Viitteet 16-30 / 160140

  • Robottisolun esisuunnitelma: Vaahtomuovin leikkaaminen nivelvarsirobotilla 

   Viitamäki, Vesa (2019)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin vaahtomuovin käsittelyyn tarkoitetun tuotantolinjan robottisolu, missä leikataan vaahtomuovikappaleita. Työ toteutettiin Isku Interior Oy:lle. Robottisolulle on tarve, koska sen avulla voidaan ...
  • Forest Loss in Nigeria, the Impact on Climate and People from the perspectives of illegal Forest activities and Government Negligence 

   Saka-rasaq, Owolabi (2019)
   Abstracts Forestry has attracted much attention from the time being, so it is considered as vital to human life as it provides a wide range of resources, and ecosystem services. Forests are important as storage of carbon, ...
  • Estetiikan ja ympäristöystävällisyyden välinen tasapaino graafisessa suunnittelussa 

   Lahikainen, Anna (2019)
   Ympäristöasiat puhututtavat paljon vuonna 2019. Monet yrityksen muuttavat toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan. Julkaisut sen sijaan ovat pysyneet melko samanlaisina läpi vuosien. Tässä opinnäytetyössä tutkin, ...
  • Meritähtipuisto - Kehityssuunnitelma Kaitaanlaakson puistolle 

   Andersson, Vivi (2019)
   ”Tervetuloa Meritähtipuistoon! Istahda hetkeksi suuren Meritähti-kukkaistutuksen ääreen ja nauti rantaloman tunnelmasta. Istutuksen heinät huojuvat tuulessa ja kukat houkuttelevat hyönteisiä ja lintuja.” Syksyllä ...
  • Energicertifikat och lufttäthetsmätning av småhus 

   Carlsson, Casper (2019)
   Detta examensarbete behandlar två separata ämnen som till en del hör ihop med varandra, det vill säga energicertifikat och lufttäthetsmätning. Examensarbete första del går ut på energicertifikat med basinformation och en ...
  • Naturvård i ekonomiskogar – en viktig del av skogsbruket i Finland 

   Karlsson, Oskar (2019)
   I detta arbete presenteras information om naturvårdsträdens betydelse för den biologiska mångfalden samt rekommendationer angående sparandet av naturvårdsträd och död ved. I arbetet presenteras också en fältinventering av ...
  • Räknesättets inverkan på elementfogarna i en betongelementbyggnad 

   Söderholm, Jens (2019)
   Detta är ett examensarbete är gjort i samarbete med Ramboll Finland Oy. I arbetet tas det upp vad det finns för olika sätt att beräkna krafter och laster i fogarna på en byggnad som är gjord av betongelement där betongelementen ...
  • User Experience in the Product Development of a Weightlifting Belt 

   Leskinen, Saara (2019)
   This thesis concentrated on defining the best possible weightlifting belt according to the users. This subject was assigned by Eleiko. Weightlifting belts are specially made for Olympic lifting to support the athlete and ...
  • Kundundersökning för Ekenäs naturum 2018 

   Sandberg, Jenny; Sandberg, Jenny (2019)
   Arbetet är en kundundersökning för Ekenäs naturum där materialet är insamlat från 1.7–5.8 2018 och resultatet sammanställt år 2019. Det är en enkät på fyra sidor med frågor anpassade till Ekenäs naturum. Enkäten ger en ...
  • Vulvatar 

   Hautamäki, Marja; Hautamäki, Marja (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee Vulvatar-veistoksen prosessinomaista työskentelyä ja työskentelyn eri vaiheita, sekä vulvaan liittyviä kansanuskomuksia ja symboliikkaa. Aluksi kerrotaan eri symboleista, joita rinnastetaan ...
  • E-Sports in Finland : Current Status and Prospects for Development 

   Viitanen, Janne (2019)
   The aim of this study is to outline the global growth of eSports (also known as electronic sports or competitive video gaming) and investigate the current situation of Finnish eSports. The research was carried out by ...
  • Sosiaalisen median kehittämissuunnitelma Tanssilalle 

   Ruohomäki, Iina (2019)
   Sosiaalisen median ollessa täynnä sisältöä eri henkilöiltä ja yrityksiltä on joukosta erottuminen yhä vaikeampaa. Ihmisten katseista taistellaan ja kaikki yrittävät tuottaa kiinnostavaa ja koukuttavaa sisältöä. Aina siinä ...
  • Liiketoiminnan ammattitutkinnon tuotteistaminen 

   Ylikantola, Leila (2019)
   Vuoden 2018 alussa tapahtui ammatillisen koulutuksen reformi, jonka seurauksena mm. liiketoiminnan alan ammattitutkintojen määrää vähennettiin. 1.1. 2019 astuivat voimaan uuden liiketoiminnan ammattitutkinnon perusteet. ...
  • Asiakaskokemuksen laatu erään markkinointiviestintäyrityksen Seinäjoen toimipisteessä 

   Malkamo, Ira (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakaskokemuksen laatua erään markkinointiviestintäyrityksen Seinäjoen toimipisteessä. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. ...
  • Mäntsälä mielessä -roadtrip 

   Oikkonen, Petri; Laurea-ammattikorkeakoulu; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä julkaisu käsittelee Mäntsälän aluekehitystyötä pääosin vuodesta 2010 eteenpäin. Kirja toteutettiin yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Mäntsälän aluekehitykseen osallistuneiden sidosryhmien kanssa. Julkaisu ...