Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen edistymiseen - yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen Pohjois-Pohjanmaalla 1.5.2018 - 30.4.2021 

  Arhio, Kaija; Eskola, Leena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2021)
  Tähän julkaisuun on koottu Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (ToTYk)-hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen ydintavoitteeksi oli kirjattu tavoitteellisempaa ja ...
 • Analytiikan aalloilla, oppimisen jäljillä 

  Kleimola, Riina; Pulkkinen, Anna; Aho, Hanna-Riina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2021)
  Oppimisanalytiikka on herättänyt viime vuosina laaja-alaista kiinnostusta korkeakouluissa. Centria-ammattikorkeakoulu on ollut mukana kansallisessa Oppimisanalytiikka — Avain parempaan oppimiseen AMKeissa (APOA) -kärkihankkeessa, ...
 • DUDE – DO YOUR OWN DILIGENCE - Potkua ja taitoja omalle uralle! 

  Toivanen, Leena; Kaartinen, Heidi; Lahnalampi, Hanna; Mäkelä, Jyri; Valjus, Jani; Skog, Natascha; Hankaniemi, Mikko; Eteläaho, Anne; Peltoniemi, Tarja; Määttälä, Jukka; Myllymäki, Mikko (2021)
  DUDE on ollut keskipohjalaisten nuorten työllistymistä edistävä rohkea toimintatapa, joka on tukenut yli 160 alueen nuorta kohti työelämää IT-alalla vuosien 2018-2020 aikana. DUDE – Do yoUr own DiligEnce hankkeen avulla ...
 • Biogas drying and purification methods 

  Mwacharo, Fiona; Bhandar, Suraj; Othman, Ahmed; Rautio, Anne-Riikka (2020)
  In August 2020, Biogas2030 statement was made, where the goal for national biogas production and use in 2030 was set to 4 TWh. The goal is approximately four times higher than the current production rate in Finland. In ...
 • Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut, BILINE-hankkeen loppuraportti 

  Isohanni, Jari; Toivanen, Leena; Peltokangas, Tomi; Tikkakoski, Merja; Hietala, Risto; Valkama, Jimmy; Peltola, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Työturvallisuuden kehittäminen on jokaisen yrityksen kantavia kulmakiviä, ja erityisen tärkeää sekä haastavaa se on teollisuusympäristöissä. Kun työskentely on turvallista, kannattavuus lisääntyy, kilpailukyky paranee ja ...
 • Yhdessä kokeiltua 

  Hautamäki, Johanna; Mäkitalo, Tarja; Hautala, Marika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä julkaisu on tuotettu osana Centria-ammattikorkeakoulun AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä –hankkeen toimintaa. AppSim-hanke on panoksemme kokeilukulttuurin ...
 • Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa 

  Tolonen-Kytölä, Tuija; Åhman-Nylund, Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän tiimi on jo pitkään toiminut aktiivisesti erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa ja kehittämisryhmissä, kielten opetuksen asiantuntijaverkostoissa sekä yhdistyksissä. ...
 • Tulevaisuuden työelämää varten 

  Hautamäki, Johanna; Mäkitalo, Tarja; Hautala, Marika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Centria-ammattikorkeakoulun hanke ”AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä” toteutettiin vuosina 2016-2019. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen toimintaa ja sen tuloksia.
 • Naudan lietelannan biokaasupotentiaali ja ravinnetarkastelu – Kannus, Lestijärvi ja Toholampi 

  Jääskeläinen, Kari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tässä selvityksessä on tarkasteltu Lestijokilaakson Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin nautakarjatiloilla tuotetun lietelannan ja peltobiomassan biokaasupotentiaalia. Selvitys on tehty Northern Periphery and Arctic ...
 • Elävä portfolio 

  Koivula, Minna; Karvonen, Sanna-Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla joskus haastavaa meille jokaiselle. Kuinka kuvailen itseäni ja vahvuuksiani? Millainen juuri minä olen? Ajoittain oman itsensä ääriviivoja voi olla vaikea hahmottaa ...
 • Kehitystä kappaleiden käsittelyyn 

  Pieskä, Sakari; Kaarlela, Tero; Hintikka, Jorma (Automaatioväylä Oy, 2019)
 • Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet 

  Kirveslahti, Anna; Viitasaari, Tatu; Kekäläinen, Kaarina; Yli-Antola, Varpu; Hawell, Johann; Miettinen, Riitta; Koponen, Hanna-Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Nykyaikaisessa metsätaloudessa metsistä korjataan pääasiassa ainespuuta (tukki- ja kuitupuuta) ja energiapuuta. Valtaosa metsätalouden tuloista muodostuu ainespuun korjuusta. Puuraaka-aineen jatkojalostus tapahtuu yleensä ...
 • Yrityksen menestys syntyy intohimosta ja halusta tehdä asiat paremmin koko ajan 

  Aikkila-Vatanen, Asta; Vuotila, Kirsi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
 • Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset – XNet-hankkeen loppuraportti 

  Toivanen, Leena; Tikkakoski, Merja; Peltokangas, Tomi; Hietala, Risto; Ågren, Jan; Peltola, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digitalisaatio luo jättimäisen potentiaalin liiketoiminnan kehittämiselle. McKInsleyn tutkimuksen mukaan Euroopassa vain 12 prosenttia digitalisaation potentiaalista on otettu käyttöön. Yhdysvalloissa vastaava luku on 18% ...
 • Tehokas puuteollisuus – Uusin menetelmin kohti jatkuvaa parantamista 

  Hyvärilä, Jari; Kaarela, Jari; Kallio, Sauli; Mattila, Pauliina; Parikka, Hanna; Saarela, Elisa; Wirkkala, Petri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Yritykset tarvitsevat nopeasti käyttöönsä puolueetonta tietoa uusista teknologisista mahdollisuuksista. Centria-ammattikorkeakoulussa oli miettitty pitkään keinoja, joilla se voisi entistä paremmin integroitua osaksi ...

Näytä lisää