- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 1 kV jakelujärjestelmän käyttömahdollisuudet Tunturiverkko Oy:ssä 

   Hirvelä, Antti (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Tunturiverkko Oy:lle 1 kV jakeluverkon käyttöönoton kannattavuutta yhtiön verkkoalueella, sekä tutkia samalla eri järjestelmiä sekä komponentteja, joita 1 kV käyttöönotossa on otettava ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 1-2-vuotiaiden lasten säteilysuojelu keuhkojen ja ranteen röntgentutkimuksissa 

   Hartikainen, Nella; Sandström, Lilli; Sipilä, Anna (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1–2-vuotiaiden lasten säteilysuojelu keuhkojen ja ranteen röntgentutkimuksissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Tampereen ammattikorkeakoulu. Kohderyhmänä olivat sairaanhoitajaopiskelijat, jotka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 10 hours 

   Pesonen, Merja (2023)
   Logline: A driving school student with a fear of driving must find a way out from a hijacking – and save himself and his eccentric driving school teacher. Synopsis: Ville and Jessica have sex in vintage car, parked in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 25–35-vuotiaiden työntekijöiden sitoutuminen työnantajaan 

   Hippinen, Sini (2023)
   Työhön sitoutuminen on tutkimusten mukaan selvästi heikompaa nuoremmilla työntekijöillä. Työpaikkojen vaihtaminen lyhyen työssäoloajan jälkeen on aiempaa yleisempää. Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 7–11-vuotiaiden lasten seksuaalikasvatus : integratiivinen kirjallisuuskatsaus 

   Ikäläinen, Heidi (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, mitkä ovat 7–11-vuotiaiden lasten seksuaalikasvatuksen tarpeet ja miten seksuaalikasvatus heillä toteutuu. Tavoitteena oli tuottaa lasten kanssa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A green marketing case study 

   Linnakangas, Miina (2022)
   Global chemicals production and use of chemicals will increase in the coming years. One of the main reasons behind biodiversity decline is chemical pollution. Consumers’ buying behaviour and companies’ actions towards ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aaltopahvitehtaan jalostuskoneen laadunhallinta 

   Karppinen, Sanni (2022)
   Aaltopahvi on yksi maailman käytetyimmistä pakkausmateriaaleista. Se on iso tekijä niin kuluttajapakkauksissa kuin teollisissa pakkauksissa. Tämä opinnäytetyö keskittyy rullanpakkauksessa käytettävien päätylappujen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Adding efficiency within personal finance customer service through lean-thinking 

   Nyyssönen, Axel (2022)
   Banks of today need to incorporate new flexible methods to keep up with the increasing demand of new digital products and services. However, the digital transformation and development processes are not as straight forward ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aggressiivisten olosuhteiden vaikutus betonirakenteisiin 

   Jokinen, Juha (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Mäntän paperitehtaan yhteydessä olevan voimalaitoksen betonirakenteiden kestävyyttä voimalaitosolosuhteissa. Voimalaitoksissa rakenteisiin kohdistui kemiallista ja kosteus sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aliurakoinnin vaikutus pääurakoitsijan työnjohtotehtäviin 

   Rosenlund, Teresa (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pääurakoitsijana toimivan yrityksen konkreettisia työmaan käytäntöjä ja työmaan toimihenkilöiden toimintatapoja, kun uudisrakennuskohteilla oli käytössä työnjohdollista aliurakointia. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alternative waste treatment technologies - the case of Sulaymaniyah City, Kurdistan Region of Iraq 

   Ghafoor, Rezhin (2022)
   The purpose of this thesis was to investigate municipal solid waste treatment in Sulaymaniyah City, in the Kurdistan region of Iraq, and to evaluate a mechanical-biological treatment facility as an alternative. Relevant ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alucat W6 -standardointia : suunnitteluprojekti 

   Aapa, Joonatan (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Alucatin uuden W6-huviveneen standardointia sekä selvittää, miten standardointi pitää ottaa huomioon uutta venettä suunnitel-taessa. Työ tehtiin Alucat Catamarans Oy -nimiselle venealalla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aluemyyntipäällikön roolin kehittäminen työvaateyrityksessä 

   Luukkanen, Kaisa (2021)
   Yritysten välinen kaupankäynti on muuttunut nopeasti digitalisaation sekä etätyön lisääntymisen myötä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomessa toimiva työvaateyritys, jossa halutaan parantaa alueellisen myynnin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Anturitestilaite tuotannonkehityksen työkaluksi 

   Mäntylä, Henna (2022)
   Opinnäytetyö tehtiin tuotannonkehitysprojektina erään liikkuvia työkoneita valmistavan teknologiateollisuuden yrityksen toimeksiannosta. Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa lineaari- ja kulma-anturin toiminnan tarkastamiseen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Approach to arts entrepreneurship education in the higher education context : development proposal for a current entrepreneurship degree focused on the creative and cultural industries 

   Tuominiemi, Kaisu (2022)
   The thesis aims to investigate entrepreneurship education in arts and creative industries to clarify key concepts, principles, and skills and use that understanding to propose development ideas for the methodology or current ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arvoperusteinen hinnoittelu tietointensiivisessä palvelussa 

   Heinänen, Salla (2022)
   Ohjelmistoalalla on työvoimapula. Se on johtanut palkkakilpailuun ja laskenut kannattavuutta. Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on ohjelmistoalalla toimiva konsulttiyritys, jonka tavoite on kasvattaa kannattavuutta. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arvot ja luottamus työyhteisössä 

   Södergård, Kaisa-Liisa (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten yhtiön arvot näkyvät erään Scandic Hotelsin yksikön toiminnassa. Scandic Hotelleilla on 280 hotellia ja se on Pohjoismaiden suurin hotelliketju. Tutkimuksessa käsiteltiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakas- ja käyttäjätuen palveluprosessin kehittäminen 

   Rantanen, Rauno (2022)
   Kehittämistyön tilaajana toimi suomalainen kiinteistö- ja rakentamistalouden kehitysyhtiö Haahtela-kehitys Oy, jonka Helpdesk-toiminta oli kehitystyön kohteena. Tavoitteena oli kehittää yrityksen asiakas- ja käyttäjätuen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemuksen johtamisen keskeisimmät elementit B2B-ympäristössä 

   Jenny, Tuomi (2022)
   Hyvä asiakaskokemus on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta, sillä positiivinen asiakaskokemus luo yritykselle kilpailuetua. Tämän opinnäytetyön tavoite oli kehittää toimeksiantajan laitetoimitusprosessia. Tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen 

   Karjalainen, Vili (2022)
   Asiakaskokemus on erittäin monialainen asiakkaan saaman palvelun laadusta määräytyvä kokonaisvaltainen kokemus, joka määrittää asiakkaan tyytyväisyyttä palveluun ja palvelukokonaisuuteen. Asiakaskokemuksen voidaan tiivistetysti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad