Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Hakemuskäsittelyn tehostaminen ja tietojärjestelmän kehittäminen virastossa : päiväkirjamuotoinen opinnäyte 

  Katila, Petri (2022)
  Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja hakemuskäsittelyn tehostamiseen ja tietojärjestelmän kehittämiseen virastossa sekä kehittää valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Vertaistuen merkitys syrjäytyneiden nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutuksessa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Jokipii, Johanna (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vertaistuen merkitystä syrjäytyneiden nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutuksessa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa vertaistuen hyödyllisyydestä mielenterveyskuntoutuksessa, kun ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Asiakaslähtöisen palvelupolun kehittäminen digitaalisissa verkkoympäristöissä 

  Huovila, Piia (2022)
  Nykyinen toimintaympäristömme korostaa asiakaskeskeisyyttä, ja asiakkaiden tarpeet, toiveet ja tunteet ovat palveluntuottamisen keskiössä. Onnistuneen asiakaskokemuksen tuottaminen on monien organisaatioiden strategioissa, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Rakennesuunnittelun projektien johtamisjärjestelmän kehittäminen 

  Kuukka, Antti (2022)
  Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli tutustua yrityksen projektinjohtamismalliin, sen työkaluihin ja käyttöön, jonka perusteella tunnistetaan mahdollisia kehityskohtia ja selvitetään vaikuttaako suunnitteluala ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Verotarkastajien kokemus työhyvinvoinnista muutostilanteessa 

  Sykkö, Johanna (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia organisaatiomuutosten vaikutuksia verotarkastajien työhyvinvointiin ja työn tavoitteista suoriutumiseen. Tavoitteena oli myös tuoda esille keinoja työhyvinvoinnin tukemiseksi ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Tapahtumien riskienhallinta : miten suhtautua ja varautua epätodennäköisempiin terveysriskeihin – ennen, tänään ja tulevaisuudessa : case: Lahden kaupunki 

  Palvanen, Virpi (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Lahden Kaupungin tapahtumayksikölle, miten epätodennäköisimpiin terveysriskeihin on suhtauduttu ja varauduttu tapahtumissa ennen ja nyt, kun maailmanlaajuinen covid-19 pandemia on ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Automatisoidun pysäköinnin palvelukonsepti 

  Tapio, Kim (2022)
  Työn tavoitteena oli luoda automaattisen pysäköinnin palvelukonsepti pysäköintirobotin muodossa vuodelle 2030. Tehtävänä oli etsiä ja havainnoida nykyisiä ongelmia pysäköinnin osa-alueilla. Työssä käsitellään myös tekoälyn ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Ympäristövastuulliset ja eettiset materiaalit ajoneuvomuotoilussa 

  Stubb, Mette (2022)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään ajoneuvojen sisätiloissa käytettäviä materiaaleja ympäristön ja eettisyyden näkökulmista. Nykyisin kokonaan uusiutuvat ja eettiset materiaalit rajoittuvat pääasiassa konseptiautoihin. ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Puurakenteisten tilaelementtiparvekkeiden mitoitustaulukot 

  Panttila, Ari (2022)
  Tämän työn tilaaja Woodia Oy valmistaa massiivipuuparvekkeita kerrostalokohteisiin Suomessa. Tehtävänä oli laatia Kuutio-parvekkeen yleiset suunnitteluohjeet ja kuormitustaulukot rakennuskohteiden toteutettavuus- ja ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Aloittavan osakesijoittajan tärkeimmät riskienhallintamenetelmät 

  Nivamo, Sonja; Rouhiainen, Daria (2022)
  Työn tarkoitus on toimia oppaana aloittavalle osakesijoittajalle. Työssä tutkittiin aloittelevien osakesijoittajien tietoisuutta osakesijoittamisen riskeistä ja riskienhallintamenetelmistä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Joutsenmerkki kylpyhuonekalusteille 

  Viitanen, Arto (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi Joutsenmerkin hankintaprosessi toimeksiantajan valmistamalle kylpyhuonekalusteryhmälle. Opinnäytetyössä tarkasteltiin Joutsenmerkin kriteereissä asetettuja materiaali-, ympäristö- ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • The impact of the pandemic on the event management industry in Finland : changes in strategic management during and after the pandemic 

  Kashentsev, Egor (2022)
  The following study illustrates research on the impact of the COVID-19 pandemic on the event management industry in Finland. The pandemic restrictions imposed by the Finnish government had been greatly affecting the ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Vaikuttajamarkkinointi Suomen matkailualalla 

  Mannila, Mira (2022)
  Opinnäytetyö käsittelee vaikuttajamarkkinointia Suomen matkailualalla. Työssä tutkittiin, kuinka Suomen matkailualan yritykset voisivat hyödyntää vaikuttajamarkkinointia, kun kohderyhmänä on yli 50-vuotiaat. Lisäksi työssä ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Variksen katse : ihmiskeskeisyyden haastaminen valokuvan keinoin 

  Malinen, Aleksi (2022)
  Opinnäytetyö tutkii ihmiskeskeisyyden haastamista valokuvan keinoin. Työ koostuu kirjallisesta ja kuvallisesta osuudesta. Kuvallinen osuus on valokuvajulkaisu, joka käsittelee aihetasolla variksia. Temaattisesti kuvasarja ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työ IT-insinöörinä puuteollisuudessa toimivassa teknologia- ja palveluyrityksessä : päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

  Yaseen, Moamin (2022)
  Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä kuvataan IT insinöörin työtä Raute Oyj:llä. Päiväkirjaan kirjoitettiin päivittäiset työtehtävät 13 viikon ajan. Jokaisen viikon jälkeen tehtiin yhteenveto, jossa oli tarkoitus ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää