Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Toimeentulotuen etuuskäsittelyprosessi 

  Pusa, Henna (2023)
  Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjanmuotoisena. Työssä tutkittiin perustoimeentulotuen etuuskäsittelyprosessia. Työssä hyödynnettiin omaa havainnointia ja teoriatiedossa hyödynnettiin kirjallisuutta. Päiväkirjaa pidettiin ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • 360-henkilöarvioinnin vaikutus esihenkilöiden kokemaan työmotivaatioon, haluun kehittää itseään ja esihenkilötyöhön 

  Hosiaisluoma, Johanna (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 360-henkilöarvioinnin vaikutuksia esihenkilöiden kokemaan työmotivaatioon ja heidän haluunsa kehittää itseään. Samalla tutkittiin, miten esihenkilöt kokivat henkilöarvioinnin ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Implementation of virtual commissioning technique using TIA Portal and Visual Components 

  Bhandari, Prakash (2023)
  The practice of testing a digital model before presenting in real world is called virtual commissioning (VC). This thesis explores on how to use VC techniques to increase efficiency of automation system. The concept of ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Esihenkilötyössä menestyminen etätyöskentelyn aikakaudella : integroiva kirjallisuuskatsaus 

  Calonius, Liisa (2023)
  Sosiaali- ja terveydenhuolto on muuttunut viimeisten vuosien aikana paljon. COVID-19-pandemia lisäsi etätyön määrää Suomessa ja maailmalla runsaasti. Siirtyminen etätyöhön vaatii esihenkilöiltä uudenlaista ajattelua ja ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • HavuCon modular containerhouse concept 

  Ronkonen, Eemeli (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda myyvä ja informatiivinen esittely materiaali tukemaan Three Oaks Oy:n myyntiprosessia, koskien puusta tehtyjä modulaarisia konttitalo ratkaisuita. Aihe käsittelee tämän tyyppisen teknologian ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Opetusvideo ampullin ja lagenulan käyttökuntoon saattaminen : opetusvideo hoitotyönopiskelijoille LAB-ammattikorkeakouluun 

  Alakoski, Leila; Lahtinen, Linda (2023)
  Usein nestemäiset lääkkeet ovat ampullissa tai lagenulassa. Lagenulassa olevat lääkkeet voivat olla kuiva-aineita, joihin lisätään liuotinta. Lääkkeen käyttökuntoonsaattaminen tulee toteuttaa lääkehoito suunnitelman ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Vastuullisuusraportoinnin aloittaminen PK-yrityksessä 

  Saario, Mia (2023)
  Yritysten on seurattava toimintaympäristön muutoksia ja otettava huomioon sidosryhmien odotukset. Kansainväliset normistot korostavat yritysten vastuuta toimintansa vaikutuksista ja EU-direktiivit velvoittavat suuret ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Real-time business intelligence : data-driven decisions for sales stakeholders 

  Shauri, Chelsea (2023)
  This study delves into the realm of real-time business intelligence, highlighting its pivotal role in driving data-informed decisions among sales stakeholders. Through a diary-based approach, the study focuses on the ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Regulaatio ja digitalisaatio vaikuttavat private banking -toimintaan finanssialalla : miten johtaa organisaation kykyä mukautua ketterästi muutoksiin? 

  Wiik, Johanna (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n johtamista voidaan kehittää, jotta yritys mukautuu ketterämmin digitalisaation ja regulaation tuomiin muutoksiin. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista kulttuuria ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Yrityskohtaisen Tocoman-kustannuslaskentahinnaston laatiminen rakennusalan yritykselle 

  Vepsäläinen, Ville-Petteri (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Rakennusliike Olavi Järvinen Oy:n kustannuslaskentaa tuottamalla yritykselle hinnasto rivitalokohteiden kustannuslaskentaa varten. Ennen opinnäytetyön aloitusta yritys oli juuri ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Levynleikkausmenetelmät 

  Alhalwani, Yousef (2023)
  Opinnäytetyön aiheena ovat levynleikkausmenetelmät ja tuotteistaminen. Opinnäytetyössä tutkittiin teoreettisesti saatavilla olevia teknologioita levynleikkausmenetelmissä. Tavoitteena on selvittää eri leikkausmenetelmien ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Trooppisten puulajien potentiaali yritystoiminnan perustamisessa 

  Haapanen, Joonas (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää trooppisten puulajien potentiaali uuden yritystoiminnan perustamisessa. Uusi yritys harjoittaisi trooppisen puutavaran jatkojalostusta ja maahantuontia Suomessa. Opinnäytetyössä ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Äänikeräilyn tehostaminen kannustepalkkiolla : case Valio Oy 

  Marjakangas, Karri (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda vaihtoehtoja aineelliseen ja aineettomaan palkitsemiseen toimeksiantajayrityksen äänikeräilyyn. Yrityksen sisällä nousee ajoittain esille mahdollisuus palkitsemiseen asetettuja tavoitteita ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Palkkahallinnon perehdytyksen kehittäminen : case Yritys X 

  Riikonen, Anniina; Riikonen, Katariina (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajayrityksen palkkahallinnon perehdytysprosessia. Työn toimeksiantaja toimi logistiikan alan Yritys X. Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsittelee digitalisaation tuomia ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Lasten liikuntavammojen ennaltaehkäisy ja ensiapu : ensiapupäivä yleisurheilukoulun ohjaajille 

  Immonen, Emilia (2023)
  Liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat suurin vammoja aiheuttava tapaturmaluokka Suomessa. Eniten lasten liikuntavammoja syntyy urheiluseuraliikunnan yhteydessä, ja ne ovat usein vakavampia kuin urheilutoiminnan ulkopuolella ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää