- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Käräjäoikeusverkoston kehittäminen osana tuomioistuinjärjestelmän kehittämistä : Käräjäoikeuksien henkilöstön suhtautuminen käräjäoikeusverkoston rakennemuutokseen 

   Näräkkä, Ia-Jenna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tuomioistuinjärjestelmään on viime aikoina kohdistunut muutospaineita, jotka johtuvat tuomioistuinten pitkistä käsittelyajoista, jutturuuhkista ja kalliista oikeudenkäyntikustannuksista. Muutospaineet kohdistuvat myös ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Manuaalitilastojen tekemisen rationalisointiprojekti 

   Savander, Helinä (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä raportti käsittelee manuaalisten tilastojen tekemisen rationalisointia. Projekti toteutettiin siksi, koska Tietohuolto- ja tilastoyksikössä joudutaan tekemään niin kutsuttua tilastojen manuaalikeruuta siitä huolimatta, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opiskelijoita liikuttava markkinointikampanja 

   Salmi, Miina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Foreverclub Pasila, joka on Helsingin Pasilassa toi-miva kuntokeskus. Yritys tarjoaa asiakkailleen kuntosaliharjoittelua, ryhmäliikuntatunteja sekä henkilökohtaista liikunta- ja ravinto-ohjausta. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lasten videopeleihin liittyvä ostokäyttäytyminen ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

   Niinistö, Essi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tutkii 8 - 12-vuotiaiden lasten videopeleihin liittyvää ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Sisäisten ostokäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden osalta pyritään selvittämään lasten motiiveja ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry:n taloussäännön toimivuudesta 

   Korbelainen, Karina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, toteutuuko kohdeyhdistyksessä taloudenpidon hoitaminen suhteessa toimintaa ohjaavaan taloussääntöön. Tavoitetta lähestyttiin selvittämällä: Millainen on työ- ja vastuunjako ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Sosiaalinen intranet strategiaviestinnässä assistentin työn tukena 

   Nurkse, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää assistentille sopivia keinoja hyödyntää sosiaalista intranetiä strategiaviestinnässä. Opinnäytetyön tutkimusongelma oli, miten sosiaalinen intranet tukee strategiaviestintää assistentin ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakastyytyväisyyskysely Hotelli Vanajanlinnan yksityis- ja ryhmäasiakkaille 

   Salmi, Martta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen toimeksiantajan Hotelli Vanajanlinnan asiakkaille. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Hotelli Vanajanlinnan asiakkaiden tyytyväisyyttä hotellin tarjoamien ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Unelmien Startti-kuntosalikurssi aloittelijoille 

   Ruhtila, Annina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida Unelmien Startti-kuntosalikurssi toimeksiantaja Forever Herttoniemen kuntosalilla. Kurssin tarkoituksena oli saada aloittelijat innostumaan liikunnasta ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Planning a responsibility campaign for Alko Inc. 

   Wäck, Ada-Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis is a study into marketing and more specifically into marketing planning. The purpose of the thesis is to create a campaign in order to raise the responsibility image of Alko Inc. within the target group of young ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma ravintola Fat Ramenille 

   Nilsson, Nelly (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on osa Haaga-Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman tutkintoa. Toimeksiantona Fat Ramen Oy:lle on tuotettu markkinointiviestintäsuunnitelman tueksi markkinoinnin vuosikalenteri. Fat Ramen ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Toiseuden tulkkina : Ratkaisuja käytännön ongelmiin pakolaisuutisoinnissa 

   Hägg, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän portfoliomuotoisen opinnäytetyön aiheena on pakolaisuutisointi ja sen aiheuttamat ongelmat käytännön uutistyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi käytännön työskentelyyn liittyviä ongelmia ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Liiketoimintasuunnitelma Meksikoon perustettavalle vohvelikahvilalle 

   Hekkala, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma Meksikoon Querétaron kaupunkiin perustettavalle vohvelikahvilalle. Kahvilan tarjontaan kuuluu belgialaiset Liege-vohvelit sekä erilaiset kylmät ja kuumat juomat. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Facebook-markkinoinnin kehittäminen Kielikoulu Nuevo Mundossa 

   Jover Rodríguez, Janet (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalisen median eri kanavat ovat erittäin tärkeitä yrityksen menestymisen kannalta. Nykyään kuluttaja voi kyseenalaistaa yrityksen pätevyyttä ja luotettavuutta, jos yritys ei omista minkäänlaista some-verkostoa. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Maallikko ja professori – terveyden asiantuntijat aikakauslehdissä 

   Selin, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on terveyteen painottuvien aikakauslehtien lähteet. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa terveysmedioiden käyttämien lähteiden laajuudesta ja luotettavuudesta. Tutkimusaineisto koostui Hyvä ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • The challenges and possibilities of sharing economy for the travel intermediaries 

   Keski-Heikkilä, Emilia Jasmina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Modern sharing economy provides various alternatives for traditional tourism products and services. Alongside with the latest digital technology, the phenomenon is expected to shape the tourism and travel industry. What ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Improving online marketing communications for a sharing platform Case:Host My Pet 

   Vuojolahti, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Marketing planning to promote a brand, attract new customers and bring value to existing customers is challenging especially for small and new businesses. To make the process more complex, the components of the sharing ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kirkastettu brändistrategia Malou Clothing Companion Oy 

   Makkonen, Sara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Brändin merkitys on nykyaikana yhä merkittävämpi yritykselle, sillä se vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin ja sitä kautta yrityksen toimintaan sen kilpailumarkkinoilla. Brändistrategia auttaa yritystä erottumaan markkinoilla ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Henkilökohtaiset sosiaalisen median verkostot osana organisaatioviestintää ja -kulttuuria 

   Ylönen, Ian (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Erilaiset sosiaalisen median palvelut kuten Facebook, LinkedIn, tai Twitter, ovat näkyvästi esillä yritysten viestinnässä, etenkin mainonnassa ja markkinoinnissa. Sen sijaan vähemmän esillä on se, kuinka organisaatiot ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työnhakuportfolion laatiminen henkilöbrändin rakentamisen osana 

   Koskinen, Iina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Teknologian nopea kehitys on muovannut työnhakua. Sosiaalisen median kautta syntyneet työnhakukanavat sekä tiedon saamisen helppous pakottavat työnhakijat keksimään uusia tapoja erottautua muista työnhakijoista. Tänä päivänä ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lukiolaisten tietoisuus ASP-säästämisestä ja sen eduista ensiasunnon hankinnassa 

   Lindstén, Milana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ensiasunnon ostajien ikä on noussut ja samalla heidän määrä on laskenut viime vuosina. Näihin on todennäköisesti vaikuttanut etenkin pääkaupunkiseudulla nousseet asuntojen neliöhinnat sekä tärkeänä osana varmasti myös ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad