Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Simulation Pedagogy in Business Studies: Helping Bridge the Gap Between Theory and Practice 

  Niemi, Sari; Kräkin, Markus; Saarinen, Tatu (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2019)
  Simulation-based learning suits both technical and non-technical skills training well. Non-technical skills imply decision-making and communication skills, as well as management, negotiation, and teamworking skills. All ...
 • Lahti Design Annual Review 2019 

  Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 57 (Lahti University of Applied Sciences, 2019)
  This is the third review of the publication series named the Lahti Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design. The aim of this review ...
 • LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019 

  Peltonen, Kati; Tommola, Päivi; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019 illustrates examples of interesting ongoing ...
 • Effective learning and development through simulation : Arranging a simulation-based learning experience at LAMK’s SimuLti Simulation Centre 

  Niemi, Sari; Takaluoma, Matleena; Kräkin, Markus; Pukarinen, Eveliina
  Publication Series of Lahti University of Applied Sciences (Lahti University of Applied Sciences, part 52, 2019)
  Simulation-based learning is an effective and practical way of learning and developing, but what do we need to consider when planning, delivering, and evaluating a simulation-based learning experience? This guide is ...
 • Lahti Circular Economy Annual Review 2019 

  Orola, Anni; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 56 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences (LAMK). This publication contains eight articles written by experts and students ...
 • Smart Business Annual Review 2019 

  Sallinen, Niina; Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 53 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
 • PALMA. Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas 

  Kumpulainen, Kati; Pakarinen, Katariina
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 54 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas on katsaus palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle –projektin aikana syntyneeseen PALMA-malliin. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria ...
 • Vaikuttavaa oppimista ja kehittämistä simulaatiolla : Simulaatio-oppimistilanteen järjestäminen simulaatiokeskus SimuLtissa 

  Niemi, Sari; Kivinen, Eveliina; Takaluoma, Matleena; Kräkin, Markus; Pukarinen, Eveliina
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 52 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Simulaatio-oppiminen on vaikuttava ja toiminnallinen oppimisen ja kehittämisen muoto – mutta millaisia asioita on tärkeä huomioida simulaatio-oppimistilanteen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa? Tämä julkaisu ...
 • Muotoiluinstituutti aluekehittäjänä 

  Tullinen, Kaisu; Soini-Salomaa, Kristiina; Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilun painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin. Merkittävä osa toiminnasta tapahtuu hankkeina, joihin haetaan ulkopuolista ...
 • Asiantuntijatyön paradoksivyyhti. Työn kaaosmaisuuden kokemus ja selviytymiskeinot asiantuntijatyössä 

  Niemi, Sari; Kräkin, Markus (Työelämän tutkimusyhdistys ry, 2019)
  Tässä artikkelissa käsitellään asiantuntijatyössä ilmenevää kompleksisuutta ja siihen liittyvää kaaosmaisuuden kokemusta sekä kaaosmaisuuden ilmenemistä ja selviytymiskeinoja asiantuntijatyön arjessa. Tarkastelun ytimessä ...
 • Smart Business Annual Review 2018 

  Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 49 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
 • Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia 

  Mäenpää, Katariina; Pakarinen, Katariina
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 50 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Muuttuvan toimintaympäristön synnyttämä epävarmuus, odotettu tuottavuus ja henkilöstön työhyvinvointi – kaikki tekijöitä, jotka luovat hankalalta tuntuvaa ristivetoa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioissa. ...
 • Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia 

  Prykäri, Essi; Lahden ammattikorkeakoulu; Lahden ammattikorkeakoulu
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 48 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä julkaisussa esitellään Virtuaaliluonto -hankkeessa tehtyjä kokeiluja, niiden oppeja ja tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ideoita digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntämiseen luontomatkailussa, ...
 • Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region : Capacity Development Opportunities Observed in the IWAMA Project (2016-2019). State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region 

  Luste, Sami; Medkova, Katerina; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 47 (Lahti University of Applied Sciences, 2019)
  The present publication introduces Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region and the State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region reports that are made during the ...
 • Well-being and Regenerative Growth : Annual Review 2018 

  Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
  The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2018 review illustrates examples of interesting ...

Näytä lisää