Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuihin ja opinnäytetöihin. JAMKin vahvuusalat ovat biotalous, monialainen kuntoutus, sovellettu kyberturvallisuus, automaatio ja robotiikka, matkailu sekä uudistuva oppiminen.

Welcome to look at JAMK University of Applied Sciences publications and theses. JAMK’s focus areas are Bioeconomy, Multidisciplinary Rehabilitation, Applied Cybersecurity, Automation and Robotics, Tourism and Innovative Learning.JAMK Julkaisut | JAMK Publications

Sarjajulkaisut – Publications

Henkilöstön rinnakkaistallennetut julkaisut – Self-archived articles

JAMKin verkkolehdet – JAMK open access online magazines

Tutustu myös Tiede- ja tutkimus -palveluun ja katso mitä muuta JAMKilaiset ovat julkaisseet.

Get to know the publishing activities of JAMK staff even better, explore the portal Research.fi.JAMK Opinnäytetyöt | JAMK Theses

AMK-opinnäytetyökokoelmissa on opinnäytetöitä seitsemältä eri koulutusalalta: ICT-ala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala, matkailu- ja ravitsemisala. Sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämishankkeita.

Bachelor’s theses collection contains theses from ICT, Culture, Business Administration, Natural Resources and the Environment, Tourism and Hospitality, Social Services and Health Care, Technology and Transport & Professional Teacher Education.

AMK-opinnäytetyöt & Bachelor's theses

Ylemmän AMK-opinnäytetyökokoelmissa on opinnäytetöitä neljältä eri koulutusalalta: ICT-ala, tekniikan ala, liiketalouden ala ja sosiaali- ja terveysala.

Master's theses collection contains theses from ICT, Business Administration, Tourism and Hospitality, Social Services and Health Care & Technology and Transport.

Ylemmät AMK-opinnäytetyöt & Master's thesesOhje opinnäytetöiden hakemiseen Theseuksessa | Guide for searching theses in TheseusKokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Pandemia-ajan vaikutukset vuokravälitykseen 

  Kallio, Kalle (2022)
  Covid-19-viruksen aiheuttama pandemia-aika on vaikuttanut moniin eri toimialoihin ja vaatinut ihmisiä sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pandemia-aika on vaikuttanut ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Maksukiellon käsittelijän velvollisuudet ja haasteet ulosottopidätyksissä 

  Heikkinen, Riikka; Pynnönen, Riina (2022)
  Rahasaatavan, palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosottopidätys on yleisin ulosottotoimenpide ja se on ensimmäisenä ulosmittausjärjestyksessä. Ulosottokaaressa säädetään ulosmittauksesta ja maksukieltojen noudattamisen ...
 • Biodiversiteetin huomioiminen osana yritysvastuuta 

  Hopsu, Maija (2022)
  Kestävän kehityksen toteuttamista yritysmaailmassa tarkasteltiin osana yritysvastuuta, joka osoittautui merkittäväksi ilmiöksi yrityksissä nykypäivänä. Luontoperustan hyvinvointi voidaan nähdä keskeisenä tekijänä kestävään ...
 • Elements of Customer Experience in Sports VIP Business: customer cases from Elämys Live Ltd 

  Palsa, Jami (2022)
  Previous studies have predicted growth for the global sports hospitality business in upcoming years. Yet, customer insights and customer experience management have not been further studied in the sports VIP business context ...
 • Laadukasta asiakaspalvelua: asiakaspalvelun laatu asiakaspalvelijan näkökulmasta 

  Kautto, Päivi (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun laatua asiakaspalvelijoiden näkökulmasta rakennusalan yrityksen asiakaspalvelukeskuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin asiakaspalvelijoiden käsityksiä asiakaspalvelun ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Improving IT administration security by using security controls based on security frameworks 

  Hertteli, Leevi (2022)
  Cybercrime continues to grow, and more effort should be put into defending capabilities against crimi-nals. When an attacker breaks into an organization’s IT infrastructure, its primary goal is to reach the ad-ministrator’s ...
 • Solution model for eCommerce distribution logistics for a 3D fibre product 

  Joensuu, Tanja (2022)
  B2B online sales is a phenomenon that has increased in recent years. Launching a new product using online store as sales method is not an easy task, especially when target market is abroad. Many variables need to be ...
 • Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu - Vaikutukset henkilöstön työssäjaksamiseen 

  Nisula, Tytti-Maria (2022)
  Nisula Tytti-Maria Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu - Vaikutukset henkilöstön työssäjaksamiseen Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toukokuu 2022, 73 sivua. Sosiaali- ja terveysala. Sosiaali- ja terveysalan ...
 • Verkonvalvontaohjelmistojen testaus ja vertailu 

  Mäkiranta, Jami (2022)
  Tarkoituksena oli testata ja verrata ilmaiseksi saatavilla olevien verkonvalvontaohjelmien ominaisuuksia ja toimintaa. Erillistä toimeksiantajaa ei ollut, vaan aihe oli itse keksitty. Tavoitteena oli testien ja vertailun ...
 • Varaston arvon hallinnan kehittäminen : Case Sampo-Rosenlew Oy 

  Reina, Mikko (2022)
  Yrityksen kannattavuutta voidaan parantaa pienentämällä varaston arvoa. Tarkastelemalla varaston arvoon vaikuttavia elementtejä voidaan toimintaa kehittää ja tehostaa oikeaan suuntaan. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli ...
 • Turvallisuusselvitysten hallinnointi kompleksisessa ympäristössä 

  Karvonen, Sini (2022)
  Turvallisuusselvityksillä on keskeinen rooli henkilön luotettavuuden varmistamisessa. Toimeen palkattavan henkilön nuhteettomuudesta halutaan saada varmuus, kun toimitaan kriittisen infrastruktuurin, arvokuljetusten tai ...
 • Lapsettomuus ja vanhempien tuen tarve 

  Lahtinen, Miia (2022)
  Tahaton lapsettomuus on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja jatkuvasti kasvava ilmiö, joka voi koskettaa ketä tahansa. Lapsettomuudesta kärsiville on tarjolla erilasia hoitomuotoja lapsettomuuden hoitoon, mutta prosessi ...
 • Työvaatteiden pesu- ja jakeluprosessin parantaminen 

  Liikamaa, Jouni (2022)
  Opinnäytetyö tehtiin kehittämistyönä DHL Express (Finland) Oy:lle, heidän toiveestaan parantaa työvaatteiden pesu- ja jakeluprosessia. Prosessi oli kehittämistyön alkaessa epäselvä, ja sen järjestelmällisyydessä havaittiin ...
 • Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen: konfiguraatiomuutokset 

  Aikonen, Heikki (2022)
  Tärkeä osa tuotteita tilauksesta valmistavan yrityksen toimintaa on varmistaa, että asiakas saa tuotteensa funktionaalisena ja tilauksensa mukaisena. Yksi menestyvän organisaation ominaisuuksia on myös resurssien optimaalinen ...
 • Poistotekstiilikeräyksen järjestäminen: Sammakkokangas Oy 

  Kaikkonen, Saara (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia suunnitelma kotitalouksien käytöstä poistettujen tekstiilien erilliskeräyksen järjestämisestä Sammakkokangas Oy:n toiminta-alueella. Suunnitelmaan sisältyi poistotekstiilin keräyspisteet ...

Näytä lisää