Viimeksi lisätyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 12384

  • RDI - PART OF HIGHER EDUCATION STUDIES 

   Lintilä, Taina; Sivén, Suvi (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2022)
   Research, development and innovation (RDI) projects have increased in higher education institutions in recent years. One of the challenges in higher education is to engage students in the project. Despite the challenges, ...
  • Diary Thesis: Working as a Logistics Analyst 

   Rijal, Suvash (2022)
   This is a diary-based thesis written as per the guidelines of Haaga-Helia University of Applied Sciences. It describes my job and tasks performed as a Logistics Analyst at an employee benefits company in Finland. The ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Toimiva perehdytysmalli suoriutumisen johtamisen kivijalkana 

   Penttinen, Mia (2022)
   Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli rakentaa Recoverille toimiva perehdytyksen kokonaisuus. Tarve projektille oli suuri ja nousi suoraan kohdeorganisaation henkilöstöltä. Johto oli tiedostanut tarpeen perehdytysmallin ...
  • Developing framework for quantifying modernization opportunity 

   Laukkanen, Heimo (2022)
   Information technology development and management literature have an abundance of instructions, guidance and management models to guide on making decisions on creating new information management systems and managing ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Riihimäen Citykatsastukselle 

   Salonen, Satu (2022)
   Opinnäytetyö on asiakastyytyväisyystutkimus Riihimäen Citykatsastukselle. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää keinoja Riihimäen Citykatsastuksen asiakaspalvelun kehittämiseksi. Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään ...
  • Creating a Monetization Model for a Free-to-play Mobile Game 

   Mäkinen, Joona (2022)
   Mobile games are a very popular form of entertainment due to their accessibility and wide range of different games to choose from. Free-to-play mobile games dominate the charts of the most profitable mobile games in every ...
  • Overcoming the user-experience limitations on current professional chief cooks software: development of a solution application 

   Dorsaz, Michel (2022)
   The subject of this thesis project was chosen in response to the demand of a chief cook. The commisionner is not satisfied with the functionalities and user experience provided by the existing software for professional ...
  • PBL as a Tool for Teaching Languages 

   Bellotti, Laurianne; Kimberley, Anna (International Association of Technology Education and Development, 2022)
   The aim of this experiment was firstly to develop students’ French oral and written communication skills, using Problem based learning (PBL) methodology. The second aim of the experiment was to develop the skills needed ...
  • Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen edistäminen yritys X Oy:ssä 

   Kopperi, Emmi (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten työntekijöiden osallistumista vapaaehtoistoimintaan voitaisiin edistää yritys X Oy:ssä. Tämän selvittämiseksi tutkittiin, miten tietoisia yritys X Oy:n työntekijät ovat ...
  • Perehdyttämisen vaikutus työnantajamielikuvaan Yritys X:ssä 

   Luoko, Jenni (2022)
   Työvoiman saatavuus on megatrendi, johon liittyy muun muassa väestörakenteen muutos sekä työperäisen maahanmuuton epävarmuudet. Haasteet työvoiman saatavuuteen konkretisoituivat radikaalisti eri toimialoilla Covid-19 ...
  • Myyntiprosessissa käytettävien järjestelmien haasteet ja niiden vaikutukset työmotivaatioon 

   Koskela, Tiina (2022)
   Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö myyntiprosessin haasteista ja niiden vaikutuksesta työmotivaatioon. Organisaatiossa on käynnissä muutosliike, joka tähtää yhtenäisempiin prosesseihin ja IT-järjestelmiin. Tämän ...
  • CURRICULUM DEVELOPMENT FOR CLOUD SERVICES: ANSWERING THE NEEDS OF THE JOB MARKET 

   Aunimo, Lili; Brkljacic, Maja; Lintilä, Taina; Camara, Antonius; Mrsic, Leo (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2022)
   The technical development and adoption of cloud services in organizations has been growing rapidly over the last years. Thus, there is a high demand for skilled professionals in the field. Institutions of higher education ...
  • Yritysvastuun toteutuminen suomalaisissa rahoitusyhtiöissä 

   Iida, Lindh (2022)
   Yritysvastuu on ajankohtainen ja puhuttava aihe. Sen asema yritysten toiminnassa kasvaa, ja sen eri osa-alueiden huomioonottaminen on edellytys nykyaikaisen yrityksen menestykselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ...
  • Palvelumuotoilu osana Yrityksen X palvelukehitystä 

   Björkenheim, Sari (2022)
   Yritystoiminnan menestystekijät ovat muuttuneet ja kehittyneet merkittävästi vuosikymmenten saatossa aina nykyhetkeen asti. Siinä missä 1900 luvun alussa valmisteollisuuden massatuotanto takasi yrityksille menestymisen, ...
  • Jamix -ruokatuotannonohjausjärjestelmän pikaopas opiskelijakäyttäjille Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa 

   Hamberg, Lila (2022)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakäyttöön pikaopas eli manuaali Jamix-ruokatuotannonohjausjärjestelmän käytöstä. Opinnäytetyön tuloksen tulisi auttaa ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad