Viimeksi lisätyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 15490

  • Markkinatutkimus Puolan markkinasta 

   Mensola, Sara (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä produktina markkinatutkimus Puolan markkinasta kirjoituspöytätutkimuksena toimeksiantajayritys Nanoksi Oy:lle. Tavoitteena on toimia osaltaan apuna Nanoksin laajentumiselle Puolaan ...
  • Strategy Plan for an entrepreneurship from the educational tourism industry 

   Arizzi, Cynthia (2023)
   This thesis examines a case study of a small business related to educational tourism founded in Argentina. In 2017, the challenges it has faced and the need to have a strategy plan to stay in the market, grow its profitability ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Export Consulting Internship Diary 

   Isopoussu, Elina (2024)
   During an 8-week reporting period of an internship spanning over 5 months, a Bachelor in Business Administration student undertook an internship at an export consultancy firm in Barcelona, Spain. The primary focus was to ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Tavoitteena hyvinvoiva hybridityöyhteisö: työhyvinvoinnin nykytilan kartoitus ja jatkotoimenpide-ehdotukset 

   Järvinen, Jenna (2024)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona ulkoistettua asiakaspalvelua tarjoavalle yritykselle, joka haluaa pysyä anonyyminä tutkimuksen julkaisua varten. Täten yrityksestä tullaan käyttämään nimitystä Yritys X. Opinnäytetyön ...
  • Miten soveltaa teoreettista oppimista työpaikalla - Linux komentorivin käyttö 

   Steinmetz, Marie-Helene (2024)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten soveltaa teoreettista oppimista työpaikalla keskittyen Linuxin komentorivin käyttöön. Opinnäytetyössä seurattiin 9 viikon ajan päiväkirjamerkintöjen avulla ammatillista kehitystä ja oppimista ...
  • Helsingin varhaiskasvattajien koettu työhyvinvointi ja heidän toiveensa keinoista sen parantamiseen 

   Valmu, Nelli (2024)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Helsingissä työskentelevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten koettua työhyvinvointia ja heidän toiveitaan keinoista sen parantamiseen. Helsingin varhaiskasvatuksen heikko tilanne on ollut ...
  • Kuntien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointi : YHDESSÄ – Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät -hankkeen satoa 

   Harmokivi-Saloranta, Paula; Laiho, Tiina; Punna, Mari; Laitinen-Väänänen, Sirpa
   Haaga-Helia julkaisut : 1/2024 (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2024)
   Kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työssä yhdistyy asiantuntijatyö fyysiseen liikunnanohjaustyöhön. Erityisesti pienissä kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevät voivat työskennellä yksin ilman vertaiskollegan tukea. ...
  • Airline Revenue Management - How to improve forecast accuracy in an unstable operating environment? 

   Himanka, Mia (2024)
   Revenue Management plays a key role in any airline’s financial success. As the industry has low profit margins, maximising revenue and profits is critical. During recent years the airline industry has suffered from many ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Sosiaalisen median markkinoinnin opas pienille voimisteluseuroille 

   Vesa, Emmi (2024)
   Opinnäytetyön aiheena on urheiluseuramarkkinointi ja tavoitteena luoda sosiaalisen median markkinoinnin opas pienille voimisteluseuroille. Oppaan aihe on ajankohtainen, sillä pienet voimisteluseurat kärsivät usein ...
  • Development of Human Resource Management in SME 

   Aleksanian, Polina (2024)
   The thesis aimed to strategically develop Human Resource Management in SME by developing, standardizing, and facilitating the operations within the department. The purpose followed during the thesis was to enable the growth ...
  • Työnantajamielikuvan parantaminen etätyömahdollisuuden avulla organisaatiossa X 

   Saarinen, Kaisa (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia etätyömahdollisuuden vaikutusta toimeksiantajan, valtionhallintoon kuuluvan organisaation X työnantajamielikuvaan ja miten sitä voitaisiin hyödyntää työnantajamielikuvan kehittämisessä. ...
  • Perustajaurakointituottojen käsittely kirjanpidossa 

   Murto, Johanna (2024)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä perustajaurakoitsijan tuottojen käsittelyyn yhtiön kirjanpidossa. Opinnäytetyön produktina tuotettiin opas perustaurakoinnin tulojen käsittelystä kirjanpidossa. ...
  • Research of the Travel Preferences of Young Finnish Adults in Transportation and How They Are Affected by Sustainability 

   Silvennoinen, Saara; Turunen, Marjaana (2023)
   This is a research-based thesis about the travel preferences of young Finnish adults in transportation and how the travel preferences are affected by sustainability. The purpose of this research is to find out what are the ...
  • Pedagogit teknologian pyörteissä 

   Tamminen, Niila; Selvenius, Kati; Mäkinen, Leena; Talaslahti, Anne-Maritta; Valkki, Outi; Aura, Pirjo; Turunen, Helena
   AMK-lehti/UAS journal : 3/2023 (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2023)
   Nopea teknologian kehitys haastaa pedagogit kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Heidän tulee ylläpitää digiteknologista tietämystään ja hyödyntää entistä paremmin erilaisia oppimisympäristöjä. Monet digitaaliset sovellukset ...
  • Pedagogit teknologian pyörteissä 

   Tamminen, Niila; Selvenius, Kati; Mäkinen, Leena; Talaslahti, Anne-Maritta; Valkki, Outi; Aura, Pirjo; Turunen, Helena
   AMK-lehti/UAS journal : 3/2023 (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2023)
   Nopea teknologian kehitys haastaa pedagogit kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Heidän tulee ylläpitää digiteknologista tietämystään ja hyödyntää entistä paremmin erilaisia oppimisympäristöjä. Monet digitaaliset sovellukset ...