tuomisessa osaksi työyhteisön arkea, mikä on tärkeää työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden ...
 • DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina –hankkeen loppuraportti: tiekartta digitalisaatioprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen 

  Forsberg, Leni; Kenakkala, Hanna; Töyräskoski, Niko; Ågren, Jan
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 76 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2024)
  Digi2B - digitalisaatio bisnesajurina oli Keski-Pohjanmaan liiton ja EAKR:n rahoittama hanke. Hankkeen toteutumisajankohta oli 1.3.2022-31.8.2023 ja sen yhtenä tavoitteena oli rakentaa työkaluja, joiden avulla yritykset ...
 • TANDEMHARJOITTELU TYÖELÄMÄN KANSAINVÄLISTÄMISEN KEINONA Export Expert -hankkeen loppuraportti 

  Jansson, Linda; Viitasaari, Anni-Maija; Piilola, Hanna; Favén, Leena; Haji, Abdi; Valjus, Jani
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 75 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Export Expert -hankkeessa luotiin ja pilotoitiin malli, jonka avulla kansainväliset osaajat pääsivät työharjoitteluihin opintojen aikana ja saivat jalkansa oven väliin suomalaiseen työelämään. Hankkeessa toteutettiin ...
 • ART IN BUSINESS -HANKE 2022-2023 Luovuus- ja tulevaisuusajattelu elinkeinoelämän tukena 

  Karvonen, Sanna-Kaisa; Koivula, Minna; Kämäräinen, Petra
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 72 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Tässä julkaisussa kiteytyy vuosina 2022–2023 Kokkolassa pilotoitu ESR-hanke, jossa pääosaa näytteli taide- ja kehittämisympäristöinä toimineet erilaiset yritykset. Art in Business -hanke on meidän yksi ammatillinen haaveemme ...
 • ALUEELLISTA IT-YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAN TOIMINNAN KÄSIKIRJA 

  Marjakangas, Kyösti
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 69 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Käsikirjan taustalla on Polku IT-yrittäjyyteen -hanke, josta saatuja kokemuksia hyödynnettiin käsikirjan teossa. Hankkeen tavoitteena oli luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä ja oppimista tukevia toimintamalleja sekä ...
 • DUDE - DO UNLIMITED, EXTEND COMPETENCE HANKKEEN LOPPURAPORTTI 

  Eteläaho, Anne; Jose, Mitha Rachel; Lahnalampi, Hanna; Lehrman, Jurgen; Marjala, Heli; Meriläinen, Tanja; Toivanen, Leena; Töyräskoski, Niko; Valjus, Jani; Kenakkala, Hanna
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 68 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hankkeen (myöhemmin DUDE-hanke) tavoitteena oli tukea nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Toiminnan avulla pyrittiin edesauttamaan nuorten siirtymistä ...
 • MYRSKYn voimalla kohti PK- ja mikroyritysten muutoskykyä 

  Hautamäki, Johanna; Hintsala, Heidi; Holm, Sandra; Nygård, Emilia; Paananen, Tuomas; Palomäki, Kirsi; Porri, Anttoni
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 70 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  MYRSKYn jälkeen on poutasää! Me MYRSKYläiset voimme todeta tässä vaiheessa vuotta, vähän hengästyneinä, että on ollut melkoisen tehokas vuosi! Hankkeemme osoittautui nimensä veroiseksi. 1.11.2022-31.12.2023 välisenä ...
 • MAJAKKA STATE OF THE ART -SELVITYS Digitalisaation työkalupakista eväitä vähähiiliseen teollisuuteen 

  Hietala, Risto; Isokangas, Ari; Jose, Mitha; Kaakinen, Heikki; Koistinen, Antti; Känsäkoski, Janne; Mäkelä, Jyri; Ruusunen, Outi
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 67 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon visiossa Vähäpäästöinen Suomi 2050, nykyisellä Suomen päästöjakaumalla suurimmat säästöt saavutetaan teollisuuden prosessien vähäpäästöisillä ratkaisuilla (Kokkolan kaupunki, 2011). ...
 • SUSTAINABLE BOAT DESIGN GUIDE: Materials, Manufacturing, End-of-Life and Environmental impact 

  Rajan, Rathish; Rainosalo, Egidija
  Centria. Reports : 4 (Centria University of Applied Sciences, 2023)
  The fiber-reinforced plastic composite components consist of fiber reinforcements (glass, carbon, aromatic polyamide fibers) embedded in resin (epoxy, polyester, phenol-formaldehyde). While the resin gives the composite ...
 • HUOMIO EI YKSIN RIITÄ - HYBRIDIÄLY OPETUKSESSA 

  Nygård, Emilia
  Centria. Oppimateriaaleja : 7 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Työnteon tuottavuutta on kautta historian yritetty tehostaa. 1700– ja 1800–luvun taitteessa höyrykone mullisti teollisia tuotantomenetelmiä. Tämän ensimmäiseksi teolliseksi vallankumoukseksi nimetyn ajan myötä toistuvia ...
 • ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA – LCC (LIFE CYCLE COSTING) 

  Valkjärvi, Mira
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 66 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Elinkaarikustannusarviointeihin kuuluu yrityksen kustannusrakenteen hahmottaminen ja arviointi, sekä elinkaarikustannusten laskenta. Elinkaarikustannuslaskentaa yleisesti käytetään vertaamaan kahden erilaisen investoinnin ...

Näytä lisää