- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Ratsastajan fyysinen harjoittelu: liikuntaopas ratsastajille 

   Jokimäki, Sari (2022)
   Ratsastus on liikuntamuoto, jossa korostuvat ratsastajan taito-ominaisuudet sekä ratsastajan ja hevosen välinen yhteistyö. Ratsastus vaatii ratsastajalta muun muassa hyvää fyysistä kuntoa, lihaksiston tasapainoisuutta, ...
  • Kehitysvammaisen muistisairaan potilaan kohtaaminen 

   Huhdanpää, Jussi; Mylläri, Aino-Ksenia (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta arvioiden kehitysvammaisen muistisairaan kohtaamisen erityispiirteitä. Työn tavoitteena on hoitotyöntekijöiden ...
  • Liikkuvuusharjoittelu osaksi triathlonharrastajien harjoittelua: opas harrastajille 

   Heinola, Vilma; Bovellan, Jenna (2022)
   Triathlon on monipuolinen kestävyyslaji, jota voi harrastaa monella eri tasolla. Laji koostuu uinnista, pyöräilystä ja juoksusta. Tällä hetkellä lajin suosio ja harrastajamäärät ovat nousussa. Toiminnallisen opinnäytetyön ...
  • Maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminta 

   Laakso, Jenna; Helin, Juulia (2022)
   Toteutimme toiminnallisena opinnäytetyönä esittelyvideon ja kirjallisen raportin Maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminnasta. Tilaajana toimi Satasairaalan Maakunnallinen apuvälinekeskus. Apuvälinekeskuksesta ei ole ...
  • Market research on exporting Finnish sports education to Chinese market (CASE: KISAKALLIO) 

   Lu, Jichen (2022)
   In recent years, under the influence of marketing, more and more Chinese people are getting to know and be interested in Finnish education. Finland and Finnish education are becoming increasingly popular in China. There ...
  • Ruokamyynnin merkitys kuluttajille ja ruokayrittäjille Pori Jazz -festivaaleilla 

   Viitala, Anna; Laiho, Stella (2022)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ruokamyynnin merkitystä Pori Jazz -festivaaleilla kuluttajien ja ruokayrittäjien näkökulmista. Toimeksiantajana toimi Pori Jazz 66 ry, jonka tarpeet ja toiveet otettiin tutkimuksessa ...
  • Nilkan nyrjähdyksen kuntoutus : kuntoutusopas juniorijalkapalloilijoille 

   Toivonen, Eetu; Levänen, Teemu (2022)
   Nilkan nyrjähdys on hyvin yleinen urheiluvamma. Tyypillisimmin nilkka vääntyy sisäänpäin, jonka seurauksena nilkan nivelsiteet vaurioituvat. Kun nilkka nyrjähtää, kuntotutusta usein laiminlyödään ja monilla esiintyy ...
  • Liikuttava paketti: liikuntaleikkikokoelma varhaiskasvatukseen 

   Lamminen, Janette; Mikola, Jaana (2022)
   Opinnäytetyömme on varhaiskasvatuksen ulkoilua aktivoittava liikuntaleikki paketti. Halusimme valita tämän aiheen, koska liikunta aiheena kiinnostaa meitä molempia, ja halusimme lisätä pedagogista toimintaa myös ulkoiluhetkiin. ...
  • Tarpeesta maksuun -prosessin kehittäminen Rauman kaupungilla 

   Leino, Sari (2022)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Rauman kaupunki. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keskeiset kehittämisehdotukset tarpeesta maksuun -prosessin tehostamiseen ja sen suorituskyvyn mittaamiseen sekä yleiseen ...
  • Kaatumisvaaran vaikutus ikääntyneen elämänlaatuun: Pori 75-terveystarkastusten tuloksia 

   Rajala, Minna (2022)
   Suomessa joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu ainakin kerran vuodessa. Ikääntyneen terveydelliseen elämänlaatuun vaikuttavat fyysinen toimintakyky ja kaatumisten määrä. Iäkkäiden kaatumisen ehkäisy kuuluu osana kuntien ja ...
  • The fascination of virtual skins and consumers buying behaviour in Counter Strike Global Offensive 

   Aallo, Mikko (2022)
   The objective of this thesis was to find out the fascination of virtual skins in Counter Strike Global Offensive. What are the thriving factors in buying, selling or trading? The market for skins is massive and unknown ...
  • Päivystystuntien kirjaus- ja laskuohjelman suunnittelu ja toteutus 

   Nyman, Eetu (2022)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin 02 Palvelut Oy:n tarpeisiin työkalu, jonka avulla yrityksen IT-päivystyksestä vastaavan henkilöstön on mahdollista kirjata tehdyt työtehtävät tehokkaasti tietokantaan ...
  • Päätöksenteko Pomarkun kunnan sivistystoimessa 

   Heidi, Särkipaju (2022)
   Kehittämistyön tarkoituksena oli perehtyä kunnallishallinnon päätöksentekoprosesseihin ja siihen liittyvin prosessin vaiheisiin, joiden avulla kunta pystyy tuottamaan hyvän hallintotavan mukaisia päätöksiä. Yhtenä tavoitteena ...
  • Työntekijän perehdytysohjeet kodin- ja vapaa-ajan osastolle - Vähittäiskauppa x 

   Kähkönen, Pekka (2022)
   Työn taustalla oli tarve luoda työntekijän perehdytysohjeet vähittäiskauppa x:lle kodin- ja vapaa-ajan osastolle ja selvittää millaista on laadukas ja hyvä perehdytys. Työn teoreettinen viitekehys muodostui perehdytyksen ...
  • Merkityksellisyys kriisistä toipumisessa 

   Ruusunen, Anna-Liisa (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työn tilaajalle, FinFami Satakunta ry:lle, tukimateriaalia Toivontuoja-kurssin tueksi. FinFami Satakunta ry tuottaa mielenterveysomaisille suunnattuja palveluita. Työn tavoite oli ...
  • Yrityksen sisäinen toiminta 

   Kolkka, Saara (2022)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona henkilöstöpalvelualan yritykselle WorkPowerille. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää kyselytutkimuksen avulla yrityksen sisäisen toiminnan nykytilaa sekä sen muutostarpeita. Käytössä ...
  • From Business Plan to Physiotherapy Entrepreneurship 

   Hellsten, Essi (2022)
   Aim for this thesis is to offer information about physiotherapy entrepreneurship. It describes the starting process of a business and a business plan. It summarizes the laws, insurances, and permissions needed in the start ...
  • Tulorekisterin työllistävä vaikutus kunta-alalla 

   Aalto, Katja (2022)
   Tämän kehittämistyön aiheena oli tulorekisteri ja miten se työllistää kunta-alalla toimivia palkanlaskijoita. Tulorekisteri on vuonna 2019 käyttöönotettu sähköinen järjestelmä, johon viedään jokaisen palkan-, etuuden- ja ...
  • Henkilöriskienhallinta pk-yrityksessä 

   Salonen, Valtteri (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin rakennusalalla toimivan pk-yrityksen henkilöriskienhallintaa. Yrityksen pääasiallinen liiketoiminta on toimia alihankkijana suurille rakennusliikkeille. Tavoitteena oli tutkia toimeksiant ...
  • Prevention of workload effects among welders : A preventive guide for welders 

   Laihanen, Markus (2022)
   The aim of this thesis was to gather and provide evidence- based information about work ability and workload as a concept and the focus was on prevention of workload effects among welders. An electronic guide was created ...