• Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 1/2005 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Hajautettu videonpakkausohjelmisto 

   Kärkiluoma, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin videon pakkaamiseen kuluvan ajan lyhentämistä. Työhön kuului hajautetun videonpakkausohjelman ohjelmoiminen. Ohjelman tarkoituksena on lyhentää videonpakkaukseen kuluvaa aikaa jakamalla pakkauksesta ...
  • Sähkölämmitystekniikan perusteet 

   Soinela, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda opettavaa ja havainnollistavaa opintomateriaalia Satakunnan ammattikorkeakoululle ensisijaisesti Sähkölämmitys opintojaksoon, mutta luoda myös materiaalia joka soveltuu myös käytännön ...
  • Sähköinen toimintakatsausprojekti 

   Lehtinen, Kai (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Satakunnan Ammattikorkeakoulun liiketalouden ja tietojenkäsittelyn Huittisten toimipisteen sähköinen toimintakatsaussovellus. Sovelluksen päämääränä oli korvata ...
  • Internet-palvelun konseptisuunnittelu 

   Lehto, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Raumainfo.fi -web-palvelun konseptisuunnittelua ja toteutusta. Työssä tarkastellaan Raumainfo.fi -palvelun kehittymistä ideasta lopulliseksi tuotteeksi, sekä arvioidaan palvelun onnistumista ...
  • Tietokantapohjaisen www-verkkosovelluksen rakentaminen ja eri tietokantajärjestelmät : Case "koirien sukupuu" 

   Lahdensuu, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahta tietokantaohjelmaa luomalla koirien sukupuu tietokanta. Vertailtavina tietokantaohjelmina oli Access ja MySQL. Ohjelmissa tuli muodostaa taulut ja kentät sekä niiden ...
  • Porin Sataman aluevalaistuksen ohjauksen modernisointi 

   Haanpää, Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin Porin Satamalle aluevalaistuksen keskitetty ohjaus vanhoja ohjauskaapeleita hyväksi käyttäen. Ensimmäiseksi tutustuttiin nykyisen järjestelmän dokumentteihin ja huomattiin, että ne olivat ...
  • Logistiikan virtaviivaistaminen - toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä : Case : Teveko Oy 

   Eloranta, Tiia; Juuruskorpi, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   The aim of this thesis was to help the selected target company to develop their administrative and productive functions through implementing an ERP-system. The intention was to make the selected ERP-system to work by the ...
  • Ronkan Majan jätevesisuunnitelma 

   Jalonen, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä kerrotaan haja-asutusalueiden uudistuneista jätevesiasetuksista ja -laista, jotka pitää ottaa huomioon jätevesisuunnitelmia tehtäessä. Opinnäytetyössä käsitellään myös muut huomioon otettavat lait ja keskeiset ...
  • Use of Bluetooth in automation technology 

   Mäkelä, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   In this thesis the main goal was to clearly describe Bluetooth technology’s course of action and consider its utilization in Automation field. The research was commissioned by Hanzehogeschool Groningen. Research was done ...
  • Porin kaupungin hankintatoimen hankintaprosessi 

   Hissa, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn tavoitteena oli tutkia julkisten hankintojen kilpailuttamista Porin kaupungin hankintatoimessa. Tarkoituksena oli kuvata Porin kaupungin hankintatoimen hankintaprosessi kokonaisuudessaan ja selvittää kaikki toimenpiteet ...
  • Palkkausjärjestelmän kehittäminen Rolls-Royce Oy Ab:llä 

   Kukkola, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Rolls-Royce Oy Ab:n tuotannon työntekijöille sopivia palkkausjärjestelmiä. Tarkoitus oli selvittää henkilöstön mielipiteitä tuottavuuspalkkausta ja tulospalkkiota kohtaan. ...
  • Erityisryhmien tietotekniikalle tarjoamat haasteet 

   Viljanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia tietotekniikkaratkaisuja ja tietoteknisiä apuvälineitä on tällä hetkellä tarjolla erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Lisäksi selvitettiin millaisia ongelmia ja puutteita ...
  • WWW-sivuston suunnitteluopas pk-yrityksille 

   Tiensuu, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Www-sivuston suunnittelu on monivivahteinen projekti, jota monesti pidetään ainoastaan ohjelmoijien oikeutena ja tehtävänä. Todellisuudessa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan yritykselleen toimivan web-julkaisun, mikäli ...
  • Vesivoimatuotannon optimointi-ohjelma 

   Poussu, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää vesivoimalaitosten matemaattisesta mallinnuksesta toimiva ja käyttäjäystävällinen ohjelma, jolla suunnitellaan PVO-Pool Oy:n käyttökeskuksesta ohjattavien vesivoimalaitosten tuotannot. ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • Automaatiojärjestelmän 3D-mallintaminen 

   Pelkonen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli automaatiojärjestelmän 3D-mallintaminen. Tehtävänä oli mallintaa Satakunnan ammattikorkeakoulun automaatiolaboratoriossa sijaitsevan automaatiojärjestelmän komponenteista 3-D mallit. Lisäksi ...
  • Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyskysely 

   Riuttala, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on kehittää työyhteisön työtyytyväisyyttä tämän opinnäytetyön avulla. Porin Suomalaisen palvelukodin ...
  • Porkkanapesätoiminta lasten kokemana : "Porkkanapesässä on kivaa, kun saa olla kaikkien kanssa" 

   Painokallio, Sanna; Viitanen, Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin järjestämän porkkanapesätoiminnan merkitystä ja roolia Pormestarinluodon lasten elämässä. Tutkimuksessa huomioitiin myös lasten perheiden ...
  • Rintamamiestalon peruskorjaus 

   Laine, Pia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn tarkoituksena oli suorittaa kuntotarkastus vuonna 1956 valmistuneeseen rintamamiestaloon ja laatia saatujen havaintojen perusteella rakennuksen peruskorjaussuunnitelma alustavine kustannusarvioineen sekä laatia ...