Satakunnan ammattikorkeakoulu

 

SAMKin opinnäytetyöt | SAMK theses

Parhaiksi arvioituihin opinnäytetöihin voi tutustua Osaaja-julkaisuissa.

Avoimen kokoelman opinnäytetyöt ovat kaikkien luettavissa. Käyttörajatut ovat luettavissa vain Satakunnan ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Hydratsiinin varastointi- ja jakelujärjestelmän kehittämissuunnitelma 

  Peltomäki, Teemu (2023)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Teollisuuden Voima Oyj:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ydinvoimalaitoksen kemikaalinsyöttöjärjestelmän toimintaa, sekä kartoittaa kustannusvaikutuksia. Opinnäytetyössä kuvattiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Benefits and Challenges of Using ChatGPT in Written Content Creation – Practical Guidelines 

  Venadiambu, Yannick (2023)
  The purpose of the thesis was twofold. First, it was intended to educate what ChatGPT is, explain its basic functions, and examine, are the benefits of using ChatGPT in written content creation greater than its challenges. ...
 • Service desk -asiakaspalvelijoiden työn tehostaminen kohdeyrityksessä 

  Palomäki, Emmi (2023)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen Service desk -tiimin palveluasiantuntijoiden työn ongelmakohtia haastattelu-tutkimuksella. Tutkimuksen kohteena oleva yritys on talous- ja ...
 • Omakuvapäiväkirja - Taidetta vai terapiaa? 

  Hartikainen, Siiri (2023)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan omakuvapäiväkirjan tekoa. Ensimmäisissä omakuvapäiväkirjoissa kuvat olivat värittömämpiä, enemmän piirroksia kuin maalauksia. Aluksi omakuvapäiväkirjan tavoitteena oli vain purkaa tunteita. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Scansonic- ja Servo Robot -laserseurantojen vertailu ja käyttöönotto 

  Pausio, Valtteri (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vallitsevan maailmantilanteen myötä selvittää ja vertailla Servo Robotin ja Scansonicin laserseuranta-antureiden soveltuvuutta Yaskawa Finland Oy:n toimittamiin sovelluksiin, selvittää ...
 • Kansainvälisen henkilöverotusprosessin kehittäminen Verohallinnossa 

  Furuholm, Miko (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ongelmia kansainvälisen henkilöverotusprosessin toiminnasta Verohallinnossa sekä löytää mahdollisia ratkaisuja löytyneisiin ongelmiin. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Verohallinnon ...
 • Pienten ja keskisuurten seurakuntien hallinto- ja talouspalveluiden kehittämiskartoitus 

  Stenroos, Minna (2023)
  Evankelis-luterilaisten seurakuntien tilanne Suomessa muuttuu jatkuvasti vähenevän jäsenmäärän myötä. Seurakuntien on tulevaisuutta ajatellen mietittävä hallintorakennettaan tarkkaan, jotta resurssit toimintaan lähellä ...
 • Näkyvyyden lisääminen Pits-Priia -myymälälle 

  Wiman, Tiia (2023)
  Työ tehtiin toimeksiantona yhdistykselle Nyplääjät ry. Työn tavoitteena oli löytää markkinoinninkeinoja yhdistyksen myymälän näkyvyyden parantamiseksi sekä myynnin lisäämiseksi. Myymälän näkyvyydessä oli parannettavaa, ...
 • Toipumisorientaation jalkauttaminen työyhteisöön 

  Karell, Heidi (2023)
  Opinnäytetyössä kuvattiin toipumisorientaation jalkauttamista työyhteisöön mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksikössä. Opinnäytetyön aihe nousi yksikön tarpeesta saada menetelmä käytäntöön, ylläpitämään kuntoutujien ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Rauman terveyskeskuksen hoitotarvikejakelun uudistetun prosessin toimivuus 

  Heikkinen, Tiia (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Rauman terveyskeskuksen Monipoli 1:sen hoitotarvikejakeluprosessin toimivuutta. Hoitotarvikejakeluprosessia on kehitetty vastikään, ja nyt tutkittiin, miten uusi prosessi toimii ja kuinka ...
 • Wärtsilä EnergoProFin potkurin vaikutus polttoainetaloudellisuuteen matkustaja-alusliikenteessä 

  Österman, Antti (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia millä tavoilla voitaisiin vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta Tallink-Siljan Itämeren matkustaja-alusliikenteessä mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kustannustehokka ...
 • Analysis of sustainable technologies for heavy lifting equipment in the port of Rauma 

  Jokisalo, Olga (2023)
  The purpose of this thesis was to investigate the current port cranes fleet in the port of Rauma and explore sustainable technologies applicable to these cranes and port operations. Following an initial literature review, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Laivarungon ruostuminen ja sen ehkäiseminen 

  Pesonen, Tommi (2023)
  Tässä opinnäytetyössä suoritettiin kirjallisuuskatsaus laivojen runkojen ruostumisen tutkimiseen ja ehkäisemiseen meriympäristössä, erityisesti keskittyen laivan ulkoisen rungon alueisiin, jotka ovat suorassa kosketuksessa ...
 • Alaikäisenä MS-tautiin sairastuneiden kokema kuntoutuksen ohjauksen tarve 

  Tuuri, Tiina (2023)
  Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus aiheesta, millaista kuntoutuksen ohjausta alaikäisinä MS-taudin diagnoosin saanut olisi kaivannut ja millaisia asioita lapsen tai nuoren MS-tautiin sairastuneen ...
 • Toipuminen kuvataideterapeuttisen menetelmän avulla 

  Hautamäki, Hannakaisa (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin toipumista kuvataideterapeuttisen menetelmän avulla. Toipuminen on prosessi, jonka kuvaamiseen on kehitetty toipumisorientaation viitekehys. Toipumisorientaatiosta on tullut keskeinen viitekehys ...

Näytä lisää