- Selaus nimekkeen mukaan LAB-ammattikorkeakoulu

  • 2030 Mitsubishi Urban EV Concept 

   Ranta, Julius (2020)
   As a graduation project I researched what a near future urban vehicle could be like. In the project I aim to research the possibilities of future technologies in the design of a small urban vehicle. The final result is a ...
  • 2D-mobiilipelin tasosuunnittelu : Case: KEY-peli 

   Toroskainen, Mikko (2020)
   Tässä työssä keskityttiin LUMA Suomi hankkeen tilaamaan 2D-mobiilipeliin, joka opettaa koululaisille asioita kivistä, energiasta sekä ympäristöstä. Teoriaosuus koostui siitä, mitä tasosuunnittelu on, sen vaiheita, historiaa ...
  • 2D-Pelimekaniikkojen toteutus : Case: KEY-Peli 

   Lempiäinen, Riku (2020)
   Työn teoria osuudessa käsitellään pelimekaniikkoja, pääasiassa 2D-pelien. Pelimekaniikan määritelmä, mitä erilaisia mekaniikkoja on olemassa sekä innovatiivisien 2D-pelimekaniikkojen historiaa. CASE osuudessa keskitytään ...
  • 360-videotuotanto : Case: Wellamo-opisto 

   Pelkonen, Joel (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja jäsennellä 360-videotuotannon työvaiheita ja ymmärtää erot perinteiseen videotuotantoon. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkitaan 360-kameran ominaisuuksia sekä onnistuneelle tuotannolle ...
  • 3D city modelling in Russia : St. Petersburg city model 

   Kuznetsova, Kseniia (2021)
   The appearance of 3D city models has opened up many new ways for the development of the urban environment. They allow to competently plan new structures by fitting them first into the existing environment. The public use ...
  • 3D-mittalaitteen käyttöönotto 

   Ikonen, Aleksi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa 3D-mittalaitteen käyttöönotto. Työ rajattiin laitteen käytön aloittamisen helpottamiseksi käyttöohjeiden ja työohjeiden tekoon. Työn edetessä käytön tehostaminen lisättiin mukaan ...
  • 3D-pelihahmon suunnittelu ja toteutus 

   Kuismanen, Jutta (2020)
   Työssä tutkittiin 3D-hahmon tekemisen prosessia luonnoksesta lopulliseksi tuotokseksi, käyttäen apuna tunnettua tabletop-roolipeliä. Työn tarkoituksena oli selkeyttää projektin prosessin vaiheita, sekä saada harjoitusta ...
  • 4-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden mittaus aktiivisuusrannekkeella 

   Korttila, Venla; Kujala, Noora; Turkki, Annika (2021)
   Lasten normaali kasvu ja kehitys edellyttää riittävää fyysistä aktiivisuutta. Lapsuudessa omaksutut liikuntatottumukset ovat usein pysyviä ja seuraavat aikuisuuteen. Opinnäytetyössä selvitettiin Lappeenrannan ...
  • 5S-menetelmän soveltaminen Stora Enson aaltopahvitehtaalla 

   Niskanen, Noora (2021)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Stora Enso Packaging Oy ja se toteutettiin projektina Lahden aaltopahvitehtaalla. Tavoitteena oli soveltaa 5S-menetelmää aaltopahvitehtaan tuotannon työpisteissä. Työn tarkoituksena oli ...
  • 9.-luokkalaisten kokemuksia ja toiveita saamastaan seksuaalikasvatuksesta koulussa 

   Pellinen, Janita; Suomalainen, Julia; Tanskanen, Kia; Vainio, Jenna (2021)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin 9.-luokkalaisten koulussa saamaa seksuaalikasvatusta. Opinnäyte työn tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi 9.-luokkalaiset kokivat saamansa seksuaalikasva tuksen riittävyyden koulussa. ...
  • A guidelines for Vietnamese students to work in Finnish Housekeeping Industry 

   Do, Loc (2020)
   Loc Do A guideline for Vietnamese students to work in Finnish Housekeeping Industry, 79 pages, 4 appendices LAB University of Applied Sciences Faculty of Tourism and Hospitality Management, Lappeenranta Degree Programme ...
  • A place in between : luovuuden janalla 

   Bruun, Laura (2020)
   Opinnäytetyöni tutkii muotoilun ja taiteen rajapintaa nimenomaan korualan näkökulmasta. Työ on kohdistettu tekijöille ja tarkastelijoille, jotka etsivät teosten kategoriaa tai sen tarkempaa rajausta. Luovuuden janaa voisi ...
  • A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen 

   Angervo, Katja (2020)
   Sosiaali- ja terveydenhuollossa on otettu käyttöön enenevässä määrin sähköisiä palveluita. Yksi sähköisten palveluiden tuottajista on A-klinikkasäätiö, jonka kanssa yhteistyössä tämä opinnäytetyö tehtiin. Opinnäytetyön ...
  • AAC-keinot tutuksi : Esite esteettömästä viestinnästä lasten vanhemmille ja läheisille 

   Pirilä, Meri-Liisa (2020)
   AAC-keinoilla tarkoitetaan puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia. AAC lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista: Augmentative and Alternative Communication. Kommunikoinnissa käytetään päivittäin myös huomaamatta ...
  • AAC-menetelmät osaksi Pilke musiikkipäiväkoti Onnimannin arkea : Opas puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin käyttöön varhaiskasvatuksessa 

   Elomaa, Maiju; Mäensivu, Mikaela; Saukkonen, Sara (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opas AAC-menetelmien käytöstä varhaiskasvatuksen arjessa Pilke musiikkipäiväkoti Onnimannin varhaiskasvattajille. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opas on nimeltään AAC osaksi arkea. ...
  • Aatos Cafén visuaalinen ilme 

   Taipale, Essi (2020)
   Opinnäytetyöni keskittyy visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja brändin rakentamiseen porvoolaiselle Aatos Cafélle. Perehdyn tarkasti yrityksen missioon, jotta pystyn luomaan sen ideologiaa ja tarpeita palvelevan brändiuudistuksen. ...
  • ABC-analyysin hyödyntäminen varastonohjauksessa : Case: Merivaara Oy 

   Hurskainen, Anna (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ratkaisu toimeksiantajan hitaasti varastossa kiertäville osille, sekä ehkäistä ylivaraston syntymistä tulevaisuudessa. Tämä tutkimus suoritettiin ABC-analyysia soveltaen, jonka avulla ...
  • Abstrakti luonto : kantaaottaminen taiteen tulkinnassa 

   Ilomäki, Taneli (2021)
   Opinnäytetyössä käsitellään abstraktin ja esittävän taiteen rajapintaa pääasiassa luonnon näkökulmasta. Samalla pohditaan, kuinka kantaaottaminen vaikuttaa taiteen tulkinnassa. Kirjallisessa osuudessa käydään läpi, mitä ...
  • Accelerating the adoption of a user-centered and innovation-oriented process : Piloting the venture accelerator training program for development teams 

   Korpi, Sami (2020)
   This study focuses on a Venture Acceleration program that is based on the Lean Startup method and its impact on a specific development team’s way of working. The scope of the program included training of corporate personnel ...
  • Accessibility Testing Opportunities in Web Development 

   Oksi, Alexis (2020)
   Web accessibility has quickly become an important topic among creators and maintainers of websites, since new laws on web accessibility have been passed around Europe imposing accessibility requirements on many websites ...