• Plan for Internal Branding Campaign 'One Team' for MacGregor 

   Kataja, Janita (2019)
   In July 2019, MacGregor (part of Cargotec Corporation) completed its acquisition of TTS, which meant changes for the combined ~3000 employees. The biggest worry that rose from Risk Management assessment, was the risk of ...
  • Työkykyjohtamisen kehittäminen Helsingin kaupungilla 

   Luokkala, Sirpa (2019)
   Tämän kehittämistyön ydin oli Helsingin kaupungin työkykyjohtamisen kehittäminen saatujen tutkimustulosten ja teoriatiedon avulla. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, miten työkykyjohtamista kehitetään, mitkä tekijät ...
  • Tutkimus Nurmijärven kunnassa tehdyistä EU GDPR toimenpiteistä sekä tarvittavista lisätoimenpiteistä 

   Ahonen, Tomi (2019)
   Tässä tutkimuksessa kuvataan Nurmijärven kunnassa toteutettu, ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa 25.5.2018, toteutettu projekti, siinä tehdyt toimenpiteet sekä asetuksen voimaantulon jälkeen tarvittavat lisätoimenpiteet. ...
  • Video perehdytyksen välineenä : Perehdytysvideosarja BW Restaurants ravintolaperheelle 

   Paavilainen, Kaisa (2019)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona ravintolayhtiö BW Restaurantsille. Työn tavoitteena oli tuottaa yhtenäinen perehdytysvideosarja ravintolayhtiön tarpeisiin uusien työntekijöiden perehdyttämisen tueksi. ...
  • Vapaaehtoisten johtaminen verkostomaisessa asiantuntijaorganisaatiossa 

   Rantanen, Marianna (2019)
   Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli luoda johtamismalli Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOlle. Johtamismalli luotiin johtamisen nykytilan ja sen haasteisiin liittyvän selvityksen pohjalta ...
  • Suomenlinnan museoissa käytetyn lisätyn todellisuuden vaikutukset matkailijan museokokemukseen 

   Lemmetty, Olivia (2019)
   Työ käsittelee Suomenlinnan museoissa olevaa lisättyä todellisuutta. Suomenlinnassa on tällä hetkellä kahdessa museossa lisättyä todellisuutta. Nämä museot ovat Ehrensvärd-museo ja Suomenlinnan Lelumuseo, jotka toimivat ...
  • Vauvat ja taaperot- mahdollisuus ravintoloille 

   Lappeteläinen, Jenni (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteena on tuottaa opas ravintoloiden ja pienten lasten perheiden käyttöön. Työ on rajattu koskemaan 0-4-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Työn ulkopuolelle on myös rajattu ...
  • Tunneälykkyys myynnin esimiestyössä 

   Känsälä, Crista (2019)
   Tunneäly on yksi älykkyyden muoto, ja sen merkitys korostuu yhä enemmän nykypäivän työelämässä. Tunneälykkyys sisältää Golemanin tunneälyteorian mukaan omien tunteiden tiedostamisen ja hallitsemisen taidon, kyvyn motivoitua, ...
  • JavaScript Frameworks: Angular vs React vs Vue. 

   Saks, Elar (2019)
   The aim of this study was to compare the three of the most popular JavaScript frameworks in popularity, the difficulty of learning and in performance, so that the reader could make an educated decision when deciding which ...
  • Ytimekkäitä videoita ajankohtaisista aiheista – näin nuoret kiinnostuvat uutissisällöistä 

   Nurmi, Elle (2019)
   Tässä tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä selvitin 15–24-vuotiaiden nuorten kiinnostusta uutisvideosisältöjä kohtaan. Tavoitteeni oli löytää keinoja nuorten uutiskiinnostuksen lisäämiseksi, ja samalla tutkin nuorten nykyisiä ...
  • Developing the brand awareness of Events by Haaga-Helia 

   Kim, Minhwa; Ferrari, Francesco (2019)
   The objective of this thesis is to develop the brand awareness of Events by Haaga-Helia. These day universities such as Haaga-Helia University of Applied Sciences function as any other business, and therefore successful ...
  • Messukahvilan perustaminen 

   Grunfelder, Nico (2019)
   Opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan toimiva messukahvila ratkaisu kahteen Porvoolaiseen messutapahtumaan. Työssä perehdytään muun muassa kertaluontoisen kahvilan perustamiseen liittyviin elementteihin, joita tulee ...
  • Livestriimaus ja sen markkinointi 

   Pitkänen, Toni (2019)
   Sisällöntuotanto livestriimaus-alustoilla on saavuttanut räjähdysmäisen suosion ja se on kasvamassa perinteisten katselumenetelmien ohi suosiossa. Tämän lisäksi livestriimaus on laajentunut videopelien striimauksesta ...
  • Knowledge management process development: An enabler for incident management. 

   Ogbebor, Itadon (2019)
   Management of knowledge in an organization is enabled by various factors. This research provides insight into the elements of an organization and its culture that enable successful knowledge management to affect its incident ...
  • Changing culture inside the a 10U-team 

   Pulkkinen, Eeri (2019)
   This diary-based thesis describes author’s personal development as a coach of junior athletes in an ice hockey club and how he is trying to change the culture inside the team. The entries of this diary thesis consist ...
  • Comparing the success of developing professional hockey players from the CHL drafts 

   West, Adam; Millar, TJ (2019)
   The purpose of this study is to outline the differentiation of success of drafting and developing Professional Hockey Players amongst the three Major Junior Leagues (WHL, OHL, QMJHL) in the CHL. It analyzes three development ...
  • Lifestyletoimittaja vuonna 2030, mitä median murroksen jälkeen? 

   Honkalo, Henna (2019)
   Kehittämistyöni tavoite on tutkia tulevaisuuden ennakoinnin avulla median murroksen vaikutusta erityisesti lifestyletoimittajan työhön. Millaista on lifestylesisältöä tekevän toimittajan työ vuonna 2030? Millainen on ...
  • Työskentely testausautomaation ja DevOps-asiantuntijan tehtävissä 

   Laihanen, Juho Esko Petteri (2019)
   Tämä on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan testausautomaation ja DevOps-asiantuntijan työtehtäviä. Seuranta on toteutettu päiväkohtaisilla merkinnöillä ja viikoit-taisilla analyyseillä. Työssä käsitellään ...
  • Tekoälyyn pohjautuvat henkilöarvioinnit rekrytoinnin tukena – uhat ja mahdollisuudet 

   Hietala, Isa (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä tekoälyyn pohjautuvan henkilöarvioinnin hyödyntämiseen rekrytoinnissa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata tekoälyyn pohjautuvan henkilöarvioinnin uhkatekijöitä ja mahdollisuuksia ja ...
  • SOS-Lapsikylän varainkeruuseen liittyvä kartoitus PK-yrityksistä 

   Saxén, Sven (2019)
   Opinnäytetyössä kuvataan teoriaosuudessa varainhankintaa ja yhteiskuntavastuuta yleisesti ottaen. Työn varsinainen tutkimus osuus koostuu kyselytutkimuksesta kartoittaen pk-yritysten kiinnostusta yhteiskuntavastuulliseen ...