• 1000V sähköjakeluverkon rakentaminen ja merkinnät 

   Mattila, Atte (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 1000V sähkönjakeluverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon sisältyviä asioita. 1000V sähkönjakeluverkko on vielä suhteellisen tuore sähkönsiirto tapa suomessa, mutta verkon avulla tullaan säästämään ...
  • 110 KV VOIMAJOHDON MAADOITUSSUUNNITTELU SEKÄ VAARAJÄNNITESELVITYS 

   Fager, Jori (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suurjännitteisen voimajohdon rakentaminen on laaja projekti. Suunnittelu ja rakentaminen koostuvat alustavasta reittisuunnittelusta, yleissuunnittelusta, rakentamisvaiheesta ja lopputarkastuksesta. Rakentaminen vaatii ison ...
  • 110kV kytkinkentän kuntokartoitus, korjaussuunnitelma ja kunnonseurantaohjelma 

   Jasu, Tuomo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Teollisuuden Voima Oyj:n 110kV kytkinkentän kuntokartoitus, mahdollinen korjaussuunnitelma ja kunnonseurantaohjelma. Kentällä olevista perustuksista oli muutamassa havaittu halkeilua ja ...
  • 12 PARASTA TAPAA KUOLLA TAIDEKOULUSSA JA SEN JÄLKEEN : - TAIDEOPISKELIJAN EPÄMÄÄRÄINEN TURVALLISUUSOPAS 

   Huttunen, Salla (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni käsittelen kuvataiteilijan työturvallisuutta ja pohdin hiukan antaako nykyinen kuvataideopetussuunnitelma tarpeeksi hyvät eväät hyville työtavoille taidekoulun jälkeenkin. Pohdin myös omia työskentelytapojani ...
  • 12 viikon progressiivisen kuntosaliharjoittelun vaikutus veren glukoositasapainoon tablettihoitoisilla tyypin 2 diabeetikoilla 

   Pajula, Ursula; Valtanen, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten 12 viikon progressiivinen kolme kertaa viikossa tapahtuva kuntosaliharjoittelu HUR-paineilmalaitteilla vaikuttaa veren glukoositasapainoon, verenpaineeseen, painoindeksiin, ...
  • 12-KANAVAISEN LEPO EKG:N REKISTERÖINTI - OPETUSMATERIAALI EURAN KOTIHOITOON 

   Heinilä, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa laadukas opetusmateriaali 12-kanavaisen lepo EKG:n rekisteröinnistä Euran kotihoitoon. Opinnäytetyö tehtiin projektina. Projekti aloitettiin 2015 syksyllä ja se valmistui ...
  • 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten asuminen 

   Jantunen, Merika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten nykyistä asumista ja millaisia ajatuksia heillä on asumisestaan tulevaisuudessa. Opinnäyte koostuu teoriaosasta ja tutkimusosasta. Teoriaosuudessa on ...
  • 1920-luvun asuinkerrostalon painovoimaisen ilmanvaihdon päivittäminen koneelliseksi ilmanvaihdoksi 

   Antinkaapo, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 1920-luvun rakennuksen ilmanvaihtoa. Opinnäytetyössä suoritettiin ilmanvaihdon esisuunnittelu kohderakennukseen. Kohderakennus oli 1920-luvun asuinkerrostalo Turussa. Työ suoritettiin kohteen ...
  • 1930-luvulla rakennetun omakotitalon muutostyö 

   Ravonius, Mariana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia korjaus-/muutossuunnitelma osittain 1930-luvulla rakennettuun omakotitaloon, joka sijaitsee Rauman kaupungin entisessä maalaiskunnassa, Kollassa. Opinnäytetyöni tavoitteena oli ...
  • 1970-luvun omakotitalon peruskorjaus 

   Kangas, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia kattava peruskorjaussuunnitelma tyypilliseen 1970-luvun tasakattoiseen omakotitaloon sekä tuottaa tarvittavat piirustukset lupien hakemista varten. Talo on pitkälti alkuperäisessä kunnossaan, ...
  • 1980-luvun pientalojen riskirakenteet ja niiden havaitseminen kuntoarvion yhteydessä 

   Koskinen, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisuihin ja niiden ongelmakohtiin. Lisäksi laadittiin kuntoarvio 1980-luvun lopulla rakennetusta rivitalosta ja tutkittiin aikakauden riskirakenteiden ...
  • 1980-luvun pientalojen tyypillisiä virheitä ja tutkiminen esimerkkikohteessa 

   Nieminen, Eetu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua 1980-luvun rakennuskantaan sekä aikakauden omakotitalojen rakenteisiin ja vaurioihin. Tietoa ja sopivaa aineistoa haettiin sähköisistä julkaisuista sekä kirjallisuudesta. Työssä ...
  • 1½ -vuotiaiden lasten ravitsemus : Vanhempien kokemuksia lastensa ravitsemustottumuksista ja lastenneuvolan ravitsemusneuvonnasta 

   Lintunen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1½-vuotiaiden lasten ravitsemustottumukset. Tarkoituksena oli selvittää, miten vanhempien mielestä 1½-vuotiaiden lasten ravitsemussuositukset toteutuvat kotona. Tarkoituksena oli myös selvittää, ...
  • 2-3-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukeminen musiikillisin keinoin 

   Hakamäki, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on 2-3-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukeminen musiikillisin keinoin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan 2-3-vuotiaiden lasten kielenkehitystä ja siihen vaikuttavia ...
  • 20 kV kytkinaseman esisuunnitelma 

   Ruohola, Topias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä esisuunnitelma Ristolan kytkinaseman uusimisesta. Ristolan kytkinasema on otettu käyttöön Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:ssä vuonna 1993. Hankinta hetkellä kytkinasemalla oli ikää jo lähes ...
  • 20 kV:n sähkönjakelun ennakkohuolto-ohjelman päivitys 

   Lahtinen, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Mäntän Energia Oy:n voimalaitoksen 20 kV:n sähköaseman ennakkohuolto-ohjelman päivittäminen, suunnittelu ja sen hyödyntäminen kunnossapitojärjestelmässä. Työn yhtenä tarkoituksena oli selvittää ...
  • 24V rullamoottorikäyttöjen määrittely automaatiojärjestelmissä 

   Tähtinen, Reijo (2019)
   Työn tarkoituksena oli tutkia rullamoottorikäyttöjä ja siihen liittyviä osa-alueita oikean laitekokoonpanon valitsemiseksi määritettyjen vaatimusten mukaan. Työssä tarkasteltiin rullamoottorin etuja sekä ilmenneitä ...
  • 298 RSRAKH 06 JÄRJESTELMÄN 122mm RAKETTIKASETIN SUOJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

   Iisakkala, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli pyrkiä löytämään ratkaisu 298 RSRAKH 06 järjestelmän 122mm harjoitusrakettikasetin kaapeloinnin riittävälle suojaukselle, sekä esittää ratkaisumalli suojauksen vaatimusten toteuttamiselle. ...
  • 30 R:n soveltaminen palvelualan liiketoiminnassa : Case-Barbros-Professional bartending Finland 

   Karttunen, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia suhdemarkkinoinnin vaikutusta toimeksiantajayrityksen liike-elämään ja sen avulla luoda yritykselle suhdemarkkinoinnillisia ratkaisuja kilpailukyvyn lisäämiseksi ja uusien suhteiden luomiseksi. ...
  • 3D Flash-autopeli 

   Naskali, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee Flash-pohjaisen kolmiulotteisen autopelin suunnittelua ja toteutusta. Peli toteutetaan yhteistyössä Johannes Ahvenniemen kanssa. Pelistä ei vielä opinnäytetyön tekemisen aikana tullut valmista ...