- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Simulation Pedagogy in Business Studies: Helping Bridge the Gap Between Theory and Practice 

   Niemi, Sari; Kräkin, Markus; Saarinen, Tatu (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2019)
   Simulation-based learning suits both technical and non-technical skills training well. Non-technical skills imply decision-making and communication skills, as well as management, negotiation, and teamworking skills. All ...
  • Lahti Design Annual Review 2019 

   Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 57 (Lahti University of Applied Sciences, 2019)
   This is the third review of the publication series named the Lahti Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design. The aim of this review ...
  • LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019 

   Peltonen, Kati; Tommola, Päivi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019 illustrates examples of interesting ongoing ...
  • Effective learning and development through simulation : Arranging a simulation-based learning experience at LAMK’s SimuLti Simulation Centre 

   Niemi, Sari; Takaluoma, Matleena; Kräkin, Markus; Pukarinen, Eveliina
   Publication Series of Lahti University of Applied Sciences (Lahti University of Applied Sciences, part 52, 2019)
   Simulation-based learning is an effective and practical way of learning and developing, but what do we need to consider when planning, delivering, and evaluating a simulation-based learning experience? This guide is ...
  • Lahti Circular Economy Annual Review 2019 

   Orola, Anni; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 56 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences (LAMK). This publication contains eight articles written by experts and students ...
  • Smart Business Annual Review 2019 

   Sallinen, Niina; Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 53 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
  • PALMA. Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas 

   Kumpulainen, Kati; Pakarinen, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 54 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas on katsaus palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle –projektin aikana syntyneeseen PALMA-malliin. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria ...
  • Vaikuttavaa oppimista ja kehittämistä simulaatiolla : Simulaatio-oppimistilanteen järjestäminen simulaatiokeskus SimuLtissa 

   Niemi, Sari; Kivinen, Eveliina; Takaluoma, Matleena; Kräkin, Markus; Pukarinen, Eveliina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 52 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Simulaatio-oppiminen on vaikuttava ja toiminnallinen oppimisen ja kehittämisen muoto – mutta millaisia asioita on tärkeä huomioida simulaatio-oppimistilanteen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa? Tämä julkaisu ...
  • Muotoiluinstituutti aluekehittäjänä 

   Tullinen, Kaisu; Soini-Salomaa, Kristiina; Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilun painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin. Merkittävä osa toiminnasta tapahtuu hankkeina, joihin haetaan ulkopuolista ...
  • Asiantuntijatyön paradoksivyyhti. Työn kaaosmaisuuden kokemus ja selviytymiskeinot asiantuntijatyössä 

   Niemi, Sari; Kräkin, Markus (Työelämän tutkimusyhdistys ry, 2019)
   Tässä artikkelissa käsitellään asiantuntijatyössä ilmenevää kompleksisuutta ja siihen liittyvää kaaosmaisuuden kokemusta sekä kaaosmaisuuden ilmenemistä ja selviytymiskeinoja asiantuntijatyön arjessa. Tarkastelun ytimessä ...
  • Smart Business Annual Review 2018 

   Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 49 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
  • Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia 

   Mäenpää, Katariina; Pakarinen, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 50 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Muuttuvan toimintaympäristön synnyttämä epävarmuus, odotettu tuottavuus ja henkilöstön työhyvinvointi – kaikki tekijöitä, jotka luovat hankalalta tuntuvaa ristivetoa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioissa. ...
  • Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia 

   Prykäri, Essi; Lahden ammattikorkeakoulu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 48 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä julkaisussa esitellään Virtuaaliluonto -hankkeessa tehtyjä kokeiluja, niiden oppeja ja tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ideoita digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntämiseen luontomatkailussa, ...
  • Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region : Capacity Development Opportunities Observed in the IWAMA Project (2016-2019). State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region 

   Luste, Sami; Medkova, Katerina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 47 (Lahti University of Applied Sciences, 2019)
   The present publication introduces Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region and the State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region reports that are made during the ...
  • Well-being and Regenerative Growth : Annual Review 2018 

   Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2018 review illustrates examples of interesting ...
  • Digitaalisuus : korkeakouluopetuksen mahdollisuus 

   Tuominen, Jarkko; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 45 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitalisaatio on asia, joka herättää tunteita. Teknologinen kehitys on työkalu, joka oikein käytettynä tukee korkeakoulujen perustoimintaa monella eri tavalla. Tässä kokoelmajulkaisussa keskitytään digitalisaation ...
  • Design or die : luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä 

   Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Design or die -projektin päätavoite on ollut lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. ...
  • Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018 

   Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hyvinvointi ja uudistava kasvu on yksi Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa suuntaavista strategisista vahvuusalueista. Hyvinvoinnin kenttä on laaja ja monenlaista kehittämistyötä on ...
  • Lahti Design Annual Review 2018 

   Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 43 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
   This is the second review of the publication series named the Lahti Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design and entrepreneurship ...
  • InforME : Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille 

   Eronen, Mari; Tuominen, Kaisa; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 44 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä julkaisu esittelee InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – hankkeen tuloksia. Hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa ja liikenteen ...