- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • Vesienhallinta ja raportointi jätekeskuksissa 

   Pakarinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesienhallintajärjestelmien, ympäristölupien ja raportointitapojen vertailu jätekeskuksissa ja Kujalan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän kehittäminen.; Työ tehtiin keräämällä tietoa ...
  • "Yrittänyttä ei laiteta" 

   Kalinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Logistics outsourcing: solution for small and medium enterprises in Vietnam 

   Nguyen, Hoang Bao Khuyen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   After officially becoming the 150th member of World Trade Organization, Vietnam has been witnessed to rapidly grow. Together with the growth of the economy, the logistics market in Vietnam also operates ebulliently. Recently, ...
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • SolidWorks-työympäristön kehittäminen 

   Niveri, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmiston ja sen yhteyteen kytketyn SmarTeam PDM -järjestelmän muodostaman työympäristön kehittämistä. SolidWorksin ja SmarTeamin käyttö Roxon Oy:ssä kohdistuu ...
  • SAP-toiminnanohjausjärjestelmä ja sen käyttöönotto 

   Lehtiniemi, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SAP R/3-toiminnanohjausjärjestelmää. Opinnäytetyössä esitellään toiminnanohjausjärjestelmät yleisesti sekä keskitytään toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon. Työn case-yrityksenä on ...
  • Kuljetuskustannusten vertailu vientitoimituksissa 

   Koskelainen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kuljetuskustannuksia vientitoimituksissa. Työssä vertaillaan viiden case-yrityksen käyttämän vientihuolitsijan kuljetushintoja. Kuljetushintavertailun pohjalta kartoitetaan mahdollisuutta ...
  • Intranet sisäisen viestinnän välineenä 

   Laakso, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tutkii Tiimari Oyj:n intranetiä yrityksen sisäisen viestinnän välineenä ja intranetin käyttöönottokokemuksia käyttäjien eli Tiimari-ketjun myymälöiden keskuudessa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään ...
  • Paikallismessujen järjestäminen 

   Nuutinen, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pienimuotoisten paikallismessujen järjestämistä. Työ on tehty toimeksiantona Nastolan Yrityspalveluille ja Nastolan Yritysmessujen järjestelyorganisaatiolle. Messut järjestettiin Nastolassa ...
  • Planning a successful marketing communication campaign 

   Kotapalo, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää markkinointiviestinnän kampanjasuunnitteluprosessin tärkeimmät vaiheet. Tämä suunnitelma on pohjana Flatland Tour 2007-promootiokiertueen suunnittelulle ja toteutukselle. Tutkimus ...
  • Osuuskuntien sulautumisprosessi 

   Lehtinen, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee osuustoimintaa, osuuskuntia, osuuskuntien sulautumisprosessia, S-ryhmää sekä Osuuskauppa Hämeenmaan ja Lammin Osuuskaupan välistä sulautumisyritystä. Teoriaosuudessa kerrotaan osuuskunnan ja ...
  • Verkkosivuston suunnitteluprosessi 

   Ikola, Krista (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkosivuston suunnitteluprosessia. Työ sisältää Seripaino-Ateljen sivustosuunnitelman. Teoriaosassa käsitellään verkkosivujen suunnitteluprosessin vaiheita. Keskeisinä suunnittelun osa-alueina ...
  • Rahoitusbudjetointi 

   Holttinen, Jenna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua yrityksen rahoitusbudjetointiin. Tarkoituksena on selvittää, miten rahoitusbudjetointi tulee suorittaa ja mitä seikkoja prosessissa on huomioitava, jotta se onnistuisi. Case-yrityksenä ...
  • Asiakkuuksien hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen palveluorganisaatiossa 

   Welling, Juhana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten palveluorganisaatio voi luoda kannattavia asiakassuhteita. Tarkoituksena on tutkia sitä, miten asiakkuussuhteita voidaan hankkia, ylläpitää ja kehittää. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Korujen materiaaleista ja niiden arvoista 

   Turunen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Suomessa kultasepänalalla ilmenevä materiaalien käytön yksipuolisuus ja kaavamaisuus. Korkeatasoisia koruja saa lähinnä kullasta ja hopeasta valmistettuina. Keskeisiä käsitteitä ovat ...
  • Värinhallinta digitaalipainossa 

   Koivistoinen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ICC-profiileihin perustuvaa värinhallintaa digitaalipainossa. Digitaalipaino ja sen mukana kehittynyt värinhallinta ovat vakavasti otettavia ja asemansa vakiinnuttaneita nykyaikaisen painoteollisuuden ...
  • Untamot ja Rihmakkaat 

   Herrala, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Pyhä, arki 

   Rautava, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Käsikirjoitin ja ohjasin 19 minuuttisen, fiktiivisen lyhytelokuvan Pyhä, arki. Se on absurdi draama yksinäisestä postinkantajasta ja betonilähiön ihmisistä, joita hän kohtaa. Yhteiskuntakriittinen elokuva edustaa ...
  • Näköislehti Internetissä 

   Mäkinen, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Näköislehti Internetissä. Tämä opinnäytetyö käsittelee näköislehtiä Internetissä. Työ on rajattu käsittelemään ainoastaan niitä sähköisiä julkaisuja, jotka ovat täsmälleen samanlaisia kuin lehden paperille painetut versiot. ...