Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • DUDE – DO YOUR OWN DILIGENCE - Potkua ja taitoja omalle uralle! 

  Toivanen, Leena; Kaartinen, Heidi; Lahnalampi, Hanna; Mäkelä, Jyri; Valjus, Jani; Skog, Natascha; Hankaniemi, Mikko; Eteläaho, Anne; Peltoniemi, Tarja; Määttälä, Jukka; Myllymäki, Mikko (2021)
  DUDE on ollut keskipohjalaisten nuorten työllistymistä edistävä rohkea toimintatapa, joka on tukenut yli 160 alueen nuorta kohti työelämää IT-alalla vuosien 2018-2020 aikana. DUDE – Do yoUr own DiligEnce hankkeen avulla ...
 • Biogas drying and purification methods 

  Mwacharo, Fiona; Bhandar, Suraj; Othman, Ahmed; Rautio, Anne-Riikka (2020)
  In August 2020, Biogas2030 statement was made, where the goal for national biogas production and use in 2030 was set to 4 TWh. The goal is approximately four times higher than the current production rate in Finland. In ...
 • Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut, BILINE-hankkeen loppuraportti 

  Isohanni, Jari; Toivanen, Leena; Peltokangas, Tomi; Tikkakoski, Merja; Hietala, Risto; Valkama, Jimmy; Peltola, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Työturvallisuuden kehittäminen on jokaisen yrityksen kantavia kulmakiviä, ja erityisen tärkeää sekä haastavaa se on teollisuusympäristöissä. Kun työskentely on turvallista, kannattavuus lisääntyy, kilpailukyky paranee ja ...
 • Yhdessä kokeiltua 

  Hautamäki, Johanna; Mäkitalo, Tarja; Hautala, Marika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä julkaisu on tuotettu osana Centria-ammattikorkeakoulun AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä –hankkeen toimintaa. AppSim-hanke on panoksemme kokeilukulttuurin ...
 • Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa 

  Tolonen-Kytölä, Tuija; Åhman-Nylund, Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän tiimi on jo pitkään toiminut aktiivisesti erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa ja kehittämisryhmissä, kielten opetuksen asiantuntijaverkostoissa sekä yhdistyksissä. ...
 • Tulevaisuuden työelämää varten 

  Hautamäki, Johanna; Mäkitalo, Tarja; Hautala, Marika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Centria-ammattikorkeakoulun hanke ”AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä” toteutettiin vuosina 2016-2019. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen toimintaa ja sen tuloksia.
 • Naudan lietelannan biokaasupotentiaali ja ravinnetarkastelu – Kannus, Lestijärvi ja Toholampi 

  Jääskeläinen, Kari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tässä selvityksessä on tarkasteltu Lestijokilaakson Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin nautakarjatiloilla tuotetun lietelannan ja peltobiomassan biokaasupotentiaalia. Selvitys on tehty Northern Periphery and Arctic ...
 • Elävä portfolio 

  Koivula, Minna; Karvonen, Sanna-Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla joskus haastavaa meille jokaiselle. Kuinka kuvailen itseäni ja vahvuuksiani? Millainen juuri minä olen? Ajoittain oman itsensä ääriviivoja voi olla vaikea hahmottaa ...
 • Kehitystä kappaleiden käsittelyyn 

  Pieskä, Sakari; Kaarlela, Tero; Hintikka, Jorma (Automaatioväylä Oy, 2019)
 • Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet 

  Kirveslahti, Anna; Viitasaari, Tatu; Kekäläinen, Kaarina; Yli-Antola, Varpu; Hawell, Johann; Miettinen, Riitta; Koponen, Hanna-Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Nykyaikaisessa metsätaloudessa metsistä korjataan pääasiassa ainespuuta (tukki- ja kuitupuuta) ja energiapuuta. Valtaosa metsätalouden tuloista muodostuu ainespuun korjuusta. Puuraaka-aineen jatkojalostus tapahtuu yleensä ...
 • Yrityksen menestys syntyy intohimosta ja halusta tehdä asiat paremmin koko ajan 

  Aikkila-Vatanen, Asta; Vuotila, Kirsi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
 • Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset – XNet-hankkeen loppuraportti 

  Toivanen, Leena; Tikkakoski, Merja; Peltokangas, Tomi; Hietala, Risto; Ågren, Jan; Peltola, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digitalisaatio luo jättimäisen potentiaalin liiketoiminnan kehittämiselle. McKInsleyn tutkimuksen mukaan Euroopassa vain 12 prosenttia digitalisaation potentiaalista on otettu käyttöön. Yhdysvalloissa vastaava luku on 18% ...
 • Tehokas puuteollisuus – Uusin menetelmin kohti jatkuvaa parantamista 

  Hyvärilä, Jari; Kaarela, Jari; Kallio, Sauli; Mattila, Pauliina; Parikka, Hanna; Saarela, Elisa; Wirkkala, Petri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Yritykset tarvitsevat nopeasti käyttöönsä puolueetonta tietoa uusista teknologisista mahdollisuuksista. Centria-ammattikorkeakoulussa oli miettitty pitkään keinoja, joilla se voisi entistä paremmin integroitua osaksi ...
 • Supply Chain Management – Survey of supply chain models in clothing industry 

  Rainosalo, Egidija; Kujala, Juha; Ylitalo, Jari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Textile industries proficiency is in great deal dependent on logistic costs, inventory size, lead times, especially when product manufacturing is subcontracted to Asia or other cheap labour countries. The task of the supply ...
 • Luotettava mittausprosessi 

  Hyvärilä, Jari; Mattila, Pauliina; Parikka, Hanna; Saarela, Elisa; Wirkkala, Petri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Mitattua dataa käytetään teollisuudessa aikaisempaa enemmän prosessin ohjauksessa ja erilaisten päätösten tekemisessä. Mittauksen luotettavuuden arvioinnin tärkeyttä ei kuitenkaan aina ymmärretä. Jos luotamme mittaustulokseen ...

Näytä lisää