Viimeksi lisätyt

Viitteet 1-15 / 236209

  • Suomessa esiintyvät suolistoparasiitit: oppimateriaalia bioanalyytikko-opiskelijoille 

   Lehdonmäki, Linnea; Korhonen, Katriina; Laitinen, Julia (2022)
   Suolistoparasiitit ovat suolistossa eläviä loisia. Eniten niitä esiintyy trooppisten ja subtrooppisten maiden asukkailla, mutta niitä tavataan myös esimerkiksi Suomessa. Suomessa esiintyviä parasiitteja ovat Dientamoeba ...
  • Työkaluja Design Center Savonian asiakasprojekteihin 

   Kohtala, Anni (2022)
   Opinnäytetyö toteutettiin Savonia-ammattikorkeakoulun yrityspalveluihin kuuluvalle Design Centerille kehittämistyönä. Aiheeseen päädyttiin kuopiolaiseen tapahtumaan luodun yritysviestinnän äänensävy -työkalun innoittamana. ...
  • Asiakasdata ja asiakaskokemus ruoan verkkokaupan kehittämistyön kivijalkana: asiakaskokemuksen kehittäminen ruoan verkkokaupassa 

   Krogerus, Mika (2022)
   Päivittäistavarakaupan ala on ollut viimeisimpinä vuosina suurien muutoksen keskellä. Muutosta ovat ajaneet digitalisaation kehittyminen, jonka seurauksena päivittäistavarakaupan alalle uutena palvelumallina on tullut ...
  • Optimization of supply chain and distribution channels for Distribuidora de Productos Quimicos Hidalgo S.A. de C.V. in a foreign country. 

   Nevárez Montemayor, Victor Hugo (2022)
   This Bachelor’s thesis research is based on the search for the optimization of a distribution channel. The main objective of this thesis is to optimize de national distribution channel and create an international ...
  • Vaajasalo - Kuopio jäätie ja liikennevaikutukset 

   Eskelinen, Jorma (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ensisijaisesti saada Vaajasalon tiekunnalle tutkittua ja laskettua jäätien liikennemäärien perusteella saatavat säästöt yhteiskunnallisesti. Tiekunta maksaa jäätien tekemisen ja ylläpidon ...
  • Datan visualisointi eri ympäristöissä 

   Leikas, Sampsa; Sajaniemi, Julius (2022)
   Datan kerääminen ja käsittely on enenevissä määrin tietotekniikan ja yritysmaailman keskiössä. Dataa kerätään uskomattomia määriä eri aloilta, joskus jopa ilman perusteltua syytä. Luonnollisesti myös sen visualisointi ja ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Alepa Lentoaseman palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti 

   Harju, Saila (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Alepa Lentoaseman palveluita voidaan kehittää palvelemaan entistä paremmin sen asiakkaita. Tutkimus rajautuu Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskenteleviin Alepa ...
  • Maistamishaaste. Näin treenaat makuaistiasi 

   Lehtinen, Anikó (Mediatalo Keskisuomalainen, 2022)
   Maistaminen on osa anniskelun ammattilaisen osaamista. Treenaa makuaistia ja kehityt samalla cocktailreseptien tekijänä, ruuan ja juoman yhdistäjänä ja uusien tuotteiden arvioinnissa.
  • Jouni Koskinen: Oluiden maailma 

   Lehtinen, Anikó (Olutposti media, 2022)
   Perinteisiä, oluiden historiaa pullokuvineen esitteleviä olutkirjoja on maailma täynnä, eikä niissä sinänsä mitään vikaa ole. Silti, on aina virkistävää löytää oluesta kertova teos, jossa on myös rakenteellisesti ja ...
  • Kotimainen humalankasvatus vauhdissa 

   Lehtinen, Anikó (Olutposti Media, 2022)
   Humala on vuosisatoja kuulunut suomalaiseen luontoon, mutta sen aktiivinen hyödyntäminen oluessa loppui parisataa vuotta sitten. Nyt kotimainen humala on palaamassa oluen raaka-aineeksi, mutta riittääkö sitä?
  • Vuorovaikutustaidot osana mielen hyvinvointia Tenetin koulun 9.-luokkalaisilla 

   Romppainen, Riina; Meriläinen, Soila (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Tenetin koulun 9.-luokkalaisten kokemuksia omista vuorovaikutustaidoistaan sekä selvittää, tietävätkö he mistä voivat saada tukea vuorovaikutustaitoihinsa. Tavoitteena oli ...
  • Olisin huonompi ihminen ilman ravintola-alaa 

   Lehtinen, Anikó (Mediatalo Keskisuomalainen, 2022)
   Olen saanut ravintola-alalta paljon. Kokenut elämyksiä, oppinut paineensietokykyä, saanut elinikäisiä ystäviä ja halauksen Bruce Willisiltä. En suunnitellut tulevaisuuttani nuorena ja olen tullut ravintola-alalle ...
  • Rikosuhripäivystyksen Facebook-sivuston orgaanisen viestinnän kehittäminen 

   Kylmänen, Antti (2022)
   Facebookia viestinnässään käyttävät toimijat ovat haasteen edessä. Sosiaalisen median alustalla on yhä vaikeampi tavoittaa ihmisiä ilmaiseksi. Alustan käyttäjille syötetään yhä enemmän perheen ja ystävien julkaisuja, samalla ...
  • Katsaus Covid-19-pandemian vaikutuksista pk-yritysten rahoituksen kysyntään ja saatavuuteen 

   Puranen, Tiina (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, oliko vuonna 2020 alkaneella koronaviruspandemialla vaikutuksia suomalaisten pk-yritysten rahoituksen kysyntään ja saatavuuteen sekä millaisia vaikutuksia pandemialla oli yrityksille. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • NoSql-tietokannan suunnittelu ja toteutus Apache Cassandralla: case: Headai 

   Koivunen, Sissi (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päästä testaamaan yleistä mitattavuutta, energiankulutusta ja tehokkuutta. Tätä varten tavoitteena oli rakentaa NoSql-tietokanta, joka pystyisi käsittelemään massadataa. Opinnäytetyön ...