Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa ainoastaan Centria-ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Uusimmat viitteet

 • Palkitsemisen merkitys henkilöstön motivaatiossa ja sitoutumisessa 

  Laakso, Annina (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation henkilöstöä motivoivia ja sitouttavia tekijöitä, olemassa olevien palkitsemiskeinojen tunnettuutta henkilöstön keskuudessa ja niiden tarkoituksenmukaisuutta, sekä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Nuorten liikuntatavat : mikä motivoisi liikkumaan? 

  Varila, Tiina (2024)
  Opinnäytetyössä käsitellään nuorten liikuntasuosituksia ja sitä, mitä ne pitävät sisällään. Teoriaosassa esitellään koululiikuntaa ja koulujen opetussuunnitelmia liikunnan osalta. Lisäksi esitellään alueen liikuntamahdollisuuksia. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vesihuoltojärjestelmän kybertuvallisuus 

  Hoot, Tero (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tieto- sekä kyberturvallisuutta vesilaitoksen näkökulmasta ja haetaan tehostuskeinoja turvallisuuskäytäntöihin. Vesilaitoskohtaiset osuudet opinnäytetyöstä on määritelty salassa pidettäviksi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Varastonhallinnan suunnittelu ja implementointi 

  Ahonen, Salla (2024)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin varastonhallintaa ja sen implementointia. Aihetta käsiteltiin aluksi yleisellä tasolla, jonka jälkeen keskityttiin kohdeyrityksen varastonhallintaan. Opinnäytetyön tilaajana toimi vuonna ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rahapeliriippuvuus : miksi rahapeliriippuvuus syntyy? 

  Pieniniemi, Roosa (2024)
  Tässä opinnäytetyössä aiheena on rahapeliriippuvuus. Opinnäytetyön tarkoitus oli rahapeliriippuvuuden synnyn ymmärtäminen, niin työntekijän, sairastuneen kuin omaisten näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Mistä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Voimalaitoksen kunnossapidon laiterekisterin luonti projektissa : case: Kokkolan Voiman projekti 

  Kurvinen, Annika (2009)
  Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Kokkolassa sijaitseva ohjelmistoalan yritys ALMA Marketing Oy. Opinnäytteeni on tehty Kokkolan Voiman voimalaitokselle, jossa on käytössä ALMA Marketing Oy:n kunnossapidon hoitoon tarkoitettu ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Seitsemäsluokkalaisten suhtautuminen maahanmuutajiin Kokkolassa 

  Dhaouadi, Annika (2009)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokkolalaisten 7. luokkalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Tavoitteena oli selvittää, miten nuoret suhtautuvat maahanmuuttajien eri kansalaisuuksiin, uskontoihin, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Erilaista teatteria – lukion ilmaisutaidon opiskelijoiden näkemyksiä soveltavasta teatterista 

  Marin, Anni (2009)
  Tässä opinnäytetyössä esiteltiin tutkimusjakso Minna Canthin lukiossa syksyllä 2008. Tutkimusjakson pohjalta arvioitiin, miten lukion ilmaisutaidon opiskelijat kokevat soveltavan teatterin ja ottavat sen vastaan osana ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Print on Gradient ja muita erikoisvärjäysmenetelmiä siniketunnahoille : case Panfur 2000 Oy 

  Lahti, Anni (2009)
  Erikoisvärjäysmenetelmien kehittämisen toimeksiantaja oli muokkaamoyritys Panfur 2000 Oy. Yritys tarjoaa muokkaus-, värjäys-, erikoisvärjäys- ja erikoiskäsittelypalveluita turkisnahoille. Panfur 2000 Oy:ssä käsitellään ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kaikille avoimia kerhoja : monikulttuurisuus Hakunilan seurakunnan varhaisnuorten kerhotoiminnassa 

  Ahlsten, Ann-Marie (2009)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia monikulttuurisuutta Hakunilan seurakunnan varhaisnuorten kerhoissa. Tutkimus toteutettiin kyselyllä. Tutkimus tuottaa tietoa MONESAprojektille. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Turvatarkastuksen kautta lennolle : Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman asiakastyytyväisyystutkimus 

  Nikkarikoski, Annika (2009)
  Opinnäytetyössä toimeksiantajana toimi Kokkola-Pietarsaaren lentoasema. Opinnäytetyön tavoite oli saada tietoja lentomatkustajien mielipiteistä Kokkola­Pietarsaaressa. Erityisesti kiinnosti se, että mikä matkailijoita ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Suomen pelastusalan keskusjärjestön järjestämä ensivastekoulutus Seinäjoen seudun alueella 

  Jaakkola, Anni; Kuusela, Marja (2009)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Seinäjoen seudun alueella toimivien sopimuspalokuntalaisten näkemyksiä ja kokemuksia Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) Pohjanmaan alueyksikön järjestämän ensivastekoulutuksen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tutkimus yrittäjien lomanvietosta ja sijaisen tarpeesta : case Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 

  Harja, Anne (2009)
  Puhutaan yrittäjän vapaudesta järjestää oma työ- ja vapaa-aikansa, vaan mikä on asian todellinen laita? Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keskipohjalaisten kaupanalan sekä majoitus- ja ravitsemisalan mikro- ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Säveltä päin! : improvisointi ja säveltäminen soitonopetuksen tukena 

  Konttinen, Jonna (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin improvisoinnin ja säveltämisen vaikutusta osana soitonopetusta. Soitonopetusta voidaan tukea useilla eri menetelmillä ja työkaluilla. Improvisointi ja säveltäminen soitonopetuksen tukena on yksi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Teatteri-ilmaisun ohjaaja opettajana lukiossa 

  Nordberg, Anna-Leena (2009)
  Tämän opinnäytetyön taiteellis-pedagoginen osuus toteutettiin opettamalla draamaa ja teatteria Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa syksyllä 2008. Opinnäytetyön kirjallinen osuus sisältää pääasiassa tekijän subjektiivista ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää