- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina –hankkeen loppuraportti: tiekartta digitalisaatioprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen 

   Forsberg, Leni; Kenakkala, Hanna; Töyräskoski, Niko; Ågren, Jan
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 76 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2024)
   Digi2B - digitalisaatio bisnesajurina oli Keski-Pohjanmaan liiton ja EAKR:n rahoittama hanke. Hankkeen toteutumisajankohta oli 1.3.2022-31.8.2023 ja sen yhtenä tavoitteena oli rakentaa työkaluja, joiden avulla yritykset ...
  • TANDEMHARJOITTELU TYÖELÄMÄN KANSAINVÄLISTÄMISEN KEINONA Export Expert -hankkeen loppuraportti 

   Jansson, Linda; Viitasaari, Anni-Maija; Piilola, Hanna; Favén, Leena; Haji, Abdi; Valjus, Jani
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 75 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Export Expert -hankkeessa luotiin ja pilotoitiin malli, jonka avulla kansainväliset osaajat pääsivät työharjoitteluihin opintojen aikana ja saivat jalkansa oven väliin suomalaiseen työelämään. Hankkeessa toteutettiin ...
  • ART IN BUSINESS -HANKE 2022-2023 Luovuus- ja tulevaisuusajattelu elinkeinoelämän tukena 

   Karvonen, Sanna-Kaisa; Koivula, Minna; Kämäräinen, Petra
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 72 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Tässä julkaisussa kiteytyy vuosina 2022–2023 Kokkolassa pilotoitu ESR-hanke, jossa pääosaa näytteli taide- ja kehittämisympäristöinä toimineet erilaiset yritykset. Art in Business -hanke on meidän yksi ammatillinen haaveemme ...
  • ALUEELLISTA IT-YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAN TOIMINNAN KÄSIKIRJA 

   Marjakangas, Kyösti
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 69 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Käsikirjan taustalla on Polku IT-yrittäjyyteen -hanke, josta saatuja kokemuksia hyödynnettiin käsikirjan teossa. Hankkeen tavoitteena oli luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä ja oppimista tukevia toimintamalleja sekä ...
  • DUDE - DO UNLIMITED, EXTEND COMPETENCE HANKKEEN LOPPURAPORTTI 

   Eteläaho, Anne; Jose, Mitha Rachel; Lahnalampi, Hanna; Lehrman, Jurgen; Marjala, Heli; Meriläinen, Tanja; Toivanen, Leena; Töyräskoski, Niko; Valjus, Jani; Kenakkala, Hanna
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 68 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hankkeen (myöhemmin DUDE-hanke) tavoitteena oli tukea nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Toiminnan avulla pyrittiin edesauttamaan nuorten siirtymistä ...
  • MYRSKYn voimalla kohti PK- ja mikroyritysten muutoskykyä 

   Hautamäki, Johanna; Hintsala, Heidi; Holm, Sandra; Nygård, Emilia; Paananen, Tuomas; Palomäki, Kirsi; Porri, Anttoni
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 70 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   MYRSKYn jälkeen on poutasää! Me MYRSKYläiset voimme todeta tässä vaiheessa vuotta, vähän hengästyneinä, että on ollut melkoisen tehokas vuosi! Hankkeemme osoittautui nimensä veroiseksi. 1.11.2022-31.12.2023 välisenä ...
  • SUSTAINABLE BOAT DESIGN GUIDE: Materials, Manufacturing, End-of-Life and Environmental impact 

   Rajan, Rathish; Rainosalo, Egidija
   Centria. Reports : 4 (Centria University of Applied Sciences, 2023)
   The fiber-reinforced plastic composite components consist of fiber reinforcements (glass, carbon, aromatic polyamide fibers) embedded in resin (epoxy, polyester, phenol-formaldehyde). While the resin gives the composite ...
  • MAJAKKA STATE OF THE ART -SELVITYS Digitalisaation työkalupakista eväitä vähähiiliseen teollisuuteen 

   Hietala, Risto; Isokangas, Ari; Jose, Mitha; Kaakinen, Heikki; Koistinen, Antti; Känsäkoski, Janne; Mäkelä, Jyri; Ruusunen, Outi
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 67 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon visiossa Vähäpäästöinen Suomi 2050, nykyisellä Suomen päästöjakaumalla suurimmat säästöt saavutetaan teollisuuden prosessien vähäpäästöisillä ratkaisuilla (Kokkolan kaupunki, 2011). ...
  • HUOMIO EI YKSIN RIITÄ - HYBRIDIÄLY OPETUKSESSA 

   Nygård, Emilia
   Centria. Oppimateriaaleja : 7 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Työnteon tuottavuutta on kautta historian yritetty tehostaa. 1700– ja 1800–luvun taitteessa höyrykone mullisti teollisia tuotantomenetelmiä. Tämän ensimmäiseksi teolliseksi vallankumoukseksi nimetyn ajan myötä toistuvia ...
  • ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA – LCC (LIFE CYCLE COSTING) 

   Valkjärvi, Mira
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 66 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Elinkaarikustannusarviointeihin kuuluu yrityksen kustannusrakenteen hahmottaminen ja arviointi, sekä elinkaarikustannusten laskenta. Elinkaarikustannuslaskentaa yleisesti käytetään vertaamaan kahden erilaisen investoinnin ...
  • Digitaalisia työkaluja opetuksen tueksi. MODO-hankkeen loppujulkaisu 

   Aho, Hanna-Riina
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 65 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   MODO-hankkeen (1.1.2022-31.10.2023) tavoitteena on ollut kehittää Centrian ylläpitämästä itslearning-oppimisympäristöstä monikäyttöinen, skaalautuva, digitaalinen, älykäs ja modulaarinen. Hankkeessa on kehitetty pilotteja, ...
  • Material selection for 3D-printing with fused granule fabrication 

   Rajan, Ratish; Huhtanen, Simo; Rainosalo, Egidija
   Centria. Reports : 3 (Centria University of Applied Sciences, 2023)
   This report discusses the selection of thermoplastic composite materials potentially suitable for manufacturing boat components and composite tooling by 3D printing (FGF) based on different testing methods. Thermal ...
  • LIFE CYCLE ASSESSMENT OF STEERING CONSOLE USED IN BOAT 

   Rajan, Rathish; Rainosalo, Egidija
   Centria. Reports : 2 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   The Veneprint project’s primary goal is to create conditions for boat industry companies to transform from a linear economic model to a circular. This transformation is envisaged through the utilization of partially or ...
  • Opas resilienssipajojen toteuttamiseen: Resilienssipajamallin taustamateriaali 

   Hautala, Marika; Paananen, Tuomas; Varila, Riina; Jankens, Katja; Heinonen, Annukka; Heikkinen, Sami; Isomäki, Kaisu; Jalonen, Meri; Aalto, Hanna-Kaisa; Richards, Martyn; Aimia, Teemu
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 64 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Edessäsi on Resilienssipajamallin taustamateriaali. Sen tarkoituksena on antaa lisätietoa ja syventää pajatyöskentelyä. Materiaali sisältää yleiskatsauksen resilienssipajoihin; mitä resilienssipajat ovat, kenelle ne on ...
  • HYFLEX-MALLIN PILOTOINTI CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUKSESSA 

   Ahonen, Heikki; Niemi, Tero; Torvikoski, Janne; Yliniemi, Annika; Österberg-Högstedt, Johanna
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 62 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Elämme muutoksen aikakaudella, ja meillä kaikilla on hyvässä muistissa COVID-19-pandemian aiheuttama nopeatahtinen digiloikka (Singh, Evans, Reed, Karch, Qualey, Singh & Wiersma 2022). Me opettajat sinkouduimme melko lailla ...
  • LAAJAKAISTASELVITYS Keski-Pohjanmaan laajakaistan kattavuus alueellisesti ja väestöllisesti 

   Forsell, Marko; Jansson, Johanna; Kaakinen, Heikki; Kenakkala, Hanna; Känsäkoski, Janne; Lähdemäki, Aili-Maria; Saviranta, Petri; Toivanen, Leena
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 63 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   Selvityksen taustalla on valtioneuvoston asetus 1184/2021 laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta, joka tulee voimaan 3.2.2022. Tämän mukaan ” Nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 300 ...
  • Työttömien nuorten työnhakijoiden ohjaus - Käytänteitä ja kokemuksia hanketoimijoille 

   Kenakkala, Hanna
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 61 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2023)
   ”DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence” on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten työllistymistä ja siirtymistä työmarkkinoille. Hankkeen kohderyhmänä ...
  • Asiakasosallisuuden yhteiskehittämisen toimintamalli 

   Koivula, Minna; Karvonen, Sanna-Kaisa
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 58 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden tueksi on olemassa monenlaisia erilaisia palveluita. Tässä oppaassa olemme suunnanneet asiakasosallisuuden yhteiskehittämisen mallin palveluntarjoajille, joiden asiakkaat ovat ...
  • Common Educational Teleoperation Platform for Robotics Utilizing Digital Twins 

   Kaarlela, Tero; Arnarson, Halldor; Pitkäaho, Tomi; Shu, Beibei; Solvang, Bjørn; Pieskä, Sakari
   Machines : 7 (MDPI AG, 2022)
   The erratic modern world introduces challenges to all sectors of societies and potentially introduces additional inequality. One possibility to decrease the educational inequality is to provide remote access to facilities ...
  • Osaamista vahvistaen: Yamk-opinnäytetyöt työelämän uudistajina 

   Kukkola, Annukka; Makkonen, Pekka; Ovaskainen, Marko; Veikkolainen, Katriina
   Centria. Raportteja ja selvityksiä : 59 (Centria-ammattikorkeakoulu, 2022)
   YAMK-tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja, joiden opiskelijat syventävät ja laajentavat asiantuntija- ja johtamisosaamistaan työelämälähtöisellä ja käytäntöön soveltavalla, mutta samalla akateemisella otteella. ...