Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Marketing strategy and plan for Jidoka Technologies Oy : how to do business-to-business marketing with limited resources 

  Saatsi, Paulina (2022)
  The main objective of this thesis was to create a digital business-to-business (B-to-B) marketing plan and strategy for Jidoka Technologies Oy and provide them with a template to base all future business endeavours on. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Renkaidentestausdatan keruuprosessin automatisointi 

  Hakkarainen, Ville (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää nykyistä Nokian Renkaiden renkaidentestausdatan käsittely prosessia. Tausta projektille jatkuvasti kasvanut renkaiden testaustarve lisääntyneiden nimikkeiden, sekä valmistuksen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Lasitusten huomiointi suunnittelussa 

  Rosberg, Niko (2022)
  Terassien ja parvekkeiden lasittamisen vaikutus rakentamisessa on merkittävä. Lasituksilla saavutetaan etuja mm. viihtyvyydessä, rakennuksen suojaamisessa sekä energiatehokkuudessa. Eri ratkaisuvalinnoilla ja lasin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Dataraportoinnin hyödyntäminen Fimlab Laboratoriot Oy:n esimiestyössä 

  Parikka, Maiju (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälainen Vihta-ajanvarausjärjestelmän datan raportointi tukee ja edistää palvelupäälliköiden päivittäis- ja tietojohtamista sekä asiakaspalvelutoiminnan suunnittelua. Tulosten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ideaalilaskentatoimintamallin kehitys ja laskentaharjoitus 

  Lähdekorpi, Arttu (2022)
  Asiakasyrityksellä ei ole tällä hetkellä käytössään organisoitua tapaa laskea uusille laitemalleille ideaaleja loppukokoonpanojen tuntimääriä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää soveltuva toimintapa ideaalilaskentaa ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hiding my family : from the initial idea to the final script 

  Niskanen, Eija (2022)
  Elokuvakäsikirjoitus työnimellä "Hiding My Family" kuvaa perhettä, joka joutuu elämään todistajansuojelohjelmassa perheen äidin jouduttua poliitikon suojelutyössään todistamaan mahdollista poliisikorruptiota. Nelihenkinen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Alternative waste treatment technologies - the case of Sulaymaniyah City, Kurdistan Region of Iraq 

  Ghafoor, Rezhin (2022)
  The purpose of this thesis was to investigate municipal solid waste treatment in Sulaymaniyah City, in the Kurdistan region of Iraq, and to evaluate a mechanical-biological treatment facility as an alternative. Relevant ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kuitutuotteen valmistus ja massaliimaus : massaliimauksen vaikutus kuitutuotteen ominaisuuksiin 

  Knuutinen, Aleksi; Luoma, Kaisa (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia massaliimauksen vaikutusta kuitutuotteen ominaisuuksiin. Tärkeimpänä tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle standardien mukaan toteutettua, vertailukelpoista mittaustietoa kuitutuotteen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Timanttinen virasto : toimitilojen suunnittelu Kangasalan Timanttikortteliin 

  Dyster, Johanna (2022)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli Kangasalan kaupungin teknisen viraston ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimitilojen suunnittelu. Tilat sijoittuvat vuonna 2025 valmistuvaan Timanttikortteliin Kangasalan keskustaan. Suunnittelutyö ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mykobakteerien antibioottitoleranssi seeprakalamallissa 

  Laihia, Maisa (2022)
  Opinnäytetyö toteutettiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan infektiobiologian tutkimusryhmässä. Ryhmä tutkii tuberkuloosia ja sitä aiheuttavan mykobakteerin ominaisuuksia ja pyrkii löytämään ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Warehouse automation possibilities, their implementations and benefits 

  Vardanian, Alexandra (2022)
  This thesis focuses on different warehouse automation methods, their benefits and implementation processes. The author goes in depth into the use of RFID, WMS, ERP, robotics and wearables, and why and when they should be ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Digitalisaatio materiaalin omavaraisuuden ja hankintatoimen kehittämisessä 

  Kangasniemi, Jukka (2022)
  Tämä kehittämistyö toteutettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle. Työn tavoitteena oli selvittää teoreettiset ja käytännön mahdollisuudet hyödyntää automaation tukemaa tilausmenettelyä materiaalin omavaraisuuden ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla : tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma toimeksiantajayritykselle 

  Surakka, Emilia (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajalle eli Ahlstrom-Munksjö Tampere Oy:lle lain vaatima tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, selvittää yrityksen nykytilanne tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saralla sekä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kohti osallistavampaa musiikkityötä seurakunnassa 

  Lehto, Kaisu (2022)
  Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle toimivat Nokian seurakunnassa vuonna 2018 järjestetyt kesäkonsertit, joiden suunnittelussa keskeistä olivat seurakuntalaisten tarpeisiin vastaaminen ja osallistumiseen kannustaminen. Samat ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Informaatiosota : elektroninen sodankäynti 

  Peltoniemi, Joona (2022)
  Elektroninen sodankäynti on sähkömagneettisen spektrin hallintaa, joten työn ta voitteena oli tuoda esille sähkömagneettisen spektrin käyttöä sekä hallintaa elekt ronisessa sodankäynnissä. Työssä käsitellään spektrin eri ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää