Viimeksi lisätyt

Viitteet 16-30 / 197

  • Energieffektivisering M/S Eckerö 

   Laine, Calle; Karlsson, Björn (2020)
   Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att få ner bränsleförbrukningen genom att installera batteripaket och variabla frekvensomriktare ombord på passagerarfärjan M/S Eckerö. För att undersöka detta projekt ...
  • Kommunikation, Public Adress System och General Alarm System för Sjöfartsgymnasiet på Åland 

   Grigore, Victor; Sjölund, Conny (2020)
   Detta examensarbete utfördes under läsåret 2019-2020 på och för Sjöfartsgymnasiet på Åland. Arbetet består av installation, undersökning och förberedning för användning av systemet i undervisningssyfte på Sjöfartsgymnasiet ...
  • Lärarhandledning i logik : För gymnasialstadiet, 2 kp 

   Sjöholm, Allan (2020)
   Föreliggande arbete är en handledning för läraren i kursen logik på gymnasialstadiet för första års studerande. Innehåller metoder för hantering av klass med olika grundkunskaper och erfarenhet inom datateknologi och övriga ...
  • Att författa en lärandestrategi : En processbeskrivning 

   Kevin, Josefin (2020)
   Detta arbete är en processbeskrivning av hur jag författade en personalinriktad lärandestrategi åt ett åländsk företag, med fokus på den handledande utbildningen. Att förändring är oundvikligt för organisationer i ...
  • Urban odling på grönt tak : Något för en restaurang? 

   Rundberg, Fredrika (2020)
   Områden i städer ger allt mindre plats för vegetation, vars fördelar kunde gynna både människor och miljö. Människor i städerna behöver försörjas med mat, samtidigt som dagens konsumenter visar ett allt större intresse ...
  • Projektering av ORC-anläggning 

   Boxberg, Jens; Forsström, Adam (2020)
   Detta examensarbete har utförts på begäran av Rederiaktiebolaget Eckerö Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lönsamhet och installation av ett Orcan Energys Efficiency PACK M 050.100 HP spillvärme-aggregat ...
  • Djurvänlig turism : Hur kan man vara en djurvänlig turist? 

   Jägerskiöld, Emma (2020)
   Examensarbetet är en litteraturstudie och undersöker ämnet djurvänlig turism. I dagens läge är det mycket vanligt med djurturism, till exempel besöker väldigt många människor djurparker. Djurplågeri förekommer inom ...
  • Digital marknadsföring : Marknadsföring på sociala medier inom hotell- och restaurangbranschen på Åland 

   Granroth, Cecilia (2020)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur hotell och restaurangbranschen på Åland använder de sociala medierna Facebook och Instagram som ett marknadsföringsverktyg. Undersökningen baserar sig på kvalitativa ...
  • Att anlägga en äppelodling : En investeringskalkyl 

   Sjöroos, Frida (2020)
   Jordbruksföretaget Gräggnäs Gård skall göra en verksamhetsförändring genom att byta huvudinriktning från mjölkproduktion till äppelodling. Arbetets syfte var att utreda om investeringen är lönsam genom att göra en ...
  • Personalhantering inom restaurangbranschen : Hur skapar man en socialt hållbar arbetsplats för anställda? 

   Gustafsson, Erika (2020)
   Restaurangbranschen är en underbar bransch som många har tangerat under någon period av sitt liv. Branschen kämpar dock med en hög personalomsättning, osäkra arbetsförhållanden och tunga arbetstider. Att arbeta med ...
  • Hästturism : Tjänstekvalitet och upplevelser i Norden 

   Hellström, Frida (2020)
   Syftet med detta examensarbete är att få fram hur företag inom hästturismbranschen arbetar med tjänstekvalitet samt hur de skapar bra upplevelser för sina kunder. Forskningen riktar in sig på de nordiska länderna. ...
  • Hur ser resebyråernas framtid ut? : En kvalitativ undersökning bland reseföretag på Åland 

   Metsik, Linda (2020)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur resebyråer hanterar digitalisering och hur framtiden ser ut för deras fortsatta verksamhet. Jag har använt mig av en kvalitativ metod och gjort undersökningen bland åländska ...
  • Arbetsmiljö och risktaganden i maskinrum : Håller arbetsmiljöarbetet? 

   Gåsste, Jonas (2020)
   Arbetsmiljö blir ett allt mer viktigt ämne inom sjöfarten. Lagstiftning och regelverk ställer allt högre krav på rederier och deras besättning. Rederier uppdaterar ständigt sina policies och sitt arbetsmiljöarbete för att ...
  • Generationsväxling : Utmaningar och möjligheter 

   Mikhalev, Dmitri; Vesa, Anna (2018)
   Generationsväxling är ett ständigt aktuellt ämne. Stora pensionsavgångar medför att många företag är i behov av nya ägare och entreprenörer. I Finland beräknas detta vara aktuellt för drygt 60000 företagare inom några år. ...
  • Loxodrom- och ortodromsegling : Navigationsverktyg i Microsoft Excel 

   Eliasson, Felix (2020)
   Arbetets ändamål är att undersöka möjligheten att sammanställa ett datoriserat navigationsverktyg som klarar av att utföra både elementära och mer avancerade navigationsberäkningar. En kvantitativ studiemodell i konjunktion ...