Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Strategy Plan for an entrepreneurship from the educational tourism industry 

  Arizzi, Cynthia (2023)
  This thesis examines a case study of a small business related to educational tourism founded in Argentina. In 2017, the challenges it has faced and the need to have a strategy plan to stay in the market, grow its profitability ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Export Consulting Internship Diary 

  Isopoussu, Elina (2024)
  During an 8-week reporting period of an internship spanning over 5 months, a Bachelor in Business Administration student undertook an internship at an export consultancy firm in Barcelona, Spain. The primary focus was to ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Airline Revenue Management - How to improve forecast accuracy in an unstable operating environment? 

  Himanka, Mia (2024)
  Revenue Management plays a key role in any airline’s financial success. As the industry has low profit margins, maximising revenue and profits is critical. During recent years the airline industry has suffered from many ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Pientuottajan verkkokaupan rakentaminen ja sen markkinointi 

  Ruponen, Roni (2024)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkokaupan rakentamisprosessia elintarvikealan pienyrityksessä sekä menestyvän verkkokaupan edellytyksiä ja markkinointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajayritykselle ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Palkkapalvelusihteerinä kuntaorganisaatiossa 

  Kallioniemi, Mari (2024)
  Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä tarkastellaan palkkapalvelusihteerin työtä ja tekijän oppimista kyseisen työn tekijäksi. Seuranta on toteutettu kahdeksan viikon aikana syksyllä 2023. Lähtökohtana on se, että ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Valmentavan johtamisosaamisen arvioinnin kehittäminen Vantaan kaupungilla 

  Suikanen, Elina (2024)
  Valmentava johtaminen on yksi näkökulma uudenlaiseen, kannustavampaan johtamistapaan entisen käskyttämistyylin sijaan. Vantaan kaupungilla johtamistavaksi on tietoisesti valittu valmentava ote ja se näkyy strategiatasolla ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Ohjelmistokehittäjänä verkkopalveluissa 

  Paavola, Johanna (2024)
  Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö, jossa tarkastellaan ohjelmistokehittäjän työtehtäviä päivittäisten raporttien avulla. Työtehtävien analysointi tapahtuu viikkoanalyyseilla, joissa oppimisen tueksi on haettu tietoperustaa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Kuljetustilausten kapasiteetin täyttöasteen seuranta ja seurantaprosessin implementointi 

  Meskanen, Markus (2024)
  Verkkokaupan ja kotiinkuljetusten volyymit ovat kasvaneet reilusti viimeisten vuosien aikana. Tämän myötä kuljetussopimukset muodostavat ison osan yritysten kustannuksista. Kuljetuskapasiteetin korkea täyttöaste voi auttaa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Taloudenhallinnan prosessien kehittäminen keskikokoisessa valtion virastossa 

  Huhtinen, Henri (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia organisaation taloudenhallinnan prosessien kehittämistä tutkimuksen kohdeorganisaationa olleessa valtion virastossa. Tarkempi kehittämisen kohde oli pitkän aikavälin taloussuunnittelu. ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Chat GPT:n hyödyntäminen tilintarkastusprosessissa 

  Sirviö, Henriikka (2023)
  Tilintarkastusala on murrosvaiheessa. Automaatio on jo muuttanut ja tulee muuttamaan tilintarkastusalaa. Tekoäly tarjoaa paljon mahdollisuuksia tilintarkastusprosessin kehittämiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet huolitsijalle 

  Tommio, Antti (2024)
  Teknologian kehitys on mahdollistanut uusia digitaalisia mahdollisuuksia huolinta-alalle. Erilaiset uudet ratkaisut ja laitteet ovat mahdollistaneet huolitsijan päivittäiseen työhön uusia työkaluja. Monesti kuluttajallekin ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Organisaation ammatillisten opettajien työhyvinvoinnin vahvistaminen 

  Paija, Anna (2023)
  Tämä on tutkimuspainotteinen opinnäytetyö, jossa selvitettiin tilaajaorganisaation työhyvinvoinnin nykytila fasilitoiduissa työpajoissa samalla vahvistaen työhyvinvointia. Työhyvinvointi on laaja osa-alue eikä niinkään ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Oppimisen edistäminen pienessä asiantuntijaorganisaatiossa 

  Vasko, Pia (2024)
  Viimeisten vuosikymmenten aikana organisaatioiden toimintaympäristö on monimutkaistunut, muutosvauhti kasvanut ja erilaiset epävarmuudet ovat lisääntyneet. Työntekijöiltä odotetaan yhä enenevissä määrin itseohjautuvuutta, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Liquidity regulation for Canadian NBFIs 

  Mittelmann, Noah Kai (2024)
  As recent macroeconomic stress and a changed interest rate environment in Canada exposed vulnerabilities, and OSFI included transmission risk from the non-bank financial intermediary sector among its risk outlook for 2024, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Local Adaptation of Parent Organizations’ Employer Branding Guidelines 

  Toikka, Kai (2024)
  This study looks at the local implementation of employer branding. The overall purpose of the thesis was to determine how Company X could adapt to their parent organization’s employer branding guidelines. The aim was to ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää