Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • ESG - Vastuullisuusraportoinnin kannustavat vaikutukset kestävämpään päätöksentekoon 

  Linna, Max (2023)
  Vastuullisuusraportoinnin merkitys on kasvanut yritysten toiminnassa ja sidosryhmien odotuksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia CSRD-direktiivin velvoittavan vastuullisuusraportoinnin kannustavia ja taloudellisia ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Logistiikkakeskuksen operatiivinen johtaminen 

  Vertamo, Hannes (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia logistiikkakeskuksen operatiivista johtamista. Nykyaikana asiakkaan tilauksesta tuotteen toimitukseen välinen aika tiivistyy ja logistiikan on pystyttävä vastaamaan haasteeseen kustannust ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Aurinkovoimalan hankintaprosessin kehittäminen 

  Koistinen, Simo-Petteri (2023)
  Aurinkosähkön tuotanto ja tuotantolaitteiden hankinta on nykyisessä markkinatilanteessa ajankohtainen ja Puolustuskiinteistöjen intressissä. Samalla ilmastotalkoot ja ilmastonmuutoksen estäminen ovat julkisessa keskustelussa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Päällystystyömaiden kaluston varoitus- ja turvamerkinnät: työturvallisuuden kehittäminen merkintöjä parantamalla 

  Sorri, Henri; Sorri, Henri (2023)
  Opinnäytetyön aihe on päällystystyömaiden kaluston varoitus- ja turvamerkinnät. Työn tarkoituksena oli tutkia merkintöjen keinoja, jolla työturvallisuutta saataisiin parannettua. Työn toimeksiantajana toimi Peab Industri ...
 • Henkilöstökokemuksesta työntekijäymmärrykseen 

  Olli, Marja (2023)
  Kesällä 2021 Suomen hallitus teki historiallisen päätöksen sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtämisestä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueita edeltävässä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Ulkona vietetyn ajan vaikutus metsäesikouluikäisten lasten hyvinvointiin huoltajien näkökulmasta 

  Surkka, Jukka-Pekka (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka huoltajat kokivat metsäesikoulussa vietetyn ajan vaikuttaneen heidän huollettaviensa hyvinvointiin. Metsäesikoulutoiminta on lisääntynyt Suomessa ja sitä järjestetään ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Tunne- ja itsesäätelytaitoja tukemassa: tehtäviä Pelaa fiksusti -hankkeeseen osallistuville neurokirjon lapsille 

  Ollikainen, Heidi (2023)
  Tunnetaidot vaikuttavat omien tunteiden ilmaisuun, kykyyn tunnistaa tunteita ja säädellä niitä. Itsesäätelytaidot tarkoittavat ihmisen kykyä säädellä omia emootioita, käyttäytymistä ja kognitiivista toimintaa. Neurokirjon ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • SaaS-ohjelmiston markkinointi Skillwell Oy:lle 

  Tuomela, Vili (2023)
  Digitaalinen markkinointi on alati muuttuva ja kehittyvä markkinoinnin prosessi. Digitalisaation kehittyessä digitaalisen markkinoinnin tärkeys yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnalle on kasvanut valtavasti. Modernissa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Pienen kasvuhakuisen kiinteistökehitysyhtiön kehittäminen: case JM Capital Oy 

  Könönen, Mikael; Sormunen, Jesse (2023)
  JM Capital Oy:lla oli tarve tunnistaa niin omasta liiketoiminnastaan kuin mahdollisista uusista liiketoiminnan osista toimintamalleja, jotka tukisivat yrityksen kasvutavoitteita. Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • A company-specific collective agree-ment’s impact on employer brand in the Finnish labor market 

  Sievinen, Anttoni Mikael (2023)
  The Finnish government and trade unions have taken steps in the past decade towards companies having more bargaining power over their working terms and conditions in the form of local bargaining and company-specific ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • New Product Development (NPD) process for Product Managers - Process improvement at Rotarex 

  Trigueros Simmelink, Karel (2023)
  This research examines the New Product Development (NPD) project request process at Rotarex to foster better stakeholder cooperation, improve customer satisfaction, and streamline the company workflow. The study highlights ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Android-sovellus helpottamaan senioreiden älypuhelimen käyttöä 

  Säkkinen, Ilkka (2023)
  Nykyään älypuhelimia käytetään päivittäin todella moneen asiaan. Niitä voidaan hyödyntää uutisten lukemiseen, sähköpostien lukemiseen ja vastaamiseen, sosiaalisen median selaamiseen ja tietenkin puhe-luiden soittamiseen ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Laadullinen tutkimus kunnossapitotyöntekijöiden motivaatiokokemuksista 

  Janhunen, Otto (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, mistä kunnossapitotyöntekijöiden motivaatiokokemukset koostuvat, mistä työntekijät kokevat työmotivaation syntyvän ja miten työntekijät kokevat johtamisen vaikuttavan ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Korona-ajan vaikutus SUperpesis-seuran toimintaan 

  Kultti, Henri (2023)
  Vuonna 2019 Kiinasta käynnistynyt Koronapandemia vaikutti suurimman osan elämään muutaman vuo-den ajan. Vielä tänäkin päivänä tartuntoja ilmenee ympäri maapalloa, mutta taudin vakavuus ja seurauk-set eivät ole enää suurin ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Näkövammaisten henkilöiden työhyvinvointia tukevat, työnantajaan liittyvät tekijät 

  Alanen, Kaisamaria (2023)
  Määrällisessä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten työnantaja voi tukea näkövammaisten työntekijöiden hyvinvointia. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä työnantajan tarjoamat työhyvinvointia tukevat keinot ovat ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää