Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • LCSS - UV-C-desinfiointijärjestelmän diagnostiikkapalvelu 

  Seppä, Oskari (2022)
  LCSS on diagnostiikkapalvelu UV-C-desinfiointilaitteiden huoltoon ja hallintaan. UV-C on ihmiselle näkymätön valo, jota voi käyttää kontaktittomaan desinfiointiin. Desinfiointilaitteiden UV-C LED-valojen teho heikkenee ...
 • Pakkausprosessin kehittäminen: WarehousePhotos mobiilisovellus 

  Kumpulainen, Joni (2022)
  Tutkimuksen tavoitteena oli helpottaa kiirettä poistamalla ylimääräisiä työtehtäviä Procemex Oy:n henkilöstöltä. Tutkimus toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä ja teoreettinen viitekehys sisälsi teoriaa ...
 • Novi-ohjelmiston automaattinen julkaisu CI/CD-putken avulla 

  Kujanpää, Hannu (2022)
  Automatisointi on iso osa nykyaikaista ohjelmistokehityksen prosessia ja sillä voidaan vähentää kehittäjien käyttämää aikaa automatisoitavissa oleviin tehtäviin. Usein samalla kaavalla toistuvat asiat, kuten ohjelmiston ...
 • Henkinen kuormittuneisuus lastensuojelun sijaishuollon työssä 

  Järvinen, Juho (2022)
  Lastensuojelun sijaishuoltoyksiköissä on muodostunut ongelmaksi henkilökunnan riittämätön rekrytointi ja työntekijöiden nopea vaihtuvuus. Alan kiinnostavuuteen vaikuttaa työn henkinen kuormittavuus, väkivallan uhka, ...
 • Fertiili-ikäisen naisen piilevän raudanpuutteen oireet 

  Kumpulainen, Jenna; Österberg, Riina (2022)
  Piilevä raudanpuute on noussut viime vuosina puheenaiheeksi niin mediassa, kuin terveydenhuollossa. Osa ihmisistä pitää ilman anemiaa esiintyvää raudanpuutetta muoti-ilmiönä, vaikka tutkimukset osoittavat sen saattavan ...
 • Peliohjelmoijan päiväkirja 

  Parviainen, Niko (2022)
  Vaki Oy on julkaissut Kingshunt-nimisen verkkomoninpelin Steam-pelialustalla 3.11.2022. Opinnäytetyön aiheena on ollut kirjoittaa päiväkirja peliohjelmoijan arjesta ja työtehtävistä pelin julkaisun lähestyessä. Päiväkirjan ...
 • ASP.NET-sovelluskehyksen integraatiotestaus 

  Vornanen, Mikko (2022)
  Sovellukset ovat tulleet osaksi ihmisten normaalia arkea. Pankkipalvelut, sosiaalinen media ja erilaiset varaus- ja maksujärjestelmät ovat vain pieni osa niistä sovelluksista, joita ihmiset käyttävät lähes päivittäin. Yksi ...
 • Automaatiojärjestelmän tiedonkeruun UX/UI-suunnittelu 

  Leppänen, Juhamatti (2022)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja tarvitsi erilaisten automaatiojärjestelmien tiedonkeruuseen UX/UI-suunnittelun. UX/UI-suunnitelman tuli olla geneerinen, jotta se olisi helposti räätälöitävissä erilaisten loppukäyttäjien ...
 • Sisällönhallintasovelluksen kehitys: Tokapeli creator 

  Jeskanen, Kristian (2022)
  Sisällönhallinalle on ollut tarve niin pitkään kuin ihminen on tuottanut sisältöjä, mutta tiedon siirtyessä yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin on tarve ratkaisuille kasvanut entisestään. Sisällönhallinalla tässä työssä ...
 • Large-scale testing. An Overview to Solution Integration Testing. 

  Monthan, Elina (2022)
  The purpose of this study was to describe a large-scale testing process and what it consists of at the Solution Integration Testing (SIT) level. Test execution itself, which is often understood with the word testing, is ...
 • LVI-teknisten järjestelmien elinkaarikustannusten vertailu: laskentatyökalu saneerauskohteisiin 

  Järvenpää, Tuukka (2022)
  Suomen hallitus on linjannut, että Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsy edellyttää nopeita päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Suomessa rakennusten osuus energian ...
 • Ammattilaisten kokemuksia Strategia -vanhempainohjauskurssista ja käsityksiä sen toteuttamisesta perhekeskuksessa 

  Haukilahti, Piia (2022)
  Vanhempainohjaus on yksi varhaisen tuen muoto adhd-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille. Se voi tarjota vanhemmille adhd:tä koskevaa tietoa, arkea ja myönteistä vuorovaikutusta tukevia keinoja sekä ryhmämuotoisena ...
 • Asiakkuuden johtamisen vaikutus asiakasuskollisuuteen ja -kannattavuuteen 

  Kangas, Teuvo (2022)
  Vallitsevalla geopoliittisella tilanteella on vakavia seurauksia Euroopan ja Suomen energia-alalle ja elinkeinoelämälle. Tämä lisää merkittävästi toimintaympäristön epävarmuutta, koska polttoaineiden saatavuuden ongelmat ...
 • Energiamanageri- ja kiinteistövalvomopalvelun kehittäminen energiatehokkuustyön tueksi 

  Leinonen, Joni (2022)
  Espoo on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 ja kaupungin energiatehokkuussopimus on merkittävä tavoitetta tukeva sopimus. Sopimuksen säästötavoitteisiin pääsyyn on laadittu koko kiinteistökantaan ...
 • Pituusleikkureiden I/O testien raportointi 

  Schildt, Samuli (2022)
  Asennus- ja testausverstaalla ja sovelluspuolella oli havaittu tarve kehittää toiminnallisia testauksia pituusleik-kureiden osalta. Toimeksiantaja yrityksellä oli vakioitunut toimintatapa testausten suorittamisesta ja ...

Näytä lisää