Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Rakenteinen kirjaaminen Euran kotihoidossa: ohjeistus mobiililaitteelle 

  Valjanen, Jenniina (2021)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Euran kunnan kotihoidolle opas rakenteisesta kirjaamisesta mobiililaitteella. Projektin tavoitteena oli tuottaa selkeä ja toimiva opas, joka helpottaa hoitotyön ...
 • Keittiöalueiden vakioratkaisut laivanrakennuksessa 

  Rantanen, Oskari (2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kerätä laivan keittiöalueiden sekä penttereiden vakioratkaisut standardimuotoisiksi esityksiksi. Työn toimeksiantajana oli Meyer Turku Oy. Tarkoitus oli tehdä selvät esitykset ...
 • Nuoren osallisuus : Turvapaikanhakijana yksin tulleen nuoren kokemuksia arjesta hybridiyksikössä 

  Kokkonen, Julia (2021)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tulleen nuoren kokemuksia arjesta hybridiyksikössä. Hybridiyksikkö on yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille ja oleskeluluvan saaneille ...
 • Combilanssi : potilaiden kokemuksia palvelun laadusta 

  Isoviita, Vilma; Jalonen, Noora (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Combilanssia käyttäneiden potilaiden kokemuksia palvelun laadusta. Palvelun laadusta selvitettiin potilaskeskeisyyden, vaikuttavuuden ja oikea-aikaisuuden toteutumista. ...
 • ADHD vankilassa - Haasteet vangin ja työntekijän näkökulmista Satakunnan vankilassa 

  Arola, Essi; Niskanen, Janica (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia haasteita, joita ADHD voi tuoda vangille ja työntekijälle vankilan arjessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ADHD:n tuomia haasteita sekä lisätä henkilökunnan ja vankien ...
 • Yrityssaneeraus ja korona-aika 2020 

  Hiltunen, Pauliina (2021)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään yrityssaneerausta COVID-19 pandemian aikana. Opinnäytetyössä tutkittiin, minkälaiset mahdollisuudet yrityksillä on ollut hakeutua yrityssaneeraukseen ja kuinka moni yritys on päätynyt ...
 • BI-raportointijärjestelmä johdon päätöksenteon tukena 

  Mäkelä, Katja (2021)
  Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hyödyntäminen tarkoittaa organisaation toimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattista analysointia. Tiedon raportointiin ja analysointiin käytetään paljon aikaa ...
 • Putkistosuunnittelu Harjavallan Suurteollisuuspuistossa 

  Pihl, Joni-Pekka (2021)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia putkistosuunnitteluohje Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelle, Metso Outotec Finland Oy:n Harjavallan yksikön käyttöön. Ohjeistuksen tavoitteena oli suunnittelijoiden työtapojen ...
 • Tunnuslukuanalyysi, case Elisa Oyj 

  Harjula, Samppa (2021)
  Tutkimuksen kohteena oli Elisa Oyj:n taloudellinen tilanne ja sen kehitys vuosina 2016-2020. Yrityksen taloudellista tilannetta tutkittiin tilinpäätösanalyysin avulla, jossa käytettäväksi menetelmäksi valikoitui ...
 • Julkisen kuntasektorin logistiikan ja hankinnan toteuttaminen Satakunnan maakunnassa 

  Heikkonen, Juha-Pekka (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteen oli selvittää julkisen kuntasektorin logistiikan ja hankinnan toteuttamisen nykytila. Toisena tavoitteena oli luoda erilaisia toimenpide-ehdotuksia logistiikan ja hankinnan tulevia uudistuksia ...
 • Factoring rahoitus tilitoimiston arjessa 

  Valikainen, Ossi (2021)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sitä, kuinka hyvin tilitoimiston kirjanpitäjät tuntevat factoring rahoitukseen liittyvät kirjanpidon sekä tilinpäätöksen kirjaamiset. Työssä myös kartoitettiin, kuinka suurella osalla ...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö vanhustenhuollon näkökulmasta 

  Valo, Mirka; Karjalainen, Mari (2021)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on vanhusten huollossa ja miten sitä voitaisiin hoitohenkilökunnan mielestä edistää. Tavoitteena oli, että sosiaali- ja ...
 • Omaishoitajien jaksamisen ja voimavarojen kartoittaminen Nokian kaupungissa 

  Stenberg-Oksala, Christina (2021)
  Omaishoitajien tarve on jo nyt valtava, mutta väestön edelleen ikääntyessä omaishoitajia tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Yhä useampi ikäihminen haluaa asua kotonaan niin kauan kuin se on turvallisesti ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijoille toteutetut moduuliharjoittelut 

  Lehtonen, Essi; Luukkonen, Fanny; Niemelä, Janica (2021)
  Moduuliharjoittelua on toteutettu naapurimaassamme Ruotsissa jo vuodesta 2005 ja Suomessa vuodesta 2016. Lähitulevaisuudessa Satakunnan ammattikorkeakoulu haluaa mahdollisesti toteuttaa moduuliharjoittelua yhteistyössä ...
 • Palliatiivinen hoito kehitysvammaisten avohuollossa 

  Kakkuri, Suvi; Orjatsalo, Eveliina (2021)
  Opinnäytetyö toteutettiin projektiluontoisena eli toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyön tilaaja oli Tampereen kaupunki, Metsämansikkakoti. Metsämansikkakoti on erityisen vaativaa autettua asumista tuottava ...

Näytä lisää