- Selaus julkaisuajan mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Logistiikan virtaviivaistaminen - toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä : Case : Teveko Oy 

   Eloranta, Tiia; Juuruskorpi, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   The aim of this thesis was to help the selected target company to develop their administrative and productive functions through implementing an ERP-system. The intention was to make the selected ERP-system to work by the ...
  • Palkkausjärjestelmän kehittäminen Rolls-Royce Oy Ab:llä 

   Kukkola, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Rolls-Royce Oy Ab:n tuotannon työntekijöille sopivia palkkausjärjestelmiä. Tarkoitus oli selvittää henkilöstön mielipiteitä tuottavuuspalkkausta ja tulospalkkiota kohtaan. ...
  • Muutoksen kohtaaminen : Palveluorganisaation toiminnan kehittäminen 

   Holm, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin muutoksen johtamista, muutoksen vaiheita, muutosvastarintaa ja palveluprosesseja. Tutkittavana organisaationa oli Rauman seurakunta, jossa on meneillään toimitilojen muutos. Muutama toimipiste ...
  • Opiskelijat ja tietoturva : Case: Huittisissa opiskelevat opiskelijat 

   Marjamäki, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan opiskelijoiden kiinnostusta tietoturvaa kohtaan. Työssä selvitetään, minkälaisia uhkia opiskelijat kohtaavat, miten he suojautuvat näitä uhkia vastaan ja kiinnostaako tietoturva heitä ...
  • Tekonivelpotilaan seurantajärjestelmän käyttöönotto kirurgisessa sairaalassa 

   Lähteenmäki, Irene (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ja arvioida tekoniveljärjestelmän kehittäminen TYKS Kirurgisessa sairaalassa. Opinnäytetyössä kuvattiin järjestelmän suunnittelu, koulutus, käyttöönotto, tietojärjestelmäintegraatiot ...
  • Hätäensiapuohjeet : Power-Point -esitys Satakunnan Pelastuslaitokselle koulutuskäyttöön 

   Juurakko-oja, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa hätäensiapuohjeet Satakunnan pelastuslaitoksen koulutuskäyttöön. Opinnäytetyö toteutettiin projektina ja se tehtiin yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Projektin ...
  • Pori Marketing Office Oy:n imagotutkimus 

   Nikander, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pori Marketing Office Oy:n (PMO Oy) ja Promenadikeskuksen imagoa Satakuntalaisten yritysten keskuudessa. Työssä tutkittiin myös PMO Oy:n ja Promenadikeskuksen mainetta ja ...
  • Lähilämpöverkoston selvitystyö 

   Uusitalo, Mauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia eri vaihtoehtoja As Oy Toukotalojen aluelämpö- ja käyttövesiverkoston toteuttamiseksi ja laatia luonnossuunnitelmat verkostovaihtoehdoista. Verkoston mitoitusta varten laskettiin ...
  • Yksityismajoituspalvelun käyttäjien asiakasprofiili, ostokäyttäytyminen sekä asiakastyytyväisyys 

   Naumanen, Hanna-Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö tehtiin tilauksesta Porin matkailutoimistolla, joka on harjoittanut yksityismajoitustoimintaa Pori Jazzien aikana 25 vuotta. Työssä tutkittiin yksityismajoituspalvelun käyttäjien asiakasprofiilia, ostokäyttäytymistä ...
  • WWW-sivuston suunnitteluopas pk-yrityksille 

   Tiensuu, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Www-sivuston suunnittelu on monivivahteinen projekti, jota monesti pidetään ainoastaan ohjelmoijien oikeutena ja tehtävänä. Todellisuudessa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan yritykselleen toimivan web-julkaisun, mikäli ...
  • Opiskelijoiden näkemys käytössä olevaan teknologiaan 

   Häkli, Sampo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin tietotekniikan opiskelijoiden näkemyksiä heidän jokapäiväisessä käytössään olevaan teknologiaan ja opetukseen, ja verrata tuloksia jo olemassa oleviin Satakunnan ammattikorkeakoulun ...
  • "Vähän niin kun olis potkassu varpaan seinään" : Lapsen kipu kirurgisella vuodeosastolla 

   Kivijärvi, Reetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin lasten kokemuksia kivusta ja kivunhoidosta lasten kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksessa kuvattiin lasten kokemaa kipua, kipua lievittäviä ja pahentavia asioita sekä sitä, miten kipua arvioidaan ...
  • Vaarallisten aineiden kuljetus : Case Aspokem Oy 

   Jokinen, Hanna-Mari; Kiela, Malviina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on vaarallisten aineiden kuljetukset. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, millaisia säännöksiä ja asetuksia vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy. Teoriaosassa tutkimme yleisesti ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nordlund, Carita; Rinne, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ruokailutottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kouluyhteisön jäsenten tietoa viidesluokkalaisten ruokailutottumuksista ...
  • Päiväkirurgisen kaihileikkauspotilaan hoitopolku TYKS:n silmäklinikassa 

   Hola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän projektityön tarkoituksena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolkua julkisella sektorilla sellaisena kuin se toteutuu TYKS:n silmäklinikassa. Tavoitteena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolku mahdollisimman ...
  • Uuden työympäristön mahdollisuudet ja haasteet 

   Rannikko, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiön henkilöstön sopeutumista uuteen työympäristöön. Tavoitteena oli selvittää uuden työympäristön suurimmat mahdollisuudet ja haasteet. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin ...
  • Tyhjiöhaihduttimen hyötysuhteen parantaminen 

   Kauppi, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työssä keskityttiin Kemira Pigments Oy:n Porin tehtailla käytettyyn tyhjiöhaihdutuslaitteistoon. Ensimmäiseksi selvitettiin tyhjiöhaihdutuslaitteiston yhteydessä käytetyn levylämmönvaihtimen tarpeellisuutta. Toiseksi ...
  • Strategic development in lifestyle business 

   Nieminen, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Small businesses and entrepreneurship have been strongly present in the public discussion and the topic of many researches. The focus of researches has been on finding the obstacles of growth and means to remove them. ...