- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Sales and marketing handbook 

   Sola, Christian (2023)
   In times of crisis, swift entrepreneurial responses are required to offset negative consequences and address new possibilities for a company. This paper focuses on how Nordic Rescue Group took action in light of the Covid-19 ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Toisiojärjestelmien koulutuskeskus 

   Vannottu, Jenni (2023)
   Toisiojärjestelmien koulutuskeskus perustetaan tarpeeseen kouluttaa asiantuntijoita. Toisiolaiteosaajista on muodostunut pula yhteiskunnan sähköistymisen, osaajien eläköitymisen ja energiamurroksen myötä. Alalle tuleminen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Data-analytiikan hyödyntäminen ravintolatoiminnassa 

   Hakkarainen, Laura (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan valmiuksia hyödyntää data-analytiikkaa ravintolan tiedolla johtamisessa. Työ tehtiin toimeksiantona Waste&Feast-hävikkiruokaravintolaketjulle ja tutkimusaineistona ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mäntymotelli Cat 

   Pashkevich, Anastasia (2023)
   Logline A terminally ill cat travels to an old motel complex alongside her owner who is raising money for a surgery that might save the cat’s life. Soon the owner discovers that he was tricked and lured into coming to ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Puristinhuopatuotannon tuotantokemikaalien hallinta 

   Aspholm, Sophie (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Valmet Fabrics Tampereen tehtaan puristinhuopatuotannossa käytettävien tuotantokemikaalien käyttöä ja selvittää hävikkiä aiheuttavia prosessin vaiheita sekä optimoida kemikaaleille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tulostusprofiilien luonti fleksopainokoneelle 

   Leutola, Kerttu (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tamperelaiselle joustomuovipakkausyritys Amerplast Oy:lle suomenkielinen käyttöohje tulostusprofiilien luomiseen GMG-järjestelmällä. Ohjeiden tarkoituksena oli tuottaa yritykselle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vaihde-vuosi-ikäisen naisen hyvinvoinnin tukeminen 

   Seppälä, Merja; Myllylä, Ulla (2023)
   Vaihdevuodet kuuluvat jokaisen naisen elämään ja kaikki käyvät ne läpi omalla yksilöllisellä tavallaan. Vaihdevuosista on pitkään vaiettu ja niitä on jopa pidetty häpeällisinä, mutta nykyään niitä tarkastellaan enemmän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Business plan for a home organizing business 

   Dahlström, Linda (2023)
   This thesis was commissioned by the author herself. The author has been interested in organizing and helping others to organize their homes, and this interest combined with the author’s business studies led to the business ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asuntorakentamisen asukasmuutokset rakentamisvaiheessa 

   Koisti, Samuel (2023)
   Opinnäytetyön tilaajana toimii SRV Rakennus Oy. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin lisä- ja muutostöihin liittyviä kokemuksia ja ongelmatilanteita. Opinnäytetyössä selvitettiin osakkeenostajien ja työmaahenkilökunnan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Digital marketing plan for Skin&Out 

   Lichtenauer, Aliénor; Boccard, Maylys (2023)
   This thesis was commissioned by Skin&Out. The commissioner had an established digital marketing strategy but wanted new ideas and ways to grow his visibility on certain social networks. The company commissioned this study ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asuntosijoittaminen ja sen alueelliset erot valituilla alueilla 

   Lindfors, Janne (2023)
   Opinnäytetyön aihe oli asuntosijoittaminen ja alueellisten erojen tarkastelu vanhojen osakehuoneistojen keskineliöhintojen sekä keskineliövuokrien avulla. Näiden avulla selvitettiin asuntosijoittajan tuotto ajanjaksolta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Muutosjohtaminen ERP -järjestelmän vaihdossa 

   Paukkunen, Tarja (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajalla vuonna 2019 tehtyä ERP -implementointia ja kehittää muutosjohtamista vuodelle 2024 suunniteltua uutta implementointia varten. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Katsaus kuoleviin naishahmoihin musikaaleissa 

   Riikonen, Riikka (2023)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin kuolevia naishahmoja musikaaleissa. Aihetta lähestyttiin esimerkkien ja niiden tarkastelun pohjalta. Opinnäytetyön tarkoitus oli koota yhteen faktoja kuolevista hahmoista ja tutkia, löytyykö ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ulko-ovien saneeraus taloyhtiössä : asunto-osakeyhtiö Oma-Tupa 

   Saari Isique, Arthur (2023)
   Opinnäytetyön tarkoitus on löytää keinoja siihen, miten taloyhtiö ja ulko-ovivalmistaja voisivat yhdessä hyödyntää toistensa osaamista esteettömyydestä tarjouspyyntivaiheessa. Tällä tiedolla ulko-ovivalmistaja voisi huomioida ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Better the devil you know : the treacherous path towards a formative culture 

   Langelaar, Harm-Jan; Torgersen, Jesse Brooks (2023)
   Students and teachers in Dutch schools are used to many summative assessments and assign great value in grades. At the same time, those same people experience pressure from a barrage of tests and scientific consensus on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Collaborative opportunities on vocational education between Finland and China : a study between Finnish UAS and Chinese vocational education institute 

   Dong, Yan; Yu, Xueting (2023)
   The purpose of this study was to explore feasible collaborative models for cross-national vocational education collaboration between Finnish University of Applied Sciences (UAS) and Chinese vocational education (VE) ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • The Black Pill : the limits on satire in contemporary screenwriting 

   Browne, Nigel (2023)
   Objectives Artistically, my aims were to deepen my understanding of narrative structure in feature film screenwriting and to produce a work entertaining and meaningful enough to merit consideration for production in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • PLM-järjestelmän käyttöönotto 

   Hiltunen, Santeri (2023)
   Opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli ottaa käyttöön tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Teoriaosiossa kuvataan PLM-järjestelmän tärkeimmät ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hyrrän pyörityksessä : TV-ohjelman tekoprosessi näyttelijän näkökulmasta ja reflektio roolityöstä Piukkasena 

   Laine, Mikko (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Ylen Pikku Kakkosen Hyrrä-lastenohjelman ohjelmantekoprosessia näyttelijän näkökulmasta. Prosessia käytiin läpi tukena ohjelman jaksokäsikirjoitukset, ohjelmantekoon liittyvät sähköpostit ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Pre-production of a vocalist : best practices before stepping into the studio 

   Räsänen, Katja (2023)
   Vocals are the center of attention and usually the most important part of a recording. However, studio time is expensive and limited, yet the result should always be first-rate and captivate the listeners' attention. The ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad