- Selaus syöttöajan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  • Radisson Blu Seaside - yritysvastuullisuuden viestinnän kehittämiskartoitus 

   Jalkanen, Lotta (2020)
   Kestävä kehitys ja yritysvastuu ovat nykypäivän liiketoiminnassa elementtejä, joita yritysten tulee huomioida. Yritysvastuullisesti toimiva yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa, jota arvostetaan nykypäivänä ...
  • Oivaltava verkko 

   Rühlmann, Stephan (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä oivaltavalla verkolla tarkoitetaan ja mitä ohjelmisto-ohjatut verkot yleisesti ovat. Tutkimus perustui kirjallisiin lähteisiin ja keskittyy lopuksi Ciscon Software Defined ...
  • Elektronisten hyötypelien käyttö osana kuntoutusta 

   Hyvärinen, Mikko (2020)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu tutkimustyyppisesti, jossa pureudutaan hyötypelien käyttämiseen kuntoutuksen työkaluna. Opinnäytetyö on toteutettu tekijälle itselleen kokeman ajankohtaisen ilmiön pohjalta: Vanhusten määrän ...
  • Luonnon terveysvaikutukset ja luonnossa opettaminen : somepostaussarja Ulko-Opet ry:lle 

   Räikkönen, Katja (2020)
   Luontosuhteen vahvistaminen on asia jota ei voi nykyään liiaksi korostaa. Kaupungistunut ympäristö on valtaamassa ihmisen elinympäristön ja luonto koetaan nykyään jopa pelottavana paikkana. Ympäristönä luonto on kuitenkin ...
  • Marginaalista valtamedian ilmiöksi – elektronisen urheilun uutistarjonta suomalaisessa mediassa 

   Pastila, Paavali (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten suomalainen elektronisen urheilun kuluttaja käyttää suomalaisia elektroniseen urheiluun keskittyviä uutissivustoja. Pääosassa työssä on kyselytutkimus, jossa kartoitetaan ...
  • Liiketoimintasuunnitelma hostellille: Hostel Mökki 

   Jaakkola, Saara; Tiukkanen, Petra (2020)
   Lopputyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Se käsittelee kuvitteellisen hostellimajoitustoiminnan perustamista. Työ rakentuu tietoperustasta ja käytännönläheisestä produktista eli liiketoimintasuunnitelmasta. Työn ...
  • Tekoälyn hyödyntäminen kameravalvonnassa 

   Leijala, Jyri (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on tekoälyn hyödyntäminen kameravalvonnassa turvallisuusalan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoite on toteuttaa opas, jonka lukemalla kuka vain saa käsityksen tekoälystä turvallisuusalalla. Opinnäytetyö ...
  • Luottovakuutuksen käyttö Suomessa 

   Leppänen, Susanna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkälaista luottovakuutuksen käyttö on Suomessa. Sen lisäksi tutkitaan, miten hyvin luottovakuutus tunnettaan Suomessa toimivissa yrityksissä, miten luottovakuutuksen käyttö ...
  • Tilitoimistoissa työskentelevien kirjanpitäjien oikeudellinen vastuu 

   Kajander, Krista (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on kirjanpitäjien oikeudellinen vastuu. Työn tavoitteena oli perehtyä kirjanpitäjien oikeudellisen vastuun muodostumiseen, sen yksityiskohtiin sekä kartoittaa kyselytutkimuksen avulla kirjanpitäjien ...
  • Systeemigastronomiasta pilvikeittiöihin 

   Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, 2020)
   Digitalisaatio ja robotisaatio epäilyttävät, mutta olemme vasta kehityksen alkutaipaleella. Tällä hetkellä laitteista, sovelluksista ja roboteista haetaan apua tuotannon tehostamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Tulevaisuuden ...
  • On Solving the Business Requirements Engineering Problems of Information Systems Development Projects – Lessons from Three Projects 

   Dahlberg, Tomi; Lagstedt, Altti (Hawaii International Conference on System Sciences, 2020)
   Information systems development (ISD) often fails. Requirements engineering (RE) problems rank high in ISD project failure statistics. RE is often regarded as the link between business (processes) (BP) and IS. Thus, in RE, ...
  • Expert-Oriented Digitalization of University Processes 

   Kauppinen, Raine; Lagstedt, Altti; Lindstedt, Juha P. (Springer International Publishing, 2020)
   Digitalization challenges the way business processes are seen. The potential for enhancement is recognized even in business areas that traditionally have little to do with IT. Even though universities have long traditions ...
  • Päijät-Hämeen Keskussairaalan kuntosalin kehittäminen 

   Asell, Miro (2020)
   Päijät-Hämeen Keskussairaalan henkilökunnan kuntosalia ei ole uudistettu niin laitteiden, kuin liikeopastustenkaan muodossa tällä vuosikymmenellä. Keskussairaalassa työskentelee kokonaisuudessaan 2900 henkilöä, joiden ...
  • Viestintäsuunnitelma Suomen Olympiakomitean tasa-arvo hankkeelle 

   Hänninen, Riikka (2020)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin Suomen Olympiakomitean Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutushankkeelle opinnäytetyön kirjoittajan ideasta ja projektipäällikön Nina Kaipion toimeksiannosta. Opinnäytetyön ...
  • Video alkaa mainoksen jälkeen : Korkeakouluopiskelijoiden suhtautuminen YouTuben videomainontaan 

   Välikangas, Riikka (2020)
   YouTuben rooli mainonnan maailmassa on jatkuvassa kasvussa. Erityisesti YouTuben videomainonta on kasvattanut suosiotaan mainostajien keskuudessa, mutta suurin osa katsojista ei kuitenkaan pidä videomainonnasta, joka ...
  • Travelling with an Asperger's child 

   Andersson, Allegra; Tuuri, Julia (2020)
   Accessible tourism has been a risen matter during this decade. Accessible tourism is all about equality which is luckily a famous discussion topic and affects this way to everything for instance to tourism industry as well. ...
  • Creation of a nutritional label for Helsinki Market restaurant at the Airport of Helsinki 

   Laulajainen, Toni (2020)
   This is a product-based thesis commissioned for HMSHost Finland Oy, a company operating at the airport of Helsinki. The final product is a new kind of product label with nutritional information, allergens symbols and a ...
  • Continuous change communication and employee motivation 

   Somppi, Annaleena (2020)
   Martela & Jarenko (2015)’s book about intrinsic motivation was the start for this thesis. The book made me think of how to combine intrinsic motivation and communication. Change communication is an interesting and relevant ...
  • Laatukäsikirjan toteuttaminen Restonomiopiskelijayhdistys Pore ry:lle 

   Maidell, Nea (2020)
   Laatujohtaminen on hyvin moniselitteinen käsite. Perusideana siinä pidetään monipuolista laatukäsitystä sekä toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Ideana siis on saada henkilöstö sitoutumaan kaikilta tasoilta ja saada mukaan ...
  • The Employee Competencies Impacting the B2C Customer Experience in the Banking Industry 

   Liljeberg, Viivi (2020)
   This is an independent study that is based on concepts from HR and marketing. The goal for this study is to determine the employee competencies impacting the B2C customer experience in the banking industry. The banking ...