Högskolan på Åland

 

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • MINSKNING AV MOTSTÅND PÅ FARTYGSSKROV MED TRYCKLUFTSANORDNINGAR 

  Silvennoinen, Samuli (2020)
  Examensarbetet är en litteraturstudie som handlar om olika lufttrycksanordningar för att minska motstånd hos fartygsskrov. Inom arbetet tas upp bland annat energi-effektiviserings-index, eftersom det är aktuellt inom en ...
 • En multifunktionell bar - att optimera gästens upplevelse 

  Geijer, Sebastian (2020)
  Syftet med detta arbetet är att ta reda på om ett upplevelserum som fyller många olika funktioner kan ge kunden den optimala kundupplevelsen. Studien är en fallstudie genom en kvalitativ metod med intervjuer. Fyra ...
 • Utvärdering av utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) : En litteraturstudie 

  Lindqvist, Fredrik (2020)
  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som innebär lidande som dessutom förvärras av stigma och bristande benägenhet hos allmänheten att ingripa. Syfte: Att utvärdera effektiviteten av interventionen ...
 • Prototyp mobilapp: för Crosskey Banking Solutions 

  Söderlund, Maiken (2020)
  Syftet med uppdraget var att utveckla en demomobilapplikation som kan demonstrera funktionalitet och design för potentiella kunder. Uppdraget var beställt av Crosskey Banking Solutions. Kraven för vad som skulle ingå togs ...
 • Att finnas där : Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall 

  Johansson, Josefine; Mattsson, Emeli (2020)
  Bakgrund: De flesta kvinnor får uppleva graviditet i sitt liv. Runt hälften av alla graviditeter slutar i missfall. Det är en traumatisk upplevelse för kvinnan, som då kan känna sorg, skuld och skam. Kvinnan behöver få ...
 • Alandia Bostäder : Hemsida 

  Häggblom, Daniel (2020)
  Syftet med examensarbetet var att skapa en ny separat hemsida åt en kund baserat på en del av en befintlig hemsida. Orsaken till detta var att kunden vill ha en tydligare linje mellan sina affärsområden. Arbetet skulle ...
 • KOL-patienters erfarenhet av lungrehabilitering 

  Axelsson, Nina (2020)
  Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kroniskt, långsamt progressiv lungsjukdom som påverkar individens fysiska, emotionella och sociala funktion i olika utsträckning vilket leder till en reducerad ...
 • Kvinnors erfarenheter av klimakteriet 

  Österman, Annelie; Eriksson, Liselott (2020)
  Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig fas som innebär både psykiska och fysiska förändringar för kvinnan. Denna period kan upplevas som en stor omställning och leda till stress, oro och ångest. Syfte: Syftet med denna ...
 • Livsstilsförändring vid övervikt : Patientens erfarenhet av hinder och möjligheter 

  Gröning, Bettina; Johansson, Sandra (2020)
  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett tillstånd som drabbar många vuxna människor och kan leda till följdsjukdomar. Olika hälsofrämjande åtgärder ses som viktiga för att få en positiv inverkan på individens hälsa. Syfte: ...
 • Det levda lidandet : Kvinnors erfarenheter av postpartumdepression 

  Gustafsson, Mia; Friberg, Johannes (2020)
  Bakgrund: Postpartumdepression är ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyblivna föräldrar. Enligt flera källor drabbas ungefär var åttonde nybliven mamma av postpartumdepression. Syfte: Syftet med studien är att belysa ...
 • Hjärtstillestånd: Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen 

  Behm, Nina; Engström, Amanda (2020)
  Bakgrund: Vid hjärtstillestånd som sker inom sjukhusmiljö är det oftast sjukskötaren som är först på plats. Sjukskötare är ofta de första som måste ta initiativ och påbörja återupplivningsförsök, kalla på hjälp och se till ...
 • Nutritionsvården: en utmaning med många möjligheter 

  Nyberg, Louise; Gustafsson, Emilia (2020)
  Bakgrund: Undernäring är ett vanligt tillstånd hos patienter inom vården och kan leda till olika negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Nutritionsvården är viktig i kampen mot undernäring. En god ...
 • Ljudisolering samt hälsorisker vid förlängd vistelse vid förhöjda ljudnivåer 

  Nordqvist, Niklas (2020)
  Detta examenarbete har utförts på begäran av Godby Shipping Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka ljudnivåer en fartygsmaskinist kan utsättas för runt om på olika typer av fartyg, samt hälsoriskerna man ...
 • Mörk turism : Närvaro samt marknadsföring på Åland 

  Engman, Janina; Westerlund, Matilda (2020)
  Syftet med denna avhandling är att undersöka om attraktioner relaterade till mörk turism finns på Åland, och hur de marknadsförs. Vi har undersökt detta ämne genom att intervjua representanter från åländska ...
 • Safarijakt i Tanzania : En turismprodukt för framtiden? 

  Stenroos, Samuel (2020)
  Arbetets inleds med en kort introduktion till ämnet och hur jaktturismen utvecklats och dess betydelse för Tanzania följt av frågeställningen om detta är en turistprodukt för framtiden. Examensarbetet är byggt på en ...

Näytä lisää