Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Työn Imu Yritys X 

  Poikajärvi, Nelli (2020)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli ottaa selvää kokevatko kotihoidossa työskentelevät henkilöt työn imua ja työn imun suhdetta muuhun onnellisuuteen. Tutkimuksen tyyppi on kvalitatiivinen. Yrityksessä ei ole aikaisemmin toteutettu ...
 • Vanhemmuuden tukeminen asumisohjauksen keinoin Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnoilla 

  Lehto, Kaisa (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Nokian ja Pirkkalan nuorisoasunnoille toimintamalli vanhemmuuden tukemiseksi asumisohjauksen keinoin. Toimintamallin toteuttamiseksi oli selvitettävä myös, miten asumisohjaus tukee ...
 • Tulppa auki – Matkalla taiteilijaksi: Tapaus Sparri2018 

  Huisman, Nina (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Sparri-niminen sparrauskurssi Luovan valokuvauksen keskuksen kurssitarjontaan. Kurssi myös dokumentoitiin tulevien Sparri- ja muiden sparrauskurssien käyttöön. Lisäksi osallistujilta ...
 • Asiakaspalvelun ja tuotannon välisen yhteistyön kehittäminen logistiikka-alan yrityksessä 

  Haapaniemi, Iida (2020)
  Työssä tutkittiin asiakaspalvelun ja tuotannon välistä yhteistyötä ja pyrittiin keksimään ratkaisuja ja ehdotuksia sen kehittämiseen. Asiakaspalvelu on se osa yrityksestä, joka kohtaa asiakkaan ja sen merkitys on suuri, ...
 • Asuntosijoittajien taustat ja motiivit 

  Lehtinen, Anu (2020)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin 3-5 sijoitusasuntoon sijoittaneita asuntosijoittajia. Työn tarkoitus oli selvittää kohderyhmän asuntosijoittajien motiivit asuntosijoittamiselle, alkuunlähtö asuntosijoittajina ja käytetty ...
 • Business Model Canvas Toejoen Veikot Ry:lle 

  Alakruuvi, Eero (2020)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin liiketoimintasuunnitelma Business Model Canvasin muodossa Toejoen Veikot Ry:lle. Työ keskittyi Business Model Canvasin rakenteeseen, ja pyrki löytämään uusia ideoita liiketoiminnan ...
 • Prosessien mallintaminen ja mittaaminen kuljetysyrityksessä 

  Ahlgren, Juha-Matti (2020)
  Tämän tutkimuksellisen kehitystyön kohteena oli kohdeyrityksen yksi ydinprosessi. Kohdeyritys ei ollut vielä ottanut käyttöön prosessiajattelua. Tämän työn tarkoituksena oli tuoda tietoisuutta prosessiajattelusta sekä ...
 • Facebookin markkinointiviestinnän vuosikello 

  Tammi, Oona (2020)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Facebook-mainonnan vuosikellon toteuttaminen toimeksiantajalle. Opinnäytetyö sisältää teoreettisen osion, jossa käsitellään markkinointiviestintää, sen keinoja, sosiaalista mediaa ja Facebookia ...
 • 5s-menetelmän käyttöönotto ulkovarastoinnissa ja esikäsittelyssä 

  Kaanaa, Joni (2020)
  Projektin tavoitteena on 5s-menetelmän käyttöönoton avulla nostaa tuotannon tehokkuutta esikäsittelyssä ja varastoinnissa, sekä parantaa työturvallisuutta ja siisteyttä vakioidun ja valvotun järjestelmän avulla. Työ tehdään ...
 • Lähettämön asiakasreklamaatioiden vähentäminen 

  Mattila, Juha (2020)
  Opinnäytetyön päämääränä oli kartoittaa ja mahdollisuuksien mukaan kehittää keinoja asiakasreklamaatioiden vähentämiseksi työn toimeksiantajan, Vexve Oy:n Laitilan tehtaan lähettämöllä. Insinöörityö toteutettiin ...
 • Digimarkkinointisuunnitelma: Case: Sbs Wirmo Ry 

  Vuorinen, Antti (2020)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin markkinointiviestinnän suunnitelma SBS Wirmo Ry:lle. SBS Wirmo on mynämäkeläinen salibandyseura, jolla ei aikaisemmin ole ollut markkinointiviestinnän suunnitelmaa. Suunnitelmassa painotettiin ...
 • Tuotannonsuunnitteluohjelmiston pilotointi 

  Rimmi, Ukko (2020)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvailla pilotointiprosessin eri vaiheita ja siihen sisältyviä haasteita sekä tutkia miten järjestelmä soveltui Postin käyttöön. Sivutavoitteina oli tutkia käytettävyyttä ...
 • Ydinvoimalaitoksen apusyöttövesijärjestelmän pumppujen eliniän hallinta ja uusiminen 

  Hakamäki, Valtteri (2020)
  Tässä työssä luotiin elinkaarianalyysi ja uusimissuunnitelma Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden 1 & 2 apusyöttövesijärjestelmän pumpuille. Ydinvoimalan käytön lähtökohtana on aina turvallisuus, jonka eteen tehdään ...
 • Teollisuuskiinteistön hukkalämmön hyödyntäminen ja toimisto-osan lämmitys 

  Mansikka, Jarno (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Vertic Zinc Wire Oy:n teollisuuskiinteistön tontilla sijaitsevien valmiiden porakaivojen hyödyntämistä kiinteistön toimisto-osan lämmityksessä maalämpöpumpun avulla. Tarkastella sen ...
 • Arvokasta ikääntymistä kohti 

  Kuokkanen, Minttu (2020)
  Tutkin opinnäytetyössäni asukastyytyväisyyttä Säkylän kunnan tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja kysymykset oli suunniteltu niin, että kysely olisi mahdollista toisintaa ...

Näytä lisää