LAB-ammattikorkeakoulu

 

LABin julkaisut - LAB Publications

LABin opinnäytetyöt (amk) - LAB Bachelor Theses

LABin opinnäytetyöt (ylempi AMK) - LAB Master's Theses

Lahden ja Saimaan amk:n opinnäytetyöt ja julkaisut - Lahti UAS and Saimaa UAS Thesis and Publications

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyivät LAB-ammattikorkeakouluksi vuoden 2020 alussa.

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Tekoälyavusteinen tiedolla johtaminen 

  Tujula, Panu (2021)
  Yrityksillä on nykyään käytettävissä enemmän dataa, kuin ikinä historian aikana, ja datan määrä kasvaa vuosittain kiihtyvällä vauhdilla. Yrityksillä on mahdollisuus kerätä valtavasti dataa erilaisista lähteistä organisaation ...
 • Lapsen Idiopaattinen varvaskävely : opas vanhemmille 

  Koistinen, Henri; Vorho, Amanda (2020)
  Lasten idiopaattisella varvaskävelyllä tarkoitetaan sitä, että lapsi kävelee jatkuvasti varpaillaan vielä kolmen ikävuoden jälkeen. Idiopaattisen varvaskävelyn diagnoosissa muut syyt ovat poissuljettuja. Jatkuva varvaskävely ...
 • Linjasaneeraushankkeen kustannushallinnan kehittäminen 

  Nokelainen, Mika (2021)
  Opinnäytetyössä käsitellään linjasaneerauksen kustannuksia. Työssä käydään läpi mistä kustannuksia syntyy, mitkä asiat vaikuttavat kustannuksiin ja miten kustannuksia voidaan hallita ja ennustaa. Työssä käydään läpi ...
 • 5S-menetelmän soveltaminen Stora Enson aaltopahvitehtaalla 

  Niskanen, Noora (2021)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Stora Enso Packaging Oy ja se toteutettiin projektina Lahden aaltopahvitehtaalla. Tavoitteena oli soveltaa 5S-menetelmää aaltopahvitehtaan tuotannon työpisteissä. Työn tarkoituksena oli ...
 • Sukellusonnettomuudet ja happiensiapu : kysely Sukeltajaliiton jäsenille 

  Muona, Janne (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Sukeltajaliiton jäsenistölle kyselytutkimus aikaisemmin tapahtuneista sukellusonnettomuuksista ja niissä annetusta happiensiavusta. Opinnäytetyön aihe todettiin tarpeelliseksi ...
 • Tulospalvelu : SELL Games 2020 

  Laurikainen, Tomi (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tulospalvelusovellus SELL Games 2020 -kilpailuja varten. SELL Games on maailmanlaajuinen vuosittain järjestettävä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnattu ...
 • Ensiapukoulutus Lappeenrannan Naisvoimistelijat ry:n valmentajille 

  Hormaluoma, Emma; Hännikäinen, Aleksi; Nummela, Kimi (2021)
  Tämän opinnäytenäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja järjestää ensiapukoulutus Lappeenrannan Naisvoimistelijat ry:n valmentajille. Tavoitteena oli antaa valmentajille valmiuksia toimia ensiapua vaativissa tilanteissa ...
 • Etätyön vaikutukset esihenkilön työskentelykäytäntöihin taloushallinnon alalla 

  Vertanen, Tanja (2021)
  Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia etätyön vaikutuksia taloushallinnossa esihenkilöiden työhön. Työ rajataan koskemaan esihenkilöiden näkökulmaa taloushallinnon työtehtävissä. Opinnäytetyön teoriaosuus kootaan etätyön ja ...
 • Tietomallien työmaakäytön käytännön haasteita 

  Hämäläinen, Asko (2021)
  Tietomallit ovat nousseet 2000-luvun rakentamisen keskiöön. Tässä opinnäytetyössä haluttiin selvittää Suomen Toimitilasaneeraus Oy:n konsultoimien rakennusliikkeitten työnjohdollisia valmiuksia hyödyntää tietomalleja ...
 • Ahdistuneisuuden omahoidon tukeminen : työkirja psykiatrian osastolle 

  Myyryläinen, Raisa; Vainikka, Katja (2021)
  Ahdistuneisuus kuuluu elämään, mutta liittyy myös moniin mielenterveyden häiriöihin. Sairaanhoitajan opintoihin kuuluvassa työharjoittelussa havaittiin, kuinka kotiutus psykiatrian osastolta voi tulla potilaalle yllättäen. ...
 • Sokeritasapainohäiriön hoito-ohje Eksoten ensivasteelle 

  Matilainen, Maria; Nupponen, Elina (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ensivasteelle ohje sokeritasapainohäiriön hoidosta. Tavoitteena oli tehdä hoito-ohjeesta helposti ymmärrettävä ja noudatettava ...
 • Ammattijalkapalloilijoiden takareisivammojen ennaltaehkäisy : harjoitusopas kilpailukaudelle 

  Rasi, Markus; Bäckman, Jani; Ylimäki, Oskar (2021)
  Jalkapallo on yksi Suomen harrastetuimmista urheilulajeista. Laji on vuosien mittaan kehittynyt yhä nopeammaksi ja fyysisemmäksi. Fyysisen kuormittavuuden takia erityisesti alaraajoihin kohdistuvat vammat ovat yleisiä ja ...
 • Opas palkkahallinnon itsenäiseen järjestämiseen pk-yrityksille 

  Mikkola, Teemu (2021)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opas palkkahallinnon itsenäiseen järjestämiseen pk-yrityksille. Oppaan luomisella pyrittiin kertomaan yrityksille, mitä heidän tulee huomioida palkkahallintoa järjestäessä osaksi ...
 • Asuinkerrostalon luovutusvaiheen suunnitelma 

  Niemelä, Rhona (2021)
  Opinnäytetyössä käsitellään asuinkerrostalojen luovutusvaihetta yleisesti sekä yrityksen omaa luovutusvaiheprosessia. Tarkoituksena on tuoda esiin asuinkerrostalohankkeen luovutusvaiheessa huomioitavia asioita kirjallisuuden ...
 • Digitaalisen perehdytyskansion toteuttaminen : Apilakadun asumispalvelut 

  Kärkkäinen, Mervi (2021)
  Apilakadun asumispalveluissa oli käytössä paperinen perehdytyskansio, joka päivitettiin ja monipuolistettiin opinnäytetyöni myötä digitaaliseksi. Digitaalinen perehdytyskansio tukee organisaation perehdyttämistä ja vahvistaa ...

Näytä lisää