Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi toimitilastrategiassa 

  Antikainen, Sami (2024)
  Kestävä kehitys on noussut keskeiseksi teemaksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja organisaatioiden strategisissa päätöksissä. Toimitilat ovat olennainen osa organisaation toimintaa ja niiden suunnittelulla sekä käytöllä ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Management of brand attributes and fan engagement with social media: A case of a Finnish professional sport club’s use of Facebook 

  Onyekwu, Ifeanyi (2024)
  With contemporary sports organisations striving to make their brand attributes visible, and to get their fans to engage their brand attributes, studies have shown that social media is a reliable tool to achieving these ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Hidastuskuvan tuottaminen jälkituotannossa AI työvälineillä 

  Pöppönen, Joona (2024)
  Videon tuottaminen on vuosi vuodelta helpompaa ja suuremmassa käytössä. Sosiaalinen media on korostanut videon käyttöä kuluttajien arki- ja työelämässä. Video ei ole enää elokuvien ja tv-sarjojen yksinoikeus kalliilla ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Erillislaitetoimitusten projektin hallinta 

  Suokas, Lauri (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena kehittää Valmet Technologies OY:n erillislaiteprojektin myynti- toimitus-prosessia ja projektinhallinnan toimintoa. Tutkitaan yksittäisprosessilaitteiden toimitusten projektitoimitusvastuun siirtoa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Organisaatiomuutoksen vaikutukset sairaanhoitajien työhyvinvointiin 

  Leinonen, Mikko-Pekka; Lehto, Eeva (2024)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietoa sairaanhoitajien kokemuksista siitä, miten organisaatiomuutokset vaikuttivat heidän työhyvinvointiinsa. Hyvinvointialueisiin siir tyminen ja sosiaali- ja terveysalan muutos ovat ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Tietoturvavalvomot opintojakso 

  Seppänen, Tatu (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda mahdollinen rakenne ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuskeskukset opintojaksolle Suunnittelussa käytettiin apuna kirjoittajan työkokemusta, teemahaastatteluja ja ENISA:n ECSF viitekehyksen ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Esihenkilön palautteenannon vaikutus työntekijän työmotivaatioon 

  Sahi, Ira (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella työntekijöiden työmotivaatioon vaikuttavaa palautteenantoa työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää vaikuttaako esihenkilön antama palaute työntekijän ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Tietoturvallinen toiminta logistiikkayrityksessä 

  Vierikko, Severi (2024)
  Tehtävänä oli selvittää, miten kohdeyrityksen tietoturvaa pystytään kehittämään. Työ keskittyy tietoturvalliseen toimintaan sekä yrityksen sisäisiin ohjeistuksiin sekä koulutuksiin. Tietoturva käsittää terminä tiedon ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Eksoskeletonien hyödyntäminen elintarvikekeräilyssä 

  Peltola, Onni (2024)
  Laukaan jakelukeskus on Lidl:n pohjoisin jakelukeskus ja sieltä toimitetaan päivittäin tavaraa yli 86:een Lidl-myymälään ja jopa 700 kilometrin päähän keskuksesta. Valtaosa jakelukeskuksen työntekijöistä työskentelee ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • NIS2-direktiivi ja sen tuomat velvoitteet organisaatiolle 

  Kankaala, Jukka (2024)
  Epävakaan maailmanlaajuisen tilanteen vuoksi Euroopan unionin on pitänyt päivittää olemassa olevaa kyberturvallisuusdirektiiviä vastaamaan paremmin nykypäivän kyberuhkiin. Vuonna 2022 Euroopan unioni hyväksyi päivitetyn ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Power-to-X-teknologian rooli energia-murroksessa : toteutettavuustutkimuksen kehittäminen 

  Mäkelä, Jarkko (2024)
  Ilmaston lämpenemisen takia tarvitaan kiireellisesti korvaavia vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja niihin perustuvalle energiajärjestelmälle. Tämä energiantuotannon mullistava ja moneen eri sektoriin vaikuttava ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Vaatimusmäärittelyn tuottaminen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseksi isossa valtion laitoksessa 

  Hyvärinen, Toni (2024)
  Opinnäytetyön tilaaja kehittää lähitulevaisuudessa kunnossapitotoimintaansa ja osana kehitystyötä organisaatio kartoittaa käytössä olevien tuotannonohjausjärjestelmien soveltuvuutta toimintaan. Isossa valtion laitoksessa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • ADHD- oireisten nuorten psykososiaali-sen tuen interventiot : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Heine, Elina (2024)
  ADHD- diagnoosien määrä nuorilla on lisääntynyt samaan aikaan, kun palveluiden saatavuus on heikentynyt. Sosiaalihuollon palveluita tulisi kehittää siten, että tarjolla olisi myös matalan kynnyksen palveluita niin, että ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Käyttöoppaan ja dokumentaation kehittäminen laserhitsausrobotille 

  Korri, Antti (2024)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli HT-Laser Oy. Toimeksiantajalla oli tarve yrityksen sisäisen robottiosaamisen kehittämiselle koskien laserhitsausrobottia, jonka koulutus ja käyttö oli toiminut ainoastaan sanallisen ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Maanalaisten kallioporalaitteiden koulutusmetodien ja kompetenssien ke-hittäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä 

  Tuominen, Arttu (2024)
  Kaivosteollisuus elää suuressa teknologisessa muutoksessa. Automaatio ja sähköistyminen ovat yleistyneet, erityisesti maanalaisten kallioporalaitteiden osalta. Hydraulisesti ohjatut laitteet ovat muuttuneet säh-köhydraulisiksi, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää