Viimeksi lisätyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 8987

  • Deploying Software in the Cloud with CICD Pipelines 

   Ghimire, Ramesh (2020)
   This thesis deals with the practice of software deployment using Continuous Integration and Continuous Delivery pipelines. It introduces modern practices related to System Development Life Cycle such as version control, ...
  • OpenStack ympäristön luonti kotioloissa 

   Salminen, Antti (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda OpenStack pilvilaskenta-alusta kotioloissa. Ensin käyn läpi keskeisimmät pilvipalvelukäsitteet. Esittelen myös suurimmat kaupalliset pilvipalvelujen tarjoajat ja vertailen niiden ...
  • Kehittyminen aloittelevana palkanlaskijana 

   Tamminen, Anna (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilökohtaista kehittymistä aloittelevasta palkanlaskijasta mahdollisimman itsenäiseksi palkanlaskijaksi seuranta-ajalla 26.03 – 07.06.2020. Opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamallisena. ...
  • Tunneälyn merkitys assistenttityössä 

   Ruumensaari, Heidi (2020)
   Tunneäly on yksi älykkyyden muodoista, jota on tutkittu vielä varsin vähän, mutta siitä puhutaan nykypäivänä enemmän kuin aiemmin. Tunneäly tarkoittaa kykyä havaita omia sekä toisten ihmisten tunteita, ymmärtää niitä sekä ...
  • Product Ownerista Scrum Masteriksi - asiantuntijatyö vakuutusyhtiön verkkokaupassa 

   Anttila, Kalle (2020)
   Product Ownerista Scrum Masteriksi - asiantuntijatyö vakuutusyhtiön verkkokaupassa on päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö, jossa seurataan asiantuntijan päivittäistä työtä vakuutusyhtiön verkkokaupasta vastaavassa tiimissä ...
  • Assistentti etänä – Onnistuneen etätyön edellytykset globaalissa yrityksessä ja poikkeusajan vaikutukset työhön 

   Yli-Perttula, Laura (2020)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin silloisen Metson, nykyisen Metso Outotecin, assistenttien käsityksiä ja ajatuksia etätyöstä ja sen tekemisestä kevään 2020 pandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana. Opinnäytetyössä tutkittiin, ...
  • Digital disruption: experiences of Finnish eCommerce companies´ development 

   Mäki, Marko; Toivola, Tuija (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2020)
   The aim of this paper was to contribute to the expansion of the eCommerce (eCom) operations of small and medium sized companies (SMEs) in Finland to global markets. We also wanted to investigate and reflect on our experiences ...
  • Design thinking tools in creating business growth: Case Canon Oy, printing service for micro companies 

   Lumenkoski, Hanna (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia muotoiluajattelua liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. Eri kasvuteorioita on käsitelty muotoiluun yhdistettynä ja opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuukin näiden yhtymästä. ...
  • STUDENTS’ PERCEPTION OF GROWTH AND SCALABILITY OF STARTUP IDEAS 

   Mubaraz, Syed; Luomakoski, Jari; Khan, Rakhshanda; Heikkilä, Jutta (IATED, International Association of Technology, Education and Development, 2020)
   This study deals with the development of startup ideas, created in three entrepreneurial hackathons. We present a case of two similar interactive workshops, which took place after these three entrepreneurial hackathons. ...
  • Ravintolat politiikan pelinappulana 

   Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, 2020)
   Rqavintola-ala on saanut meillä ja maailmalla koronan seurauksena enemmän partlamenttiaikaa ja palstatilaa kuin koskaan aiemmin.
  • Kohdemaan kulttuurituntemuksen merkitys kansainvälisessä liiketoiminnassa 

   Utoslahti, Päivi (2020)
   Kansainvälistyville yrityksille on tarjolla useita kulttuurien ominaisuuksia selittäviä konsepteja, mutta yleisesti kulttuurituntemuksen merkitys kansainvälisen liiketoiminnan onnistumiselle on tuntematon. Ei myöskään ole ...
  • RPA-testaus osana SAFe-kehitysprojektia 

   Karhu, Riikka (2020)
   Ohjelmistorobotiikka on helppo tapa automatisoida työtehtäviä. Robotiikka sopii erityisesti toistoa vaativien tehtävien automatisointiin, jolloin arvoa tuottavaan asiantuntijatyöhön jää enemmän aikaa. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Experiences with implementing the Living Lab concept in rural Tanzania 

   Habiyakare, Evariste; Heikkanen, Sakariina; Räihä, Kalle (Laurea ammattikorkeakoulu, 2020)
   The Living Lab (LL) concept is a widely used tool, especially in developed countries. Living Labs are a good way to establishing an open collaborative innovation among different stakeholders in real-life settings. The aim ...
  • Saanko näyttää maailmani : Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla 

   Heinilä, Henna; Honkanen, Eija; Pitkänen, Karoliina; Wredfors, Marjo (Live palvelut, 2020)
   Tämä työkirja koottiin Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämä-taitojen tukena –hankkeessa (2019–2021). Hankkeessa perehdytettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ...
  • Markkinatutkimus aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman tukena 

   Kuusela, Johanna (2020)
   Liiketoimintasuunnitelma on oleellinen osa kilpailukykyisen yrityksen toimintaa. Liiketoimintasuunnitelmalla jäsennellään yrityksen strategiaa sekä operatiivisia toimia. Sisäiseen tarkasteluun laadittu liiketoimintasuunnitelma ...