LAB-ammattikorkeakoulu

 

LABin julkaisut - LAB Publications

LABin opinnäytetyöt (amk) - LAB Bachelor Theses

LABin opinnäytetyöt (ylempi AMK) - LAB Master's Theses

Lahden ja Saimaan amk:n opinnäytetyöt ja julkaisut - Lahti UAS and Saimaa UAS Thesis and Publications

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyivät LAB-ammattikorkeakouluksi vuoden 2020 alussa.

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää