- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • The effect of recovery during sleep in working-age adults : independent study material for physiotherapy students. 

   Luup, Silvia (2021)
   In working-age adults, the amount of recovery during sleep can vary significantly due to various factors. Recovery and sleep affect each other greatly, so it is important to understand both. The prevalence of sleep issues ...
  • Food Safety Risk Assessment in Risk Management 

   Ngemdjo Domche, Mariette (2021)
   The purpose of this thesis was to conduct a study on food safety risk assessment and suggest methods in managing potential risks in the field of risk management for industry stakeholders; notably food suppliers, processors, ...
  • Business travellers' needs at airport services : Case Airpro Tampere 

   Lahtinen, Sara (2021)
   The objective of this thesis was to research business travellers’ needs at Tampere-Pirkkala airport. The commissioner for this thesis was Airpro Oy. Airpro Oy is an aviation service provider for 12 different airports in ...
  • Lapsen pärjäävyyteen vaikuttavat tekijät ja pärjäävyyden vahvistaminen 

   Klankki, Janika; Vuorela, Essi (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallisuuskatsaus pärjäävyyden käsitteestä, pärjäävyyteen vaikuttavista tekijöistä lapsilla ja sitä tukevista toimintamalleista. Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida ja jäsentää ...
  • Sahauspöytä särmäyssahalle 

   Santamaa, Jarkko (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella asiakkaan valitsemalle sahalle sahauspöytä ja siihen liittyvien komponenttien paikoitus ja niiden mitoittaminen. Työhön liittyi myös rakenteiden lujuusmittaukset, sekä ...
  • Physiotherapy in Management of Diabetic Foot Ulcers: an Educational Package for Physiotherapy Students 

   Foster, Shawn (2021)
   The aim for this thesis is to create an educational information package for physiotherapy students in Satakunta University of Applied Sciences about physiotherapy in wound care management of diabetic foot ulcers. This was ...
  • Kuntoutustiimin vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen 

   Pitkänen, Taija (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen Turun kaupungin kotikuntoutuskeskus 1:n kuntoutustiimissä. Työ tehtiin toimintatutkimuksena yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Tavoitteena oli löytää ...
  • Työnohjaus osana hoitohenkilökunnan työhyvinvointia mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä 

   Kaissalo, Emilia; Arén, Oona (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikön hoitohenkilökunnan omaa jaksamista ja työhyvinvointia. Tavoitteena tutkimuksessa oli kehittää työhyvinvointia tukevaa työnohjausta ...
  • Kuntouttava työote hoitohenkilökunnan näkökulmasta 

   Läpikivi, Eija; Nurrmi, Heidi (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia siitä, mitä kuntouttava työote tarkoittaa ja mitkä tekijät edistävät ja estävät kuntouttavan työotteen käyttöä. Tavoitteena oli saada selville, ...
  • Restoratiivinen työote vankilassa Köyliön vankilan restoratiivisen naisosaton kokeilu 

   Huovinen, Kristiina (2021)
   Satakunnan vankilan, Köyliön osastolla aloitettiin restoratiivisen naisosaston kokeilu vuonna 2019 ja opiskeluni alkuvaiheessa valikoitui tämä mielenkiintoinen aihe opin-näytetyöni tutkimuksen kohteeksi. Restoratiivisen ...
  • Pelit ja pelaaminen pilvipalveluissa 

   Mäki, Antti (2021)
   Opinnäytetyössäni tutkittiin pelien ja pelialustojen siirtymistä pilvipalveluihin, niiden haasteita ja vahvuuksia. Tavoitteenani oli perehdyttää lukijat pilvipalveluiden mahdollisuuksiin, ja mitä se voi tarkoittaa pelin ...
  • Adapterin valmistusprosessi 

   Aaltonen, Jani (2021)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella toimiva valmistusprosessi, jota voidaan hyödyntää pistehitsausrobotin adapterin valmistuksessa Luvata Pori Oy:n konepajalla. Adapteri oli uusi tuote, jota ei ennen ollut valmistettu ...
  • Ikääntyneiden hoivatyön vetovoimaisuus lähihoitajakoulutuksessa 

   Koivisto, Elina; Seutu, Anna-Maija (2021)
   Ikääntyneiden hoivatyössä vallitsee tällä hetkellä työvoimapula. Samaan aikaan tiedetään, että ikääntyneiden hoivatyö ei ole vetovoimainen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden mielestä. Tämän kehittämistyön tavoitteena ...
  • Perehdyttämiskoulutus Osuuskaupan konttorilla 

   Muuttoranta, Reija (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työntekijöiden perehdytyskoulutuksen taso Pirkanmaan Osuuskaupan konttorilla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muotoutui perehdytyksen ympärille. Opinnäytetyössä käytettiin ...
  • Relaatiotietokannan suunnittelu ja toteutus jalkapallotilastoille 

   Kuosmanen, Topias (2021)
   Työssä suunniteltiin ja toteutettiin relaatiotietokanta jalkapallo-otteluista ja pelaajista kerätylle datalle. Ensin kerrottiin teoriaa tietokannoista, niiden suunnittelusta liittyen ER-kaavioon ja normalisointiin sekä ...
  • Kognitiivinen ergonomia avokonttorissa 

   Mattila, Leena (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajan asiakaspalvelutyöntekijöiden kognitiivista ergonomiaa avokonttorissa. Työn tavoitteena oli selvittää, millaisena toimeksiantajan asiakaspalvelutyöntekijät kokevat kognitiivisen ...
  • Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen laatiminen: sopimusehdot 

   Åman, Teea (2021)
   Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa vuosi vuodelta. Vuonna 2019 vuokralla asui 1,5 miljoonaa henkilöä. Kymmenessä vuodessa vuokralla asuminen on yleistynyt erityisesti yksin asuvien keskuudessa. Asuntosijoittamisen ...
  • ROS-alusta ja sen potentiaalinen käyttö Cimcorpilla 

   Tuusa, Tommi (2021)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Cimcorp Oy, joka on Ulvilassa pääkonttoriaan pitävä automaatioalan yritys. Työn tavoitteena oli tutustua ROS-alustaan, kirjoittaa kuvaus sen toiminnasta ja rakentaa demoluonteinen ...
  • Kohti ikäjohtamista Case Turku Energia 

   Pasanen, Miia (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää miten kohdeyrityksen valitun liiketoimintayksikön +55 v. työntekijät kokivat oman työkykynsä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää mitkä osatekijät siihen vaikuttavat, ja mitkä olivat ...
  • Laatua liikkeeseen : Systemoitu kirjallisuuskatsaus liikkeen laadusta aivohalvauskuntoutujalla videon keinoin 

   Vilppola, Juuli (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää systemoidun kirjallisuuskatsauksen keinoin, millaisia tutkimustuloksia videon käyttämisestä osana liikkeen laadun havainnointia aivohalvauskuntoutujilla on raportoitu ja antaa ajantasainen ...