Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia autismikirjon nuorten aikuisten palvelutarpeen arvioinnista 

  Hänninen, Marjut (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nuorten aikuisten parempaa huomioimista yhteiskunnassa ja heidän tukemistaan erilaisten palveluiden avulla on korostettu viime vuosina. Nuorten tarpeiden huomioiminen ja heidän tukeminen on ollut päättäjien agendalla ...
 • Betonikerrostalon elementtisuunnittelu ja elementtirakentamisen kehittäminen 

  Myllys, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asuinkerrostalon elementtisuunnittelu betonielementein. Elementtisuunnitteluun kuului kokonaisuudessaan elementtikaavioiden laadinta kerroksittain sekä seinä-, pilari-, ja ...
 • Lapsi tapaturmapotilaana - Fyysinen trauma : oppimateriaalia Tampereen ammattikorkeakoululle 

  Pulst, Mona; Ryöti, Kamilla; Ylönen, Janika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä Tampereen ammattikorkeakoululle kolme laadukasta ja näyttöön perustuvaa oppimateriaaliksi tarkoitettua hoitotyön hoitosuunnitelmaa, joiden pohjana toimii kolme ...
 • Kommunikaatio kehitysvammaisen lapsen kanssa 

  Paulamäki, Joanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja -apuvälineistä, joita voidaan hyödyntää kehitysvammaisilla lapsilla. Opinnäytetyön tehtävinä oli kartoittaa, millaisia puhetta tukevia ...
 • Postoperatiivinen vuodeosastohoito : Potilasohje elektiivisille leikkauspotilaille 

  Lamminsivu, Janita; Mäkinen, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda potilasohje elektiivisille leikkauspotilaille, koskien postoperatiivista vuodeosastohoitoa. Tavoitteena oli lisätä potilaiden turvallisuuden tunnetta, koota tietoa ...
 • RALA-Sertifiointi kallionlouhintaan 

  Mansikkamäki, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli RALA-sertifikaatin valmistelu ja hakeminen kallionlouhinta-alalla toimivalle Metarno Oy:lle. Sertifikaatin haku on tärkeä ja ajankohtainen yritykselle. Rakennusalalla RALA-sertifikaatti on yhä ...
 • Verkkokiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen sairaanhoitajan näkökulmasta 

  Järvinen, Sisko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kirjoitettiin osana aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen prosessia. Työn tarkoituksena oli tarkastella verkkokiusaamista sairaanhoitajan näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää ja tuottaa tietoa ...
 • Housemusiikin tuotannon prosessi FL Studiolla 

  Pöri, Ilari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä housemusiikin tuotannon vaiheita, tuotannollisia keinoja, haasteita sekä ongelmia. Opinnäytetyön tavoitteena oli ratkaista tuotannon prosessissa syntyviä ongelmia ja tuoda ...
 • 3D-tulostus : kierrätettävien materiaalien käyttö materiaalia lisäävässä valmistuksessa 

  Yli-Paunu, Eeva (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle ja opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä materiaalia lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen sekä tulostusmateriaalien kierrätysmahdollisuuksiin. Materiaalien ...
 • Väylä- ja tila/hälytyslistan suunnittelu 

  Palani, Sabah (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään prosessiautomaation keskeiset asiat, kuten prosessiautomaation rakenne, hajautettu ohjausjärjestelmä (DCS) ja TLJ-järjestelmä. Lisäksi käsitellään viestintä teollisuudessa yleisesti ja ...
 • Saarihakkuiden suunnittelu ja erityispiirteet 

  Laakso, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö lähti liikkeelle UPM Metsän tarpeesta. Vuonna 2015 Pirkanmaalla suoritettiin saarihakkuita UPM:n toimesta. Korjuuyrittäjänä toimi Kone-Yijälä Oy. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, minkälainen saarikorjuukalusto ...
 • Portaalin Pojat Oy:n strategian luominen budjetti-, kassavirta- ja kannattavuuslaskelmien avulla 

  Rein, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda selkeästi esille strategian luomisen vaiheita ja siinä apuna käytettäviä talouden työkaluja. Opinnäytetyön aihe syntyi kiinnostuksesta yrityksen strategista johtamista kohtaan ...
 • Ikäihmisen hoito päivystyksessä : tarkistuslistat hoitajille 

  Karo, Sara; Kolu, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kaksi tarkistuslistaa terveyskeskuksen päivystyksen hoitajien käyttöön niistä asioista, joita tulee ottaa huomioon potilaan tulo- ja lähtötilanteessa. Opinnäytetyön tehtävät olivat ...
 • Peruselintoimintojen häiriöt ja hoitoelvytys – koulutussuunnitelma 

  Joutsenkoski, Päivi; Vasama, Paula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää TAYS Sydänsairaalan sydänosasto 2:n elvytystoimintaa systemaattisemmaksi. Tarkoituksena opinnäytetyössä oli tehdä koulutussuunnitelma hätätilapotilaan tunnistamisesta ja hoitoelvytyksestä. ...
 • Korkeiden lämpötilojen komposiitit lentokonerakenteissa 

  Kemppinen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Patria Aviation Oy:n tuotekehitysyksikölle syksyn 2018 aikana. Työn tavoitteena oli selvittää, onko nykyisin kaupallisesti saatavilla korkeita lämpötiloja kestäviä komposiittimateriaaleja, jotka ...

Näytä lisää