• PALMA. Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas 

   Kumpulainen, Kati; Pakarinen, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 54 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas on katsaus palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle –projektin aikana syntyneeseen PALMA-malliin. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria ...
  • Vaikuttavaa oppimista ja kehittämistä simulaatiolla : Simulaatio-oppimistilanteen järjestäminen simulaatiokeskus SimuLtissa 

   Niemi, Sari; Kivinen, Eveliina; Takaluoma, Matleena; Kräkin, Markus; Pukarinen, Eveliina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 52 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Simulaatio-oppiminen on vaikuttava ja toiminnallinen oppimisen ja kehittämisen muoto – mutta millaisia asioita on tärkeä huomioida simulaatio-oppimistilanteen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa? Tämä julkaisu ...
  • Muotoiluinstituutti aluekehittäjänä 

   Tullinen, Kaisu; Soini-Salomaa, Kristiina; Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilun painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin. Merkittävä osa toiminnasta tapahtuu hankkeina, joihin haetaan ulkopuolista ...
  • Asiantuntijatyön paradoksivyyhti. Työn kaaosmaisuuden kokemus ja selviytymiskeinot asiantuntijatyössä 

   Niemi, Sari; Kräkin, Markus (Työelämän tutkimusyhdistys ry, 2019)
   Tässä artikkelissa käsitellään asiantuntijatyössä ilmenevää kompleksisuutta ja siihen liittyvää kaaosmaisuuden kokemusta sekä kaaosmaisuuden ilmenemistä ja selviytymiskeinoja asiantuntijatyön arjessa. Tarkastelun ytimessä ...
  • Smart Business Annual Review 2018 

   Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 49 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
  • Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia 

   Mäenpää, Katariina; Pakarinen, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 50 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Muuttuvan toimintaympäristön synnyttämä epävarmuus, odotettu tuottavuus ja henkilöstön työhyvinvointi – kaikki tekijöitä, jotka luovat hankalalta tuntuvaa ristivetoa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioissa. ...
  • Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia 

   Prykäri, Essi; Lahden ammattikorkeakoulu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 48 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä julkaisussa esitellään Virtuaaliluonto -hankkeessa tehtyjä kokeiluja, niiden oppeja ja tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ideoita digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntämiseen luontomatkailussa, ...
  • Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region : Capacity Development Opportunities Observed in the IWAMA Project (2016-2019). State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region 

   Luste, Sami; Medkova, Katerina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 47 (Lahti University of Applied Sciences, 2019)
   The present publication introduces Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region and the State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region reports that are made during the ...
  • Well-being and Regenerative Growth : Annual Review 2018 

   Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2018 review illustrates examples of interesting ...
  • Digitaalisuus : korkeakouluopetuksen mahdollisuus 

   Tuominen, Jarkko; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 45 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitalisaatio on asia, joka herättää tunteita. Teknologinen kehitys on työkalu, joka oikein käytettynä tukee korkeakoulujen perustoimintaa monella eri tavalla. Tässä kokoelmajulkaisussa keskitytään digitalisaation ...
  • Design or die : luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä 

   Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Design or die -projektin päätavoite on ollut lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. ...
  • Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018 

   Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hyvinvointi ja uudistava kasvu on yksi Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa suuntaavista strategisista vahvuusalueista. Hyvinvoinnin kenttä on laaja ja monenlaista kehittämistyötä on ...
  • Lahti Design Annual Review 2018 

   Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 43 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
   This is the second review of the publication series named the Lahti Design Annual Review. This publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design and entrepreneurship ...
  • InforME : Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille 

   Eronen, Mari; Tuominen, Kaisa; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 44 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä julkaisu esittelee InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – hankkeen tuloksia. Hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa ja liikenteen ...
  • Student designs : kalusteita neljältä vuosikymmeneltä 

   Holmberg, Kaarle; Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 38 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kirjassa esitellään Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kalustesuunnittelua neljällä vuosikymmenellä. Suomen huonekalutuotannosta valtaosa oli keskittynyt Lahden alueelle ja huonekalujen vienti ...
  • Lahti Circular Economy Annual Review 2018 

   Orola, Anni; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 40 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
   The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences. This publication contains nine articles written by experts and students from Lahti ...
  • Kiertoliike : Kohti kiertotaloutta Päijät-Hämeessä 

   Virtanen, Maarit; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 41 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiertotaloutta kehitetään Päijät-Hämeessä vahvan ympäristöteknologian ja cleantechin jatkumona. Alue on profiloitunut jo 90-luvun lopussa näiden teemojen edelläkävijäksi, ja tätä kehitystä halutaan maakunnassa jatkaa. ...
  • Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings 

   Aarrevaara, Eeva; Harjapää, Anniina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 39 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
  • Monen näköiset opiskelijan polut : Erilaiset, mutta sujuvat siirtymät opintojen nivelvaiheessa 

   Kamaja, Heli; Vihtonen, Joanna; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 37 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Monen näköiset opiskelijan polut on Huippis-hankkeeseen liittyvä julkaisu, joka esittelee Huippuosaamisen kasvupolku -mallin syntyä ja pilottina olleen puualan näkemyksiä mallin toteuttamisesta. Artikkeleissa pureudutaan ...
  • Sillanrakentajat 

   Häkkinen, Anna; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 91 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)