- Selaus julkaisuajan mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyskysely 

   Riuttala, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on kehittää työyhteisön työtyytyväisyyttä tämän opinnäytetyön avulla. Porin Suomalaisen palvelukodin ...
  • Intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä 

   Kotiranta, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä. Tutkimus tehtiin osana johtamisjärjestelmän kehittämistä. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, mikä on intranetin merkitys Porin ...
  • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

   Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
  • Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nordlund, Carita; Rinne, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ruokailutottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kouluyhteisön jäsenten tietoa viidesluokkalaisten ruokailutottumuksista ...
  • "Vähän niin kun olis potkassu varpaan seinään" : Lapsen kipu kirurgisella vuodeosastolla 

   Kivijärvi, Reetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin lasten kokemuksia kivusta ja kivunhoidosta lasten kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksessa kuvattiin lasten kokemaa kipua, kipua lievittäviä ja pahentavia asioita sekä sitä, miten kipua arvioidaan ...
  • Yksityismajoituspalvelun käyttäjien asiakasprofiili, ostokäyttäytyminen sekä asiakastyytyväisyys 

   Naumanen, Hanna-Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö tehtiin tilauksesta Porin matkailutoimistolla, joka on harjoittanut yksityismajoitustoimintaa Pori Jazzien aikana 25 vuotta. Työssä tutkittiin yksityismajoituspalvelun käyttäjien asiakasprofiilia, ostokäyttäytymistä ...
  • Hajautettu videonpakkausohjelmisto 

   Kärkiluoma, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin videon pakkaamiseen kuluvan ajan lyhentämistä. Työhön kuului hajautetun videonpakkausohjelman ohjelmoiminen. Ohjelman tarkoituksena on lyhentää videonpakkaukseen kuluvaa aikaa jakamalla pakkauksesta ...
  • Imu- ja uratelojen pesun tehostaminen 

   Marttila, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimus käsittelee imutelojen ja uratelojen pesutoimintaa UPM-Kymmene Rauman paperitehtaalla. Teoriaosuudessa perehdyttiin imutelojen ja uratelojen pesutoimintaan. Selvityksessä pyrittiin löytämään markkinoilla olevia ...
  • Virtualia-oppimisympäristön käytettävyyskysely opiskelijoille 

   Nurmi, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä Virtualian käytettävyydestä. Kysely toteutettiin web-pohjaisena lomakkeena, jonne kolmen opintojakson opiskelijat kutsuttiin vastaamaan sähköpostitse. Työn tavoitteena ...
  • Tammiston Puu Oy:n tuotantohallin sähkösuunnittelu 

   Heinonen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä Tammiston Puu Oy:n uuden pihakalustetehtaan sähkösuunnitelmat, sekä selvittää loistehon kompensoinnin kannattavuus. Kompensoinnin kannattavuuden selvittämiseksi yrityksen sähkön käyttöä ...
  • Kirjanpitäjästä taloushallinnon konsultiksi : tutkimus satakuntalaisten tilitoimistojen valmiuksista palveluiden monipuolistamiseen 

   Aaltonen, Pia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tilitoimistot elävät voimakkaiden muutosten aikaa. Tilitoimistojen rooli on muuttumassa pelkästään lakisääteisten tehtävien hoidosta konsultoivampaan suuntaan. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin satakuntalaisten tilitoimistojen ...
  • Kuorenerotusrulla 

   Kyyhkynen, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja suunnitella lisärulla puunkuljetusrullastolle parantamaan kuorien erottumista puuvirrasta. Puun ja kuoren erottaminen on erittäin tärkeää sellun laadun kannalta. Tavoitteena ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • Angiografiaan ja pallolaajennukseen menevän potilaan ohjaus 

   Holm, Kristiina; Viljanen, Sanna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Satakunnan keskussairaalan sisätautiosaston KM4:n angiografia- ja pallolaajennuspotilaiden mielipiteitä saamastaan ohjauksesta. Tutkimusjoukkoa rajattiin sepelvaltimotautia sairastaviin ...
  • Ruiskupuristimen automatisointi 

   Saarinen, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa ruiskupuristimen sulkuvoima ja suunnitella ruiskupuristimen automatisointi Teknikum Oy:lle. Suunnitelma pitää sisällään robotin liittämisen ruiskupuristimeen, tuotteen irrotuksen ja ...
  • Asiakaspalveluyrityksen kokonaislaatu ja asiakastyytyväisyys : Kohteena: Fazer Amica Sofia 

   Harsia, Soili (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Asiakkaalla on ennakko-odotuksia asiakaspalveluyrityksen kokonaislaadusta eli palvelun ja tuotteen laadusta. Kokonaislaadun täyttäessä tai ylittäessä nämä asiakkaan ennakko-odotukset asiakas kokee laadun hyvänä. Yrityksen ...
  • Koivikkokujan toimintakeskus asiakkaiden ja henkilökunnan arvioimana 

   Johansson, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mitä Mynämäen Koivikkokujan toimintakeskuksen toiminta sisältää ja millaisissa puitteissa. Lisäksi tavoitteena oli valmistaa toimintakeskukselle esite, kalvosarja sekä ...
  • Projektista perhetyöksi : SILTA-projektin arviointi Lehmuskolo Oy:n henkilökunnan näkökulmasta 

   Järvenpää, Milla; Järvi, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyömme tilattiin Lehmuskolo Oy:ltä, joka on vuonna 2002 perustettu lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoava yritys. Se käsittää kolme itsenäisesti toimivaa yksikköä kolmessa Satakunnan kunnassa. Yrityksessä toteutettiin ...