- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • 7 KNOP STOCKHOLM - att starta ett rederi 

   Hagbarth, Martin; Östlund, Rasmus (2019)
   I detta examensarbete skriver vi om uppstartandet och driften av rederi 7 Knop Stockholm. Bakgrunden är att vi har startat ett rederi och syftet med arbetet är att bilda oss en förståelse för de krav som ställs på företagare ...
  • 7 Knop Stockholm : Att registrera en båt 

   Kassman, Ivar; Sjöstedt, Erik; Mametaliyev, Shukhrat (2019)
   Under hösten 2018 föddes en idé om att starta ett småskaligt rederi, som skulle bedriva charterverksamhet i Stockholm. Men hur går man egentligen tillväga för att konvertera en liten fritidsbåt till en registrerad och ...
  • A Comparative Analysis of Spring MVC and Spring WebFlux in Modern Web Development 

   Catrina, Alexandru (2023)
   This thesis conducts a comparative analysis of two widely used Spring-based frameworks, Spring Boot MVC and Spring WebFlux, with a focus on their performance and resource utilization. The central research question explored ...
  • Affärsplan - Hotell Elvira 

   Vuoriluoto, Ruut (Högskolan på Åland, 2017)
   I mitt examensarbete skriver jag om teorier för en affärsplan och en affärsplan för ett hotell. Syftet med detta examensarbetet är att skriva en affärsplan för hotell Elvira i Eckerö. Resultatet baseras på följande ...
  • Affärsplan vid startande av eget företag 

   Sundelin, Anna-Maria (2020)
   I mitt examensarbete skriver jag om vad en affärsplan innehåller och hur startandet av eget företag går till. Bakgrunden och syftet med arbetet är att ta reda på teorin bakom affärsplanen och hur brett respondenterna hade ...
  • Airbnb : faktorer som påverkar beslutet att välja Airbnb som boendealternativ istället för traditionella alternativ inom turism 

   Estlander, Annika (Högskolan på Åland, 2017)
   Airbnb är en internationell marknadsplats där man kan annonsera, upptäcka eller boka ett unikt boende via nätet. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar beslutet att välja Airbnb som boende ...
  • AIRBNB PÅ ÅLAND: konkurrenter eller komplement 

   Eriksson, Viktor; Ehn, Malin (2022)
   I den här rapporten går vi igenom de grundläggande teorierna om delningsekonomi och hur den har utvecklats med hjälp av teknologiska framsteg som resulterat i att digitala delningsplattformar som Airbnb fått ett stort ...
  • Aktiebolag i Finland och Brasilien: att starta ett aktiebolag 

   Hykkyrä, Malin; Andersson, Priscilla (2023)
   Syftet med det här examensarbetet är att se hur man går tillväga för att starta ett aktiebolag och beskattningen av aktiebolag i Finland och Brasilien. Undersökningen går ut på att jämföra ländernas definition av aktiebolag ...
  • Aktiesparkonto: samt en inblick i sparande och placerande på Åland 

   Söderlund, Patrik (2021)
   Detta examensarbete handlar om aktiesparkonton. Ett aktiesparkonto är ett sparkonto där man sätta in både pengar och aktier till ett maximalt värde av 50000 €. På den finländska och åländska marknaden är de en relativt ny ...
  • Alandia Bostäder : Hemsida 

   Häggblom, Daniel (2020)
   Syftet med examensarbetet var att skapa en ny separat hemsida åt en kund baserat på en del av en befintlig hemsida. Orsaken till detta var att kunden vill ha en tydligare linje mellan sina affärsområden. Arbetet skulle ...
  • Alkoholmonopolet i Finland : en kvalitativ studie om detaljhandeln på Åland 

   Aho, Johnny (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med arbetet är att undersöka hur företagare inom detaljhandeln på Åland förhåller sig till att sälja vin och öl (över 4,7vol). Arbetet grundar sig på ett lagförslag att luckra upp monopoliseringen av alkoholdrycker ...
  • Ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar 

   Roshult, Cecilia; Skogberg, Marie (2023)
   Bakgrund: Centralisering av förlossningsvården innebär fler prehospitala förlossningar. Detta väcker känslor som stress och hjälplöshet hos en ambulanssjuksköterska. Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans ...
  • Anhörigas närvaro på akutmottagningen - ur sjukskötarens perspektiv : En intervjustudie 

   Danielsson, Paulin; Eriksson, Amanda; Sundblom, Sebastian (2019)
   Bakgrund: Arbetssituationen på akutmottagningen kan vara pressad. Tidigare internationell forskning visar att sjukskötare på akutmottagningar kan ha delade åsikter om de anhöriga ska vara närvarande i vården eller inte. ...
  • Ansvar, risker och försäkringar vid landtransporter 

   Hansen, Emil (Högskolan på Åland, 2017)
   Vid transporter av varor har både säljaren och köparen ett ansvar och båda kan beroende på avtal bära olika stora delar av risken vid transporten. Även transportören har ett ansvar vilket är begränsat. För att skydda sig ...
  • Ansvarsfulla investeringar : En kvalitativ undersökning om ESG och hållbarhetsredovisning 

   Dahlén, Bodil (Högskolan på Åland, 2017)
   För att kunna investera ansvarsfullt behöver investerare ha kunskap och verktyg för att ta ansvarsfulla investeringar i beaktande. ESG (environmental, social and governance) är ett begrepp som innebär att man tar i beaktande ...
  • Arbetsmiljö och risktaganden i maskinrum : Håller arbetsmiljöarbetet? 

   Gåsste, Jonas (2020)
   Arbetsmiljö blir ett allt mer viktigt ämne inom sjöfarten. Lagstiftning och regelverk ställer allt högre krav på rederier och deras besättning. Rederier uppdaterar ständigt sina policies och sitt arbetsmiljöarbete för att ...
  • Arbetsplatsens osynliga våld: en undersökning om arbetsplatsmobbning och dess påverkan på den anställda 

   Rönnvall, Linda (2022)
   Syftet med detta arbete var att ta reda på hur en arbetsplats kan gå tillväga för att på bästa tänkbara sätt motverka att mobbning sker på arbetsplatsen. Arbetsplatsmobbning existerar, oavsett om man vill det eller inte, ...
  • Arbetsplatser till sjöss : Vad styr valet av arbetsplats hos sjöfolk? 

   Samuelsson, Pelle (Högskolan på Åland, 2018)
   I det här arbetet undersöker jag hur sjöfolk tänker vid val av arbetsplatser till sjöss. I bakgrunden beskriver jag först kort hur sjöyrket har förändrats med tiden och sedan ägnas en stor del åt dagens arbetsplatser, det ...
  • Arbetsrelaterad stress inom Hospitality industrin : En fallstudie om chefers arbete för medarbetares välmående på arbetsplatsen 

   Nordlund, Cassandra; Johansson, Sophie (Högskolan på Åland, 2018)
   Denna fallstudie har som syfte att forska vidare hur ett och samma hospitality företag jobbar med att motarbeta arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa bland sina anställda. Samt hur en bra arbetsmiljö byggs upp där ...
  • Att anlägga en äppelodling : En investeringskalkyl 

   Sjöroos, Frida (2020)
   Jordbruksföretaget Gräggnäs Gård skall göra en verksamhetsförändring genom att byta huvudinriktning från mjölkproduktion till äppelodling. Arbetets syfte var att utreda om investeringen är lönsam genom att göra en ...