Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuihin ja opinnäytetöihin. Jamkin vahvuusalat ovat biotalous, monialainen kuntoutus, sovellettu kyberturvallisuus, automaatio ja robotiikka, matkailu sekä uudistuva oppiminen.

Welcome to look at Jamk University of Applied Sciences publications and theses. Jamk’s focus areas are Bioeconomy, Multidisciplinary Rehabilitation, Applied Cybersecurity, Automation and Robotics, Tourism and Innovative Learning.Jamk julkaisut | Jamk publications

Sarjajulkaisut – Publications

Henkilöstön rinnakkaistallennetut julkaisut – Self-archived articles

Jamkin verkkolehdet – Jamk open access online magazines

Tutustu myös Tiede- ja tutkimus -palveluun ja katso mitä muuta Jamkilaiset ovat julkaisseet.

Get to know the publishing activities of Jamk staff even better, explore the portal Research.fi.Jamk opinnäytetyöt | Jamk theses

AMK-opinnäytetyökokoelmissa on opinnäytetöitä seitsemältä eri koulutusalalta: ICT-ala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala, matkailu- ja ravitsemisala. Sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämishankkeita.

Bachelor’s theses collection contains theses from ICT, Culture, Business Administration, Natural Resources and the Environment, Tourism and Hospitality, Social Services and Health Care, Technology and Transport & Professional Teacher Education.

AMK-opinnäytetyöt & Bachelor's theses

Ylemmän AMK-opinnäytetyökokoelmissa on opinnäytetöitä neljältä eri koulutusalalta: ICT-ala, tekniikan ala, liiketalouden ala ja sosiaali- ja terveysala.

Master's theses collection contains theses from ICT, Business Administration, Tourism and Hospitality, Social Services and Health Care & Technology and Transport.

Ylemmät AMK-opinnäytetyöt & Master's thesesOhje opinnäytetöiden hakemiseen Theseuksessa | Guide for searching theses in TheseusKokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää