Viimeksi lisätyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Viitteet 16-30 / 10511

  • Muutosten johtaminen Fortumin luvanvaraisessa ydinvoimaliiketoiminnassa 

   Leinonen, Ruusaliisa (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa Fortumin luvanvaraisen ydinvoimaliiketoiminnan muutosjohtamisen menettelyjen ja muutosmallin kehittämiseksi sekä laatia kehitysehdotukset olemassa olevan ohjeistuksen parantamiseksi. ...
  • Komponenttikirjaston rakentaminen Storybookin avulla 

   Piispanen, Elina (2021)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana on ohjelmistokehitysyritys, joka on osa rakennus- ja kiinteistöalalla toimivaa konsernia. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa Storybookin avulla komponenttikirjasto, ...
  • Työntekijöiden itsensä johtaminen eräässä finanssialan yrityksessä 

   Knuutila, Laura (2021)
   Tämä tutkimus on toteutettu opiskelijan omana tutkimuksena. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia itsensä johtamisen toteutumista yhdessä Suomen suurimmista finanssialan yrityksistä toimivan perinnän ja luotonvalvonnan yksikön ...
  • Improving Blended Learning Usage in South African Universities : A Case of Tshwane University of Technology 

   Kgasi, Mmamolefe Rosina (2021)
   The emerging technologies are changing the world’s way human beings do their work in all sectors education inclusive. More so, the increasing global challenges such as the covid-19 pandemic calls for the harnessing of ...
  • Skenaariotyö Hämeenlinnan kaupungissa 

   Luukkonen, Hilkka (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä skenaariotyöhön Hämeenlinnan kaupungissa vuosina 2020-21 ja kaupungin johdon näkemyksiin ja kokemuksiin tehdystä skenaariotyöstä sekä matkasta kohti strategiatyön käynnistymistä. ...
  • Strateginen kyvykkyystarkastelu IT:n näkökulmasta 

   Saukkonen, Jyrki (2021)
   IT-työn kokonaisuuden hahmottaminen ja liiketoiminnan kehittämisen priorisointi strategisiin painopistealueisiin on vaikeaa. Opinnäytetyön ja kehittämistehtävän tavoitteena oli selvittää, millaisia kyvykkyyksiä Finavia ...
  • Asiakkuusmarkkinoinnin visiota toteuttamassa : osaamisen ja työmallien kehittäminen suuressa tietoliikenneyhtiössä 

   Lavonen, Jasmin (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Suomessa toimivan tietoliikenneyhtiön kuluttajaliiketoiminnan asiakkuusmarkkinoinnin tiimin osaamista ja työmalleja määritetyn vision toteuttamiseksi. Kohdeyrityksen ...
  • Ketterien ohjelmistokehitys menetelmien vertailu: Scrum ja Extreme Programming 

   Hotakainen, Ville (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kahta ketterää menetelmää: Scrum ja Extreme Programming (XP). Kummastakin menetelmästä selvitettiin eroavaisuuksia sekä niiden projektisoveltuvuutta ohjelmistotuotannossa käytettäviin ...
  • Syötteen matkailualueen kesämatkailun asiakasprofilointi 

   Viitanen, Tia; Kurkela, Noora (2021)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena on selvittää toimeksiantajalle Hiihtokeskus Iso-Syötteelle Syötteen matkailualueen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymistä luomalla erilaisia asiakasprofiileja ...
  • Paluu ruokalaan 

   Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, 2021)
   Vanha kotitalousopettajahahmoni heräsi pari vuotta sitten eloon, kun pääsin tutustumaan Turengin uuteen keskuskeittiöön. Kuulin henkilöstöltä monia tarinoita ruokatuotannon ja -kuljetusten sekä kouluruokailun järjestämisen ...
  • Ruokaa turuilta ja toreilta 

   Heikkinen, Vesa (Mediatalo Keskisuomalainen, 2021)
   Ollakko kesällä auki vai kiinni, siinäpä kysymys. Ravintola-alan horisontti on ollut hämärän peitossa jo runsaan vuoden. Nyt visiona on hyvä myyntikesä sekä iloiset, liikkuvat, janoiset, nälkäiset ja rokotetut asiakkaat.
  • Marokko elämysmatkakohteena 

   Huttunen, Anu (2021)
   Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, minkälaisista Marokossa tarjottavista elämyksistä suomalaiset täysi-ikäiset matkailijat ovat kiinnostuneet ja olisivatko kyseiset matkailijat valmiita matkustamaan ...
  • Editor Helsinki Oy:n Wematchu palvelu: Millainen digi- markkinointi puhuttelee milleniaaleja? 

   Rykovskaya, Lolita (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan milleniaalien mielipiteitä Editor Helsinki Oy:n uudesta Wematchu -palvelusta ja sitä, miten palvelua voisi kehittää. Työssä kartoitetaan myös, millaista markkinointiviestintää milleniaalit ...
  • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma urheilu- ja vaatealan myymälälle 

   Nurmi, Markus (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia urheilu- ja vaatealan myymälälle sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja some-kalenteri, joiden avulla saadaan some-markkinointiin säännöllisyyttä ja lisätään myymälän näkyvyyttä ...
  • Application Specialist level 2, Working Diary 

   Lahtinen, Teemu (2021)
   This thesis has been written in a dairy format, and it tells a daily life of a person working as IT-Specialist in a service desk job. The work consists of eight weeks of documentation of the working days that are during ...