Uusimmat viitteet

 • Omstrukturering av legacy-kod med hjälp av domändriven design 

  Eriksson, Philip (Högskolan på Åland, 2018)
  Syftet med detta arbete är att bygga om en del av avgiftshanteringen inom Crosskeys kortsystem. Idag är denna hantering en del av en växande legacykodbas, vilket leder till att ändringar och underhåll av avgifter ofta blir ...
 • Kulturens avtryck : Interkulturella utmaningar för åländska företag idag 

  Östberg, Lisa (Högskolan på Åland, 2018)
  Vid internationella affärer mellan olika länder kan kulturella skillnader orsaka eventuella svårigheter. Syftet med detta examensarbete är att intervjua åländska företag för att ta reda på om de har upplevt några utmaningar ...
 • Vidareutveckling av Administrationsapplikation 

  Karlsson, Dag (Högskolan på Åland, 2018)
  Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla en administrationsapplikation för att förenkla hämtning för slutanvändares mobila enheter samt förenkla hämtning och uppdatering av slutanvändare i ett datalager genom ...
 • Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

  Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
  Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...
 • Uppstart av företag på Åland : Med fokus på franchisekoncept 

  Gustafsson, Casper; Mattsson, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
  Att starta en ny verksamhet kan göras på flera olika sätt. Detta arbete har gått in på området för uppstart av företag inom franchisekoncept, vilka olika koncept det finns inom franchise, franchiseavgifter, franchiseavtalet ...
 • Prototyp för webbplats 

  Westerlund, Emelie (Högskolan på Åland, 2018)
  I detta examensarbete redogör jag för min plan samt utförande av att skapa en prototyp för en webbplats, som skall användas i visnings-syfte för att illustrera för en potentiell kund hur deras webbplats kunde byggas upp och se ut.
 • Skördefest året om? : En undersökning av möjligheten att skapa en gemensam försäljningsplattform för åländska livsmedelsproducenter 

  Jensén, Jasmine (Högskolan på Åland, 2016)
  Det här examensarbetet är en kvantitativ studie med syfte att undersöka om livsmedelsproducenter på Åland är intresserade av att tillsammans skapa en gemensam försäljningsplattform för sina produkter. I det här arbetet ...
 • Åländska företagare på internet : en kvalitativ studie om användningen av onlinebutiker hos några åländska hantverksföretagare 

  Engblom, Anton; Nyholm, Daniel (Högskolan på Åland, 2018)
  Det här arbetet har gått ut på att skapa en fördjupning inom möjligheterna att driva en onlinebutik som företagare på internet och åländska företagares syn på onlinebutiker. I arbetets teoridel tar vi upp tillvägagångssättet ...
 • Kortslutningsberäkningar för landnät 

  Jansson, Philip; Wikholm, Roy (Högskolan på Åland, 2018)
  Bakgrunden till arbetet är att Mariehamns Elnät planerar att byta ut transformatorn vid Järsö skola från 1980-talet och ersätta den med en Netcontrol Intelligent Station. Syftet med vårt arbete är att räkna på ...
 • Prototyp för fordonsdriven pontonflotte : Design och konstruktionsberäkningar 

  Hindersson, Tony; Jurefors, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
  Detta examensarbete går ut på konstruktion av en prototyp för fordonsdriven pontonflotte. Arbetet innehåller skrovdesign, propulsionsberäkningar, kostnadskalkyl, underhållsschema samt ritningar. Generalarrangemang, ...
 • Kulinarisk turism : En strategi för hållbar utveckling på Åland? 

  Knutsson, Ronja (Högskolan på Åland, 2018)
  I mitt examensarbete skriver jag om kulinarisk turism på Åland. Bakgrunden och syftet med arbetet är att genom en fallstudie visa att hållbar utveckling kan gynnas av den kulinariska turismen. Frågeställningen för detta ...
 • Elektronisk ankarfunktion 

  Lind, Anders; Martin, Jimmy (Högskolan på Åland, 2018)
  Examensarbetet omfattar programmering och konstruktion av ett eget positioneringssystem för en fritidsbåt, ett så kallat elektroniskt ankare. Systemets avsikt är att underlätta fritidsfisket genom att ersätta det traditionella ...
 • Optimering av spridarstyrning : Uppspolning av slang 

  Mattsson, Benjamin; Henriksson, Andreas (Högskolan på Åland, 2018)
  Examensarbetet handlar om automation och PLC styrning. Syftet med arbetet var att förbättra Optinovas nuvarande styrning för uppspolning av slang. Det gjordes genom att analysera befintliga uppspolningsmöjligheter och på ...
 • Mät- och reglersystem för effektmätning av motorer 

  Lindholm, Mikael (Högskolan på Åland, 2018)
  Examensarbetet handlar om att göra en empirisk studie för att utveckla och bygga ett mät- och reglersystem för vridmoment- och effektmätning av motor. Mätningen görs enligt motbromsnings- och hävstångsprincipen. Syftet är ...
 • Hur upplever högskolestuderande varumärket av olika lunchrestauranger i Mariehamn 

  Malmström, Tony (Högskolan på Åland, 2017)
  I detta arbete undersöks hur eleverna i Högskolan på Åland upplever varumärket av olika lunchrestauranger i Mariehamn. Vad påverkar dem med val av lunchrestaurang? Teorier som jag har använt i detta arbete är teorier om ...

Näytä lisää