Viitteet 1-15 / 152

  • Ett esport event på Åland 

   Rask, Arvid; Sopen-Luoma, Ville (2019)
   I vårt examensarbete skriver vi om evenemanget ÅL-Star 2019 som är ett nytt LAN och esportsevenemang för Åland. Syftet med arbetet är för oss att skapa, planera och genomföra ett evenemang, ÅL-Star 2019. Detta i sin ...
  • 7 KNOP STOCKHOLM - att starta ett rederi 

   Hagbarth, Martin; Östlund, Rasmus (2019)
   I detta examensarbete skriver vi om uppstartandet och driften av rederi 7 Knop Stockholm. Bakgrunden är att vi har startat ett rederi och syftet med arbetet är att bilda oss en förståelse för de krav som ställs på företagare ...
  • Värmeutvinning : Värmepump för Ålands Vatten Ab 

   Himmelroos, Rasmus; Enqvist, Klas (2019)
   Utredning på utvinnande av värmeenergi från vatten i uppvärmningssyfte för Ålands Vattens fastighet. Målet är att bli av med den olje-eldade pannan. Uppdragsgivarens önskan är att utreda möjligheten att installera en ...
  • Manual till gasturbinanläggning 

   Kjellbing, Christopher (2019)
   Jag fick i uppdrag att ta fram en manual och laborationsförelägg till Högskolan på Ålands gasturbinanläggning, bestående av gasturbinen Caterpillar GT-553 samt Froude 292 vattenbroms. Syftet var att ta fram ett dokument ...
  • Intern styrning och kontroll 

   Sundberg, Malin (2019)
   Efter flera företagsskandaler som skett runt om i världen har fler fått upp ögonen för intern kontroll. Intern styrning och kontroll är viktigt hos företag för att hålla ordning och reda inom företaget men även för att ...
  • Översyn av ångproduktion i tvätterianläggning 

   Häggblom, Mikael; Lindblom, Jonatan (2019)
   Detta examensarbete har utförs av begäran av Clean Kalle Ab. De var intresserade av en energioptimering av ångproduktionen och översikt av processvattnets energiåtervinning. På Clean Kalle önskar man minska bränsleåtgången, ...
  • Hur integrera matproduktion med turismen på Jurmo, Åland? 

   Karlström, Marianne (2019)
   Mitt examensarbete handlar om hur man kan integrera matproduktion med turism på Jurmo, en ö i den åländska skärgården. Matturismen är en växande trend både i Finland och i Sverige. Båda länderna har tagit fram strategier ...
  • Surrningsmetoder med stöttor för virkesdäckslaster – en jämförande studie med modellförsök 

   Norlander, Daniel (2019)
   Fartyg som kör virkesdäckslaster är olycksdrabbade och många virkesdäckslaster förloras överbord. Trots detta är lastsäkring av virkesdäckslaster en relativt outforskad del av sjöfartsindustrin. Här testas därför effektiviteten ...
  • En tur till : Förutsättningar för en extra tur- och returresa med färja mellan Åland och Sverige 

   Sommarström, Robin (2019)
   Uppsatsen inleds med en problemformulering som belyser att det i dagsläget är svårt att ta sig till Åland från Sverige efter en viss tidpunkt på eftermiddagen. Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att ...
  • Hur används ekonomistyrning i praktiken? - En studie av små- och mikroföretag i byggbranschen på Åland 

   Pettersson, Elin (2019)
   Ekonomistyrning handlar främst om att styra företaget för att kunna förverkliga de ekonomiska mål som har satts. Man antar inom ekonomistyrningen att det främsta målet är att maximera företagets vinst. Ekonomistyrningen ...
  • Kvalitetssäkring av information i större organisationer 

   Holmström, Johan; Lindén, Stefan; Svensson, Anders (2019)
   I vårt examensarbete skriver vi om hur vi utvecklar en lösning för att öka kvaliteten vid digital hantering av personuppgifter i en större organisation. I en större organisation med många system som hanterar personuppgifter ...
  • Hur turismen påverkar en kommun -Case Pargas 

   Essén, Matilda (2019)
   Detta arbetet är baserat på en fallstudie, sedan förstärka med kvalitativa intervjuer och dessutom en webbenkät med kvantitativ karaktär. Syftet med arbetet är att fördjupa sig i hur turismen påverkar en kommun. Bisyftet ...
  • Implementering & distribution av ett 2D-spel 

   Magnusson, John (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa ett enkelt och intuitivt musikspel där användaren skall använda en datormus i varje hand. I detta arbete kommer det förklaras hur resultatet har åstadkommits med hjälp av olika ...
  • Outsourcing av bokföring - en kvalitativ undersökning av mikroföretag 

   Beckman, Andreas; Boman, Lucas (2019)
   Bland mikroföretag är det vanligt att man utkontrakterar en del av företaget och den funktion som företagen oftast väljer att överlåta är bokföringen. De vanligaste orsakerna till detta är att företagen saknar kunskap och ...
  • Pediatrisk palliativ vård : Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnaden 

   Karlsson, Catrin; Åstrand, Alexandra (2019)
   Bakgrund: Sjukskötaren har många utmaningar inom pediatrisk palliativ vård, då alla familjemedlemmars behov skall tillgodoses. Sjukskötaren är nyckeln för en god omvårdnad inom kontexten. Syfte: Syftet med denna studie ...