- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Markkinoinnin vuosikello case Havu ja Helmi Oy : markkinoinnin vuosikello toimintaa laajentavalle yritykselle 

   Malmi, Emma (2024)
   Opinnäytetyö on tehty toiminnallisena työnä yritykselle Havu ja Helmi Oy. Havu ja Helmi Oy laajentaa toimintaansa yritysasiakkuuksiin, joten on tärkeää, että yrityksen toimintaympäristö on käyty uudelleen läpi uusien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Muutosjohtamisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen osana rahoitusalan fuusiota 

   Saarimäki, Minja (2024)
   Rahoitusalan toimintaympäristöön kohdistuu 2020-luvulla merkittäviä muutospaineita. Digitalisaation myötä digitaalisiin kanaviin siirtyneet asiakkaat ja palvelut, sekä toimialalla lisääntynyt sääntely vaikuttavat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Materiaalivirran imuohjaus tuotantoon 

   Kokki, Emil (2024)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Sandvik Mining and Construction Oy, joka on johtava kaivos- ja pintaporalatteiden valmistaja. Toimeksiantajalla on tavoitteena kehittää sen sisäistä ja ulkoista materiaalivirtaa. Sisäisessä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Selvitystyö yrityksen tietojärjestelmien mukauttamisesta SFS-ISO/IEC 27001-standardiin yhteensopivaksi 

   Rekosuo, Johanna (2024)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään organisaation tietojärjestelmien mukauttamista SFS-ISO/IEC 27001-standardin mukaisiksi. Opinnäytetyössä selvitettiin organisaation nykytilaa sekä organisaation nykyisten toimintatapojen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakastyytyväisyyden ja palvelun laadun mittaaminen Kylpy Mestarit Oy- yrityksessä 

   Rainio, Elisa (2024)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kylpy Mestarit Oy:lle. Tutkimusongelmana oli selvittää asiakkaiden kokemaa palvelun laatua asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa. Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin ensimmäistä kertaa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Maahanmuuttajanaisten synnytyksen jälkeisen masennuksen yhteydessä olevat tekijät 

   Heinonen, Janna; Jamac, Najma; Sonko, Niina (2024)
   Opinnäytetyössä käsitellään maahanmuuttajanaisten synnytyksen jälkeiseen masennuksen yhteydessä oleviin tekijöihin. Opinnäytetyössä vastattiin tutkimuskysymykseen, mitkä tekijät ovat yhteydessä maahanmuuttajanaisten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nestekiertoisen lämmitysjärjestelmän vaikutus betonisen laattakehäsillan kannen kosteus- ja lämpötilakehitykseen talviolosuhteissa 

   Suli, Henrik (2024)
   Opinnäytetyö käsittelee uudissiltojen betonivalun lämpötilan hallinnan kehitystä silloissa, joihin on asennettu työnaikainen nestekiertojärjestelmä. Nestekiertojärjestelmän asentaminen siltaan tehdään raudoitustyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Netcon GW502-iM yhdyskäytävä ja IEC 60870-5-104 kommunikaatio 

   Hoikkanen, Urho (2024)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja käyttää tuotteissaan Codesys-pohjaista ohjelmoitavaa logiikkaa, jonka muistissa olevia säätöparametreja asiakkaat lukevat ja kirjoittavat IEC 60870-5-104 väylän kautta. Eräässä toimeksiantajan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Plastic bottles waste management to enhance circularity : a case study in Kenya 

   Jepkirui, Clementine (2024)
   The proper management of plastic bottle waste cuts across the national borders and socio-economic boundaries. This study explores the challenges and opportunities managing plastic bottle waste in Kenya. The research ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Developing the sales processes of functional safety 

   Veikkola, Tuomas (2024)
   Functional safety is used in process industries to protect employees, property, and the environment. It consists of active safety functions that bring the process to a safe state in case of a hazardous event. The IEC 61511 ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Poistumaennustemallin luominen ja hyvyys poistumariskissä olevien nykyasiakkaiden arviointiin 

   Valkeakivi, Krista (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua yritysliiketoiminnan haasteisiin ja miten tekoälyratkaisuilla niitä voi käsitellä. Opinnäytetyön jälkimmäisessä osassa käytiin läpi poistumaennustemallin luonti opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työhyvinvoinnin johtaminen muutosneuvotteluiden jälkeen 

   Jokinen, Merja (2024)
   Opinnäytetyö käsittelee henkilöstöhyvinvoinnin johtamista yt-neuvotteluiden jälkeen kohdeorganisaatiossa. Aluksi tarkastellaan yhteistoimintaneuvottelua ja sen lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti muutosneuvotteluvelvoitteen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Knowledge sharing in times of organisational restructuring and downsizing: a case study in a project-based IT company 

   Heng, Wu (2024)
   The last two decades have seen a growing interest in knowledge management (KM) to promote organisational learning and economic growth. For project- based companies, knowledge sharing (KS) in project teams is essential. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lean-ajattelun soveltaminen automatisointiprojektiin 

   Kaipainen, Maaria (2024)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on tamperelainen yksityinen tilitoimisto, jonka ydinliiketoimintaa ovat ulkoistetut taloushallinnon palvelut. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat osto-, myynti- ja matkareskontra, palkanlaskenta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Promoting circular economy through recycling of human hair waste 

   Jepkosgei, Lorna (2024)
   The global quest for sustainable and ecologically responsible practices has driven the circular economy idea to the forefront of research management directions. Traditional linear production and consumption methods continue ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Varioituvan kokoonpanotuotannon moduulivalmistuksen kehittäminen 

   Raunistola, Rasmus (2024)
   Opinnäytetyö käsittelee modulaarisen asennussolun kokoonpano-ohjeiden uusimista. Työn vastaanottava solu tekee modulaarisille kokoonpanoille esivarusteluja, eli solu tuottaa pienempiä kokoonpanoja, jotka myöhemmässä vaiheissa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D graphics renderer for web applications using Web Assembly and WGPU 

   Dang, Minh (2024)
   The primary objective of this thesis was to develop a new 3D graphics engine based on a cross-platform contemporary graphics API to replace recent web graphics solutions. Furthermore, it could be used as a starter for ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alternative source energy to curb use of firewood in Kenyan boarding schools 

   Kochei, Brian (2024)
   This research study investigated alternative energy sources to address the firewood consumption in Kenyan boarding schools. The focus will be on bio-gas, solar energy, wind energy, and sugarcane bagasse as potential ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • DALI-valaistuksen ohjauksen integrointi RP-C-säätimellä 

   Siitonen, Sanni (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tekniset vaatimukset DALI-valaistuksen integroimiseksi Schneider Electricin EcoStruxure Building Operation -kiinteistöautomaatiojärjestelmään käyttäen RP-C-huonesäädintä. Tarkastelun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Social media strategy for international student recruitment at higher education institutions with limited resources 

   Panayotova, Mihaela (2024)
   This case study delves into the use of social media (SM) by the Global Mobility team at the University of Sussex to recruit fee-paying international students. Due to the lack of resources, the team faces challenges in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad