Uusimmat viitteet

 • Hyvät työhyvinvointikäytännöt – haastava laji 

  Tuomi, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Erilaisten työviihtyvyyteen, työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvien teorioiden ja mallien näkökulmasta Notkolan (2002) ajatus, jonka mukaan jo pelkästään työhyvinvoinnin kehittämisyritykset edustavat hyviä käytäntöjä, ...
 • Työelämän kehittämisen mallit 

  Tuomi, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lindströmin (2002a) mukaan työyhteisöjen kehittäminen tapahtuu usein projektimaisesti, jolloin sille on tyypillistä työntekijöiden ja työnjohdon osallistuminen ja yhteistyö. Osallistumisen lisäksi työpaikan aiempi ...
 • Työhyvinvoinnin mallintamista maailmalla 

  Tuomi, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kolme kansainvälisesti viitatuinta työstressiin ja työhyvinvointiin liittyvää teoriaa 2000-luvun alussa ovat olleet: Karasek ja Threorell (1990) JDCS -model, Siegrist (1996) ERI -model ja Demerouti ym. (2002) JD-R model. ...
 • Työkykyyn vaikuttamisen hyvät käytännöt 

  Tuomi, Jouni; Mäki, Johanna; Viitala, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työkyvyn käsitteen esiinnousu liittyi 1980-luvulla syntyneeseen oletukseen siitä, että työssä olevan väestön ikääntyminen muodostaa merkittävimmän uhan työssä jaksamiselle (Mäkitalo 2006). Työkyvystä puhuttaessa on hyvä ...
 • Historiallisia kaivauksia työtyytyväisyydestä 

  Tuomi, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten ja työhön liittyvän tutkimuksen yksi suurimmista kiinnostuksen kohteista lienee viimeisen 100 vuoden aikana ollut työtyytyväisyys. Äkkiseltään työtyytyväisyydellä voidaan tarkoittaa työntekijän tyytyväisyyttä ...
 • Koulutuksissa kuultua 

  Savolainen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valtakunnallisessa ’Iällä ei ole väliä’ -hankkeessa pyrittiin pidentämään työuria työhyvinvointia kehittämällä. Tampereen ammattikorkeakoulu järjesti osana hankkeen toimenpiteitä työhyvinvointivalmennuksen yhteensä seitsemälle ...
 • Ihmisten kertomaa 

  Mäki, Johanna; Viitala, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä artikkelissa keskitytään ihmisten kuvauksiin työelämässä kokemiinsa hyviin työhyvinvointikäytänteisiin. Ajatuksena oli, että termi hyvät työhyvinvointikäytänteet määritellään ihmisten kuvausten perusteella, ei suhteessa ...
 • Työhyvinvoinnin suomalaista mallintamista 

  Mäki, Johanna; Viitala, Tuula; Tuomi, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaiset työelämänasiantuntijat ovat hahmotelleet työhyvinvoinnin kokonaisuutta erilaisten mallien avulla. Seuraavassa kuvaillaan lyhyesti seitsemää tasapainoajatteluun luettavaa työhyvinvointimallia – Järvisen, Rauramon, ...
 • Hyvät käytännöt 

  Mäki, Johanna; Viitala, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hyvät käytännöt voivat olla toimintatapoja, -malleja, interventioita tai työmenetelmiä. Yhtenäistä hyville käytännöille on, että ne tekevät työstä sujuvampaa, hyödyllisempää ja mielekkäämpää. (Korhonen ym. 2007, 44; Terveyden ...
 • Hyviä työhyvinvointikäytäntöjä löytämässä 

  Äimälä, Anna-Mari; Tuomi, Jouni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä luvussa kuvaillaan työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen rakennettua mallia ja sen käytön variaatioita. Mallia on käytetty ohjaamaan erilaisia työhyvinvointihankkeita ja -koulutuksia vuodesta 2002. Mallin ...
 • Oikea-aikainen ennaltaehkäisevä ote työttömän työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen 

  Silván, Anne; Salokoski, Irma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yksilötasolla työttömäksi jäämisen merkitykset vaihtelevat työttömän iän ja työsuhteen päättymistilanteen mukaan. Yli 50 -vuotiaat suhtautuvat työttömäksi jäämiseen negatiivisemmin kuin nuoremmat. Tesoman miähet ...
 • Miehen tarina 

  Silván, Anne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Miehen tarina on kirjoitettu kesäkuussa 2017 toteutuneen nauhoitetun haastattelun pohjalta.
 • Työttömän polku 

  Savolainen, Jussi; Silván, Anne; Pihlman, Arvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tesoman miähet –hanke pyrki kartoittamaan ja parantamaan työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakykyä. Käytännössä työ- ja toimintakyky viittaa ihmisen kykyyn selviytyä jokapäiväisessä elämässään merkityksellisenä ...
 • Työelämän ulkopuolella olevien miesten kokemuksia arjesta ja voimavaroista 

  Savolainen, Jussi; Raussi, Siiri; Salminen, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työelämän ulkopuolella oleminen saattaa heikentää ihmisten kokemaa hyvinvointia ja omaa terveyttä varsinkin tilanteissa, joissa työelämän ulkopuolelle jääminen ei ole ollut oma valinta. Työelämän ulkopuolella oleminen ...
 • Työelämän ulkopuolella olevien miesten näkemyksiä ja kokemuksia Tesoman miähet –hankkeesta 

  Savolainen, Jussi; Koskinen, Konsta; Kuusisto, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Konsta Koskinen ja Sanni Kuusisto selvittivät opinnäytetyössään Tesoman miähet -hankkeeseen osallistuneiden miesten kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista sosiaaliseen osallisuuteen, työ- ja toimintakykyyn sekä ...

Näytä lisää