- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen edistymiseen - yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen Pohjois-Pohjanmaalla 1.5.2018 - 30.4.2021 

   Arhio, Kaija; Eskola, Leena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Tähän julkaisuun on koottu Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (ToTYk)-hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen ydintavoitteeksi oli kirjattu tavoitteellisempaa ja ...
  • Analytiikan aalloilla, oppimisen jäljillä 

   Kleimola, Riina; Pulkkinen, Anna; Aho, Hanna-Riina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Oppimisanalytiikka on herättänyt viime vuosina laaja-alaista kiinnostusta korkeakouluissa. Centria-ammattikorkeakoulu on ollut mukana kansallisessa Oppimisanalytiikka — Avain parempaan oppimiseen AMKeissa (APOA) -kärkihankkeessa, ...
  • DUDE – DO YOUR OWN DILIGENCE - Potkua ja taitoja omalle uralle! 

   Toivanen, Leena; Kaartinen, Heidi; Lahnalampi, Hanna; Mäkelä, Jyri; Valjus, Jani; Skog, Natascha; Hankaniemi, Mikko; Eteläaho, Anne; Peltoniemi, Tarja; Määttälä, Jukka; Myllymäki, Mikko (2021)
   DUDE on ollut keskipohjalaisten nuorten työllistymistä edistävä rohkea toimintatapa, joka on tukenut yli 160 alueen nuorta kohti työelämää IT-alalla vuosien 2018-2020 aikana. DUDE – Do yoUr own DiligEnce hankkeen avulla ...
  • Biogas drying and purification methods 

   Mwacharo, Fiona; Bhandar, Suraj; Othman, Ahmed; Rautio, Anne-Riikka (2020)
   In August 2020, Biogas2030 statement was made, where the goal for national biogas production and use in 2030 was set to 4 TWh. The goal is approximately four times higher than the current production rate in Finland. In ...
  • Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut, BILINE-hankkeen loppuraportti 

   Isohanni, Jari; Toivanen, Leena; Peltokangas, Tomi; Tikkakoski, Merja; Hietala, Risto; Valkama, Jimmy; Peltola, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Työturvallisuuden kehittäminen on jokaisen yrityksen kantavia kulmakiviä, ja erityisen tärkeää sekä haastavaa se on teollisuusympäristöissä. Kun työskentely on turvallista, kannattavuus lisääntyy, kilpailukyky paranee ja ...
  • Yhdessä kokeiltua 

   Hautamäki, Johanna; Mäkitalo, Tarja; Hautala, Marika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu on tuotettu osana Centria-ammattikorkeakoulun AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä –hankkeen toimintaa. AppSim-hanke on panoksemme kokeilukulttuurin ...
  • Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa 

   Tolonen-Kytölä, Tuija; Åhman-Nylund, Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän tiimi on jo pitkään toiminut aktiivisesti erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa ja kehittämisryhmissä, kielten opetuksen asiantuntijaverkostoissa sekä yhdistyksissä. ...
  • Tulevaisuuden työelämää varten 

   Hautamäki, Johanna; Mäkitalo, Tarja; Hautala, Marika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Centria-ammattikorkeakoulun hanke ”AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä” toteutettiin vuosina 2016-2019. Tässä julkaisussa kuvataan hankkeen toimintaa ja sen tuloksia.
  • Naudan lietelannan biokaasupotentiaali ja ravinnetarkastelu – Kannus, Lestijärvi ja Toholampi 

   Jääskeläinen, Kari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä selvityksessä on tarkasteltu Lestijokilaakson Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin nautakarjatiloilla tuotetun lietelannan ja peltobiomassan biokaasupotentiaalia. Selvitys on tehty Northern Periphery and Arctic ...
  • Elävä portfolio 

   Koivula, Minna; Karvonen, Sanna-Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla joskus haastavaa meille jokaiselle. Kuinka kuvailen itseäni ja vahvuuksiani? Millainen juuri minä olen? Ajoittain oman itsensä ääriviivoja voi olla vaikea hahmottaa ...
  • Kehitystä kappaleiden käsittelyyn 

   Pieskä, Sakari; Kaarlela, Tero; Hintikka, Jorma (Automaatioväylä Oy, 2019)
  • Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet 

   Kirveslahti, Anna; Viitasaari, Tatu; Kekäläinen, Kaarina; Yli-Antola, Varpu; Hawell, Johann; Miettinen, Riitta; Koponen, Hanna-Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Nykyaikaisessa metsätaloudessa metsistä korjataan pääasiassa ainespuuta (tukki- ja kuitupuuta) ja energiapuuta. Valtaosa metsätalouden tuloista muodostuu ainespuun korjuusta. Puuraaka-aineen jatkojalostus tapahtuu yleensä ...
  • Yrityksen menestys syntyy intohimosta ja halusta tehdä asiat paremmin koko ajan 

   Aikkila-Vatanen, Asta; Vuotila, Kirsi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset – XNet-hankkeen loppuraportti 

   Toivanen, Leena; Tikkakoski, Merja; Peltokangas, Tomi; Hietala, Risto; Ågren, Jan; Peltola, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitalisaatio luo jättimäisen potentiaalin liiketoiminnan kehittämiselle. McKInsleyn tutkimuksen mukaan Euroopassa vain 12 prosenttia digitalisaation potentiaalista on otettu käyttöön. Yhdysvalloissa vastaava luku on 18% ...
  • Tehokas puuteollisuus – Uusin menetelmin kohti jatkuvaa parantamista 

   Hyvärilä, Jari; Kaarela, Jari; Kallio, Sauli; Mattila, Pauliina; Parikka, Hanna; Saarela, Elisa; Wirkkala, Petri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Yritykset tarvitsevat nopeasti käyttöönsä puolueetonta tietoa uusista teknologisista mahdollisuuksista. Centria-ammattikorkeakoulussa oli miettitty pitkään keinoja, joilla se voisi entistä paremmin integroitua osaksi ...
  • CLT:n käytön lisääminen nopeiden kokeilujen avulla 

   Hyvärilä, Jari; Mattila, Pauliina; Myllyniemi, Arto; Saarela, Elisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä tutkimus oli osa kansainvälistä Future possibilities for CLT -hanketta. FCLT-hanke oli Euroopan aluekehitysrahasto Interregin rahoittama kansainvälinen hanke, jonka toimialueena oli Suomen ja Ruotsin pohjoisosat. ...
  • Smart Clothing - Survey of existing wearable technologies and needs of end-user segments 

   Lamberg, Ari; Rainosalo, Egidija; Walak, Agnieszka; Ilska, Anita; Vilumsone, Ausma; Belakova, Dana; Mielicka, Elżbieta; Strazdiene, Eugenija; Lapkovska, Eva; Zommere, Gunta; Baltina, Ilze; Dabolina, Inga; Dabolins, Janis; Janicka, Jolanta; Napieralska, Lidia; Silina, Liene; Kozminska, Romualda; Ahmed, Tanvir; Peets, Teele; Bytautaite, Violeta; Jarzyna, Violeta (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Personal protection clothing has a role of protection against environmental and manmade hazards, have to assure comfort of worker and preserve human performance ability and life over long period of time. The trend in the ...
  • Supply Chain Management – Survey of supply chain models in clothing industry 

   Rainosalo, Egidija; Kujala, Juha; Ylitalo, Jari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Textile industries proficiency is in great deal dependent on logistic costs, inventory size, lead times, especially when product manufacturing is subcontracted to Asia or other cheap labour countries. The task of the supply ...
  • Luotettava mittausprosessi 

   Hyvärilä, Jari; Mattila, Pauliina; Parikka, Hanna; Saarela, Elisa; Wirkkala, Petri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Mitattua dataa käytetään teollisuudessa aikaisempaa enemmän prosessin ohjauksessa ja erilaisten päätösten tekemisessä. Mittauksen luotettavuuden arvioinnin tärkeyttä ei kuitenkaan aina ymmärretä. Jos luotamme mittaustulokseen ...
  • The database of 3D body scanning measurements 

   Rainosalo, Egidija; Simonen, Leena; Walak, Agnieszka; Ilska, Anita; Belakova, Dana; Mielicka, Elżbieta; Strazdiene, Eugenija; Lapkovska, Eva; Zommere, Gunta; Baltina, Ilze; Dabolina, Inga; Jasinska, Izabela; Dabolins, Janis; Janicka, Jolanta; Napieralska, Lidia; Silina, Liene; Kozminska, Romualda; Peets, Teele; Jarzyna, Violeta; Bytautaite, Violeta (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Safety and comfort of work wear is defined by the materials used and fit of the garment. The ergonomic fit of work wear is highly dependent on body size. It is noticed, that comparing to old body size data bases, human ...