- Selaus syöttöajan mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • Danfoss - Taajuusmuuttaja 

   Lammela, Samu (2022)
   Tässä työssä selvitettiin Danfossin FC 302-sarjan taajuusmuuttajan, siihen liittyvän suotimen sekä Comsys-aktiivifiltterin asennuksessa, parametroinnissa ja käyttöönotossa huomioitavia asioita. Selvitystyöhön lähdettiin ...
  • Kampus Porin korkeakoulurakennuksen automaatiojärjestelmien ohjaus energiatehokkuuden näkökulmasta 

   Valtonen, Valtteri (2022)
   Työn tilaajana toimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Työssä tarkasteltiin Samk kampus Porin rakennusautomaatiojärjestelmää. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä kaikkea rakennusautomaatiojärjestelmästä voidaan havainnoida ...
  • Automaattinen kemikaaliensekoitusjärjestelmä 

   Rastas, Niko (2022)
   Tämä opinnäyte toteutettiin Adpap Oy:n toimeksiantona. Adpapin lähtökohtana oli kemikaalien laimentamisen sisäistäminen pienien määrien lisäksi myös isompiin määriin. Tarkoituksena oli suunnitella, rakentaa ja käyttöönottaa ...
  • Sovelluskonttien hallinta 

   Suoniemi, Tuomas (2022)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin sovelluskonttien hallinnoimista. Toimintaympäristöjen muutos -kappaleessa käsiteltiin ohjelmisto-, ja järjestelmäpuolen haasteita ja niitä sovelluskonttien ominaisuuksia, joiden odotetaan tuovan ...
  • Unreal Gamesin ja Unreal Enginen historia : Tasohyppelypelin tekeminen Unreal Enginellä 

   Mäkinen, Janne (2022)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Epic Gamesin, sekä Unreal Enginen historiaa. Kävin läpi haastatteluja aiheeseen liittyen, josta muodostuu suurin osa opinnäytetyöstä. Lopuksi tein yksinkertaisen tasohyppely-pelin Unreal Engine ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kryptovaluuttojen louhimisen kannattavuuden arviointi 

   Kiilo, Olli (2022)
   Työn tarkoituksena oli kryptovaluuttojen louhimisen kannattavuuden tutkiminen. Tarkoituksena oli vertailla ja valita sopiva kryptovaluutta, jota louhia ja luoda kuvitteellinen louhintalaitteisto sekä laskea laitteiston ...
  • Web-pohjainen parametrien hallintatyökalu 

   Kaskinen, Kare (2022)
   Opinnäytetyössä luotiin web-pohjainen työkalu robotiikkajärjestelmän parametrien hallintaan. Tehty työkalu liitettäisiin myöhemmässä vaiheessa osaksi tulevaa uutta web-pohjaista hallintasivustoa. Parametrit ovat olleet ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Azimuth-potkurilaitteen ohjausjärjestelmän testausympäristön suunnittelu 

   Simberg, Meeri (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Steerprop Oy:n azimuth-potkurilaitteen ohjausjärjestelmän HIL-simulointilaitteistoon vaadittavat pääkomponentit. Opinnäytetyössä keskitytään azimuth-potkurilaitteen ohjausjärjestelmän ...
  • Videopelin valmistus 

   Järvinen, Arto (2022)
   Tämä työ tehtiin, koska kiinnostus peleihin oli iso ja haluttiin perehtyä enemmän pelien tekemiseen suunnittelusta pelin julkaisuun. Tässä työssä kerrottiin ensin vähän suunnittelusta ja mitä eri osa-alueita peleissä yleensä ...
  • Online- tapahtuman järjestäminen : Case Satakunnan ammattikorkeakoulun Online Conference 

   Heinonen, Linnea (2022)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin tapahtuman järjestämistä virtuaalisessa ympäristössä. Työn inspiraationa toimivat henkilökohtaiset kokemukset virtuaalisten tapahtumien järjestämisen haasteista sekä kiinnostus tuoda lisää ...
  • Feelix - kohti tulevaa työelämää 

   Hallia, Maarit; Kuusiluoma, Reetta-Kaisa; Kärki, Anne; Myllymaa, Tapio; Valtanen, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2022)
  • Selvitys työhyvinvoinnista Yhtiön X myymäläryhmässä Y 

   Jalasjoki, Emma (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kartoitus Yhtiön X myymäläryhmän Y sen hetkisestä työhyvinvoinnin tilasta ja antaa kehityskohteita työn tulosten pohjalta. Tutkimus aloitettiin teoriaosalla, missä paneuduttiin ...
  • Sähköautojen latauspisteiden selvitys SAMK Pori kampukselle 

   Rainio, Michael (2022)
   Työn tavoitteena oli saada tehtyä suunnitelma Satakunnan ammattikorkeakoululle, minkä avulla voidaan asentaa sähköauton latauspisteitä Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen parkkipaikalle. Latauspisteiden sijainti ...
  • Poikkeuslupapäätösten oikeudellinen analyysi 

   Perälä, Aki (2022)
   Kehittämistehtävän aiheena oli löytää mahdollisia kehittämisehdotuksia Suomen riistakeskuksen sisäisen viranomaistoiminnan kehittämiseksi. Kehittämisehdotuksia tutkittiin analysoimalla maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan, ...
  • Humuksen poisto murtovedestä 

   Meriläinen, Joona (2022)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa hiekkasuodatuksen hyödyntämistä murtoveden humuksen poistossa sekä huomioida myös muita mahdollisia humuksen poiston mahdollisuuksia. Kohteena oli vesijohtoverkoston ulkopuolella ...
  • Business Plan for An Asian Dessert Shop in Helsinki 

   Nguyen, Ho Anh Thu (2022)
   This is a project-based thesis for the Satakunta University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in International Business. The Bachelor thesis has been constructed with an objective of serving the author in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiantuntijapalvelun johtaminen kohdeorganisaatiossa 

   Hardin, Aleksandra (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kohdeorganisaation asiantuntijapalvelun palvelutuotantoa sekä kehittää palvelun johtamista asiakaslähtöisemmäksi. Opinnäytetyön aikana keskityttiin lisäksi asiantuntijapalvelun globaalin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tuotannon kehittäminen teollisuuden erikoisratkaisujen tarjoajalle 

   Kaistakari, Hermanni (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli JLX Industry Oy:n tuotannon kehittäminen uusien tuotantolaitteiden avulla. Laitteiden avulla oli tarkoitus laajentaa tuotevalikoimaa asiakastarpeiden mukaiseksi mahdollistamalla kaasu- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Talousvesikaivojen betonirenkaiden rakenteelliset ongelmat Suomessa 

   Kanto, Janika (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää talousvesikaivojen betonirenkaissa esiintyvät rakenteelliset ongelmat ja niihin johtaneet syyt sekä seuraukset. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia ongelmien laajuutta ja nykytilaa. ...
  • Talousraportointijärjestelmän muutosprosessin näkökulmia asiantuntijaorganisaatiossa 

   Kuisma, Kristian (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka talousraportointijärjestelmästä saadaan mahdollisimman optimaalinen kohdeorganisaatiolle. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka uusi järjestelmä otetaan mahdollisimman ...