Uusimmat viitteet

 • Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia 

  Prykäri, Essi; Lahden ammattikorkeakoulu; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 48 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä julkaisussa esitellään Virtuaaliluonto -hankkeessa tehtyjä kokeiluja, niiden oppeja ja tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ideoita digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntämiseen luontomatkailussa, ...
 • Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region : Capacity Development Opportunities Observed in the IWAMA Project (2016-2019). State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region 

  Luste, Sami; Medkova, Katerina; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 47 (Lahti University of Applied Sciences, 2019)
  The present publication introduces Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region and the State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region reports that are made during the ...
 • Well-being and Regenerative Growth : Annual Review 2018 

  Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2018 review illustrates examples of interesting ...
 • Digitaalisuus : korkeakouluopetuksen mahdollisuus 

  Tuominen, Jarkko; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 45 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digitalisaatio on asia, joka herättää tunteita. Teknologinen kehitys on työkalu, joka oikein käytettynä tukee korkeakoulujen perustoimintaa monella eri tavalla. Tässä kokoelmajulkaisussa keskitytään digitalisaation ...
 • Design or die : luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä 

  Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Design or die -projektin päätavoite on ollut lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. ...
 • Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018 

  Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvinvointi ja uudistava kasvu on yksi Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa suuntaavista strategisista vahvuusalueista. Hyvinvoinnin kenttä on laaja ja monenlaista kehittämistyötä on ...
 • Lahti Design Annual Review 2018 

  Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 43 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
  This is the second review of the publication series named the Lahti Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design and entrepreneurship ...
 • InforME : Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille 

  Eronen, Mari; Tuominen, Kaisa; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 44 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu esittelee InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – hankkeen tuloksia. Hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa ja liikenteen ...
 • Students designs : kalusteita neljältä vuosikymmeneltä 

  Holmberg, Kaarle; Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 38 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjassa esitellään Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kalustesuunnittelua neljällä vuosikymmenellä. Suomen huonekalutuotannosta valtaosa oli keskittynyt Lahden alueelle ja huonekalujen vienti ...
 • Lahti Circular Economy Annual Review 2018 

  Orola, Anni; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 40 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
  The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences. This publication contains nine articles written by experts and students from Lahti ...
 • Kiertoliike : Kohti kiertotaloutta Päijät-Hämeessä 

  Virtanen, Maarit; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 41 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiertotaloutta kehitetään Päijät-Hämeessä vahvan ympäristöteknologian ja cleantechin jatkumona. Alue on profiloitunut jo 90-luvun lopussa näiden teemojen edelläkävijäksi, ja tätä kehitystä halutaan maakunnassa jatkaa. ...
 • Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings 

  Aarrevaara, Eeva; Harjapää, Anniina; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 39 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
 • Monen näköiset opiskelijan polut : Erilaiset, mutta sujuvat siirtymät opintojen nivelvaiheessa 

  Kamaja, Heli; Vihtonen, Joanna; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 37 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Monen näköiset opiskelijan polut on Huippis-hankkeeseen liittyvä julkaisu, joka esittelee Huippuosaamisen kasvupolku -mallin syntyä ja pilottina olleen puualan näkemyksiä mallin toteuttamisesta. Artikkeleissa pureudutaan ...
 • Competence development of logistics centers : development of logistics centers in Southern Finland 

  Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
  A publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 114 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
  The ESLogC project advances Southern Finnish Logistics Centre Systems by developing operations and by producing new information on logistics centers. The project is funded by the European Regional Development Fund, and the ...
 • Logistiikkakeskusten osaamisen kehittäminen : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

  Kotonen, Ulla; Tuominen, Ullamari; Suomäki, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 110 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...

Näytä lisää