Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • 3D-tehdasmallin hyödyntäminen suunnittelussa 

  Jokila, Tomi (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli sovittaa tuulilaatikko leijupetijäähdyttimeen, käyttäen hyödyksi 3D-tehdasmallia. Tuulilaatikko mallinnettiin SolidWorksilla, jotta sitä päästiin kokeilemaan laserkeilattuun tehdasmalliin. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Etähoidon vaikutukset ja vaikuttavuus Porin kotihoidossa 

  Ketola, Tanja (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää etähoidon vaikutuksia ja vaikuttavuutta Porin etähoidossa työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta. Koronaepidemian aikana kotihoidon toimintatapoja muutettiin. Satakunnassa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kiintymyssuhdetta rakentamassa : Pace-menetelmä tukemassa omaohjaajatyössä kehittymistä 

  Kolmonen, Satu (2023)
  Omaohjaajatyöskentely on keskeisin työmenetelmä laitoshoitoon sijoitettujen lasten kohdalla. Se on ammatillista ihmissuhdetyötä, jossa painottuu kiintymys- ja hoitosuhdenäkökulma. Työskentelyssä korostuvat omien tunteiden ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kuolinpesän velkavastuu : ohje kuolinpesän osakkaille 

  Mononen, Heidi (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli kuolinpesän velkavastuu: ohje kuolinpesän osakkaille. Kuolinpesän osakkaille ei aina ole selvää, kuka vastaa vainajan ja kuolinpesän veloista. Voidaan luulla, että velat periytyvät tai toisaalta, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Pohjatutkimusten merkitys paalutuksessa 

  Honkanen, Mikko (2023)
  Opinnäytetyö avaa sen lukijalle pohjatutkimuksien teoriaa yleisesti käytössä olevilla menetelmillä. Pohjatutkimuksiin tutustuttiin kirjallisuuden pohjalta keskittymällä nykyisin yleisimmin käytössä oleviin pohjatutkimusmenetelmiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Projektin johtaminen verkostomaisessa ympäristössä aluepäällikön roolissa : laivan julkiset tilat 

  Saarinen, Lotta (2023)
  Verkostomainen toiminta yritysmaailmassa on nykypäivänä yleistä. Verkostomainen toimintatapa on organisoitumisen muoto, jossa yritykset toimivat yhteistyössä keskenään. Tämän toimintatavan merkitys erityisesti meriteollisuudessa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Markkinatutkimus siivouspalveluiden potentiaalisista asiakkaista 

  Valli, Niilo (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin markkinatutkimus siivousyrityksen potentiaalisista asiakkaista. Markkinatutkimuksen kysely toteutettiin sähköisesti sähköpostin sekä puhelinhaastattelujen avulla. Kvantitatiivisella tutkimuksella ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Root Cause Analysis of Failure of Electromechanical Locks on Doors in Nuclear Installations 

  Raukko, Yani (2023)
  The safe operation of nuclear power plants is vital to the survival of the nuclear power industry. The safety approach taken by nuclear installations ensures that their activities do not cause harm to employees, the public, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Urakkasopimus riskienhallintavälineenä 

  Lindholm, Eeva-Liisa (2023)
  Opinnäytetyön aiheena on urakkasopimus riskienhallintavälineenä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Floor Solutions Oy, joka on laivankansi- ja lattiapinnoitteita urakoiva yritys. Yrityksen liiketoiminta on laajentunut ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Enabling Growth through Improved Forecasting and Collaboration 

  Peltomäki, Pauliina (2023)
  The purpose of this Master’s thesis was to study if improved forecasting and collaboration activities could support the Case Company’s performance during times of growth. The thesis focused on a specific part called “panel” ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ikääntyneiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit toimintakyvyn tukemisessa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Valio, Sanna (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla hyvinvointia edistävien kotikäyntien vaikutusta ikääntyneiden hyvinvointiin. Kotona asuvien ikääntyneiden nykytilanteen kartoittaminen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tapahtumaturvallisuuden riskienhallinta ja johtaminen : case Eurooppa-foorumi 2023 

  Åkerfelt, Liisa (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Eurooppa-foorumiin kohdistuvat turvallisuusriskit ja tutkia, millä tavoin tunnistettuja riskejä pystyttäisiin parhaiten hallitsemaan. Tavoitteena oli saada kokonaiskäsitys ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Inflaation vaikutus luomutilan hankintoihin 

  Julku, Ella (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voidaanko inflaation vaikutuksiin vaikuttaa luomutilan hankinnoissa. Työn toimeksiantajana toimi Case-luomutila. Hintojen nousu oli vaikuttanut tilan hankintoihin merkittävästi, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sosiaalisen identiteetin merkitys työhyvinvoinnissa 

  Suidre, Jenni-Marleen (2023)
  Vanhustyö kärsii mainehaitasta, eikä sitä pidetä houkuttelevana työpaikkana. Negatiiviset kirjoitukset julkisuudessa ovat ongelma, joka heikentää vanhustyön houkuttelevuutta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin identiteetin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • "Onnistuneen kotoutumisen tarinat" : yksin tulleiden alaikäisten kokemuksia kotoutumisesta 

  Hamidi, Nadia (2023)
  Opinnäytetyön aiheena on: Onnistuneen kotoutumisen tarinat, Yksin tulleiden alaikäisten kokemuksia kotoutumisesta. Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä ja toiminnallisena yhteistyössä maahanmuuttajanuorille palveluita ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää