Uusimmat viitteet

 • Internet perheessä : animaatio Viisaat Valinnat -hankkeeseen 

  Vainionpää, Niina; Vihavainen, Oona (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää internetin käytön vaikutuksia sekä tuottaa Viisaat Valinnat -hankkeeseen ohjaus- ja opetusmateriaalia internetin käytön vaikutuksista nuorille aikuisille. Opinnäytetyön tehtävänä ...
 • Leikkauspotilaan lämpötaloudesta huolehtiminen : Kirjallisuuskatsaus 

  Hyvärinen, Päivi; Hyytinen, Anselmi; Mäkelä, Jenni (2019)
  Perioperatiivisen hoidon aikana monien potilaiden kehon lämpötila laskee alle normaalilämmön. Normaalilämpöä ylläpitämällä ehkäistään hypotermiasta johtuvia komplikaatioita, joihin lukeutuu muun muassa suurentunut ...
 • Paikalla muuratun tulisijan ohjeistus 

  Hyötyläinen, Sami (2019)
  Paikalla muurattun tulisijan tekemiseen tarvitaan paljon tietoa. Tulisijan rakenteet vaativat erilaisia työmenetelmiä tulisijan muurauksen eri vaiheissa. Tulisijaa muuratessa pitää ymmärtää tulisijan rakennetta ja ...
 • Asenteet vaihtoehtoista käymälätekniikkaa ja ihmisperäisiä ravinteita kohtaan : case: Hiedanranta 

  Haikonen, Jani (2019)
  Tämän työn tarkoituksena oli analysoida erotteleviin käymälöihin ja ihmisperäisten kierrätyslannoitteiden ja -lannoitevalmisteiden käyttöön ruoantuotannossa liittyvän kyselyn vastausaineisto. Tavoitteena oli selvittää ...
 • Taiteellisen työryhmän ryhmädynamiikka ja konfliktien ratkaisu elokuvan jälki-tuotannossa 

  Pellonpää, Vilma (2019)
  Opinnäytetyön aiheena on taiteellisen työryhmän ryhmädynamiikka ja työyhteisökonfliktit ja niiden ratkaiseminen. Työssä tutkittiin ohjaajaa ja leikkaajaa esimerkkinä käyttäen, miten taiteellinen työryhmä muodostuu ja ...
 • Pientalorakentajan opas 

  Taka-Prami, Max (2019)
  Opinnäytetyö tehtiin Turun kaupungin rakennusvalvonnalle. Opinnäytetyössä perehdytään rakentamista ohjaavaan lainsäädäntöön ja määräyksiin sekä selvitetään pientalohankkeen rakennuslupaprosessia ja rakentamisen aikaisia ...
 • Sovellusjakelun toteuttaminen System Center Configuration Managerilla 

  Niittymäki, Karo (2019)
  Tämä opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Microsoftin System Center Configuration Manager (SCCM) -järjestelmänhallintatyökaluun ja sen toimintaan. Opinnäytetyön tarkoitus oli suorittaa SCCM-järjestelmän käyttöönotto ...
 • Elämä on kuin suklaarasia - ikinä et tiedä mitä saat : kehitysvammaisten henkilöiden näkemyksiä elokuvassa esitetystä vammaisuudesta 

  Hiltunen, Joni (2019)
  YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista ensimmäisessä artiklassa määritellään sopimuksen yhdeksi päätarkoitukseksi taata vammaisille henkilöille yhdenvertaiset ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää ...
 • Ohjelmiston vianetsintä sulautetuissa järjestelmissä 

  Rauman, Mikko (2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli tamperelainen UnSeen Technologies Oy. UnSeenillä oli aloitettu uusi projekti, joka perustui sulautettuihin järjestelmiin. Uuten projektiin ilmeni tarve kouluttaa henkilökuntaa vianetsintään ...
 • Google Speech -rajapinta mobiilisovelluksessa 

  Kallio, Eetu (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Google Speech -rajapintaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin alustariippumattomissa mobiilisovelluksissa. Lisäksi haluttiin selvittää, onko rajapinta yhteensopiva toimeksiantaja ...
 • Kiinteistöpalvelut osana rakennushankkeen elinkaarimallia 

  Stenvik, Karoliina (2019)
  Opinnäytetyö käsittelee kiinteistöpalveluita osana rakennushankkeen elinkaarimallia. Tällä tarkoitetaan sitä, että valittu kiinteistöpalveluyritys ottaa osaa rakennushankkeen suunnitteluun, kiinteistönhuollon mitoitukseen ...
 • Turboahtaminen : sopivan ahtimen valinta ottomoottorille 

  Kettunen, Petri (2019)
  Tämän opinnäytetyön taustalla on turboahtamiseen liittyvä autoprojekti, johon oli tarve selvittää sopivan ahtimen koko. Työssä käsitellään turboahtamisen teoriaa sisältäen turboahtimen rakenteen, laskentaan tarvittavat ...
 • Elements of the West Coast Approach to Sound Synthesis 

  Nielsen, Henri (2019)
  The objective of this work was to study the West Coast approach to synthesis, originally developed by Don Buchla. The objective was to find out what the approach is, how it was developed, and how the individual elements ...
 • Kosteuskierros 

  Pousi, Konsta (2019)
  Opinnäytetyön taustalla on Peab Oy:n päätös kehittää kosteudenhallintaa työmaillaan. Rakentamisen kosteusongelmien ollessa ajankohtainen puheenaihe on ensiarvoisen tärkeää perehtyä ongelmien ytimeen ja kehittää toimintaa ...
 • Yritysmyynnin aktivointi sekä myyntiprosessin kehittäminen 

  Puurunen, Kosti (2019)
  Tämän opinnäytetyön päämääränä on luoda toimintamalli yritysmyynnin aktivointi sekä yritysmyynnin prosessien kehittäminen. Opinnäytetyö tarkastelee yritysmyyntiä sekä prosessin kehittämistä seuraavista näkökulmista: ...

Näytä lisää