- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Ajoneuvon ohjausyksikön testaus ja jatkokehitys 

   Louhela, Ilkka (2022)
   Ilmastonmuutoksen seurauksena Eurooppa pyrkii siirtymään kohti vihreämpää tulevaisuutta, jonka vuoksi eri tahot tutkivat mahdollisuuksia siirtyä pois vanhoista polttomoottorikäyttöisistä raskaista ajoneuvoista kohti kokonaan ...
  • Eristyslasiosaston kilpailukyvyn kehittäminen 

   Holopainen, Jani (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Pilkington Automotive Finland Oy:n Tampereen tehtaan eristyslasiosaston kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää osaston kilpailukykyetuja ja mahdollistaa niiden ...
  • Oikeussubjekti, oikeustoimi ja edustaminen : oppimateriaalia Sopimus- ja velvoiteoikeuden opintojaksolle 

   Saarinen, Anna; Toivaala, Hanna (2022)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Tampereen ammattikorkeakoulun tarpeeseen. Työn tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaalia sopimus- ja velvoiteoikeuden opintojaksolle. Tavoitteena oli luoda ...
  • Hoitajan kuormittumisen ja palautumisen tasapaino 

   Hakanpää, Minna (2022)
   Opinnäytetyö on tehty osana Tampereen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Kestävä Aivoterveys -hanketta. Tavoitteena oli edistää hoitajien palautumista tuotetun tiedon avulla. Tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin hoitajat ...
  • Välilihan repeämien ehkäisy synnytyksen hoidossa 

   Oksanen, Noora; Hinttala, Vilma (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata synnytyksen ponnistusvaiheen hyvää hoitoa ja sitä, miten ponnistusvaiheessa voidaan vaikuttaa välilihan repeämien ehkäisyyn. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mikä merkitys ...
  • Yleisimmät vastasyntyneen terveysongelmat : tietoa vanhemmille 

   Raitanen, Roosa; Turja, Riina (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä tietoa täysiaikaisen vastasyntyneen lapsivuodeaikana esiintyvistä sairauksista ja luoda niistä vanhemmille suunnattua digitaalista verkkomateriaalia. Tehtävänä oli selvittää, millaista ...
  • Tahtituotannon tilannekuva digitaalisten työkalujen avulla 

   Lampinen, Konsta (2022)
   Tahtituotannon yleistyessä ja luodessa vakituista jalansijaa osaksi suomalaista rakennusteollisuutta voidaan pitää todennäköisenä, että onnistuneiden tahtihankkeiden rohkaisemana yhä useammat päätoteuttajat pyrkivät ...
  • Puhallusmuovaussolun kehitysprojekti 

   Airaksinen, Teemu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli puhallusmuovauskonetta palvelevan robotisoidun solun layoutin suunnitteleminen olemassa olevan automatiikan rinnalle, sekä robotin alle tulevan korokepukin ja pneumatiikan avulla toimivan ...
  • Sahalinjan laitteiden kriittisyys- ja kuntoluokitus : UPM-Korkeakosken saha 

   Paavola, Tino (2022)
   Sahalinjaan kuuluu useita eri laitteita ja niiden kunnossapidon sekä investointien suunnittelu on haastavaa. Kunnossapito on välttämätöntä sahan toimintakyvyn sekä kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Opinnäytetyössä ...
  • Betonin syklisen jäätymisen ja sulamisen vaikutus varhaislujuudenkehitykseen 

   Laakso, Liisi (2022)
   Opinnäytetyössä selvitetään betonin syklisen jäätymisen ja sulamisen vaikutusta lujuudenkehitykseen betonin varhaisvaiheessa. Valutyöt sekä betonin puristus- ja tartuntavetolujuuskokeet tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun ...
  • Challenges and barriers of SMEs from developing countries (training and consulting sector) 

   Mahdi, Ahmed (2022)
   Small and medium enterprises have received significant development and great interest from many international organizations and economic researchers. It is one of the best means that drive economic growth due to its rapid ...
  • Verkon käyttötoiminnat ja suunnittelutyökalut 

   Könssi, Viviana (2022)
   Opinnäytetyön keskeisenä teemana oli tutkia jakeluverkon suunnittelun ja käyttötoiminnan tukityökaluja sähköverkon toiminnan näkökulmasta. Tutkimus toimi pohjana Tampereen ammattikorkeakoulun sähköverkkojen suunnittelun ...
  • Autonomisen liikenteen kehitys ja teknologia 

   Sillanpää, Roope (2022)
   Autonominen liikenne yleistyy nopealla tahdilla. Viime vuosina se on noussut näkyvästi esille liikenteen kehityksessä. Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin autonomisen liikenteen kehitykseen ja teknologiaan. Työn menetelmänä ...
  • Valmentava myynnin etäjohtajuus 

   Kankfelt, Marja (2022)
   Myyntityön digitalisoitumisen ja asiakaskäyttäytymisen muuttumisen seurauksena myyntityö on kovassa muutoksessa. Etätyötä, jossa ei tavata enää asiakkaita eikä kollegoja kasvotusten tullaan tekemään entistä enemmän. Tämä ...
  • The applicability of a field pH meter in a laboratory setting : evaluation of field pH meter in compost and soil monitoring as a resource-efficient alternative to standardised methodology 

   Bartusevics, Finnja (2022)
   The aim was to identify if a field pH meter can be used in monitoring soil and compost pH as a more time-efficient but as accurate method compared to the standardised method described in EN 13037:2011. The study was ...
  • Orgaanisesta testaamisesta systemaattiseen 

   Rasi, Jaakko (2022)
   Opinnäytetyössä keskitytään tutkimaan tuotekehitystiimin sisäistä kehitystä yleisellä tasolla ja tarkemmin testaajan näkökulmasta. Opinnäytetyö suoritettiin yhtiölle, joka perustettiin vuonna 2015 ja on kasvanut kasvuyhtiöksi. ...
  • Vaakavalettujen betoniväliseinien muottilaitatekniikan kehittäminen 

   Huhtasalo, Petri (2022)
   Betonisten väliseinäelementtien valmistus on todella kilpailtua valmistajien suuren määrän vuoksi. Tehtaan kateprosentti jää kovassa kilpailussa yleensä pieneksi, jonka takia tuotannon pitää olla tehokasta ja toteutua ...
  • Navetan uusi elämä : navetta Punkaharjun Vaahersalossa 

   Henriksson, Jenna (2022)
   Opinnäytetyössä laadittiin ehdotussuunnitelma 1890-luvulla rakennetulle navettarakennukselle käyttötarkoituksen muutosta varten. Punkaharjun Vaahersalossa sijaitseva navetta on valmistumisensa jälkeen palvellut monessa eri ...
  • Verkkosuunnittelun periaatteita 

   Hämäläinen, Hiski (2022)
   Opinnäytetyö kertoo yleismuotoisesti katsaustyyppisesti verkkosuunnittelussa huomioitavista osa-alueista ja periaatteista. Erityisesti keskitytään erityyppisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, joiden perusteella mihinkin ...
  • Rakennusten ulkovalaistus : julkisivu- ja pihavalaistus 

   Kranni, Julia (2022)
   Valaistus on yksi vaikeimmista suunnittelukonsepteista ymmärtää. Valo on paitsi perusedellytys näkemiselle, mutta myös ratkaiseva tekijä, kun puhutaan arkkitehtuurista ja rakennetun ympäristön viihtyisyydestä. Etenkin ...