Viimeksi lisätyt

Viitteet 16-30 / 253120

  • Tilauksesta laskutukseen prosessin kehittäminen kuljetusyrityksessä 

   Kaasinen, Toni (2023)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Plus Trading Oy:n tilauksesta laskutukseen prosessia. Tutkimuksessa tehdään nykytila-analyysi, minkä jälkeen kartoitetaan prosessiin liittyvät osa-alueet pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Työn ...
  • Tuotannon sähköjärjestelmän kunnossapitosuunnitelma 

   Hepola, Timo (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kunnossapitosuunnitelma tuotannon sähköjärjestelmälle. Kunnossapitosuunnitelmaan luodut ennakkohuolto- ja kunnonvalvontatehtävät syötettiin toimeksiantajalla käytössä olevaan kunnossapidon ...
  • Yritykset osana työhyvinvoinnin tukemista 

   Vepsäläinen, Visa (2023)
   CGI Suomella nähtiin tarve liikuntayhteisöjen (Wellbeing Communities) perustamiselle vuonna 2022, ja tätä varten CGI Suomi lähetti kaikille työntekijöille kyselyn millaisia yhteisöjä työntekijät kaipaavat. Kyselyn perusteella ...
  • Siun soten maakunnallisen logistiikan nykytila ja tulevaisuus 

   Oinonen, Anne (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten maakunnan logistiikkapalveluita. Kartoitus rajautui kolmelle paikkakunnalle; Lieksaan, Nurmekseen ja Kiteelle. Tavoitteena oli ...
  • Nurses' Experiences of Laser Tattoo Removal 

   Seppälä, Sanna (2023)
   The topic chosen was the increased interest of nurses in the work of a cosmetic nurse. However, there is little research information on this area, even though the job opportunities of a nurse are wide. The purpose of the ...
  • Varhaiskasvatuksen liikunnanohjaajan toimenkuvan luominen 

   Pörsti, Annika; Salo, Anna-Leena (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda perusteet liikunnanohjaajan toimenkuvalle varhaiskasvatukseen. Toimeksiantajana toimi Tampereen kaupunki sekä Varalan urheiluopisto. Työskentely aloitettiin lokakuussa 2022 ...
  • Indusoituminen maakaapeleihin 

   Tiainen, Viljami (2023)
   NRC Group Finlandilla oli käynyt tapaturma työmaalla. Kaapeloinnin yhteydessä oli oletettua jännitteetön-tä kaapelia katkaistaessa tullut kaapelista sähköisku, epäily kohdistui kaapelikelaan indusoituneeseen jännitteeseen. ...
  • Teräsrakenteiden parametrinen ja generatiivinen suunnittelu 

   Hämäläinen, Atte (2023)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan parametrisen ja generatiivisen suunnittelun hyödyntämistä teräsrakennesuunnittelussa. Tutkimuksen tilaajana toimi Sitowise Oy. Tutkimuksessa kehitettiin laskentatyökalu, joka mahdollistaa ...
  • Kuljettajan perehdyttäminen kuljetusyrityksessä 

   Mertaniemi, Anni (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa ja mallintaa kuljetusyrityksen nykyinen perehdyttämisprosessi ja sen jälkeen luoda perehdyttämisen tueksi perehdyttämislomake. Lomake toimii perehdyttäjän apuvälineenä perehdytyksessä ...
  • Ruuvitag-ohjelmointi ja -tiedonsiirto 

   Räisänen, Teijo (2023)
   Aihe opinnäytetyölleni löytyi erään projektityön kautta, missä olin itsekin mukana. Projektissa hyödynnettiin Ruuvitagia tiedonkeruulaitteena, jolloin kiinnostukseni Ruuvitagia kohtaan heräsi. Tässä opinnäytetyössä aiheena ...
  • Tutkimus biokaasulaitoksen sijoittamisesta Heinolaan 

   Tinttunen, Riku (2023)
   Energiamurroksen aikana pyritään eroon fossiilisista polttoaineista korvaamalla ne uusiutuvilla. Niiden avulla ihmisen toimesta aiheutuvien päästöjen määrää pyritään vähentämään, jotta ilmaston lämpenemistä saataisiin ...
  • Osaamisen johtaminen tekoälyajan kliinisissä laboratorioissa 

   Alamäki, Hanna (2023)
   Suomella on tavoite olla yksi kärkimaista tekoälyn soveltamisessa. Tekoäly tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka oppivat ja tekevät päätöksiä lähes ihmisen tavoin. Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää ...
  • Toipumisorientaatio mielenterveyskuntoutumisessa 

   Visti, Jenni (2023)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on toipumisorientaatio mielenterveyskuntoutumisessa. Toipumisorientaatio on mielenterveystyössä kehittyvä toimintamalli, joka keskittyy potilaan itsensä osallistamiseen ja sen myötä positiivisen ...
  • Rekrykoulutusten kehittäminen 

   Karppinen, Petri (2023)
   Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää ja luoda CAP-Group Oy:lle selkeät prosessit ja toimintatavat yritysten rekrykoulutuksiin myynnin ja tuotannon näkökulmasta. Tutkimusaineisto oli kolmeosainen: opiskelijoiden ...
  • Cost structure of ESG funds and comparability of costs 

   Jusslin, Aleksi Juhani (2023)
   Opinnäytetyössä vertaillaan 32 sijoitusrahaston kulurakennetta ja vastataan kysymykseen, mikä on kuluero kestävien ja ei kestävien rahastojen välillä. Kehittämistehtävä on tutkia täysin uutta osa-aluetta rahoitusalla ja ...