Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa Haaga-Helian julkaisarkistoon.

Haaga–Helian painoalueina ja ydinosaamista ovat myynti ja markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen ja yrittäjyys, palveluliiketoiminta – erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla, uudistava pedagogiikka ja orastavien teknologioiden tunnistaminen.

Näihin aiheisiin liittyviä opinnäytetöitä voit selailla koulutusaloittain sivuston oikean laidan valikoiden kautta.

Haaga-Helian julkaisutoimintaan voit tutustua verkkolehti e-signalsin, oman julkaisusarjan ja rinnakkaistallenteiden kautta.

Ydinosaamisalueiden julkaisuihin voit tutustua seuraavista Juuli-palveluun vievistä linkeistä:

Helmikuun 2020 latausten (81 210) top 5 Haaga-Helian Theseuksesta:Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työntekijän resilienssi 

  Luukkonen, Paula (2020)
  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun laadullinen opinnäytetyö käsittelee resilienssiä työelämässä ja erityisesti työntekijän eli yksilön näkökulmasta tarkasteltuna. Resilienssi on Suomessa suhteellisen uusi käsite, vaikka ...
 • Modern recruitment process as a competitive advantage in talent acquisition: A Recruiter's Playbook 

  Alavuo, Nora Harriet (2020)
  This master’s thesis for the Degree Programme in International Business Management studied the phenomenon of employment mismatch (also known as the “war for talent”) and modern recruitment process and how companies have ...
 • Digiloikka valmentajakouluttajille ja koulutussuunnittelijoille 

  Kantosalo, Kimmo; Clewer, Pekka; Kokkonen, Maiju (Suomen Valmentajat ry, 2020)
 • Muutoksen pyörteissä – tunnekokemuksen johtaminen yrityskauppatilanteessa 

  Uotila, Timo-Pekka (Vaasan yliopisto, 2020)
  Työntekijöiden tunnekokemusta muutostilanteessa voi johtaa. Edellä oleva lausahdus kuvaa yrityskaupan aiheuttamaa tunnekokemusta ja sitä seuraavaa toimintaa. Johdon on tärkeää tunnistaa, että yrityskauppa vaikuttaa aina ...
 • Miten henkilöstöstrategiaa toteutetaan muutoksessa? 

  Uotila, Timo-Pekka (Vaasan yliopisto, 2020)
  Henkilöstönäkökulma on tunnistettu yhdeksi avaintekijöistä onnistuneen yrityskaupan taustalla. Henkilöstönäkökulma yrityksen johtamisessa varmistaa kilpailukyvyn säilyttämisen myös yrityksen käydessä läpi isoa muutosta, ...
 • 14 KÄSKYÄ HENKILÖSTÖVAHVUUSMUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN 

  Hakonen, Anu; Viitala, Riitta (Vaasan yliopisto, 2020)
  Edellä olevissa luvuissa on käsitelty monia asioita, jotka määrittelevät henkilöstövahvuuden muutoksen onnistumista ja ovat ratkaisevia, kun arvioidaan johtamisen onnistumista näissä muutostilanteissa. Olemme seuraavassa ...
 • Henkilöstövähennys reilusti ja vastuullisesti – case Nokian Bridge-tukiohjelma 

  Hakonen, Anu (Vaasan yliopisto, 2020)
  Suomessa tuntuu olevan vallalla ajatus siitä, että työpaikkojen kannattavuus paranee henkilöstöä vähentämällä. Tutkimusten perusteella tätä oletusta voi hyvällä syyllä epäillä. Onkin todettu, että henkilöstövähennyksillä ...
 • Vastuullisuudella parempaa mainetta ja voitontuottamiskykyä muutoksessa 

  Hakonen, Anu (Vaasan yliopisto, 2020)
  Vaatimukset yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan vastuullisuudesta ovat viime vuosina kasvaneet. Paineita tulee monesta suunnasta – lainsäätäjiltä, omistajilta ja asiakkailta. Mutta mitä vastuullisuudella ...
 • Luottamus karkuteillä: toistuvien henkilöstövähennysten satoa 

  Hakonen, Anu (Vaasan yliopisto, 2020)
  Tutkimuksissa on havaittu toistuvien henkilöstövähennysten nujertavan kerta kerralta ja pala palalta luottamusta johtoa kohtaan, ja pahimmillaan epäluottamus alkaa kohdistua työelämään kokonaisuudessaan. On jopa esitetty, ...
 • Taustalla vaikuttavat aineistot ja muutosmalli 

  Hakonen, Anu; Viitala, Riitta; Kääntä, Liisa (Vaasan yliopisto, 2020)
  Käyttäytymistieteen ja henkilöstöjohtamisen alojen tutkimuskirjallisuudessa irtisanomisia ja yhdistymisiä käsitellään harvoin yhdessä, mutta kirjallisuuteen perehtyminen ja omat tutkimuksemme toivat esiin paljon samoja tai ...
 • Tarkastelunäkökulmina henkilöstön kokemus ja johtamisen käytännöt 

  Hakonen, Anu (Vaasan yliopisto, 2020)
  Työpaikoilla eletään toistuvien muutosten aikaa. Sekä organisaatioilta että jokaiselta työntekijältä odotetaan sopeutumiskykyä. Muutoksia aiheuttavat monet tekijät, kuten uusien teknologioiden käyttöönotto ja sen myötä ...
 • Johtaja, rakenna yhteistyölle perusta 

  Koivisto, Satu (Vaasan yliopisto, 2020)
  Hämmennys, epävarmuus, juorut, epäluottamus. Nämä tunteet ja tekemiset kuvastavat helposti suuren muutoksen läpikäynyttä organisaatiota. Johtajana tiedät, että tilanne ei ole se, mitä muutoksella haettiin. Mikä avuksi? ...
 • Lautasmatkoja keskiajalta nykyhetkeen 

  Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, 2020)
  Ravintolahistoriamme alkuna pidetään Maunu III:n majatalojen perustamismääräystä vuodelta 1279. Maunu IV Eerikinpoika määräsi 1300-luvulla, että jokaisessa kaupungissa piti olla kaksi tavernaa, joiden tuli myydä ruokaa, ...
 • Korona uudistaa opetusta 

  Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, 2020)
  Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Päivi Karttunen aloitti puheensa kiinnostavalla kysymyksellä: – Mitä sellaista osaamista ammattikorkeakouluilla on, jolla se voisi kilpailla Googlea vastaan?
 • Kone ja/tai ihminen? 

  Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, Omnipress oy, 2020)
  Ravintolakulttuuri on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana paljon. Ravitsemisala on teollistunut ja kansainvälistynyt – ainoa pysyvä asia on muutos.

Näytä lisää