Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa Haaga-Helian julkaisuarkistoon.

Haaga–Helian painoalueina ja ydinosaamista ovat myynti ja markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen ja yrittäjyys, palveluliiketoiminta – erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla, uudistava pedagogiikka ja orastavien teknologioiden tunnistaminen.

Näihin aiheisiin liittyviä opinnäytetöitä voit selailla koulutusaloittain sivuston oikean laidan valikoiden kautta.

Haaga-Helian julkaisutoimintaan voit tutustua verkkolehti e-signalsin, oman julkaisusarjan ja rinnakkaistallenteiden kautta.Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Understanding Chinese and Japanese cultural barriers for product insertion in their domestic market 

  Monedero March, Guillermo (2022)
  My objective in this effort is to give European entrepreneurs guidance that will improve their knowledge when approaching the Asian market and therefore reduce the risk of failure of their business due to factors closely ...
 • Employer brand image of Kämp Collection Hotels 

  Kristal, Tairi (2022)
  This study examines different areas that influence employer brand image and attractiveness. The primary objective was to determine how Kämp Collection Hotels is perceived as an employer. Attracting and retaining talent is ...
 • Digital Marketing: Privacy Concerns of Consumers 

  Özköse, Aysun (2022)
  This thesis is a research-oriented report and aims to identify privacy concerns of consumers in online marketing as its main research objective. Furthermore, it analyzes consumer views towards personalized advertisments ...
 • Organizing a Staff Party for Huboo Technologies 

  Koponen, Petra (2022)
  Huboo Technologies is a fulfilment company based in Bristol, United Kingdom. They have grown rapidly in the last year and frequently celebrate the successes of their employees. They are a people focused company that ...
 • Showlink Oy:n näyttelypalveluiden kehittäminen asiakastyytyväisyystutkimusta hyödyntäen 

  Lappalainen, Janina (2022)
  Tämän kehittämisprosessin tavoitteena on kehittää Showlink Oy:n näyttelypalveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Opinnäytetyön lähestymistapa on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa painottuvat yhtäaikaisesti sekä tutkitun ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • How to grow company awareness through Instagram; Case company: Beauty Code Clinic Helsinki 

  Timacheva, Ekaterina (2022)
  In the modern world, social networks are becoming more and more popular and widespread as advertising platforms. The role of social media marketing is becoming increasingly important in any business as the number of users ...
 • Verkkosivuston digitaalisen asiakaskokemuksen edistäminen chat-palvelun avulla 

  Peker, Pia (2022)
  Digitaalisen asiakaskokemuksen edistämisestä ja johtamisesta on tullut entistä tärkeämpää digitalisaation aikakaudella. Asiakaskokemus muodostuu mielikuvista, tunteista ja kohtaamisista eri tilanteissa ja kanavissa ...
 • Metatieto-osaaminen haasteena ammattikorkeakoulukirjastoille: amk-metatietoasiantuntijakyselyn tuloksia 

  Kivirinta, Mervi; Klinga-Hyöty, Eeva (AMKIT-konsortio, 2022)
  Metatietotyössä tapahtuneet muutokset ja henkilöstöresurssien vähentyminen ovat lisänneet metatietoon liittyviä osaamistarpeita. Vuosina 2017, 2020 ja 2022 amk-metatietoasiantuntijoilta kysyttiin, miten he kokivat kuvailun ...
 • Perehdyttäjän onnistuminen perehdytystyössä 

  Kuitunen, Kaisa (2022)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miksi perehdyttäjiä on tärkeä tukea työssään. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää onnistuneen perehdytyksen keskeiset tekijät. Lisäksi opinnäytetyössä tarkasteltiin, miten ...
 • Trustworthy Artificial Intelligence in Healthcare 

  Khan, Umair Ali; Alamäki, Ari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2022)
  Healthcare is one of the sectors where AI is in the highest demand. The emergence of new diseases, changing patterns of existing diseases, rising prevalence of chronic diseases, increasing workload of healthcare professionals, ...
 • Circular economy – the silver bullet for environmentally sustainable profitability? 

  Harmaala, Minna-Maari; Usva, Juha; Lassila, Sirpa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2022)
  By now it is probably safe to say that circular economy as a concept has moved from a weak signal to a megatrend. Academic literature on the topic has increased dramatically (Geissdorfer et al., 2017) and along with the ...
 • Vuorovaikutteinen kaverikatsomo: osallistava vai häiritsevä kokemus? 

  Koskimäki, Tuija; MoreiraKares, Elina; Tuomi, Aarni; Aromaa, Sanni; Mäkeläinen, Johanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2022)
  Kulttuurielämyksissä on itse kulttuurista nauttimisen lisäksi merkityksellistä se, että ne ovat myös vuorovaikutteisia, sosiaalisia tapahtumia. Kulttuuritapahtumiin lähdetään yleensä puolison tai ystävän kanssa, tai ehkäpä ...
 • Luova yhdessä tekeminen tuo elävää lisäarvoa ikäihmisten hoivaan 

  Humala, Iris; Ruohonen, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2022)
  Luovien toimijoiden, Helsingin Seniorisäätiön hoivakotien ja kolmen ammattikorkeakoulun yhteishanke ELOSSA! – Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä (2021-2023) osoitti yhteisen tekemisen voiman. Hankkeen ...
 • Management framework for higher education institution-based community innovation labs 

  Păunescu, Carmen; Ruohonen, Anna; Spencer, Nicholas; Vavură, Nicolae Marius (Editura Economica, 2022)
  The paper aims at defining the management framework for community innovation labs (CILs) linked to higher education institutions (HEIs) by applying the Delphi method. CILs are regarded as experimental settings ...
 • Fiksuviini-palvelun kehittäminen laajemmalle kohderyhmälle 

  Ehanto, Ville (2022)
  Nykypäivänä markkinointi on yrityksille yksi niiden tärkeimmistä keinoista pysyä pinnalla. Vasta reilut kymmenen vuotta sitten digitaalinen markkinointi on noussut ylivoimaisesti tärkeimmäksi markkinoinnin tyyliksi. Nykyään ...

Näytä lisää