Satakunnan ammattikorkeakoulu - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 1/2005 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Atk-kunnossapitojärjestelmä 

   Klemelä, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä raportissa pohditaan alusten ATK- kunnossapitojärjestelmää. Mietittiin mitkä ovat kriittisiä laitteita ja miten muutostenhallinta suoritetaan. Työ oli ajankohtainen, koska joka laivalla pitäisi olla määriteltynä nämä ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • Windows-pohjainen kunnossapidon seurantaohjelmisto laivakäyttöön 

   Salomaa, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn tarkoituksena oli kehittää yksinkertainen, tietokonepohjainen intervallihuoltojen seurantaohjelmisto laivakäyttöön. Suunnitteluperusteiksi valittiin yksinkertaistettu rakenne, helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä ...
  • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

   Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
  • Imu- ja uratelojen pesun tehostaminen 

   Marttila, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimus käsittelee imutelojen ja uratelojen pesutoimintaa UPM-Kymmene Rauman paperitehtaalla. Teoriaosuudessa perehdyttiin imutelojen ja uratelojen pesutoimintaan. Selvityksessä pyrittiin löytämään markkinoilla olevia ...
  • Palkkausjärjestelmän kehittäminen Rolls-Royce Oy Ab:llä 

   Kukkola, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Rolls-Royce Oy Ab:n tuotannon työntekijöille sopivia palkkausjärjestelmiä. Tarkoitus oli selvittää henkilöstön mielipiteitä tuottavuuspalkkausta ja tulospalkkiota kohtaan. ...
  • Uuden työympäristön mahdollisuudet ja haasteet 

   Rannikko, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiön henkilöstön sopeutumista uuteen työympäristöön. Tavoitteena oli selvittää uuden työympäristön suurimmat mahdollisuudet ja haasteet. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin ...
  • Tyhjiöhaihduttimen hyötysuhteen parantaminen 

   Kauppi, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työssä keskityttiin Kemira Pigments Oy:n Porin tehtailla käytettyyn tyhjiöhaihdutuslaitteistoon. Ensimmäiseksi selvitettiin tyhjiöhaihdutuslaitteiston yhteydessä käytetyn levylämmönvaihtimen tarpeellisuutta. Toiseksi ...
  • Muutoksen kohtaaminen : Palveluorganisaation toiminnan kehittäminen 

   Holm, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin muutoksen johtamista, muutoksen vaiheita, muutosvastarintaa ja palveluprosesseja. Tutkittavana organisaationa oli Rauman seurakunta, jossa on meneillään toimitilojen muutos. Muutama toimipiste ...
  • "Milt sust tuntu ko menit antamaa appuu?" SPR:n vapaaehtoistyöntekijän tunnekokemuksia auttamistilanteissa 

   Sorvari, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata minkälaisia tunnekokemuksia Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät olivat kokeneet auttamistilanteissa, minkälaisia toiveita heillä oli tunnekokemuksien käsittelystä ...
  • Asiakaspalveluyrityksen kokonaislaatu ja asiakastyytyväisyys : Kohteena: Fazer Amica Sofia 

   Harsia, Soili (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Asiakkaalla on ennakko-odotuksia asiakaspalveluyrityksen kokonaislaadusta eli palvelun ja tuotteen laadusta. Kokonaislaadun täyttäessä tai ylittäessä nämä asiakkaan ennakko-odotukset asiakas kokee laadun hyvänä. Yrityksen ...
  • Sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä 

   Keinänen, Katri; Salo, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrityksien sukupolvenvaihdoksia ja niihin liittyviä haasteita sekä miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää mitä mahdollisia hyviä ...
  • Logistiikan virtaviivaistaminen - toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä : Case : Teveko Oy 

   Eloranta, Tiia; Juuruskorpi, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   The aim of this thesis was to help the selected target company to develop their administrative and productive functions through implementing an ERP-system. The intention was to make the selected ERP-system to work by the ...
  • Internet-palvelun konseptisuunnittelu 

   Lehto, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Raumainfo.fi -web-palvelun konseptisuunnittelua ja toteutusta. Työssä tarkastellaan Raumainfo.fi -palvelun kehittymistä ideasta lopulliseksi tuotteeksi, sekä arvioidaan palvelun onnistumista ...
  • WWW-sivuston suunnitteluopas pk-yrityksille 

   Tiensuu, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Www-sivuston suunnittelu on monivivahteinen projekti, jota monesti pidetään ainoastaan ohjelmoijien oikeutena ja tehtävänä. Todellisuudessa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan yritykselleen toimivan web-julkaisun, mikäli ...
  • Liikeideana kuntosali 

   Laaksonen, Jyrki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen toiminnan ideoimiseen ja perustamiseen liittyviä asioita. Tavoitteena oli tutkia niitä asioita, joita tulisi ottaa huomioon uutta yritystä perustettaessa. Huomiota ...
  • Oheislaitteen ja tietokannan rajapintaohjelmointi 

   Haapala, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   In project I created to my personal use a program that shows server rooms temperature with thermo sensor. Program gives to user an alarm, if the thermo is above or below the alarm limits. The project progressed mainly as ...
  • Poisko koodisuosta? : Interaktiivisen seikkailupelin laatiminen toisella tavalla 

   Isoviita, Reetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä luotiin tarkempi silmäys kolmeen sovellusten tekemiseen tarkoitettuun ohjelmaan, SumTotal Systemsin ToolBookiin, MatchWaren Mediatoriin sekä Mark Overmarsin Game Makeriin. Näiden ohjelmien käyttäminen ei ...
  • Opiskelijat ja tietoturva : Case: Huittisissa opiskelevat opiskelijat 

   Marjamäki, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan opiskelijoiden kiinnostusta tietoturvaa kohtaan. Työssä selvitetään, minkälaisia uhkia opiskelijat kohtaavat, miten he suojautuvat näitä uhkia vastaan ja kiinnostaako tietoturva heitä ...