Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Paloturvallisuuden suunnittelu risteilyaluksen keittiöön 

  Metsäpalo, Milla (2022)
  Opinnäytetyössä tehtiin risteilyaluksen keittiön suunnittelutyö paloturvallisuuden osalta. Tavoitteena oli selvittää, mihin kaikkiin suunnittelun osa-alueisiin paloturvallisuus liittyy keittiössä ja miten työhön valitusta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Teräsmateriaalien seurannan kehittäminen Rauman telakalla 

  Vahala, Sonja (2022)
  Rauma Marine Constructions Oy:n vuosi 2022 on kiireinen, sillä yrityksellä on samanaikaisesti käynnissä useita projekteja. Monen projektin yhtaikaisessa työstämisessä korostuu informaation, sisälogistiikan sekä materiaalivirtojen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Planning A Business Expansion, Case: Doc Consultation J. Koskinen 

  Vaarala, Yachai (2022)
  The purpose of this thesis is to find out how to plan a business expansion for a small consulting firm in energy industry. The client of the thesis is Doc Consultation J. Koskinen, a private trader company, which is ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tilinpäätösanalyysi: kahden kiinteistönvälitysyrityksen taloudellisen tilan selvittäminen 

  Metsävainio, Noora (2022)
  Tässä tutkimuksessa tehtiin tilinpäätösanalyysi kahdesta kiinteistönvälitysyrityksestä. Tilinpäätösanalyysin tavoitteena oli saada perusteellinen käsitys kahden Satakunnassa toimivan kiinteistönvälitysyrityksen taloudellisesta ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Varoventtiileiden kartoitus ja huoltosuunnitelman laadinta 

  Lehtonen, Petteri (2022)
  Tilaajayrityksen ilmakaasujen tuotannossa on huomattu puutteita varolaitteiden tarkastuksissa. Joten tarve tälle työlle, jossa kartoitettiin tilaajayrityksen varoventtiilit ja laadittiin huoltosuunnitelma, oli ilmeinen. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kunnossapitoon erikoistuneen yrityksen nykytilanteen kartoitus 45001-sertifikaattia varten 

  Varjo, Emilia (2022)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin suomalaiselle kunnossapitoon erikoistuneelle yritykselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli yrityksen nykytilanteen läpikäyminen sekä sen vertaaminen ISO 45001-standardin asettamiin vaatimuksiin. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad.
 • SC-FDMA-modeemitoteutus ohjelmistoradiolle 

  Puonti, Jesse (2022)
  Opinnäytetyössä tutkittiin SC-FDMA-tekniikan soveltuvuutta FPGA-pohjaiselle Siru SDR20 -ohjelmistoradiolle. Työssä tutustuttiin SC-FDMA-tekniikkaan ja luotiin C-malli lähettimestä ja vastaanottimesta. Toteutukset ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • 75-vuotisneuvola -asiakkaiden arviot neuvolatoiminnasta 

  Catak, Sanela; Welander, Sanna (2022)
  Turussa aloitettiin 2.1.2020 neuvolatarkastukset 75-vuotiaille kotona itsenäisesti asuville turkulaisille. Kyseessä on kaksivuotinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on arvioida ikäneuvolatoiminnan toteutettavuutta. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Leikkipaikkaverkoston selvitys ja sen kehittämismahdollisuuksien kartoitus: case Säkylän kunta 

  Lahti, Sari (2022)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Säkylän kunnan tekninen toimiala. Tilaajan tavoitteena oli saada selville kunnan leikkipaikkojen nykyinen turvallisuustaso sekä suuntaviivoja siitä, missä järjestyksessä yleisillä alueilla ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vastuuhoitajuus Laitilan kotihoidossa 

  Heikkinen, Miia (2022)
  Jokainen kotihoidon työtekijä on vastuussa omasta työstään ja työntekijällä tulee olla kunnioitus toisen työntekijän työtä kohtaan. Työ on kotihoidossa itsenäistä ja siinä on paljon valtaa, jota täytyy osata käyttää oikein ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Saako ikäihminen tarvitsemaansa hoitoa? 

  Aaltonen, Laura; Isotalo, Jenni (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa omaisten näkökulmasta saavatko Linnavuoren palvelukeskuksen asukkaat tarpeeksi laadukasta ja hyvää hoitoa. Tavoitteena oli, että saadun tiedon perusteella hoitohenkilökunta pystyy ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kilpailukyvyn parantaminen alihankintaverkoston kautta 

  Vedru, Jan (2022)
  Opinnäytetyö tehtiin kohdeyritykselle, jonka toimiala on metallirakenteiden ja niiden osien valmistus. Opinnäytetyön tavoitteena oli verkostostrategian luominen mankeloitujen levyesivalmisteiden osalta siten, että se tukee ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Asiakastyytyväisyystutkimus: Kohdeyrityksen asiakastyytyväisyyden parantaminen 

  Lajunen, Neea (2022)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyys ja tavoitteena asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen pääasiassa kosmetiikkaa ja asusteita myyvälle, pääkaupunkiseudulla toimivalle agentuuriliikkeelle. Yritykselle ei ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Yrityksen nykytilanteen kartoitus ympäristösertifikaatti 14001 varten 

  Hannula, Tomi (2022)
  Tämä tutkimus tehtiin satakuntalaiselle pk-yritykselle, joka tarjoaa sopimuskunnossapitoa teollisuuden yrityksille. Tutkimuksen tavoite oli selvittää kyseisen yrityksen nykytila ympäristösertifikaatin ISO 14001 näkökulmasta. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Analyysi akselilinjojen ja moottoreiden asennusprosessista matkustaja-autolautan uudisrakennuksessa 

  Pöljö, Jasu; Autio, Eevert (2022)
  Tässä opinnäytetyössä seurattiin ja analysoitiin Marine Diesel Finland Oy:n töiden etenemistä Rauma Marine Constructinsin telakalla matkustaja-autolautta Tallink MyStarin uudisrakennuksen parissa. Marine Dieselin vastuulla ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää