Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Kannusteet ja palkitseminen esihenkilötyöhön sitouttamisen ja motivoinnin välineinä 

  Villikka, Aino (2024)
  Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella kannusteita ja palkitsemista toimeksiantajaorganisaation ravintolan esihenkilötyötä tekevien keskuudessa. Toimeksiantajaorganisaatiossa on havaittu, ettei pikaruoka-alan esihenkilötyöhön ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • The development of spiritual tourism in Chiang Mai, Thailand 

  Tong, Linh (2024)
  This study was undertaken to explore the evolution of spiritual tourism in Chiang Mai, Thailand, aiming to elucidate the factors driving the expansion of spiritual tourism of the location and to examine how it has transformed ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Product portfolio development to support international business planning : case: company X 

  Gothóni, Johanna (2024)
  The key to success for a business is to understand the market and serve it with meaningful products or solutions. The purpose of this development work was to support the creation of business plans for a defined product ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Toimitilojen muutoksen suunta ja osallistamisen menetelmät muutoksen tukena 

  Riihonen, Riina (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää työntekemisen muutosta COVID-19 pandemian jälkeen. Kehittämistyössä paneudutaan työympäristökyselyissä esiin tulleisiin haasteisiin ja kipukohtiin. Kehittämistyön tavoitteena ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • 3D printing with diverse materials 

  Rahman, Mahfuzur (2024)
  This thesis explores the expanding capabilities of 3D printing technology using various materials. At first, it was developed for rapid prototyping, mainly using plastics. With the advancement of time,3d printing has evolved ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Virkailijoiden kokemuksia muutosjohtamisesta : case: Verohallinto käyntiasiakaspalvelu Lahti ja Lappeenranta 

  Kyöstilä, Tiina (2024)
  Kesällä 2023 Verohallinnon Lahden ja Lappeenrannan käyntiasiakaspalvelut siirtyivät muiden valtionhallinnon toimijoiden kanssa yhteiseen käyntiasiakaspalveluun. Muutoksen taustalla on valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Nursing ethics in palliative care 

  Cuenca Lopez, Maria del Carmen (2024)
  Increased life expectancy, a growing ageing population and an increase in the number of terminally ill patients require the development and improvement of palliative care. Informing and educating people about their right ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • PESTEL-analyysin luominen kansainvälistyvälle yritykselle 

  Männynsalo, Ville (2024)
  Työssä tehtiin PESTEL-analyysi, jossa tavoitteena oli analysoida kolmen valitun kohdemaan liiketoimintaympäristöjä toimeksiantajayritykselle. Kohdemaat olivat Norja, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta. Yritys on ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Informaatiomuotoilu intra-arkkitehtuurin ja -sisältöjen selkeyttämisen keinona 

  Rouhiainen, Oona (2024)
  Organisaatioiden sisäisen verkon, intranetin, tarkoituksena on tuoda henkilöstön tarvitsema tieto yhteen paikkaan ja helposti saataville. Informaatiomuotoilu muotoilun alana pyrkii esittämään tiedon visuaalisesti mahdollisimman ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Laatu palkkahallinnossa : palkanlaskentaprosessin kehitys laadunhallinnan näkökulmasta 

  Laakkonen, Meia (2024)
  Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, mitä laatu tarkoittaa kohdeorganisaation palkkahallinnossa ja miten palkkahallinnon laatua voidaan johtaa laadunhallinnan näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli analysoida ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Nuorten aikuisten kokemuksia sukupuolittuneesta mainonnasta 

  Väisänen, Emmi (2024)
  Opinnäytetyön aiheena oli nuorten aikuisten kokemuksia sukupuolittuneesta mainonnasta. Työn tavoite oli selvittää, miten nuoret aikuiset kokevat sukupuolittuneen mainonnan ja sen vaikutukset. Teoriaosuuden lisäksi työssä ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Sänky itselukittuvalla mekanismilla 

  Koponen, Kimmo (2024)
  Opinnäytetyön aiheena oli sängynrungon suunnittelu, jonka toimeksiantajana toimi suomalainen huonekaluyritys Vaarnii Oy. Työn perustana oli yrityksen tuotevalikoiman visuaalinen konsepti, ja sen tarkoituksena oli kehittää ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työhyvinvoinnin johtaminen osana esihenkilötyötä : case Myrskylän Säästöpankki 

  Heinonen, Jaana (2024)
  Työhyvinvointi on laaja käsite, jota voi tarkastella useista eri näkökulmista. Sen muodostumiseen vaikuttavat paitsi henkilökohtaiset piirteet myös ne tekijät, joita työympäristö ja työtehtävät tuovat mukanaan. Se kuvaa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Tekoälyn käyttö vähittäiskaupassa Suomessa 

  Krekula, Tomi (2024)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja ymmärtää tekoälyn käyttöä vähittäiskaupan alalla Suomessa arvioimalla sekä asiakaskeskeisiä että operatiivisia sovelluksia. Tavoitteen saavuttamiseksi käytettiin laadullista ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Päivittäispalvelutiimien kokemukset hybridityöstä 

  Pekkanen, Emmi (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, että miten päivittäispalvelutiimien työntekijät kokevat hybridityömallin toteutumisen työssään. Miten se on vaikuttanut mm. heidän työtehoonsa, työhyvinvointiin, työmotivaatioon ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää