Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Projektien toimintamallien kehitys 

  Astor, Aleksi (2023)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ABB Distribution Solution, Digital Systems yksikön toimeksiannosta. ABB on monikansallinen tekniikka-alan yritys, joka on tunnettu teollisuusautomaation, sähkövoimatekniikan, robotiikan, ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen podcastin perustamisessa 

  Kujanpää, Eveliina; Saukkonen, Jenna (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perustaa podcast X, ja laatia sille toimiva markkinointisuunnitelma. Tarvittiin tietoa siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon perustaessa uutta podcastia, ja miten podcastia kannattaa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ilmankäsittelykoneen automaation suunnittelu 

  Kääriäinen, Aleksi (2023)
  Moderni ja energiatehokas ilmanvaihtosuunnittelu sekä kiinteistöjen energiatehokkuusvaatimukset kasvattavat automatisoinnin merkitystä jatkuvasti ilmankäsittelykoneiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnäytetyössä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hiilirajamekanismin vaikutukset yritysten maahantuontiin 

  Vuori, Jesse (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin uuden EU-asetuksen vaikutuksia yritysten maahantuontiin. Työ toimii yleisenä katsauksena ajankohtaiseen aiheeseen ja lukijaa pyritään johdattelemaan aiheeseen vastaamalla siihen, mistä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Moderni päätelaitehallinta 

  Laitinen, Tuomas (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin päätelaitehallinnan perusteita ja modernin päätelaitehallinnan kehitystä keskittyen erityisesti Microsoft Intunen rooliin. Työ aloitettiin määrittelemällä päätelaitehallinnan keskeiset komponentit ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hallitustyöskentelyn kehittämistyökalu 

  Jaakkola, Atso; Salminen, Rosa (2023)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tunnistaa keskeiset teemat, jotka ovat merkittävimpiä hallituksen suorituskyvyn kannalta, ja ymmärtää, kuinka tehokas hallitus voi merkittävästi lisätä arvoa yritykselle. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Autokaupan alan markkinakatsaus - miten nykypäivän asiakas ajattelee ja toimii 

  Töyrylä, Tuomas (2023)
  Autokaupan ala elää murroksen aikoja, kun uusiutuvat käyttövoimat alkavat valtaamaan vuosittain yhä suurempaa jalansijaa autokannasta. Samaan aikaan autoliikkeiden myyntimäärät ovat olleet selkeässä laskussa viime vuosiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Synnytysvalmennuksen toimintamallisuositus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 

  Rajaniemi, Emmi (2023)
  Covid-19-pandemia pysäytti monia terveysalankin toimintoja Suomessa. Pandemian aikana synnytysvalmennukset toteutettiin useissa terveydenhuollon yksiköissä etäyhteyden avulla ja synnytyssalivierailutkin korvattiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus : työhönvalmentajien kokemuksia valmentamisesta ja työmenetelmistä 

  Lehtinen, Sini (2023)
  Mielenterveyden häiriöitä sairastavien työllistyminen on noussut kansallisesti tärkeäksi kehittämiskohteeksi ja opinnäytetyön aihe valikoituikin aiheen ajankohtaisuuden perusteella. Yleisempiin työllistymistä edistäviin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Erityisherkkyyden tunnistaminen varhaiskasvatuksessa : henkilöstön tietoisuus ja kokemukset 

  Kurula, Pirjo; Makkonen, Henna-Maria (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Ikaalisten varhaiskasvatuksen henkilöstön tietämystä erityisherkkyydestä. Opinnäytetyössä pyrittiin myös selvittämään, miten henkilöstö huomioi erityisherkkien lasten tarpeet ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Alisuoriutuminen työsuhteessa : direktio-oikeuden käyttöön liittyvät oikeudelliset riskit ja mahdollisuudet 

  Ylisuvanto, Susanna (2023)
  Työntehokkuus ja tulosidonnaisuus ovat nykypäivän työelämässä ydinasemassa. Työnantajan vastuulla on, että organisaatio saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Puhutaan alisuoriutumisesta tai aikaansaamattomuudesta, jos ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Yritysanalyysin hyödyntäminen lanseerauksen alkuvaiheessa case Tehotuote Oy 

  Terho, Riikka (2023)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota tietoa lanseerausprosessista ja siihen kuuluvista markkinoinnin toimenpiteistä hyödyntämällä aikaisemmin toteutettua yritysanalyysia. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Skills, employment and the future of higher ed, an examination of Professors Without Borders’ role and relevance in the upskilling education space 

  Varin, Caroline (2023)
  The future of mankind is shaped by the investment we put in today to shape and empower the next leaders, employees, entrepreneurs and citizens of the world. However, the education system, especially higher education, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • WMS optimization proposal for a supply warehouse 

  Velasco Jimenez, Sandra (2023)
  The focus of this thesis is to research different Warehouse Management Systems, that are used in similar environments to the company’s case and find a possible adaptation that could be implemented by the personnel the firm ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Myynnin työtehtävien automatisointi CRM-järjestelmän avulla : työjono-ominaisuus myynnin tukena 

  Välttilä, Sonja (2023)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ammega Finland Oy, jonka tuotteita ovat esimerkiksi prosessi- ja kuljetinhihnat. Yrityksessä otettiin hiljattain käyttöön CRM-järjestelmä Salesforce, joka toi yrityksen myyjille lisää ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää