Uusimmat viitteet

 • GRI-standardin mukaisen ympäristövastuuraportoinnin käyttöönoton edellytykset ja GRI-Indeksimallin laadinta VAV-konsernille 

  Noronen, Mikko (2019)
  Sidosryhmät vaativat yrityksiltä yhä enemmän informaatiota ja läpinäkyvyyttä toimintansa vaikutuksista. Nykyaikaisessa liike-elämässä menestymiseen vaaditaan hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi myös sosiaalisen sekä ...
 • Naishaastateltavien osuus ja roolit paikallislehdissä: Toteutuuko tasa-arvo? 

  Soininen, Anne (2019)
  Opinnäytetyössä tutkitaan naishaastateltavien osuutta ja rooleja paikallislehtien haastateltavina. Tutkimuksen lähtökohtana on vuoden 2018 paikallislehtikilpailun tulos, jonka mukaan naisten osuus paikallislehtien ...
 • Viestinnällä vaikuttavuutta: Viestinnän sisällön kehittäminen vastaamaan uudistunutta strategiaa 

  Pahkin, Krista (2019)
  Työterveyslaitoksen (TTL) toiminta keskittyy sisällöllisesti erityisesti työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen. TTL:n uuden PK-sektori ja kasvu -yksikön tavoitteena on tukea erityisesti alle 50 henkilöä työllistävien ...
 • Sisällöntuotanto ratsastusseuralle 

  Torttila, Eeva (2019)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälaista menestyksekäs sisällöntuotanto on ratsastusseuralle. Kyseessä on portfoliotyö, jossa käsittelen ensin terminologiaa, sitten itseni sisällöntuottajana ja sen jälkeen siirryn ...
 • Lisätyn todellisuuden käyttötarkoitukset ja hyödyt 

  Vehviläinen, Niko (2019)
  Lisätty todellisuus on teknologia, joka voi tuoda tulevaisuudessa ratkaisuja ja lisäarvoa monille eri aloille sekä kuluttajille. Teknologia on jo käytössä useilla eri aloilla, mutta sen hyödyntäminen on vielä erittäin ...
 • Yrityksen palvelukeskuksen käyttöönotto ja prosessien ulkoistaminen 

  Peltola, Mikko (2019)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan kohdeorganisaation palvelukeskuksen käyttöönoton suunnittelua ja toteutusta, olemassa olevien prosessien läpikäyntiä ja standardointi palvelukeskusmalliin sopivaksi. Opinnäytetyössä käsitellään ...
 • Storytelling and its effects on tourist experience 

  Cao, Nhi (2019)
  This research explores the effects storytelling has on tourists experience and ways it can be utilized to enrich and enhance such experience. Existing literature about storytelling, tourist experience, place identity and ...
 • Tuotettava asukaspalvelu asunto-osakeyhtiöön 

  Nyqvist, Carita (2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen ja tavoitteena työssä on toteuttaa asunto-osakeyhtiöön asukaspalvelukokeilu, joka on liikkuva polkupyörähuolto. Kokeilulla on tarkoitus selvittää, onko kyseiselle asukaspalvelulle ...
 • Luomu- ja lähiruoan käyttö Pihka-ravintoloissa 

  Rytsy, Bettina (2019)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin luomu- ja lähiruokaan ravintolassa sekä selvitettiin työpaikkaruokailun merkitystä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vaikuttaako luomu- ja lähiruoan käyttö ihmisten lounaspaikkavalintaan. ...
 • Asiakkuuksienhallintajärjestelmän käyttöönotto Juuri Yhtiöiden myynti- ja markkinointitiimissä 

  Lius, Emmi (2019)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Juuri Yhtiöille, joka on ravintola-alalla toimiva yritys. Yrityksen toiminta on alkanut vuonna 2004 ravintola Juuresta. Nykyisin toimintaa on 13 yksikössä, joiden keskitettyä myyntiä ...
 • Hakuvideo tv-ohjelmaan 

  Brotkin, Ellinoora (2019)
  Opinnäytetyöni aiheena on hakuvideon tekeminen tv-ohjelmaan, sosiaalisen median hyödyntäminen ja käyttö hakuvideon markkinoinnissa sekä oman henkilöbrändin vahvistaminen hakuvideon avulla. Työ on toiminnallinen, ...
 • Retention Service for IT Industry 

  Lempiäinen, Hilla (2019)
  This study is made for a company called Agile Search, which specialises in IT recruitments and Employer Branding services. The aim of this study, is to create a plan for Retention service and broaden Agile Search’s product ...
 • Kansallisen TALTIO-hankkeen vaikutus taloushallintaan 

  Meurman, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mikä TALTIO -hanke on, sekä miten se tulee vaikuttamaan yritysten sekä yksityishenkilöiden taloushallintaan. Taloudenhallinta sisältää vielä nykypäivänäkin paljon manuaalista ...
 • Työhyvinvointi ja sen kehitys 2016-2018 Kunta X:n Talouspalvelukeskuksessa 

  Lith, Minea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona suuren Kunta X:n Talouspalvelukeskukselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten vuoden 2016 Kunta10-tutkimuksen perus-teella tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet työyhteisön ...
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen oppilaitoksessa – opiskelijat viestintäagentteina 

  Liikala, Anu-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnän kehittäminen ammatillisessa oppilaitoksessa. Opinnäytetyönä tehtävällä hankkeella halutaan myös osallistaa oppilaitoksen opiskelijoita markkinointiviestinnän ...

Näytä lisää