- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Strategy Plan for an entrepreneurship from the educational tourism industry 

   Arizzi, Cynthia (2023)
   This thesis examines a case study of a small business related to educational tourism founded in Argentina. In 2017, the challenges it has faced and the need to have a strategy plan to stay in the market, grow its profitability ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Export Consulting Internship Diary 

   Isopoussu, Elina (2024)
   During an 8-week reporting period of an internship spanning over 5 months, a Bachelor in Business Administration student undertook an internship at an export consultancy firm in Barcelona, Spain. The primary focus was to ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Airline Revenue Management - How to improve forecast accuracy in an unstable operating environment? 

   Himanka, Mia (2024)
   Revenue Management plays a key role in any airline’s financial success. As the industry has low profit margins, maximising revenue and profits is critical. During recent years the airline industry has suffered from many ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Pientuottajan verkkokaupan rakentaminen ja sen markkinointi 

   Ruponen, Roni (2024)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkokaupan rakentamisprosessia elintarvikealan pienyrityksessä sekä menestyvän verkkokaupan edellytyksiä ja markkinointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajayritykselle ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Palkkapalvelusihteerinä kuntaorganisaatiossa 

   Kallioniemi, Mari (2024)
   Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä tarkastellaan palkkapalvelusihteerin työtä ja tekijän oppimista kyseisen työn tekijäksi. Seuranta on toteutettu kahdeksan viikon aikana syksyllä 2023. Lähtökohtana on se, että ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Valmentavan johtamisosaamisen arvioinnin kehittäminen Vantaan kaupungilla 

   Suikanen, Elina (2024)
   Valmentava johtaminen on yksi näkökulma uudenlaiseen, kannustavampaan johtamistapaan entisen käskyttämistyylin sijaan. Vantaan kaupungilla johtamistavaksi on tietoisesti valittu valmentava ote ja se näkyy strategiatasolla ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ohjelmistokehittäjänä verkkopalveluissa 

   Paavola, Johanna (2024)
   Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö, jossa tarkastellaan ohjelmistokehittäjän työtehtäviä päivittäisten raporttien avulla. Työtehtävien analysointi tapahtuu viikkoanalyyseilla, joissa oppimisen tueksi on haettu tietoperustaa ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kuljetustilausten kapasiteetin täyttöasteen seuranta ja seurantaprosessin implementointi 

   Meskanen, Markus (2024)
   Verkkokaupan ja kotiinkuljetusten volyymit ovat kasvaneet reilusti viimeisten vuosien aikana. Tämän myötä kuljetussopimukset muodostavat ison osan yritysten kustannuksista. Kuljetuskapasiteetin korkea täyttöaste voi auttaa ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Taloudenhallinnan prosessien kehittäminen keskikokoisessa valtion virastossa 

   Huhtinen, Henri (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia organisaation taloudenhallinnan prosessien kehittämistä tutkimuksen kohdeorganisaationa olleessa valtion virastossa. Tarkempi kehittämisen kohde oli pitkän aikavälin taloussuunnittelu. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Chat GPT:n hyödyntäminen tilintarkastusprosessissa 

   Sirviö, Henriikka (2023)
   Tilintarkastusala on murrosvaiheessa. Automaatio on jo muuttanut ja tulee muuttamaan tilintarkastusalaa. Tekoäly tarjoaa paljon mahdollisuuksia tilintarkastusprosessin kehittämiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet huolitsijalle 

   Tommio, Antti (2024)
   Teknologian kehitys on mahdollistanut uusia digitaalisia mahdollisuuksia huolinta-alalle. Erilaiset uudet ratkaisut ja laitteet ovat mahdollistaneet huolitsijan päivittäiseen työhön uusia työkaluja. Monesti kuluttajallekin ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Oppimisen edistäminen pienessä asiantuntijaorganisaatiossa 

   Vasko, Pia (2024)
   Viimeisten vuosikymmenten aikana organisaatioiden toimintaympäristö on monimutkaistunut, muutosvauhti kasvanut ja erilaiset epävarmuudet ovat lisääntyneet. Työntekijöiltä odotetaan yhä enenevissä määrin itseohjautuvuutta, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Organisaation ammatillisten opettajien työhyvinvoinnin vahvistaminen 

   Paija, Anna (2023)
   Tämä on tutkimuspainotteinen opinnäytetyö, jossa selvitettiin tilaajaorganisaation työhyvinvoinnin nykytila fasilitoiduissa työpajoissa samalla vahvistaen työhyvinvointia. Työhyvinvointi on laaja osa-alue eikä niinkään ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Liquidity regulation for Canadian NBFIs 

   Mittelmann, Noah Kai (2024)
   As recent macroeconomic stress and a changed interest rate environment in Canada exposed vulnerabilities, and OSFI included transmission risk from the non-bank financial intermediary sector among its risk outlook for 2024, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Local Adaptation of Parent Organizations’ Employer Branding Guidelines 

   Toikka, Kai (2024)
   This study looks at the local implementation of employer branding. The overall purpose of the thesis was to determine how Company X could adapt to their parent organization’s employer branding guidelines. The aim was to ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Tutkimus kuljettajien työntekijäkokemuksesta lähijohtamisen ja työn merkityksellisyyden näkökulmista 

   Laakkonen, Sanna (2024)
   Työntekijäkokemus on noussut tärkeäksi teemaksi viime vuosina, kun työnantajat pyrkivät sitouttamaan nykyiset työntekijänsä ja houkuttelemaan uusia. Sen lisäksi, että työntekijäkokemusta kehittämällä voidaan sitouttaa ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Designing and Evaluating a Prototype Using Customer-Centric Methods 

   Delhey, Amelie (2023)
   This project-based thesis is concerned with designing and evaluating a prototype of a studying application for a German startup. The aim of the project and thereby this thesis is to build a prototype which does not only ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Työntekijäkokemus digitaalisessa oppimisympäristössä 

   Lausjärvi, Lotta (2024)
   Nykypäivän työelämän digitalisoituminen on tuonut mukanaan uusia ulottuvuuksia työntekijäkokemuksen johtamiseen. Digitaalinen toimintaympäristö vaikuttaa työntekijöiden odotuksiin, tarpeisiin ja kokemuksiin työssään. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Tekoälyn hyödyntäminen kyberturvallisuudessa 

   Konttinen, Otto (2023)
   Generatiivinen tekoäly on tuonut tekoälyn kehityksen näkyvämmäksi viime aikoina, ja sitä hyödyntävät työkalut ovat olleet suosittuja. Kyberhyökkäykset ovat samaan aikaan entistä yleisempiä organisaatioissa ja yhteiskunnassa. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Developing supplier risk management in international security company 

   Kaasinen, Susanna (2023)
   The purpose of the thesis was to examine the current state of supplier risk management in the target organization, and then to create development proposals for the current processes. Target organization for this thesis is ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad