Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Nordiskt samarbete och unga vuxnas engagemang i Norden-frågor 

  Ljung, Sofia; Åkerlund, Fanny (2019)
  Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det nordiska samarbetet ser ut idag och hur unga vuxna ser på detta samarbete. Vi börjar med att se vad visionen är för det fortsatta samarbetet. Vi undersöker nordiskt ...
 • Kommunikation i ledarskapet : En fallstudie om chefers styrkor och utmaningar i kommunikationen med medarbetare 

  Herlin, Josefin; Kalvik, Merilii (2019)
  I detta examensarbete använder vi kvalitativa studier för att undersöka hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerar med hjälp av möten och förändringar samt vilka digitala verktyg chefer och medarbetare använder sig av ...
 • Rymdturism : en kvalitativ intervjustudie om rymdturismen och dess position i det kommande årtiondet 

  Sandberg, Jakob; Spring, Casimir (2019)
  En kvalitativ intervjustudie om rymdturism och dess position i den nära framtiden. Syftet med arbetet är att beskriva hur sakkunniga experter tror rymdturismen kommer se ut inom tio år. I arbetet används olika teorier ...
 • Ett esport event på Åland 

  Rask, Arvid; Sopen-Luoma, Ville (2019)
  I vårt examensarbete skriver vi om evenemanget ÅL-Star 2019 som är ett nytt LAN och esportsevenemang för Åland. Syftet med arbetet är för oss att skapa, planera och genomföra ett evenemang, ÅL-Star 2019. Detta i sin ...
 • 7 KNOP STOCKHOLM - att starta ett rederi 

  Hagbarth, Martin; Östlund, Rasmus (2019)
  I detta examensarbete skriver vi om uppstartandet och driften av rederi 7 Knop Stockholm. Bakgrunden är att vi har startat ett rederi och syftet med arbetet är att bilda oss en förståelse för de krav som ställs på företagare ...
 • Värmeutvinning : Värmepump för Ålands Vatten Ab 

  Himmelroos, Rasmus; Enqvist, Klas (2019)
  Utredning på utvinnande av värmeenergi från vatten i uppvärmningssyfte för Ålands Vattens fastighet. Målet är att bli av med den olje-eldade pannan. Uppdragsgivarens önskan är att utreda möjligheten att installera en ...
 • Manual till gasturbinanläggning 

  Kjellbing, Christopher (2019)
  Jag fick i uppdrag att ta fram en manual och laborationsförelägg till Högskolan på Ålands gasturbinanläggning, bestående av gasturbinen Caterpillar GT-553 samt Froude 292 vattenbroms. Syftet var att ta fram ett dokument ...
 • Intern styrning och kontroll 

  Sundberg, Malin (2019)
  Efter flera företagsskandaler som skett runt om i världen har fler fått upp ögonen för intern kontroll. Intern styrning och kontroll är viktigt hos företag för att hålla ordning och reda inom företaget men även för att ...
 • Översyn av ångproduktion i tvätterianläggning 

  Häggblom, Mikael; Lindblom, Jonatan (2019)
  Detta examensarbete har utförs av begäran av Clean Kalle Ab. De var intresserade av en energioptimering av ångproduktionen och översikt av processvattnets energiåtervinning. På Clean Kalle önskar man minska bränsleåtgången, ...
 • Hur integrera matproduktion med turismen på Jurmo, Åland? 

  Karlström, Marianne (2019)
  Mitt examensarbete handlar om hur man kan integrera matproduktion med turism på Jurmo, en ö i den åländska skärgården. Matturismen är en växande trend både i Finland och i Sverige. Båda länderna har tagit fram strategier ...
 • Surrningsmetoder med stöttor för virkesdäckslaster – en jämförande studie med modellförsök 

  Norlander, Daniel (2019)
  Fartyg som kör virkesdäckslaster är olycksdrabbade och många virkesdäckslaster förloras överbord. Trots detta är lastsäkring av virkesdäckslaster en relativt outforskad del av sjöfartsindustrin. Här testas därför effektiviteten ...
 • En tur till : Förutsättningar för en extra tur- och returresa med färja mellan Åland och Sverige 

  Sommarström, Robin (2019)
  Uppsatsen inleds med en problemformulering som belyser att det i dagsläget är svårt att ta sig till Åland från Sverige efter en viss tidpunkt på eftermiddagen. Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att ...
 • Hur används ekonomistyrning i praktiken? - En studie av små- och mikroföretag i byggbranschen på Åland 

  Pettersson, Elin (2019)
  Ekonomistyrning handlar främst om att styra företaget för att kunna förverkliga de ekonomiska mål som har satts. Man antar inom ekonomistyrningen att det främsta målet är att maximera företagets vinst. Ekonomistyrningen ...
 • Kvalitetssäkring av information i större organisationer 

  Holmström, Johan; Lindén, Stefan; Svensson, Anders (2019)
  I vårt examensarbete skriver vi om hur vi utvecklar en lösning för att öka kvaliteten vid digital hantering av personuppgifter i en större organisation. I en större organisation med många system som hanterar personuppgifter ...
 • Hur turismen påverkar en kommun -Case Pargas 

  Essén, Matilda (2019)
  Detta arbetet är baserat på en fallstudie, sedan förstärka med kvalitativa intervjuer och dessutom en webbenkät med kvantitativ karaktär. Syftet med arbetet är att fördjupa sig i hur turismen påverkar en kommun. Bisyftet ...

Näytä lisää