Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Käsitteellinen kaupunki. Busterin matka maalauksesta veistokseen 

  Kömmistö, Enni (2009)
  Varsinainen opinnäytetyöni Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituuttiin oli yksityisnäyttely Galleria Uuden Kipinän Kulma-tilassa 19.5.–7.6.2009. Oppinäytetyöni kirjallinen osuus, Käsitteellinen kaupunki, Busterin matka ...
 • Tuotannon Digitalisointi: Case Raute Oyj 

  Vähä-Antila, Joona (2019)
  Työn tavoitteena on luoda suunnitelma toimeksiantaja Raute Oyj Nastolan tuotannon digitalisoimiseksi. Opinnäyte on luonteeltaan toiminnallinen ja sen tavoitteena on asettaa askelmerkit kehitysprojektille. Tarve edellä ...
 • Vanerin laadun parantaminen : pudonneiden levyjen parempi hyödyntäminen 

  Valjakka, Eemi; Mäenrinne, Mirko (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten tuotannosta pudonneiden levyjen määrää saadaan pienennettyä sekä miten sahattavia levyjä saadaan hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Tehtävänä oli myös saada hyödynnettyä ...
 • Levytekniikan verkkomoduulin suunnittelu ja kehittäminen 

  Suomalainen, Antti (2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia verkkotenttien toimivuutta ja pyrkiä parantamaan verkkotenttausmetodeja, jotta verkon välityksellä osaamisen tason mittaaminen olisi luotettavampaa ja tarkempaa. Opinnäytetyö tehtiin ...
 • Esteetön virkistysalue : case: Likolampi 

  Matilainen, Jenny (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Lahden Likolammelle esteetön ulkoilureitti. Likolampi on myös suosittu uimaranta ja työhön kuului nykyisen pelastustien uusi linjaaminen. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lahden ...
 • Affective 

  Hedenborg, Emma (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä vaatetussuunnittelun ja taideterapian yhteensopivuutta. Tutkimusongelmana on vaatetussunnittelijan prosessin työhyvinvoinnin puute, johon taideterapia voi vastata. Aihetta ...
 • Nursing care practices to improve acute stroke care : a descriptive literature review 

  Abbas, Shakirat Olaide (2019)
  Acute stroke starts suddenly, but typically worsens rapidly. Therefore, it is considered as a devastating illness requiring emergent attention and care, considering its adverse effects of leading to a high degree of patients’ ...
 • Käyttäjätietoon perustuva tilahakuprosessi vuokralaisedustuspalveluissa 

  Jyrkkä, Helena (2019)
  Teknologian nopea kehitys muuttaa työn tekemisen tapoja ja työympäristöihin kohdistuvia vaatimuksia. Työn murros ei välttämättä tarkoita toimitilojen tarpeen määrällistä vähenemistä, vaan muutostarpeet kohdistuvat ennen ...
 • Kun perheeseen syntyy toinen lapsi: Perhedynamiikka ja perheenjäsenten väliset suhteet 

  Kettunen Fanni, Stranius Sara (2020)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantajamme Neuvola Nupun yksityisen lastenneuvolan työyhteisölle, joka jakaa opasta asiakasryhmilleen sellaisenaan tai tiivistetympänä versiona. Opas toteutettiin sähköisessä muodossa, jotta ...
 • Ostoskorin käytettävyyttä ja käyttökokemusta kehittämällä kasvua verkkokaupan konversioon 

  Köntti, Maija (2020)
  Verkkokaupan konversio eli kävijöiden ja ostajien prosentuaalinen suhde on yksi seuratuimpia sähköisen kaupankäynnin lukuja, jota yritykset pyrkivät systemaattisesti kasvattamaan. Verkkokaupan ostoskorin käyttökokemus on ...
 • Kansainvälistyminen Venäjän markkinoille : Case:Öhman Trukit Oy 

  Öhman, Petra (2019)
  Opinnäytetyössä käsitellään trukkiyrityksen kansainvälistymistä Venäjän markkinoille. Työn tarkoituksena oli tutkia kansainvälistymistä Venäjälle ja selvittää, mitä kyseisessä prosessissa tulee huomioida. Tarkoituksena oli ...
 • Suunnitelmallinen työkiertomalli Heinloan kaupungin asumispalveluihin osaamisen lisäämisen edistämiseksi 

  Tuomola, Katja (2020)
  Työelämässä tapahtuvien muutosten keskellä on tärkeä pohtia tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin vastaavia keinoja ylläpitää osaamista. Työntekijöiden mukana siirtyy paljon hiljaista tietoa heidän jäädessään eläkkeelle tai ...
 • Kohti kivutonta arkea : Kivunhallintaopas 12–17-vuotiaille nuorille 

  Harvistola, Valto; Varis, Ville-Pekka (2019)
  Lääkärikierteeseen ajautuminen on valitettavan yleistä Suomessa ihmisillä, jotka kärsivät kroonisesta kivusta. Suomen terveydenhuollossa ei vielä reagoida parhaalla mahdollisella tavalla pitkittyneisiin tai muuten ...
 • Esimiehen tuen tarve ja sitoutumista edistävät tekijät muutosjohtamisessa 

  Kokko, Hanna (2019)
  Organisaatiot kehittävät toimintaansa vastatakseen toimintaympäristönsä haasteisiin muutoksien avulla. Työelämässä muutoksien kohtaamisesta on tullut välttämätöntä kaikille. Muutoksien toteuttaminen onnistuneesti vaatii ...
 • Läheistenpäivien tuottaminen Irti Huumeista ry:lle 

  Tyni, Ida (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Irti Huumeista ry:n tarjoamaa läheistyötä ja selvittää läheistyön tarvetta. Tavoitteena opinnäytetyöllä oli tuottaa toimeksiantajalle uusi toimintamalli läheistenpäivät. Menetelmänä ...

Näytä lisää