Viimeksi lisätyt Satakunnan ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 9028

  • Venture Capital ja Buyout-sijoittamisen erot 

   Huotari, Jaakko (2021)
   Tässä opinnäytteessä tutkittiin pääomasijoittamista vertailemalla kahta pääomasijoituksen muotoa. Vertailtaviksi sijoitusmenetelmiksi valikoituivat venture capital ja buyout-sijoittaminen. Näistä molemmista ...
  • Over-ground robotic lower limb exoskeleton in neurological gait rehabilitation : User experiences and effects on walking ability 

   Jyräkoski, Taina; Merilampi, Sari; Puustinen, Juha; Kärki, Anne (IOS Press, 2021)
   BACKGROUND: Over-ground robotic lower limb exoskeletons are safe and feasible in rehabilitation with individuals with spinal cord injury (SCI) and stroke. Information about effects on stroke rehabilitees is scarce and ...
  • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yritykselle Tourwise Ireland 

   Mäkinen, Kiia (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yritykselle Tourwise Ireland. Työn aihe valittiin ja rajattiin toimeksiantajan kanssa yhdessä yrityksen tarpeiden mukaan. Tavoitteena oli luoda tehostettu ...
  • 3D-suurjännitesuunnittelu 

   Ruisma, Vesa (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Empowerilla pääpiirisuunnittelua 3D-suunnittelun tuomilla mahdollisuuksilla. Vertailu suoritettiin Microstationilla tehtyjen 2D- ja 3D-suunnitelmien väliltä. Vertailuun tehdyt ...
  • Miten tilitoimisto tukee asiakasyritystä taloudellisen kriisin aikana? 

   Tiainen, Johanna (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä tilitoimiston asiakasyrityksen tukemiseen taloudellisen kriisin aikana. Työ tehtiin toimeksiantajalle. Aihe valikoitui oman kiinnostuksen ja maailmassa vallitsevan koronapandemian takia. ...
  • Jarrullisen perävaunun suunnittelu 

   Mäki, Eetu (2021)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa O2-uokan perävaunu autokorjaamon käyttöön. Tavoitteena oli tehdä perävaunu vastaamaan mahdollisimman hyvin korjaamon kuljetustarpeita. Pääasiallinen käyttö oli autojen kuljetus, ...
  • Rakenteinen kirjaaminen Euran kotihoidossa: ohjeistus mobiililaitteelle 

   Valjanen, Jenniina (2021)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Euran kunnan kotihoidolle opas rakenteisesta kirjaamisesta mobiililaitteella. Projektin tavoitteena oli tuottaa selkeä ja toimiva opas, joka helpottaa hoitotyön ...
  • Keittiöalueiden vakioratkaisut laivanrakennuksessa 

   Rantanen, Oskari (2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli kerätä laivan keittiöalueiden sekä penttereiden vakioratkaisut standardimuotoisiksi esityksiksi. Työn toimeksiantajana oli Meyer Turku Oy. Tarkoitus oli tehdä selvät esitykset ...
  • Nuoren osallisuus : Turvapaikanhakijana yksin tulleen nuoren kokemuksia arjesta hybridiyksikössä 

   Kokkonen, Julia (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tulleen nuoren kokemuksia arjesta hybridiyksikössä. Hybridiyksikkö on yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille ja oleskeluluvan saaneille ...
  • Combilanssi : potilaiden kokemuksia palvelun laadusta 

   Isoviita, Vilma; Jalonen, Noora (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Combilanssia käyttäneiden potilaiden kokemuksia palvelun laadusta. Palvelun laadusta selvitettiin potilaskeskeisyyden, vaikuttavuuden ja oikea-aikaisuuden toteutumista. ...
  • ADHD vankilassa - Haasteet vangin ja työntekijän näkökulmista Satakunnan vankilassa 

   Arola, Essi; Niskanen, Janica (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia haasteita, joita ADHD voi tuoda vangille ja työntekijälle vankilan arjessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ADHD:n tuomia haasteita sekä lisätä henkilökunnan ja vankien ...
  • Yrityssaneeraus ja korona-aika 2020 

   Hiltunen, Pauliina (2021)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään yrityssaneerausta COVID-19 pandemian aikana. Opinnäytetyössä tutkittiin, minkälaiset mahdollisuudet yrityksillä on ollut hakeutua yrityssaneeraukseen ja kuinka moni yritys on päätynyt ...
  • BI-raportointijärjestelmä johdon päätöksenteon tukena 

   Mäkelä, Katja (2021)
   Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hyödyntäminen tarkoittaa organisaation toimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattista analysointia. Tiedon raportointiin ja analysointiin käytetään paljon aikaa ...
  • Putkistosuunnittelu Harjavallan Suurteollisuuspuistossa 

   Pihl, Joni-Pekka (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia putkistosuunnitteluohje Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelle, Metso Outotec Finland Oy:n Harjavallan yksikön käyttöön. Ohjeistuksen tavoitteena oli suunnittelijoiden työtapojen ...
  • Tunnuslukuanalyysi, case Elisa Oyj 

   Harjula, Samppa (2021)
   Tutkimuksen kohteena oli Elisa Oyj:n taloudellinen tilanne ja sen kehitys vuosina 2016-2020. Yrityksen taloudellista tilannetta tutkittiin tilinpäätösanalyysin avulla, jossa käytettäväksi menetelmäksi valikoitui ...