Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • HUOMIO EI YKSIN RIITÄ - HYBRIDIÄLY OPETUKSESSA 

  Nygård, Emilia
  Centria. Oppimateriaaleja : 7 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Työnteon tuottavuutta on kautta historian yritetty tehostaa. 1700– ja 1800–luvun taitteessa höyrykone mullisti teollisia tuotantomenetelmiä. Tämän ensimmäiseksi teolliseksi vallankumoukseksi nimetyn ajan myötä toistuvia ...
 • ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA – LCC (LIFE CYCLE COSTING) 

  Valkjärvi, Mira
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 66 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Elinkaarikustannusarviointeihin kuuluu yrityksen kustannusrakenteen hahmottaminen ja arviointi, sekä elinkaarikustannusten laskenta. Elinkaarikustannuslaskentaa yleisesti käytetään vertaamaan kahden erilaisen investoinnin ...
 • Digitaalisia työkaluja opetuksen tueksi. MODO-hankkeen loppujulkaisu 

  Aho, Hanna-Riina
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 65 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  MODO-hankkeen (1.1.2022-31.10.2023) tavoitteena on ollut kehittää Centrian ylläpitämästä itslearning-oppimisympäristöstä monikäyttöinen, skaalautuva, digitaalinen, älykäs ja modulaarinen. Hankkeessa on kehitetty pilotteja, ...
 • Material selection for 3D-printing with fused granule fabrication 

  Rajan, Ratish; Huhtanen, Simo; Rainosalo, Egidija
  Centria. Reports : 3 (Centria University of Applied Sciences, 2023)
  This report discusses the selection of thermoplastic composite materials potentially suitable for manufacturing boat components and composite tooling by 3D printing (FGF) based on different testing methods. Thermal ...
 • LIFE CYCLE ASSESSMENT OF STEERING CONSOLE USED IN BOAT 

  Rajan, Rathish; Rainosalo, Egidija
  Centria. Reports : 2 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  The Veneprint project’s primary goal is to create conditions for boat industry companies to transform from a linear economic model to a circular. This transformation is envisaged through the utilization of partially or ...
 • OPAS RESILIENSSIPAJOJEN TOTEUTTAMISEEN Resilienssipajamallin taustamateriaali 

  Hautala, Marika; Paananen, Tuomas; Varila, Riina; Jankens, Katja; Heinonen, Annukka; Heikkinen, Sami; Isomäki, Kaisu; Jalonen, Meri; Aalto, Hanna-Kaisa; Richards, Martyn; Aimia, Teemu
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 64 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Edessäsi on Resilienssipajamallin taustamateriaali. Sen tarkoituksena on antaa lisätietoa ja syventää pajatyöskentelyä. Materiaali sisältää yleiskatsauksen resilienssipajoihin; mitä resilienssipajat ovat, kenelle ne on ...
 • HYFLEX-MALLIN PILOTOINTI CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUKSESSA 

  Ahonen, Heikki; Niemi, Tero; Torvikoski, Janne; Yliniemi, Annika; Österberg-Högstedt, Johanna
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 62 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Elämme muutoksen aikakaudella, ja meillä kaikilla on hyvässä muistissa COVID-19-pandemian aiheuttama nopeatahtinen digiloikka (Singh, Evans, Reed, Karch, Qualey, Singh & Wiersma 2022). Me opettajat sinkouduimme melko lailla ...
 • LAAJAKAISTASELVITYS Keski-Pohjanmaan laajakaistan kattavuus alueellisesti ja väestöllisesti 

  Forsell, Marko; Jansson, Johanna; Kaakinen, Heikki; Kenakkala, Hanna; Känsäkoski, Janne; Lähdemäki, Aili-Maria; Saviranta, Petri; Toivanen, Leena
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 63 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  Selvityksen taustalla on valtioneuvoston asetus 1184/2021 laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta, joka tulee voimaan 3.2.2022. Tämän mukaan ” Nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 300 ...
 • Työttömien nuorten työnhakijoiden ohjaus - Käytänteitä ja kokemuksia hanketoimijoille 

  Kenakkala, Hanna
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 61 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
  ”DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence” on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten työllistymistä ja siirtymistä työmarkkinoille. Hankkeen kohderyhmänä ...
 • Asiakasosallisuuden yhteiskehittämisen toimintamalli 

  Koivula, Minna; Karvonen, Sanna-Kaisa
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 58 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2022)
  Heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden tueksi on olemassa monenlaisia erilaisia palveluita. Tässä oppaassa olemme suunnanneet asiakasosallisuuden yhteiskehittämisen mallin palveluntarjoajille, joiden asiakkaat ovat ...
 • Common Educational Teleoperation Platform for Robotics Utilizing Digital Twins 

  Kaarlela, Tero; Arnarson, Halldor; Pitkäaho, Tomi; Shu, Beibei; Solvang, Bjørn; Pieskä, Sakari
  Machines : 7 (MDPI AG, 2022)
  The erratic modern world introduces challenges to all sectors of societies and potentially introduces additional inequality. One possibility to decrease the educational inequality is to provide remote access to facilities ...
 • Osaamista vahvistaen: Yamk-opinnäytetyöt työelämän uudistajina 

  Kukkola, Annukka; Makkonen, Pekka; Ovaskainen, Marko; Veikkolainen, Katriina
  Centria. Raportteja ja selvityksiä : 59 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2022)
  YAMK-tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja, joiden opiskelijat syventävät ja laajentavat asiantuntija- ja johtamisosaamistaan työelämälähtöisellä ja käytäntöön soveltavalla, mutta samalla akateemisella otteella. ...
 • Yrittäjyyskasvatuspäivät 28.−29.9.2022 − Yrittäjyyskasvatus 4.0 Entrepreneurship Education Conference − Entrepreneuship Education 4.0 YKTS2022 KONFERENSSIJULKAISU 

  Arhio, Kaija; Kaakko, Marja-Liisa
  Centria. Tutkimuksia : 10 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2022)
  Vuoden 2022 Yrittäjyyskasvatuspäiville Ylivieskaan päästiin koronarajoitusvuosien jälkeen kokoontumaan paikan päällä. Iloisesta puheensorinasta ja jälleennäkemisen aikaansaamasta innostuneisuudesta päätellen tätä kohtaamista ...
 • DUDE- WORK TOGETHER! Monimuotoisuus työyhteisön osaamisen veturina 

  Viitasaari, Anni-Maija (Centria-ammattikorkeakoulu, 2022)
  Työyhteisöjen monimuotoisuus ja kansainvälisyys ovat aikamme keskeisimpiä puheenaiheita organisaatioiden kilpailukyvystä, menestyksestä ja työhyvinvoinnista keskustellessamme. Niin pienet kuin suuret yritykset haluavat ...
 • Vastaako yhtenäistäminen puukerrostalojen kannattavuusongelmiin? 

  Valkola, Juho (Puumiehet ry, 2022)
  Rakennusliikkeet ovat keskeisimmät toimijat kerrostalorakentamisessa, mutta vain harvoilla niistä on yksin mahdollista tehdä puukerrostaloista kannattavia. Koska rakennusliikkeet tarjoavat kerrostalototeutuksia ja kantavat ...

Näytä lisää