Satakunnan ammattikorkeakoulu

 

Julkaisut | Publications

SAMKin opinnäytetyöt | SAMK theses

Parhaiksi arvioituihin opinnäytetöihin voi tutustua Osaaja-julkaisuissa.

Avoimen kokoelman opinnäytetyöt ovat kaikkien luettavissa. Käyttörajatut ovat luettavissa vain Satakunnan ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Humuksen poisto murtovedestä 

  Meriläinen, Joona (2022)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa hiekkasuodatuksen hyödyntämistä murtoveden humuksen poistossa sekä huomioida myös muita mahdollisia humuksen poiston mahdollisuuksia. Kohteena oli vesijohtoverkoston ulkopuolella ...
 • Business Plan for An Asian Dessert Shop in Helsinki 

  Nguyen, Ho Anh Thu (2022)
  This is a project-based thesis for the Satakunta University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in International Business. The Bachelor thesis has been constructed with an objective of serving the author in ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Asiantuntijapalvelun johtaminen kohdeorganisaatiossa 

  Hardin, Aleksandra (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kohdeorganisaation asiantuntijapalvelun palvelutuotantoa sekä kehittää palvelun johtamista asiakaslähtöisemmäksi. Opinnäytetyön aikana keskityttiin lisäksi asiantuntijapalvelun globaalin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tuotannon kehittäminen teollisuuden erikoisratkaisujen tarjoajalle 

  Kaistakari, Hermanni (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli JLX Industry Oy:n tuotannon kehittäminen uusien tuotantolaitteiden avulla. Laitteiden avulla oli tarkoitus laajentaa tuotevalikoimaa asiakastarpeiden mukaiseksi mahdollistamalla kaasu- ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Talousvesikaivojen betonirenkaiden rakenteelliset ongelmat Suomessa 

  Kanto, Janika (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää talousvesikaivojen betonirenkaissa esiintyvät rakenteelliset ongelmat ja niihin johtaneet syyt sekä seuraukset. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia ongelmien laajuutta ja nykytilaa. ...
 • Talousraportointijärjestelmän muutosprosessin näkökulmia asiantuntijaorganisaatiossa 

  Kuisma, Kristian (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka talousraportointijärjestelmästä saadaan mahdollisimman optimaalinen kohdeorganisaatiolle. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka uusi järjestelmä otetaan mahdollisimman ...
 • Intranetin uudistaminen käyttäjälähtökohtaisesta näkökulmasta: Case Polarteknik Oy 

  Rukanen, Katri (2022)
  Case yritys Polarteknik Oy, jonka pääkonttori on Huittisissa, suunnittelee ja valmistaa raidekalustoon tarkoitettuja ovijärjestelmiä, jotka kustomoidaan asiakaskohtaisesti kansainvälisten vaatimusten mukaan. Tämä opinnäytetyö ...
 • Hyvän tiedonhallintatavan mukainen asiakirjahallinta Porin Palveluliikelaitoksessa 

  Heino, Niina (2022)
  Opinnäytetyö toteutettiin julkishallinnollisen organisaation asiakirjahallintaan liittyvien toimintatapojen selvittämiseksi ja hallinnollisten päätösten yhdenmukaistamiseksi. Työn tavoitteena oli selvittää tapoja tehokkaan, ...
 • Yrittäjien käytännön kokemukset poikkeusajan henkilöstöjärjestelyistä kaupan alalla 

  Santanen, Annica (2022)
  Tämän opinnäytetyön taustalla on covid-19-pandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne, jonka seurauksena Suomen hallitus teki työsopimuslakiin väliaikaisia muutoksia yksityisen sektorin toiminnan helpottamiseksi. ...
 • Taking and observing the vital signs of an adult patient : An educational material for nursing students 

  Kokkonen, Ella; Repo, Joni (2022)
  Observing vital signs is an essential skill for every nurse. A nurse must know how to correctly observe vital signs and what to do in situations where one or more vital sign is abnormal. Vital signs are part of patient ...
 • Kauneudenhoitoalan yrityksen sisällöntuotannon kehittäminen Instagramissa 

  Suomalainen, Ida-Sofia (2022)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kauneudenhoitoalan yrityksen sosiaalisen median sisällöntuotannon kehittämistä Instagramissa. Työssä toimeksiantajana toimi Porissa sijaitseva kauneudenhoitoalan yritys, joka on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Annostelijan modernisointi 

  Niittumaa, Aatu (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa elintarvikekäyttöön soveltuva nopea ja tarkka nesteiden annostelija. Annostelija toteutettiin modernisoimalla olemassa oleva annostelija, joka oli seisonut varastossa pitkään ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • The strategy of Event Marketing in luxury brands - Case: La Prairie 

  Rézette, Séverine (2022)
  The purpose of this thesis was to observe how luxury brands, and more especially La Prairie, are using Event Marketing as a marketing strategy. Thanks to the implication of an expert through an interview, answers to a ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Motivoituneen nuoren valmentajan sitouttaminen urheiluseuran toimintaan 

  Hautamäki, Hanna (2022)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kankaanpään Urheilijoiden Voimistelujaosto. Seurassa on pulaa ammattitaitoisista telinevoimistelun ja akrobatiavoimistelun kilparyhmien valmentajista sekä harrasteryhmien ohjaajista. Lajitaidon ...
 • Blockchain For Business 

  Pyry, Pajunen (2022)
  Pienet ja keskikokoiset yrityksen kohtaavat monia ongelmia liittyen finanssiin, teknologiaan ja toimintaketjuun. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on määrittää kuinka pk-yrityksen voisivat hyödyntää ja implementoida ...

Näytä lisää