Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Kotisynnytysten eettisyys : integratiivinen kirjallisuuskatsaus 

  Peltomäki, Julia; Pitkälä, Elena (2024)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, mitä eettisiä näkökulmia suunniteltuihin kotisynnytyksiin liittyy. Kotisynnytys on viimevuosien aikana ollut kasvava trendi useammassa maassa, kuten myös Suomessa. Ammattilaisen on tärkeää ...
 • Lääkevalmisteen HPLC-analyysimenetelmän kehitys ja validointi 

  Vallius, Veera (2024)
  Opinnäytetyö tehtiin Hämeenlinnassa sijaitsevan Vitabalans Oy:n laboratoriossa. Vitabalans Oy on suomalainen lääkkeitä, lisäravinteita, lääkinnällisiä laitteita sekä eläinten täydennysrehuja ja hoitotarvikkeita valmistava ...
 • Autojen kilpailutuspalvelu Baanan brändikuva ja kehitystyö 

  Wongkham, Bunphithak (2024)
  Opinnäytetyö käsittelee Nettiauton kehittämän autojen kilpailutuspalvelun Baanan brändikuvaa, palvelupolkua ja markkinakenttää palvelumuotoilun näkökulmasta. Baanan brändin kehittyminen oli opinnäytetyön ajankohtana ...
 • Sisäisen laskennan ohjelmistovaihtoehdot tilitoimistoasiakkaille 

  Kasurinen, Alissa (2024)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli sisäisen laskennan ohjelmistovaihtoehtojen vertailu tilitoimistoasiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoite oli esitellä muutamaa sisäisen laskennan ohjelmistoa ja helpottaa ...
 • Päihdeongelmaisten vanhempien tukeminen synnytyksen jälkeisessä kätilötyössä 

  Tammi, Camilla; Tapanainen, Emma (2024)
  Opinnäytetyössä kuvataan, millaista tukea päihdeongelmaiset vanhemmat kaipaavat synnytyksen jälkeisenä aikana. Työ tarjoaa ajankohtaisimman näyttöön perustuvan tiedon aiheesta ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön sekä ...
 • Etnografinen museoelokuva ja elvyttävän etnografian periaate 

  Försti, Jussi (2024)
  Elokuvakamera kuului pitkään kansatieteilijöiden tutkimusvälineistöön. Suomessa tuotettiin huomattava määrä kansatieteellisiä elokuvia perinteisen maatalouskulttuurin työtavoista ja elämänmenosta pitkin 1900-lukua. Myös ...
 • Digital marketing strategy: a case study of a Finnish clothing company 

  Hänninen, Joonatan (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää digitaalisen markkinoinnin strategia ja brändiohjeet tapausyritykselle, Pieces to Pieces Oy:lle. Vastaperustettu suomalainen streetwear-vaateyritys perustettiin syyskuussa 2023, ...
 • Selvitys opinnäytetöistä biotuotetekniikan koulutuksessa 

  Loppinen, Ville (2024)
  Opinnäytetyö käynnistyi Tampereen ammattikorkeakoulun Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelman tarpeesta teettää selvitys koulutusohjelmasta viime vuosina valmistuneista opinnäytetöistä. Kyseessä oli siis selvitystyö, jonka ...
 • RFID-tunnistuksen käyttö satamanosturiautomaatiossa 

  Hersti, Pauli (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa Konecranes Finland Oy:n laiteturvallisuutta. Sen saavuttamiseksi luodaan RFID-pohjainen järjestelmä nostureiden automaattiseen tunnistamiseen. Tunnistusjärjestelmällä tunnistetaan ...
 • Tasavertaisuus Compass Groupin työkulttuurissa ja sen edistäminen 

  Mäkilä, Maiju (2024)
  Tasavertaisuus on hyvin ajankohtainen asia, johon törmää tällä hetkellä kaikkialla niin arjessa kuin työssäkin. Vaikka tasavertaisuus koetaan Suomessa olevan hyvällä tasolla, tulisi sitä edelleen kehittää. Työelämässä ...
 • 50 vuotta Jämerän arkkitehtuuria 

  Mäki-Latvala, Helmi (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kevytbetonirakenteisten Jämerä-kivitalojen arkkitehtuurin muutosta vuodesta 1974 vuoteen 2024. Työssä analysoitiin höyrykarkaistun kevytbetonin sekä yhteiskunnallisten muutosten ...
 • ISO 14001- alkukartoitus : Pirkanmaalla sijaitsevalle metallipajalle 

  Blomqvist, Juha (2024)
  Tässä opinnäytetyössä tehdään ISO 14001 -standardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän alkukartoitus Pirkanmaalla sijaitsevalle metallipajalle. Toimeksiannon tavoitteena on selvittää, millaisia toimenpiteitä yrityksen täytyy ...
 • Teknologia perioperatiivisessa hoitotyössä : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Kaipia, Riina (2024)
  Digitalisaation myötä leikkaussalitoiminta on muuttunut yhä teknologiapainotteisemmaksi. Leikkaussalien toimintaa on pystytty tehostamaan ja helpottamaan erilaisten teknologiainnovaatioiden avulla. Opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
 • Tiedolla johtaminen operatiivisen johtamisen tukena 

  Jyrkinen, Hintriikka (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Power BI -työkalu operatiivisen johtamisen ja sisäisen viestinnän tueksi yhteistyöyritykselle hyödyntäen jo olemassa olevia mittareita ja osallistamalla yrityksen työntekijöitä. ...
 • Kajaanin kaupungin jalankulku- ja pyöräilyväylien kuntotutkimus : Kajaaninjoen eteläpuolisella alueella 

  Kolehmainen, Kalle-Pekka (2024)
  Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää Kajaanin kaupungin jalankulku- ja pyöräilyväylien pintakuntoa ja liikennöitävyyttä. Työn toimeksiantajana oli Kajaanin kaupunki, jonka tilauksesta kuntotutkimus tehtiin. ...

Näytä lisää